summaryrefslogtreecommitdiff
Side-by-side diff
Diffstat (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--C4/Acquisition.pm46
-rw-r--r--C4/Auth.pm2
-rw-r--r--C4/Biblio.pm19
-rw-r--r--C4/Budgets.pm125
-rw-r--r--C4/Circulation.pm15
-rw-r--r--C4/ImportBatch.pm20
-rw-r--r--C4/Installer/PerlDependencies.pm5
-rw-r--r--C4/Items.pm218
-rw-r--r--C4/Letters.pm5
-rw-r--r--C4/Members/Messaging.pm2
-rw-r--r--C4/Record.pm3
-rw-r--r--C4/Reports/Guided.pm3
-rw-r--r--C4/Reserves.pm47
-rw-r--r--C4/SMS.pm19
-rw-r--r--C4/Stats.pm2
-rw-r--r--C4/Tags.pm2
-rw-r--r--C4/Templates.pm79
-rw-r--r--C4/XSLT.pm2
-rw-r--r--Koha/Item/Search/Field.pm111
-rw-r--r--Koha/Schema/Result/Aqorder.pm11
-rw-r--r--Koha/Schema/Result/AuthorisedValue.pm19
-rw-r--r--Koha/Schema/Result/Issue.pm12
-rw-r--r--Koha/Schema/Result/ItemsSearchField.pm112
-rw-r--r--Koha/Schema/Result/OldIssue.pm12
-rwxr-xr-xacqui/acqui-home.pl2
-rwxr-xr-xacqui/addorder.pl21
-rwxr-xr-xacqui/cancelorder.pl75
-rwxr-xr-xacqui/check_uniqueness.pl2
-rwxr-xr-xadmin/aqbudgets.pl18
-rwxr-xr-xadmin/items_search_field.pl63
-rwxr-xr-xadmin/items_search_fields.pl81
-rwxr-xr-xcatalogue/itemsearch.pl309
-rwxr-xr-xcirc/circulation.pl79
-rwxr-xr-xdebian/rules55
-rwxr-xr-xdebian/scripts/koha-translate15
-rw-r--r--etc/zebradb/marc_defs/normarc/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml1
-rw-r--r--etc/zebradb/marc_defs/normarc/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl2
-rw-r--r--installer/data/mysql/kohastructure.sql20
-rw-r--r--installer/data/mysql/sysprefs.sql10
-rwxr-xr-xinstaller/data/mysql/updatedatabase.pl116
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/lib/jsdiff/jsdiff.js160
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/lib/jsdiff/jsdiff.min.js10
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/css/itemsearchform.css44
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/css/staff-global.css17
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/admin-items-search-field-form.inc58
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/admin-menu.inc1
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/catalogue/itemsearch_item.csv.inc4
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/catalogue/itemsearch_item.inc23
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/catalogue/itemsearch_item.json.inc18
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/catalogue/itemsearch_items.inc49
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/checkouts-table.inc70
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/help-top.inc7
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/strings.inc1
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/js/checkouts.js25
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/js/pages/circulation.js7
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/about.tt3
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/basket.tt22
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/basketgroup.tt16
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/cancelorder.tt62
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/parcel.tt18
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/parcels.tt2
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/admin-home.tt2
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/aqbudgets.tt16
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/items_search_field.tt41
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/items_search_fields.tt95
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/preferences/circulation.pref27
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/preferences/opac.pref23
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/preferences/staff_client.pref6
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/advsearch.tt1
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/detail.tt8
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/itemsearch.csv.tt4
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/itemsearch.json.tt12
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/itemsearch.tt436
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/search-history.tt1
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/circ/circulation.tt176
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/members/member.tt2
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/members/moremember.tt83
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/members/readingrec.tt129
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/reports/guided_reports_start.tt23
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/tools/manage-marc-import.tt39
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/tools/showdiffmarc.tt55
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/MARC21slim2intranetDetail.xsl24
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/MARC21slim2intranetResults.xsl4
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/NORMARCslim2intranetDetail.xsl24
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/UNIMARCslim2intranetDetail.xsl27
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/img/itemtypeimg/crystal-clear/_COPYING.txt2
-rw-r--r--koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/img/itemtypeimg/crystal-clear/_README.txt8
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/css/datatables.css194
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/includes/item-status.inc8
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/includes/masthead.inc4
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/MARC21slim2OPACDetail.xsl41
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/MARC21slim2OPACResults.xsl30
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/MARC21slimUtils.xsl18
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/NORMARCslim2OPACDetail.xsl53
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/NORMARCslim2OPACResults.xsl17
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/NORMARCslimUtils.xsl18
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/UNIMARCslim2OPACDetail.xsl28
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/UNIMARCslim2OPACResults.xsl9
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/UNIMARCslimUtils.xsl21
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/js/datatables.js2
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/js/googleindictransliteration.js4
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/babeltheque.css152
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/colors.css751
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/datatables.css265
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/hierarchy.css105
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/jquery.rating.css14
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/mobile.css628
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/opac.css2871
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/persona-buttons.css228
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/print.css227
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/right-to-left.css252
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/sco.css353
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/includes/doc-head-close.inc145
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/includes/masthead.inc249
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/includes/navigation.inc9
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/includes/opac-bottom.inc136
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/includes/top-bar.inc73
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/includes/usermenu.inc38
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/js/amazonimages.js14
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/js/bakertaylorimages.js11
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/js/basket.js546
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/js/datatables.js100
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/js/google-jackets.js76
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/js/googleindictransliteration.js27
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/js/localcovers.js44
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/js/openlibrary.js67
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/js/overdrive.js61
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/js/script.js128
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/js/tags.js145
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/AJS.js525
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/AJS_fx.js136
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5.zipbin180408 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/LGPL.txt502
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/about.html50
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/adobe_images/nav_buttons.psdbin165140 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/advance_usage.html182
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/combiner.py134
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/compressing_greybox.html55
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/compression_lib/AJS_minify.py255
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/compression_lib/__init__.py1
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/examples.html95
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/auto_deco.js67
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/base/AJS.js1371
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/base/AJS_fx.js194
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/base/base.css32
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/base/base.js192
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/base/indicator.gifbin8238 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/base/loader_frame.html104
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/gallery/g_close.gifbin541 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/gallery/gallery.css51
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/gallery/gallery.js114
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/set/next.gifbin528 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/set/prev.gifbin525 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/set/set.css20
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/set/set.js101
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/window/header_bg.gifbin1188 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/window/w_close.gifbin74 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/window/window.css39
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/window/window.js109
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/installation.html49
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/normal_usage.html126
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/static_files/help.css93
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/static_files/help.js52
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/static_files/logo.gifbin4514 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/static_files/night_valley.jpgbin46740 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/static_files/night_valley_thumb.gifbin4410 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/static_files/night_valley_thumb.jpgbin2524 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/static_files/salt.jpgbin54124 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/static_files/salt_thumb.gifbin3061 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/g_close.gifbin541 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/gb_scripts.js436
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/gb_styles.css158
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/header_bg.gifbin1188 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/indicator.gifbin8238 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/loader_frame.html104
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/next.gifbin528 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/prev.gifbin525 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/greybox/w_close.gifbin74 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/jquery/images/ui-icons_222222_256x240.pngbin4369 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/jquery/images/ui-icons_454545_256x240.pngbin4369 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/jquery/jquery-ui.css5
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/jquery/jquery-ui.js6
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/jquery/jquery.js4
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/jquery/plugins/jquery.checkboxes.min.js13
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/jquery/plugins/jquery.highlight-3.js53
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/jquery/plugins/jquery.hoverIntent.minified.js9
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/jquery/plugins/jquery.metadata.min.js8
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/lib/jquery/plugins/jquery.rating.js392
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/Star0.gifbin1360 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/Star1.gifbin1395 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/Star2.gifbin1410 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/Star3.gifbin1391 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/Star4.gifbin1380 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/Star5.gifbin1284 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/arrow-left-grey-11x6.pngbin2911 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/arrow-right-grey-11x6.pngbin1099 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/arrow-right-grey-logo.pngbin1064 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/asc.gifbin250 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/ascdesc.gifbin264 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/bg-result-light.pngbin1064 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/bg-results-control.pngbin1023 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/bg-search-bar.pngbin1024 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/bonus.pngbin1768 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/browse-next.gifbin186 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/browse-prev.gifbin189 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/btn-search-bar.pngbin2258 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/caret.gifbin63 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/datatables/back_disabled.jpgbin612 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/datatables/back_enabled.jpgbin807 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/datatables/forward_disabled.jpgbin635 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/datatables/forward_enabled.jpgbin852 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/datatables/sort_asc.pngbin263 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/datatables/sort_asc_disabled.pngbin252 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/datatables/sort_both.pngbin282 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/datatables/sort_desc.pngbin260 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/datatables/sort_desc_disabled.pngbin251 -> 0 bytes
-rwxr-xr-xkoha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/delete.gifbin752 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/desc.gifbin61 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/feed-icon-16x16.pngbin764 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/filefind.pngbin2479 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_bg_header.pngbin153 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_bg_login-bottom.pngbin297 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_bg_login-top.pngbin961 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_bg_login.pngbin212 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_bg_search-control-left.pngbin514 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_bg_search-control-right.pngbin515 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_bg_search-left.pngbin560 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_bg_search-right.pngbin555 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_bg_submit.pngbin139 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_logo_koha.jpgbin2699 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_puce_liste.pngbin573 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_puce_search.pngbin240 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_select-puce.pngbin579 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_sep_account-bottom.pngbin205 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_sep_account-top.pngbin167 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_sep_account.pngbin114 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_sep_footer.pngbin118 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_sep_header.pngbin179 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_sep_search-bottom.pngbin164 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_sep_search-top.pngbin192 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_sep_search.pngbin114 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_sep_tabs.pngbin154 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_toolbar-button-cart.pngbin706 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/img_toolbar-button-lists.pngbin659 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/item-bullet.gifbin59 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/koha-logo.gifbin1469 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/loading.gifbin3208 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/logo-koha.pngbin5291 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/mobile-menu-button.pngbin2546 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/social-sprite.pngbin2802 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/socnet/delicious16.gifbin89 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/socnet/facebook16.pngbin727 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/socnet/linkedin16.pngbin751 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/socnet/mailto16.pngbin792 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/socnet/twitter16.pngbin780 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/sprite.pngbin8381 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/star-ratings-empty.gifbin187 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/star-ratings-sprite.pngbin2000 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/star-ratings.gifbin295 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/star.gifbin815 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/tag-small-disabled.pngbin317 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/images/tag-small.pngbin347 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/AV.gifbin3769 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/AV.jpgbin4513 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/DVD.gifbin3188 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/DVDreserve.gifbin3153 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/ILL.gifbin3440 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/ILL.jpgbin4349 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/archivalCD.gifbin3081 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/archivalDVD.gifbin3126 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/archivalVHS.gifbin3645 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/archivalVHS.jpgbin4541 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/archivaltape.gifbin3852 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/book.gifbin3137 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/cd.gifbin3170 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/cdrom.gifbin3322 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/cdromreserve.gifbin3440 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/download.gifbin3405 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/ebook.gifbin3117 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/key.gifbin3110 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/key.jpgbin3926 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/newbook.gifbin3334 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/referencebook.gifbin3097 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/reservebook.gifbin3066 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/reservecd.gifbin3104 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/reservetape.gifbin3856 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/reservevhs.gifbin3642 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/tape.gifbin3805 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/Seshat/vhs.gifbin3627 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/2d_art.gifbin978 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/3d_art.gifbin988 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/7Day_book.gifbin1833 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/archive.gifbin986 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/audio.gifbin1530 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/book.gifbin1051 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/cd_music.gifbin883 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/computer_file.gifbin880 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/digital_audio.gifbin1032 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/dvd.gifbin895 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/e_book.gifbin1145 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/e_journal.gifbin898 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/e_video.gifbin1891 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/journal.gifbin1909 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/juvenile_book.gifbin1869 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/kit.gifbin878 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/laserdisk.gifbin976 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/map.gifbin1333 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/noncirc_book.gifbin1887 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/noncirc_dvd.gifbin1755 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/periodical.gifbin977 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/realia.gifbin1662 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/reference.gifbin1870 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/reserve_book.gifbin1810 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/score.gifbin833 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/software.gifbin1792 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/sound.gifbin1041 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/tape_music.gifbin1119 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/vhs.gifbin836 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/vinyl_music.gifbin1340 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/bridge/web.gifbin1943 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/carredart/bd.pngbin1207 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/carredart/cd.pngbin2005 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/carredart/cdrom.pngbin787 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/carredart/dossier_de_presse.pngbin820 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/carredart/dvd.pngbin1929 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/carredart/dvd_musical.pngbin2131 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/carredart/livre.pngbin403 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/carredart/livre_ancien.pngbin2611 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/carredart/livre_artiste.pngbin1039 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/carredart/livre_audio.pngbin1886 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/carredart/livre_en_gros_caracteres.pngbin1279 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/carredart/livre_multimedia.pngbin1372 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/carredart/partition.pngbin976 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/carredart/revue.pngbin624 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/carredart/vhs.pngbin632 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/Internet_Connection_Tools.pngbin2577 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/Quicktime.pngbin2086 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/_COPYING.txt120
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/_README.txt27
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/aktion.pngbin1475 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/binary.pngbin1067 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/blockdevice.pngbin2541 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/bookmark.pngbin2215 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/books-closed-32.pngbin4766 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/books-open-32.pngbin4110 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/books-open-cd-32.pngbin4690 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/browser.pngbin2958 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/build.pngbin2564 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/calc.pngbin1884 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/camera.pngbin2619 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/cardgame.pngbin2412 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/cdimage.pngbin2107 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/cdrom_mount.pngbin2926 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/cdrom_unmount.pngbin2845 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/cdtrack.pngbin1749 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/cdwriter_mount.pngbin2993 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/cdwriter_unmount.pngbin2921 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/decrypted.pngbin1837 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/demo.pngbin2643 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/desktopshare.pngbin2815 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/display.pngbin2352 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/document.pngbin1056 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/document2.pngbin1890 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/download_manager.pngbin2358 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/dvd_mount.pngbin3056 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/dvd_mount_2.pngbin2827 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/dvd_unmount.pngbin2980 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/edit.pngbin1704 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/editpaste.pngbin1522 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/encrypted.pngbin1180 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/file_temporary.pngbin2151 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/floppy_mount.pngbin1833 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/floppy_unmount.pngbin1040 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/folder_blue.pngbin1807 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/folder_green.pngbin1833 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/folder_grey.pngbin1033 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/folder_grey_open.pngbin1402 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/folder_html.pngbin2494 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/folder_image.pngbin2324 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/folder_images.pngbin2205 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/folder_locked.pngbin2235 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/folder_music.pngbin2082 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/folder_print.pngbin2156 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/folder_red.pngbin1848 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/folder_sound.pngbin2462 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/folder_txt.pngbin2244 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/folder_video.pngbin2563 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/folder_yellow.pngbin1777 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/hdd_mount.pngbin2441 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/html.pngbin2072 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/image.pngbin1918 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/image2.pngbin2271 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/info.pngbin2598 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/internet.pngbin2773 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/joystick.pngbin1980 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/kaddressbook.pngbin2484 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/kbackgammon.pngbin2105 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/kcmdf.pngbin2449 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/kcmmidi.pngbin1779 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/kcoloredit.pngbin2689 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/kdict.pngbin2500 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/kedit.pngbin2347 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/keyboard.pngbin1060 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/klaptop.pngbin2001 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/kmid.pngbin2384 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/korganizer.pngbin2646 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/kpackage.pngbin2860 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/kpat.pngbin1975 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/kpoker.pngbin1769 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/kscd.pngbin2525 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/ksnapshot.pngbin2423 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/kuser2.pngbin2321 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/kwrite.pngbin2842 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/kxkb.pngbin1612 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/lock-silver.pngbin3723 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/lock.pngbin1966 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/lock_-_pink.pngbin2228 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/log.pngbin1640 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/lsongs.pngbin2667 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/make.pngbin2016 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/man.pngbin1813 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/message.pngbin2055 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/mime-postscript.pngbin1599 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/mime_txt.pngbin1880 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/mp3player.pngbin2222 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/mp3player2.pngbin1812 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/musicstore.pngbin2612 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/musicstore2.pngbin2639 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/mymac.pngbin2070 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/nfs_mount.pngbin2572 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/nfs_unmount.pngbin2400 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/palm.pngbin1595 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/pda.pngbin1961 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/pda_black.pngbin1866 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/pda_blue.pngbin1804 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/print_class.pngbin2254 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/readme.pngbin1925 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/reminders.pngbin1719 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/scanner.pngbin2059 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/schedule.pngbin1801 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/starthere.pngbin2630 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/tablet.pngbin2026 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/tutorials.pngbin2021 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/tv.pngbin1742 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/usb.pngbin1822 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/usbpendrive_mount.pngbin2881 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/usbpendrive_unmount.pngbin2758 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/viewmag.pngbin2019 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/voice-support.pngbin2051 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/xmms.pngbin2946 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/zip_mount.pngbin2172 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/crystal-clear/zip_unmount.pngbin1968 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/addtobasket.gifbin2540 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/addtocart.pngbin3479 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/addtoshelf.gifbin2956 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/addtoshelf.pngbin4838 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/audiobook-cd.gifbin2927 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/audiobook-cd.pngbin4468 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/audiobook.gifbin2867 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/audiobook.pngbin4205 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/beginner-reader-book.gifbin2936 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/beginner-reader.pngbin4651 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/big-book-icon.gifbin3193 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/big-book-icon.pngbin5069 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-bag-icon.pngbin4820 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-bag.gifbin3047 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-60px.gifbin2255 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-author-search.gifbin5399 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-author-search.pngbin5397 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-biography.gifbin3135 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-biography.pngbin5462 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-call-number.gifbin3982 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-mystery.gifbin3009 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-mystery.pngbin4591 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-mystery2.gifbin3006 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-non-fiction.gifbin2840 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-non-fiction.pngbin4520 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-scifi-60px.gifbin2892 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-sifi.pngbin5037 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-subject-search.gifbin5595 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-subject-search.pngbin5059 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-title-search.gifbin5467 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-title-search.pngbin5120 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-western.gifbin2966 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-western.pngbin4324 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon.pngbin3631 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-large-print.gifbin3037 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/book-large-print.pngbin4329 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/brief..gifbin1843 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/card.gifbin2324 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/card.pngbin2316 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/cd-rom-icon.pngbin3350 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/clear-book-bag.gifbin3081 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/clear-book-bag.pngbin4866 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/detail.gifbin1866 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/detail.pngbin2478 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/faculty-course-manual.pngbin2132 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/faculty-course-materials.gifbin1969 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/icon-reference.gifbin3111 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/icon-refrence.pngbin4466 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/keyword-search.gifbin4334 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/keyword-search.pngbin3529 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/music-CD.gifbin2832 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/music-cd.pngbin4120 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/newspaper-icon.gifbin3461 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/newspaper-icon.pngbin5212 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/videocassette.gifbin3572 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/videocassette.pngbin5108 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/vinyl-sound-recordings.gifbin2875 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/liblime-kids/vynal-sound-recording.pngbin4493 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/AVA.gifbin405 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Adult-nonfiction-book-on-cassette.gifbin306 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Audiobook.gifbin306 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Biography.gifbin222 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Book-on-CD.gifbin277 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Book-on-Tape.gifbin263 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/CD-ROM-software.gifbin322 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/DVD-Juvenile-nonfiction.gifbin337 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/DVD-Juvenile.gifbin337 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/DVD-nonfiction.gifbin336 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/DVD.gifbin281 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/EDLS.gifbin431 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Ed.-Curriculum.gifbin304 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/FLAG.gifbin231 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Faculty-Course-Materials.gifbin211 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Fiction-large-print.gifbin293 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Fiction.gifbin222 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Juvenile-audiobook.gifbin288 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Juvenile-biography.gifbin294 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Juvenile-book-tape-kit.gifbin380 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Juvenile-fiction.gifbin235 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Juvenile-non-fiction.gifbin365 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Juvenile-nonfiction-book-on-CD.gifbin406 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Juvenile-nonfiction-book-on-cassette.gifbin398 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Juvenile-picture-books.gifbin282 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Juvenile-reference.gifbin400 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Local-history.gifbin254 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Magazine.gifbin351 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Microfiche.gifbin278 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Microfilm.gifbin262 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Music-CD.gifbin241 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Mystery.gifbin283 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Non-fiction-large-print.gifbin292 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Non-fiction.gifbin221 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Pamphlet.gifbin254 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Paperback-romance.gifbin216 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Rare-Book.gifbin295 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Reference.gifbin331 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/SIRS.gifbin236 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/SS.gifbin171 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/ScienceFictionFantasy.gifbin276 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Videocassette-juvenile-non-fiction.gifbin289 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Videocassette-juvenile.gifbin289 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Videocassette-non-fiction.gifbin289 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Videocassette.gifbin294 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Vinyl-Sound-Recordings.gifbin411 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/WEB.gifbin350 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Western.gifbin309 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/YAC.gifbin263 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Young-Adult-fiction.gifbin223 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Young-Adult-non-fiction.gifbin251 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Young-adult-fiction-book-on-CD.gifbin262 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Young-adult-nonfiction-book-on-CD.gifbin295 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/npl/Young-adult-nonfiction-book-on-cassette.gifbin289 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/ACT-32px.pngbin2261 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/ACT.pngbin6277 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/BLURAY-32px.pngbin2145 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/BLURAY.pngbin5201 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Book-32px.pngbin897 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Book-On-CD-32px.pngbin1559 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Book-On-Tape-32px.pngbin1368 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Book.pngbin3825 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/BookOnCD.pngbin5019 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/BookOnTape.pngbin3666 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/DVD-32px.pngbin1693 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/DVD.pngbin4111 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Download-Audio-32px.pngbin1056 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/DownloadableAudio.pngbin2735 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/EDUC-32px.pngbin1939 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/EDUC.pngbin4864 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/EQUIP-32px.pngbin1570 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/EQUIP.pngbin6915 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/FIC-32px.pngbin1110 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/FIC.pngbin3973 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/HOLIDAY-32px.pngbin1522 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/HOLIDAY.pngbin2974 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Hardware-32px.pngbin1753 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Hardware.pngbin3695 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/ILL-32px.pngbin1227 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/ILL.pngbin2289 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Kit-32px.pngbin1185 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Kit.pngbin3073 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Kit_Backpack_Image.pngbin2765 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Kit_Backpack_Word.pngbin2899 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Kit_Bag_Image.pngbin2475 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Kit_Bag_Word-32px.pngbin1185 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Kit_Bag_Word.pngbin3073 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/LargePrint-32px.pngbin907 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/LargePrint.pngbin1685 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/MuseumPass-32px.pngbin1620 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/MuseumPass.pngbin5204 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Music-32px.pngbin2602 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Music.pngbin4869 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/NEWBK-32px.pngbin1358 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/NEWBK.pngbin4448 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/NFIC-32px.pngbin1357 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/NFIC.pngbin4000 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Periodical-32px.pngbin1472 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Periodical.pngbin4906 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/PlayAway-32px.pngbin1863 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/PlayAway.pngbin3415 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Reference-32px.pngbin1057 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Reference.pngbin1970 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Special-32px.pngbin1620 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/Special.pngbin5204 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/VHS-32px.pngbin889 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/itemtypeimg/vokal/VHS.pngbin1528 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css/babeltheque.css171
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css/colors.css0
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css/datatables.css265
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css/hierarchy.css105
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css/jquery.rating.css14
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css/opac.css3080
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css/persona-buttons.css228
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css/print.css227
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css/right-to-left.css237
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css/sco.css353
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/authorities-search-results.inc141
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/calendar.inc77
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/datatables.inc20
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/date-format.inc1
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/doc-head-close.inc147
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/doc-head-open.inc4
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/item-status-schema-org.inc9
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/item-status.inc51
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/masthead.inc210
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/navigation.inc9
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/opac-authorities.inc66
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/opac-bottom.inc101
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/opac-detail-sidebar.inc72
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/opac-facets.inc61
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/opac-topissues.inc47
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/page-numbers.inc6
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/patron-title.inc5
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/resort_form.inc70
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/shelfbrowser.inc143
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/subtypes_unimarc.inc209
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/includes/usermenu.inc39
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/js/amazonimages.js14
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/js/bakertaylorimages.js11
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/js/basket.js532
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/js/browserid_include.js1
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/js/datatables.js100
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/js/google-jackets.js76
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/js/googleindictransliteration.js29
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/js/localcovers.js51
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/js/openlibrary.js67
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/js/overdrive.js61
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/js/script.js85
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/js/tags.js146
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/AJS.js525
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/AJS_fx.js136
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5.zipbin180408 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/LGPL.txt504
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/about.html50
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/adobe_images/nav_buttons.psdbin165140 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/advance_usage.html182
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/combiner.py134
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/compressing_greybox.html55
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/compression_lib/AJS_minify.py255
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/compression_lib/__init__.py1
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/examples.html95
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/auto_deco.js67
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/base/AJS.js1371
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/base/AJS_fx.js194
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/base/base.css32
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/base/base.js192
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/base/indicator.gifbin8238 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/base/loader_frame.html104
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/gallery/g_close.gifbin541 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/gallery/gallery.css51
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/gallery/gallery.js114
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/set/next.gifbin528 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/set/prev.gifbin525 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/set/set.css20
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/set/set.js101
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/window/header_bg.gifbin1188 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/window/w_close.gifbin74 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/window/window.css39
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/greybox_source/window/window.js109
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/installation.html49
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/normal_usage.html126
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/static_files/help.css93
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/static_files/help.js52
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/static_files/logo.gifbin4514 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/static_files/night_valley.jpgbin46740 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/static_files/night_valley_thumb.gifbin4410 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/static_files/night_valley_thumb.jpgbin2524 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/static_files/salt.jpgbin54124 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/GreyBox_v5_5/static_files/salt_thumb.gifbin3061 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/g_close.gifbin541 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/gb_scripts.js436
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/gb_styles.css158
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/header_bg.gifbin1188 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/indicator.gifbin8238 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/loader_frame.html104
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/next.gifbin528 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/prev.gifbin525 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/greybox/w_close.gifbin74 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/jquery/images/ui-icons_222222_256x240.pngbin4369 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/jquery/images/ui-icons_454545_256x240.pngbin4369 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/jquery/images/ui-icons_888888_256x240.pngbin4369 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/jquery/jquery-ui.css5
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/jquery/jquery-ui.js6
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/jquery/jquery.js4
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/jquery/plugins/jquery.checkboxes.min.js13
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/jquery/plugins/jquery.highlight-3.js53
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/jquery/plugins/jquery.hoverIntent.minified.js9
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/jquery/plugins/jquery.metadata.min.js8
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/lib/jquery/plugins/jquery.rating.js392
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/errors/400.tt30
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/errors/401.tt31
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/errors/402.tt30
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/errors/403.tt30
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/errors/404.tt30
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/errors/500.tt30
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/ilsdi.tt738
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/maintenance.tt27
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-ISBDdetail.tt57
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-MARCdetail.tt220
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-account.tt79
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-addbybiblionumber.tt89
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-advsearch.tt368
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-alert-subscribe.tt43
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-auth-MARCdetail.tt60
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-auth-detail.tt112
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-auth.tt137
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-authorities-home.tt62
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-authoritiessearchresultlist.tt101
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-basket.tt407
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-blocked.tt32
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-browser.tt57
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-course-details.tt78
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-course-reserves.tt65
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-detail.tt1645
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-downloadcart.tt32
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-downloadshelf.tt45
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-full-serial-issues.tt266
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-imageviewer.tt92
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-main.tt85
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-memberentry-update-submitted.tt29
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-memberentry.tt776
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-messaging.tt164
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-mymessages.tt24
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-opensearch.tt106
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-overdrive-search.tt171
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-passwd.tt62
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-privacy.tt75
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-readingrecord.tt146
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-registration-confirmation.tt71
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-registration-email-sent.tt29
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-registration-invalid.tt31
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-reserve.tt604
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-results-grouped.tt325
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-results.tt779
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-review.tt80
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-search-history.tt196
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-sendbasket.tt158
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-sendbasketform.tt38
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-sendshelf.tt167
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-sendshelfform.tt49
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-serial-issues.tt146
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-shareshelf.tt74
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-shelves.tt839
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-showmarc.tt10
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-showreviews-rss.tt36
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-showreviews.tt116
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-suggestions.tt243
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-tags.tt128
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-tags_subject.tt43
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-topissues.tt159
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-user.tt539
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/sco/help.tt48
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/sco/printslip.tt26
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/sco/receipt.tt55
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/sco/sco-main.tt333
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/svc/shelfbrowser.tt2
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/svc/suggestion.tt36
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/modules/text/explodedterms.tt8
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/xslt/MARC21slim2OPACDetail.xsl1143
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/xslt/MARC21slim2OPACResults.xsl1282
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/xslt/MARC21slimUtils.xsl200
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/xslt/NORMARCslim2OPACDetail.xsl639
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/xslt/NORMARCslim2OPACResults.xsl958
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/xslt/NORMARCslimUtils.xsl229
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/xslt/UNIMARCslim2OPACDetail.xsl533
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/xslt/UNIMARCslim2OPACResults.xsl253
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/xslt/UNIMARCslimUtils.xsl368
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/xslt/compact.xsl88
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/xslt/plainMARC.xsl59
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/asc.gifbin250 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/ascdesc.gifbin264 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/bonus.pngbin1768 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/datatables/back_disabled.jpgbin612 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/datatables/back_enabled.jpgbin807 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/datatables/forward_disabled.jpgbin635 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/datatables/forward_enabled.jpgbin852 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/datatables/sort_asc.pngbin263 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/datatables/sort_asc_disabled.pngbin252 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/datatables/sort_both.pngbin282 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/datatables/sort_desc.pngbin260 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/datatables/sort_desc_disabled.pngbin251 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/desc.gifbin61 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/favicon.icobin1406 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/feed-icon-16x16.pngbin764 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/filefind.pngbin2479 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/koha-logo.gifbin1469 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/loading.gifbin3208 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/sign_in_green.pngbin1803 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/social-sprite.pngbin2802 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/sprite.pngbin3348 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/images/star-ratings-sprite.pngbin2000 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/AV.gifbin3769 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/AV.jpgbin4513 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/DVD.gifbin3188 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/DVDreserve.gifbin3153 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/ILL.gifbin3440 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/ILL.jpgbin4349 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/archivalCD.gifbin3081 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/archivalDVD.gifbin3126 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/archivalVHS.gifbin3645 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/archivalVHS.jpgbin4541 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/archivaltape.gifbin3852 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/book.gifbin3137 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/cd.gifbin3170 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/cdrom.gifbin3322 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/cdromreserve.gifbin3440 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/download.gifbin3405 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/ebook.gifbin3117 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/key.gifbin3110 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/key.jpgbin3926 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/newbook.gifbin3334 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/referencebook.gifbin3097 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/reservebook.gifbin3066 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/reservecd.gifbin3104 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/reservetape.gifbin3856 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/reservevhs.gifbin3642 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/tape.gifbin3805 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/Seshat/vhs.gifbin3627 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/2d_art.gifbin978 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/3d_art.gifbin988 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/7Day_book.gifbin1833 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/archive.gifbin986 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/audio.gifbin1530 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/book.gifbin1051 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/cd_music.gifbin883 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/computer_file.gifbin880 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/digital_audio.gifbin1032 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/dvd.gifbin895 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/e_book.gifbin1145 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/e_journal.gifbin898 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/e_video.gifbin1891 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/journal.gifbin1909 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/juvenile_book.gifbin1869 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/kit.gifbin878 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/laserdisk.gifbin976 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/map.gifbin1333 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/noncirc_book.gifbin1887 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/noncirc_dvd.gifbin1755 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/periodical.gifbin977 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/realia.gifbin1662 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/reference.gifbin1870 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/reserve_book.gifbin1810 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/score.gifbin833 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/software.gifbin1792 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/sound.gifbin1041 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/tape_music.gifbin1119 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/vhs.gifbin836 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/vinyl_music.gifbin1340 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/bridge/web.gifbin1943 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/carredart/bd.pngbin1207 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/carredart/cd.pngbin2005 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/carredart/cdrom.pngbin787 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/carredart/dossier_de_presse.pngbin820 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/carredart/dvd.pngbin1929 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/carredart/dvd_musical.pngbin2131 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/carredart/livre.pngbin403 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/carredart/livre_ancien.pngbin2611 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/carredart/livre_artiste.pngbin1039 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/carredart/livre_audio.pngbin1886 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/carredart/livre_en_gros_caracteres.pngbin1279 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/carredart/livre_multimedia.pngbin1372 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/carredart/partition.pngbin976 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/carredart/revue.pngbin624 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/carredart/vhs.pngbin632 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/000000.pngbin2817 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/006600.pngbin2819 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/3333cc.pngbin2819 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/660000.pngbin2819 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/6600cc.pngbin2819 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/663333.pngbin2819 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/6666cc.pngbin2819 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/66cc66.pngbin2819 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/990000.pngbin2819 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/996633.pngbin2819 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/999999.pngbin2820 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/9999cc.pngbin2820 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/99cc33.pngbin2819 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/cc3333.pngbin2819 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/cc6666.pngbin2819 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/cc66cc.pngbin2819 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/cc9999.pngbin2820 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/cc99cc.pngbin2820 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/cccc00.pngbin2819 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/ffff33.pngbin2819 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/ffffcc.pngbin2820 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/colors/ffffff.pngbin2818 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/Internet_Connection_Tools.pngbin2577 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/Quicktime.pngbin2086 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/_COPYING.txt122
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/_README.txt27
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/aktion.pngbin1475 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/binary.pngbin1067 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/blockdevice.pngbin2541 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/bookmark.pngbin2215 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/books-closed-32.pngbin4766 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/books-open-32.pngbin4110 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/books-open-cd-32.pngbin4690 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/browser.pngbin2958 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/build.pngbin2564 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/calc.pngbin1884 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/camera.pngbin2619 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/cardgame.pngbin2412 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/cdimage.pngbin2107 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/cdrom_mount.pngbin2926 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/cdrom_unmount.pngbin2845 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/cdtrack.pngbin1749 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/cdwriter_mount.pngbin2993 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/cdwriter_unmount.pngbin2921 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/decrypted.pngbin1837 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/demo.pngbin2643 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/desktopshare.pngbin2815 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/display.pngbin2352 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/document.pngbin1056 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/document2.pngbin1890 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/download_manager.pngbin2358 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/dvd_mount.pngbin3056 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/dvd_mount_2.pngbin2827 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/dvd_unmount.pngbin2980 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/edit.pngbin1704 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/editpaste.pngbin1522 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/encrypted.pngbin1180 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/file_temporary.pngbin2151 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/floppy_mount.pngbin1833 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/floppy_unmount.pngbin1040 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/folder_blue.pngbin1807 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/folder_green.pngbin1833 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/folder_grey.pngbin1033 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/folder_grey_open.pngbin1402 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/folder_html.pngbin2494 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/folder_image.pngbin2324 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/folder_images.pngbin2205 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/folder_locked.pngbin2235 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/folder_music.pngbin2082 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/folder_print.pngbin2156 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/folder_red.pngbin1848 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/folder_sound.pngbin2462 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/folder_txt.pngbin2244 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/folder_video.pngbin2563 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/folder_yellow.pngbin1777 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/hdd_mount.pngbin2441 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/html.pngbin2072 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/image.pngbin1918 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/image2.pngbin2271 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/info.pngbin2598 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/internet.pngbin2773 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/joystick.pngbin1980 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/kaddressbook.pngbin2484 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/kbackgammon.pngbin2105 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/kcmdf.pngbin2449 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/kcmmidi.pngbin1779 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/kcoloredit.pngbin2689 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/kdict.pngbin2500 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/kedit.pngbin2347 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/keyboard.pngbin1060 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/klaptop.pngbin2001 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/kmid.pngbin2384 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/korganizer.pngbin2646 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/kpackage.pngbin2860 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/kpat.pngbin1975 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/kpoker.pngbin1769 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/kscd.pngbin2525 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/ksnapshot.pngbin2423 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/kuser2.pngbin2321 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/kwrite.pngbin2842 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/kxkb.pngbin1612 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/lock-silver.pngbin3723 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/lock.pngbin1966 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/lock_-_pink.pngbin2228 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/log.pngbin1640 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/lsongs.pngbin2667 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/make.pngbin2016 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/man.pngbin1813 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/message.pngbin2055 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/mime-postscript.pngbin1599 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/mime_txt.pngbin1880 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/mp3player.pngbin2222 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/mp3player2.pngbin1812 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/musicstore.pngbin2612 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/musicstore2.pngbin2639 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/mymac.pngbin2070 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/nfs_mount.pngbin2572 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/nfs_unmount.pngbin2400 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/palm.pngbin1595 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/pda.pngbin1961 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/pda_black.pngbin1866 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/pda_blue.pngbin1804 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/print_class.pngbin2254 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/readme.pngbin1925 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/reminders.pngbin1719 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/scanner.pngbin2059 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/schedule.pngbin1801 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/starthere.pngbin2630 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/tablet.pngbin2026 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/tutorials.pngbin2021 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/tv.pngbin1742 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/usb.pngbin1822 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/usbpendrive_mount.pngbin2881 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/usbpendrive_unmount.pngbin2758 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/viewmag.pngbin2019 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/voice-support.pngbin2051 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/xmms.pngbin2946 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/zip_mount.pngbin2172 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/crystal-clear/zip_unmount.pngbin1968 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/addtobasket.gifbin2540 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/addtocart.pngbin3479 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/addtoshelf.gifbin2956 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/addtoshelf.pngbin4838 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/audiobook-cd.gifbin2927 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/audiobook-cd.pngbin4468 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/audiobook.gifbin2867 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/audiobook.pngbin4205 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/beginner-reader-book.gifbin2936 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/beginner-reader.pngbin4651 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/big-book-icon.gifbin3193 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/big-book-icon.pngbin5069 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-bag-icon.pngbin4820 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-bag.gifbin3047 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-60px.gifbin2255 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-author-search.gifbin5399 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-author-search.pngbin5397 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-biography.gifbin3135 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-biography.pngbin5462 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-call-number.gifbin3982 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-mystery.gifbin3009 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-mystery.pngbin4591 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-mystery2.gifbin3006 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-non-fiction.gifbin2840 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-non-fiction.pngbin4520 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-scifi-60px.gifbin2892 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-sifi.pngbin5037 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-subject-search.gifbin5595 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-subject-search.pngbin5059 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-title-search.gifbin5467 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-title-search.pngbin5120 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-western.gifbin2966 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon-western.pngbin4324 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-icon.pngbin3631 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-large-print.gifbin3037 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/book-large-print.pngbin4329 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/brief..gifbin1843 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/card.gifbin2324 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/card.pngbin2316 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/cd-rom-icon.pngbin3350 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/clear-book-bag.gifbin3081 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/clear-book-bag.pngbin4866 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/detail.gifbin1866 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/detail.pngbin2478 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/faculty-course-manual.pngbin2132 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/faculty-course-materials.gifbin1969 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/icon-reference.gifbin3111 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/icon-refrence.pngbin4466 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/keyword-search.gifbin4334 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/keyword-search.pngbin3529 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/music-CD.gifbin2832 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/music-cd.pngbin4120 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/newspaper-icon.gifbin3461 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/newspaper-icon.pngbin5212 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/videocassette.gifbin3572 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/videocassette.pngbin5108 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/vinyl-sound-recordings.gifbin2875 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/liblime-kids/vynal-sound-recording.pngbin4493 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/AVA.gifbin405 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Adult-nonfiction-book-on-cassette.gifbin306 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Audiobook.gifbin306 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Biography.gifbin222 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Book-on-CD.gifbin277 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Book-on-Tape.gifbin263 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/CD-ROM-software.gifbin322 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/DVD-Juvenile-nonfiction.gifbin337 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/DVD-Juvenile.gifbin337 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/DVD-nonfiction.gifbin336 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/DVD.gifbin281 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/EDLS.gifbin431 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Ed.-Curriculum.gifbin304 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/FLAG.gifbin231 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Faculty-Course-Materials.gifbin211 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Fiction-large-print.gifbin293 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Fiction.gifbin222 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Juvenile-audiobook.gifbin288 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Juvenile-biography.gifbin294 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Juvenile-book-tape-kit.gifbin380 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Juvenile-fiction.gifbin235 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Juvenile-non-fiction.gifbin365 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Juvenile-nonfiction-book-on-CD.gifbin406 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Juvenile-nonfiction-book-on-cassette.gifbin398 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Juvenile-picture-books.gifbin282 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Juvenile-reference.gifbin400 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Local-history.gifbin254 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Magazine.gifbin351 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Microfiche.gifbin278 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Microfilm.gifbin262 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Music-CD.gifbin241 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Mystery.gifbin283 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Non-fiction-large-print.gifbin292 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Non-fiction.gifbin221 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Pamphlet.gifbin254 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Paperback-romance.gifbin216 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Rare-Book.gifbin295 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Reference.gifbin331 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/SIRS.gifbin236 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/SS.gifbin171 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/ScienceFictionFantasy.gifbin276 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Videocassette-juvenile-non-fiction.gifbin289 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Videocassette-juvenile.gifbin289 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Videocassette-non-fiction.gifbin289 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Videocassette.gifbin294 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Vinyl-Sound-Recordings.gifbin411 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/WEB.gifbin350 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Western.gifbin309 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/YAC.gifbin263 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Young-Adult-fiction.gifbin223 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Young-Adult-non-fiction.gifbin251 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Young-adult-fiction-book-on-CD.gifbin262 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Young-adult-nonfiction-book-on-CD.gifbin295 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/npl/Young-adult-nonfiction-book-on-cassette.gifbin289 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/ACT-32px.pngbin2261 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/ACT.pngbin6277 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/BLURAY-32px.pngbin2145 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/BLURAY.pngbin5201 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Book-32px.pngbin897 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Book-On-CD-32px.pngbin1559 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Book-On-Tape-32px.pngbin1368 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Book.pngbin3825 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/BookOnCD.pngbin5019 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/BookOnTape.pngbin3666 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/DVD-32px.pngbin1693 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/DVD.pngbin4111 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Download-Audio-32px.pngbin1056 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/DownloadableAudio.pngbin2735 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/EDUC-32px.pngbin1939 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/EDUC.pngbin4864 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/EQUIP-32px.pngbin1570 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/EQUIP.pngbin6915 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/FIC-32px.pngbin1110 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/FIC.pngbin3973 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/HOLIDAY-32px.pngbin1522 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/HOLIDAY.pngbin2974 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Hardware-32px.pngbin1753 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Hardware.pngbin3695 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/ILL-32px.pngbin1227 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/ILL.pngbin2289 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Kit-32px.pngbin1185 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Kit.pngbin3073 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Kit_Backpack_Image.pngbin2765 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Kit_Backpack_Word.pngbin2899 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Kit_Bag_Image.pngbin2475 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Kit_Bag_Word-32px.pngbin1185 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Kit_Bag_Word.pngbin3073 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/LargePrint-32px.pngbin907 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/LargePrint.pngbin1685 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/MuseumPass-32px.pngbin1620 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/MuseumPass.pngbin5204 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Music-32px.pngbin2602 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Music.pngbin4869 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/NEWBK-32px.pngbin1358 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/NEWBK.pngbin4448 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/NFIC-32px.pngbin1357 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/NFIC.pngbin4000 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Periodical-32px.pngbin1472 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Periodical.pngbin4906 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/PlayAway-32px.pngbin1863 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/PlayAway.pngbin3415 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Reference-32px.pngbin1057 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Reference.pngbin1970 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Special-32px.pngbin1620 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/Special.pngbin5204 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/VHS-32px.pngbin889 -> 0 bytes
-rw-r--r--koha-tmpl/opac-tmpl/prog/itemtypeimg/vokal/VHS.pngbin1528 -> 0 bytes
-rw-r--r--kohaversion.pl2
-rwxr-xr-xmisc/cronjobs/update_totalissues.pl11
-rwxr-xr-xmisc/maintenance/cmp_sysprefs.pl10
-rw-r--r--misc/translator/LangInstaller.pm29
-rwxr-xr-xmisc/translator/translate4
-rwxr-xr-xopac/maintenance.pl37
-rwxr-xr-xopac/opac-reserve.pl10
-rwxr-xr-xopac/opac-showmarc.pl28
-rwxr-xr-xreports/guided_reports.pl12
-rwxr-xr-xsvc/checkouts3
-rwxr-xr-xt/Biblio.t8
-rwxr-xr-xt/Koha_Email.t5
-rwxr-xr-xt/db_dependent/Acquisition.t48
-rwxr-xr-xt/db_dependent/Budgets.t65
-rwxr-xr-xt/db_dependent/Circulation.t2
-rwxr-xr-xt/db_dependent/Holds/LocalHoldsPriority.t112
-rw-r--r--t/db_dependent/ImportBatch.t72
-rwxr-xr-xt/db_dependent/Items.t124
-rwxr-xr-xt/db_dependent/Koha/Item/Search/Field.t39
-rwxr-xr-xt/db_dependent/ReportsGuided.t7
-rwxr-xr-xt/db_dependent/SQLHelper.t1
-rwxr-xr-xt/db_dependent/SuggestionEngine_ExplodedTerms.t2
-rwxr-xr-xt/db_dependent/Tags.t13
-rwxr-xr-xtools/batch_records_ajax.pl1
-rwxr-xr-xtools/export.pl2
-rwxr-xr-xtools/showdiffmarc.pl101
-rw-r--r--xt/author/icondirectories.t99
-rw-r--r--xt/author/translatable-templates.t43
-rw-r--r--xt/author/valid-templates.t105
-rwxr-xr-xxt/single_quotes.t49
-rwxr-xr-xxt/tt_valid.t44
1230 files changed, 4221 insertions, 45738 deletions
diff --git a/C4/Acquisition.pm b/C4/Acquisition.pm
index 53e1fab..f9e8c49 100644
--- a/C4/Acquisition.pm
+++ b/C4/Acquisition.pm
@@ -1785,25 +1785,53 @@ cancelled.
=cut
sub DelOrder {
- my ( $bibnum, $ordernumber ) = @_;
+ my ( $bibnum, $ordernumber, $delete_biblio, $reason ) = @_;
+
+ my $error;
my $dbh = C4::Context->dbh;
my $query = "
UPDATE aqorders
SET datecancellationprinted=now(), orderstatus='cancelled'
- WHERE biblionumber=? AND ordernumber=?
+ ";
+ if($reason) {
+ $query .= ", cancellationreason = ? ";
+ }
+ $query .= "
+ WHERE biblionumber=? AND ordernumber=?
";
my $sth = $dbh->prepare($query);
- $sth->execute( $bibnum, $ordernumber );
+ if($reason) {
+ $sth->execute($reason, $bibnum, $ordernumber);
+ } else {
+ $sth->execute( $bibnum, $ordernumber );
+ }
+ $sth->finish;
+
my @itemnumbers = GetItemnumbersFromOrder( $ordernumber );
foreach my $itemnumber (@itemnumbers){
- C4::Items::DelItem(
- {
- biblionumber => $bibnum,
- itemnumber => $itemnumber
+ my $delcheck = C4::Items::DelItemCheck( $dbh, $bibnum, $itemnumber );
+
+ if($delcheck != 1) {
+ $error->{'delitem'} = 1;
+ }
+ }
+
+ if($delete_biblio) {
+ # We get the number of remaining items
+ my $itemcount = C4::Items::GetItemsCount($bibnum);
+
+ # If there are no items left,
+ if ( $itemcount == 0 ) {
+ # We delete the record
+ my $delcheck = DelBiblio($bibnum);
+
+ if($delcheck) {
+ $error->{'delbiblio'} = 1;
}
- );
+ }
}
- return;
+
+ return $error;
}
=head3 TransferOrder
diff --git a/C4/Auth.pm b/C4/Auth.pm
index bb2f308..c6dda85 100644
--- a/C4/Auth.pm
+++ b/C4/Auth.pm
@@ -457,7 +457,6 @@ sub get_template_and_user {
OPACShelfBrowser => "". C4::Context->preference("OPACShelfBrowser"),
OPACURLOpenInNewWindow => "" . C4::Context->preference("OPACURLOpenInNewWindow"),
OPACUserCSS => "". C4::Context->preference("OPACUserCSS"),
- OPACMobileUserCSS => "". C4::Context->preference("OPACMobileUserCSS"),
OPACViewOthersSuggestions => "" . C4::Context->preference("OPACViewOthersSuggestions"),
OpacAuthorities => C4::Context->preference("OpacAuthorities"),
OPACBaseURL => ($using_https ? "https://" : "http://") . $opac_base_url,
@@ -469,7 +468,6 @@ sub get_template_and_user {
OpacKohaUrl => C4::Context->preference("OpacKohaUrl"),
OpacMainUserBlock => "" . C4::Context->preference("OpacMainUserBlock"),
OpacMainUserBlockMobile => "" . C4::Context->preference("OpacMainUserBlockMobile"),
- OpacShowLibrariesPulldownMobile => C4::Context->preference("OpacShowLibrariesPulldownMobile"),
OpacNav => "" . C4::Context->preference("OpacNav"),
OpacNavRight => "" . C4::Context->preference("OpacNavRight"),
OpacNavBottom => "" . C4::Context->preference("OpacNavBottom"),
diff --git a/C4/Biblio.pm b/C4/Biblio.pm
index ec4c71e..8bdb25f 100644
--- a/C4/Biblio.pm
+++ b/C4/Biblio.pm
@@ -3684,16 +3684,26 @@ sub UpdateTotalIssues {
my ($biblionumber, $increase, $value) = @_;
my $totalissues;
+ my $record = GetMarcBiblio($biblionumber);
+ unless ($record) {
+ carp "UpdateTotalIssues could not get biblio record";
+ return;
+ }
my $data = GetBiblioData($biblionumber);
+ unless ($data) {
+ carp "UpdateTotalIssues could not get datas of biblio";
+ return;
+ }
+ my ($totalissuestag, $totalissuessubfield) = GetMarcFromKohaField('biblioitems.totalissues', $data->{'frameworkcode'});
+ unless ($totalissuestag) {
+ return 1; # There is nothing to do
+ }
if (defined $value) {
$totalissues = $value;
} else {
$totalissues = $data->{'totalissues'} + $increase;
}
- my ($totalissuestag, $totalissuessubfield) = GetMarcFromKohaField('biblioitems.totalissues', $data->{'frameworkcode'});
-
- my $record = GetMarcBiblio($biblionumber);
my $field = $record->field($totalissuestag);
if (defined $field) {
@@ -3704,8 +3714,7 @@ sub UpdateTotalIssues {
$record->insert_grouped_field($field);
}
- ModBiblio($record, $biblionumber, $data->{'frameworkcode'});
- return;
+ return ModBiblio($record, $biblionumber, $data->{'frameworkcode'});
}
=head2 RemoveAllNsb
diff --git a/C4/Budgets.pm b/C4/Budgets.pm
index 1a7f7e4..ccc3d37 100644
--- a/C4/Budgets.pm
+++ b/C4/Budgets.pm
@@ -187,6 +187,27 @@ sub BudgetHasChildren {
return $sum->{'sum'};
}
+sub GetBudgetChildren {
+ my ( $budget_id ) = @_;
+ my $dbh = C4::Context->dbh;
+ return $dbh->selectall_arrayref(q|
+ SELECT * FROM aqbudgets
+ WHERE budget_parent_id = ?
+ |, { Slice => {} }, $budget_id );
+}
+
+sub SetOwnerToFundHierarchy {
+ my ( $budget_id, $borrowernumber ) = @_;
+
+ my $budget = GetBudget( $budget_id );
+ $budget->{budget_owner_id} = $borrowernumber;
+ ModBudget( $budget );
+ my $children = GetBudgetChildren( $budget_id );
+ for my $child ( @$children ) {
+ SetOwnerToFundHierarchy( $child->{budget_id}, $borrowernumber );
+ }
+}
+
# -------------------------------------------------------------------
sub GetBudgetsPlanCell {
my ( $cell, $period, $budget ) = @_;
@@ -499,72 +520,36 @@ sub GetBudgetHierarchy {
$debug && warn $query,join(",",@bind_params);
my $sth = $dbh->prepare($query);
$sth->execute(@bind_params);
- my $results = $sth->fetchall_arrayref({});
- my @res = @$results;
- my $i = 0;
- while (1) {
- my $depth_cnt = 0;
- foreach my $r (@res) {
- my @child;
- # look for children
- $r->{depth} = '0' if !defined $r->{budget_parent_id};
- foreach my $r2 (@res) {
- if (defined $r2->{budget_parent_id}
- && $r2->{budget_parent_id} == $r->{budget_id}) {
- push @child, $r2->{budget_id};
- $r2->{depth} = ($r->{depth} + 1) if defined $r->{depth};
- }
- }
- $r->{child} = \@child if scalar @child > 0; # add the child
- $depth_cnt++ if !defined $r->{'depth'};
- }
- last if ($depth_cnt == 0 || $i == 100);
- $i++;
- }
- # look for top parents 1st
- my (@sort, $depth_count);
- ($i, $depth_count) = 0;
- while (1) {
- my $children = 0;
- foreach my $r (@res) {
- if ($r->{depth} == $depth_count) {
- $children++ if (ref $r->{child} eq 'ARRAY');
-
- # find the parent id element_id and insert it after
- my $i2 = 0;
- my $parent;
- if ($depth_count > 0) {
-
- # add indent
- my $depth = $r->{depth} * 2;
- $r->{budget_code_indent} = $r->{budget_code};
- $r->{budget_name_indent} = $r->{budget_name};
- foreach my $r3 (@sort) {
- if ($r3->{budget_id} == $r->{budget_parent_id}) {
- $parent = $i2;
- last;
- }
- $i2++;
- }
- } else {
- $r->{budget_code_indent} = $r->{budget_code};
- $r->{budget_name_indent} = $r->{budget_name};
- }
-
- if (defined $parent) {
- splice @sort, ($parent + 1), 0, $r;
- } else {
- push @sort, $r;
- }
- }
-
- $i++;
- } # --------------foreach
- $depth_count++;
- last if $children == 0;
- }
+ my %links;
+ # create hash with budget_id has key
+ while ( my $data = $sth->fetchrow_hashref ) {
+ $links{ $data->{'budget_id'} } = $data;
+ }
+
+ # link child to parent
+ my @first_parents;
+ foreach ( sort keys %links ) {
+ my $child = $links{$_};
+ if ( $child->{'budget_parent_id'} ) {
+ my $parent = $links{ $child->{'budget_parent_id'} };
+ if ($parent) {
+ unless ( $parent->{'children'} ) {
+ # init child arrayref
+ $parent->{'children'} = [];
+ }
+ # add as child
+ push @{ $parent->{'children'} }, $child;
+ }
+ } else {
+ push @first_parents, $child;
+ }
+ }
+ my @sort = ();
+ foreach my $first_parent (@first_parents) {
+ _add_budget_children(\@sort, $first_parent);
+ }
foreach my $budget (@sort) {
$budget->{budget_spent} = GetBudgetSpent( $budget->{budget_id} );
@@ -575,6 +560,18 @@ sub GetBudgetHierarchy {
return \@sort;
}
+# Recursive method to add a budget and its chidren to an array
+sub _add_budget_children {
+ my $res = shift;
+ my $budget = shift;
+ push @$res, $budget;
+ my $children = $budget->{'children'} || [];
+ return unless @$children; # break recursivity
+ foreach my $child (@$children) {
+ _add_budget_children($res, $child);
+ }
+}
+
# -------------------------------------------------------------------
sub AddBudget {
diff --git a/C4/Circulation.pm b/C4/Circulation.pm
index 76b6652..7ec5c5e 100644
--- a/C4/Circulation.pm
+++ b/C4/Circulation.pm
@@ -1188,9 +1188,12 @@ AddIssue does the following things :
=cut
sub AddIssue {
- my ( $borrower, $barcode, $datedue, $cancelreserve, $issuedate, $sipmode, $auto_renew ) = @_;
+ my ( $borrower, $barcode, $datedue, $cancelreserve, $issuedate, $sipmode, $params ) = @_;
+ my $onsite_checkout = $params && $params->{onsite_checkout} ? 1 : 0;
+ my $auto_renew = $params && $params->{auto_renew};
my $dbh = C4::Context->dbh;
- my $barcodecheck=CheckValidBarcode($barcode);
+ my $barcodecheck=CheckValidBarcode($barcode);
+
if ($datedue && ref $datedue ne 'DateTime') {
$datedue = dt_from_string($datedue);
}
@@ -1264,8 +1267,8 @@ sub AddIssue {
my $sth =
$dbh->prepare(
"INSERT INTO issues
- (borrowernumber, itemnumber,issuedate, date_due, branchcode, auto_renew)
- VALUES (?,?,?,?,?,?)"
+ (borrowernumber, itemnumber,issuedate, date_due, branchcode, onsite_checkout, auto_renew)
+ VALUES (?,?,?,?,?,?,?)"
);
unless ($datedue) {
my $itype = ( C4::Context->preference('item-level_itypes') ) ? $biblio->{'itype'} : $biblio->{'itemtype'};
@@ -1273,12 +1276,14 @@ sub AddIssue {
}
$datedue->truncate( to => 'minute');
+
$sth->execute(
$borrower->{'borrowernumber'}, # borrowernumber
$item->{'itemnumber'}, # itemnumber
$issuedate->strftime('%Y-%m-%d %H:%M:00'), # issuedate
$datedue->strftime('%Y-%m-%d %H:%M:00'), # date_due
C4::Context->userenv->{'branch'}, # branchcode
+ $onsite_checkout,
$auto_renew ? 1 : 0 # automatic renewal
);
if ( C4::Context->preference('ReturnToShelvingCart') ) { ## ReturnToShelvingCart is on, anything issued should be taken off the cart.
@@ -1320,7 +1325,7 @@ sub AddIssue {
# Record the fact that this book was issued.
&UpdateStats({
branch => C4::Context->userenv->{'branch'},
- type => 'issue',
+ type => ( $onsite_checkout ? 'onsite_checkout' : 'issue' ),
amount => $charge,
other => ($sipmode ? "SIP-$sipmode" : ''),
itemnumber => $item->{'itemnumber'},
diff --git a/C4/ImportBatch.pm b/C4/ImportBatch.pm
index a487cc6..b8d2560 100644
--- a/C4/ImportBatch.pm
+++ b/C4/ImportBatch.pm
@@ -58,6 +58,7 @@ BEGIN {
GetStagedWebserviceBatches
GetImportBatchRangeDesc
GetNumberOfNonZ3950ImportBatches
+ GetImportBiblios
GetImportRecordsRange
GetItemNumbersFromImportBatch
@@ -1017,6 +1018,25 @@ sub GetNumberOfNonZ3950ImportBatches {
return $count;
}
+=head2 GetImportBiblios
+
+ my $results = GetImportBiblios($importid);
+
+=cut
+
+sub GetImportBiblios {
+ my ($import_record_id) = @_;
+
+ my $dbh = C4::Context->dbh;
+ my $query = "SELECT * FROM import_biblios WHERE import_record_id = ?";
+ return $dbh->selectall_arrayref(
+ $query,
+ { Slice => {} },
+ $import_record_id
+ );
+
+}
+
=head2 GetImportRecordsRange
my $results = GetImportRecordsRange($batch_id, $offset, $results_per_group);
diff --git a/C4/Installer/PerlDependencies.pm b/C4/Installer/PerlDependencies.pm
index a6a5bd9..09be2cd 100644
--- a/C4/Installer/PerlDependencies.pm
+++ b/C4/Installer/PerlDependencies.pm
@@ -552,6 +552,11 @@ our $PERL_DEPS = {
'required' => '1',
'min_ver' => '0.03',
},
+ 'Template::Plugin::JSON::Escape' => {
+ 'usage' => 'Core',
+ 'required' => '1',
+ 'min_ver' => '0.02',
+ },
'DBD::Mock' => {
'usage' => 'Core',
'required' => '1',
diff --git a/C4/Items.pm b/C4/Items.pm
index c23b272..62e89c8 100644
--- a/C4/Items.pm
+++ b/C4/Items.pm
@@ -36,6 +36,8 @@ use Data::Dumper; # used as part of logging item record changes, not just for
# debugging; so please don't remove this
use Koha::DateUtils qw/dt_from_string/;
+use Koha::Database;
+
use vars qw($VERSION @ISA @EXPORT);
BEGIN {
@@ -85,6 +87,7 @@ BEGIN {
GetAnalyticsCount
GetItemHolds
+ SearchItemsByField
SearchItems
PrepareItemrecordDisplay
@@ -1299,6 +1302,10 @@ sub GetItemsInfo {
holding.branchname,
holding.opac_info as holding_branch_opac_info,
home.opac_info as home_branch_opac_info
+ ";
+ $query .= ", issues.onsite_checkout"
+ if C4::Context->preference("OnSiteCheckouts");
+ $query .= "
FROM items
LEFT JOIN branches AS holding ON items.holdingbranch = holding.branchcode
LEFT JOIN branches AS home ON items.homebranch=home.branchcode
@@ -1306,6 +1313,8 @@ sub GetItemsInfo {
LEFT JOIN biblioitems ON biblioitems.biblioitemnumber = items.biblioitemnumber
LEFT JOIN itemtypes ON itemtypes.itemtype = "
. (C4::Context->preference('item-level_itypes') ? 'items.itype' : 'biblioitems.itemtype');
+ $query .= " LEFT JOIN issues ON issues.itemnumber = items.itemnumber"
+ if C4::Context->preference("OnSiteCheckouts");
$query .= " WHERE items.biblionumber = ? ORDER BY home.branchname, items.enumchron, LPAD( items.copynumber, 8, '0' ), items.dateaccessioned DESC" ;
my $sth = $dbh->prepare($query);
$sth->execute($biblionumber);
@@ -2565,10 +2574,7 @@ sub GetAnalyticsCount {
=head2 GetItemHolds
-=over 4
-$holds = &GetItemHolds($biblionumber, $itemnumber);
-
-=back
+ $holds = &GetItemHolds($biblionumber, $itemnumber);
This function return the count of holds with $biblionumber and $itemnumber
@@ -2587,39 +2593,203 @@ sub GetItemHolds {
return $holds;
}
-# Return the list of the column names of items table
-sub _get_items_columns {
- my $dbh = C4::Context->dbh;
- my $sth = $dbh->column_info(undef, undef, 'items', '%');
- $sth->execute;
- my $results = $sth->fetchall_hashref('COLUMN_NAME');
- return keys %$results;
+=head2 SearchItemsByField
+
+ my $items = SearchItemsByField($field, $value);
+
+SearchItemsByField will search for items on a specific given field.
+For instance you can search all items with a specific stocknumber like this:
+
+ my $items = SearchItemsByField('stocknumber', $stocknumber);
+
+=cut
+
+sub SearchItemsByField {
+ my ($field, $value) = @_;
+
+ my $filters = [ {
+ field => $field,
+ query => $value,
+ } ];
+
+ my ($results) = SearchItems($filters);
+ return $results;
+}
+
+sub _SearchItems_build_where_fragment {
+ my ($filter) = @_;
+
+ my $where_fragment;
+ if (exists($filter->{conjunction})) {
+ my (@where_strs, @where_args);
+ foreach my $f (@{ $filter->{filters} }) {
+ my $fragment = _SearchItems_build_where_fragment($f);
+ if ($fragment) {
+ push @where_strs, $fragment->{str};
+ push @where_args, @{ $fragment->{args} };
+ }
+ }
+ my $where_str = '';
+ if (@where_strs) {
+ $where_str = '(' . join (' ' . $filter->{conjunction} . ' ', @where_strs) . ')';
+ $where_fragment = {
+ str => $where_str,
+ args => \@where_args,
+ };
+ }
+ } else {
+ my @columns = Koha::Database->new()->schema()->resultset('Item')->result_source->columns;
+ push @columns, Koha::Database->new()->schema()->resultset('Biblio')->result_source->columns;
+ push @columns, Koha::Database->new()->schema()->resultset('Biblioitem')->result_source->columns;
+ my @operators = qw(= != > < >= <= like);
+ my $field = $filter->{field};
+ if ( (0 < grep /^$field$/, @columns) or (substr($field, 0, 5) eq 'marc:') ) {
+ my $op = $filter->{operator};
+ my $query = $filter->{query};
+
+ if (!$op or (0 == grep /^$op$/, @operators)) {
+ $op = '='; # default operator
+ }
+
+ my $column;
+ if ($field =~ /^marc:(\d{3})(?:\$(\w))?$/) {
+ my $marcfield = $1;
+ my $marcsubfield = $2;
+ my $xpath;
+ if ($marcfield < 10) {
+ $xpath = "//record/controlfield[\@tag=\"$marcfield\"]";
+ } else {
+ $xpath = "//record/datafield[\@tag=\"$marcfield\"]/subfield[\@code=\"$marcsubfield\"]";
+ }
+ $column = "ExtractValue(marcxml, '$xpath')";
+ } else {
+ $column = $field;
+ }
+
+ if (ref $query eq 'ARRAY') {
+ if ($op eq '=') {
+ $op = 'IN';
+ } elsif ($op eq '!=') {
+ $op = 'NOT IN';
+ }
+ $where_fragment = {
+ str => "$column $op (" . join (',', ('?') x @$query) . ")",
+ args => $query,
+ };
+ } else {
+ $where_fragment = {
+ str => "$column $op ?",
+ args => [ $query ],
+ };
+ }
+ }
+ }
+
+ return $where_fragment;
}
=head2 SearchItems
- my $items = SearchItems($field, $value);
+ my ($items, $total) = SearchItems($filter, $params);
-SearchItems will search for items on a specific given field.
-For instance you can search all items with a specific stocknumber like this:
+Perform a search among items
+
+$filter is a reference to a hash which can be a filter, or a combination of filters.
+
+A filter has the following keys:
- my $items = SearchItems('stocknumber', $stocknumber);
+=over 2
+
+=item * field: the name of a SQL column in table items
+
+=item * query: the value to search in this column
+
+=item * operator: comparison operator. Can be one of = != > < >= <= like
+
+=back
+
+A combination of filters hash the following keys:
+
+=over 2
+
+=item * conjunction: 'AND' or 'OR'
+
+=item * filters: array ref of filters
+
+=back
+
+$params is a reference to a hash that can contain the following parameters:
+
+=over 2
+
+=item * rows: Number of items to return. 0 returns everything (default: 0)
+
+=item * page: Page to return (return items from (page-1)*rows to (page*rows)-1)
+ (default: 1)
+
+=item * sortby: A SQL column name in items table to sort on
+
+=item * sortorder: 'ASC' or 'DESC'
+
+=back
=cut
sub SearchItems {
- my ($field, $value) = @_;
+ my ($filter, $params) = @_;
+
+ $filter //= {};
+ $params //= {};
+ return unless ref $filter eq 'HASH';
+ return unless ref $params eq 'HASH';
+
+ # Default parameters
+ $params->{rows} ||= 0;
+ $params->{page} ||= 1;
+ $params->{sortby} ||= 'itemnumber';
+ $params->{sortorder} ||= 'ASC';
+
+ my ($where_str, @where_args);
+ my $where_fragment = _SearchItems_build_where_fragment($filter);
+ if ($where_fragment) {
+ $where_str = $where_fragment->{str};
+ @where_args = @{ $where_fragment->{args} };
+ }
my $dbh = C4::Context->dbh;
- my @columns = _get_items_columns;
- my $results = [];
- if(0 < grep /^$field$/, @columns) {
- my $query = "SELECT $field FROM items WHERE $field = ?";
- my $sth = $dbh->prepare( $query );
- $sth->execute( $value );
- $results = $sth->fetchall_arrayref({});
+ my $query = q{
+ SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS items.*
+ FROM items
+ LEFT JOIN biblio ON biblio.biblionumber = items.biblionumber
+ LEFT JOIN biblioitems ON biblioitems.biblioitemnumber = items.biblioitemnumber
+ };
+ if (defined $where_str and $where_str ne '') {
+ $query .= qq{ WHERE $where_str };
}
- return $results;
+
+ my @columns = Koha::Database->new()->schema()->resultset('Item')->result_source->columns;
+ push @columns, Koha::Database->new()->schema()->resultset('Biblio')->result_source->columns;
+ push @columns, Koha::Database->new()->schema()->resultset('Biblioitem')->result_source->columns;
+ my $sortby = (0 < grep {$params->{sortby} eq $_} @columns)
+ ? $params->{sortby} : 'itemnumber';
+ my $sortorder = (uc($params->{sortorder}) eq 'ASC') ? 'ASC' : 'DESC';
+ $query .= qq{ ORDER BY $sortby $sortorder };
+
+ my $rows = $params->{rows};
+ my @limit_args;
+ if ($rows > 0) {
+ my $offset = $rows * ($params->{page}-1);
+ $query .= qq { LIMIT ?, ? };
+ push @limit_args, $offset, $rows;
+ }
+
+ my $sth = $dbh->prepare($query);
+ my $rv = $sth->execute(@where_args, @limit_args);
+
+ return unless ($rv);
+ my ($total_rows) = $dbh->selectrow_array(q{ SELECT FOUND_ROWS() });
+
+ return ($sth->fetchall_arrayref({}), $total_rows);
}
diff --git a/C4/Letters.pm b/C4/Letters.pm
index 4acc931..519c0f6 100644
--- a/C4/Letters.pm
+++ b/C4/Letters.pm
@@ -652,7 +652,10 @@ sub _parseletter {
$val = GetAuthorisedValueByCode ('ROADTYPE', $val, 0) if $table=~/^borrowers$/ && $field=~/^streettype$/;
my $replacedby = defined ($val) ? $val : '';
- if ( $replacedby and $replacedby =~ m|^\d{4}-\d{2}-\d{2}( \d{2}:\d{2}:\d{2})?$| ) {
+ if ( $replacedby
+ and not $replacedby =~ m|0000-00-00|
+ and $replacedby =~ m|^\d{4}-\d{2}-\d{2}( \d{2}:\d{2}:\d{2})?$| )
+ {
# If the value is XXXX-YY-ZZ[ AA:BB:CC] we assume it is a date
my $dateonly = defined $1 ? 0 : 1; #$1 refers to the capture group wrapped in parentheses. In this case, that's the hours, minutes, seconds.
eval {
diff --git a/C4/Members/Messaging.pm b/C4/Members/Messaging.pm
index 6be8347..f28c3dc 100644
--- a/C4/Members/Messaging.pm
+++ b/C4/Members/Messaging.pm
@@ -223,7 +223,7 @@ END_SQL
=head2 SetMessagingPreferencesFromDefaults
- C4::Members::Messaging::SetMessagingPreferenceFromDefaults( { borrowernumber => $borrower->{'borrowernumber'}
+ C4::Members::Messaging::SetMessagingPreferencesFromDefaults( { borrowernumber => $borrower->{'borrowernumber'}
categorycode => 'CPL' } );
Given a borrowernumber and a patron category code (from the C<borrowernumber> and C<categorycode> keys
diff --git a/C4/Record.pm b/C4/Record.pm
index ed386a3..16d3f54 100644
--- a/C4/Record.pm
+++ b/C4/Record.pm
@@ -366,6 +366,7 @@ C<$itemnumbers> - a list of itemnumbers to export
sub marc2csv {
my ($biblios, $id, $itemnumbers) = @_;
+ $itemnumbers ||= [];
my $output;
my $csv = Text::CSV::Encoded->new();
@@ -380,7 +381,7 @@ sub marc2csv {
eval $preprocess if ($preprocess);
my $firstpass = 1;
- if ( $itemnumbers ) {
+ if ( @$itemnumbers ) {
for my $itemnumber ( @$itemnumbers) {
my $biblionumber = GetBiblionumberFromItemnumber $itemnumber;
$output .= marcrecord2csv( $biblionumber, $id, $firstpass, $csv, $fieldprocessing, [$itemnumber] );
diff --git a/C4/Reports/Guided.pm b/C4/Reports/Guided.pm
index f793a25..bb283fa 100644
--- a/C4/Reports/Guided.pm
+++ b/C4/Reports/Guided.pm
@@ -962,7 +962,8 @@ sub GetReservedAuthorisedValues {
'branches',
'itemtypes',
'cn_source',
- 'categorycode' );
+ 'categorycode',
+ 'biblio_framework' );
return \%reserved_authorised_values;
}
diff --git a/C4/Reserves.pm b/C4/Reserves.pm
index 7a075a4..032e044 100644
--- a/C4/Reserves.pm
+++ b/C4/Reserves.pm
@@ -915,7 +915,9 @@ sub CheckReserves {
itemtypes.notforloan,
items.notforloan AS itemnotforloan,
items.itemnumber,
- items.damaged
+ items.damaged,
+ items.homebranch,
+ items.holdingbranch
FROM items
LEFT JOIN biblioitems ON items.biblioitemnumber = biblioitems.biblioitemnumber
LEFT JOIN itemtypes ON items.itype = itemtypes.itemtype
@@ -928,7 +930,9 @@ sub CheckReserves {
itemtypes.notforloan,
items.notforloan AS itemnotforloan,
items.itemnumber,
- items.damaged
+ items.damaged,
+ items.homebranch,
+ items.holdingbranch
FROM items
LEFT JOIN biblioitems ON items.biblioitemnumber = biblioitems.biblioitemnumber
LEFT JOIN itemtypes ON biblioitems.itemtype = itemtypes.itemtype
@@ -944,14 +948,14 @@ sub CheckReserves {
$sth->execute($barcode);
}
# note: we get the itemnumber because we might have started w/ just the barcode. Now we know for sure we have it.
- my ( $biblio, $bibitem, $notforloan_per_itemtype, $notforloan_per_item, $itemnumber, $damaged ) = $sth->fetchrow_array;
+ my ( $biblio, $bibitem, $notforloan_per_itemtype, $notforloan_per_item, $itemnumber, $damaged, $item_homebranch, $item_holdingbranch ) = $sth->fetchrow_array;
return if ( $damaged && !C4::Context->preference('AllowHoldsOnDamagedItems') );
return unless $itemnumber; # bail if we got nothing.
# if item is not for loan it cannot be reserved either.....
- # execpt where items.notforloan < 0 : This indicates the item is holdable.
+ # except where items.notforloan < 0 : This indicates the item is holdable.
return if ( $notforloan_per_item > 0 ) or $notforloan_per_itemtype;
# Find this item in the reserves
@@ -963,21 +967,47 @@ sub CheckReserves {
# $highest is the most important item we've seen so far.
my $highest;
if (scalar @reserves) {
+ my $LocalHoldsPriority = C4::Context->preference('LocalHoldsPriority');
+ my $LocalHoldsPriorityPatronControl = C4::Context->preference('LocalHoldsPriorityPatronControl');
+ my $LocalHoldsPriorityItemControl = C4::Context->preference('LocalHoldsPriorityItemControl');
+
my $priority = 10000000;
foreach my $res (@reserves) {
if ( $res->{'itemnumber'} == $itemnumber && $res->{'priority'} == 0) {
return ( "Waiting", $res, \@reserves ); # Found it
} else {
+ my $borrowerinfo;
+ my $iteminfo;
+ my $local_hold_match;
+
+ if ($LocalHoldsPriority) {
+ $borrowerinfo = C4::Members::GetMember( borrowernumber => $res->{'borrowernumber'} );
+ $iteminfo = C4::Items::GetItem($itemnumber);
+
+ my $local_holds_priority_item_branchcode =
+ $iteminfo->{$LocalHoldsPriorityItemControl};
+ my $local_holds_priority_patron_branchcode =
+ ( $LocalHoldsPriorityPatronControl eq 'PickupLibrary' )
+ ? $res->{branchcode}
+ : ( $LocalHoldsPriorityPatronControl eq 'HomeLibrary' )
+ ? $borrowerinfo->{branchcode}
+ : undef;
+ $local_hold_match =
+ $local_holds_priority_item_branchcode eq
+ $local_holds_priority_patron_branchcode;
+ }
+
# See if this item is more important than what we've got so far
- if ( $res->{'priority'} && $res->{'priority'} < $priority ) {
- my $borrowerinfo=C4::Members::GetMember(borrowernumber => $res->{'borrowernumber'});
- my $iteminfo=C4::Items::GetItem($itemnumber);
+ if ( ( $res->{'priority'} && $res->{'priority'} < $priority ) || $local_hold_match ) {
+ $borrowerinfo ||= C4::Members::GetMember( borrowernumber => $res->{'borrowernumber'} );
+ $iteminfo ||= C4::Items::GetItem($itemnumber);
my $branch = GetReservesControlBranch( $iteminfo, $borrowerinfo );
my $branchitemrule = C4::Circulation::GetBranchItemRule($branch,$iteminfo->{'itype'});
next if ($branchitemrule->{'holdallowed'} == 0);
next if (($branchitemrule->{'holdallowed'} == 1) && ($branch ne $borrowerinfo->{'branchcode'}));
$priority = $res->{'priority'};
$highest = $res;
+ last if $local_hold_match;
}
}
}
@@ -1857,6 +1887,7 @@ sub _Findgroupreserve {
AND itemnumber = ?
AND reservedate <= DATE_ADD(NOW(),INTERVAL ? DAY)
AND suspend = 0
+ ORDER BY priority
/;
my $sth = $dbh->prepare($item_level_target_query);
$sth->execute($itemnumber, $lookahead||0);
@@ -1889,6 +1920,7 @@ sub _Findgroupreserve {
AND hold_fill_targets.itemnumber = ?
AND reservedate <= DATE_ADD(NOW(),INTERVAL ? DAY)
AND suspend = 0
+ ORDER BY priority
/;
$sth = $dbh->prepare($title_level_target_query);
$sth->execute($itemnumber, $lookahead||0);
@@ -1922,6 +1954,7 @@ sub _Findgroupreserve {
AND (reserves.itemnumber IS NULL OR reserves.itemnumber = ?)
AND reserves.reservedate <= DATE_ADD(NOW(),INTERVAL ? DAY)
AND suspend = 0
+ ORDER BY priority
/;
$sth = $dbh->prepare($query);
$sth->execute( $biblio, $bibitem, $itemnumber, $lookahead||0);
diff --git a/C4/SMS.pm b/C4/SMS.pm
index 24580d6..34cce27 100644
--- a/C4/SMS.pm
+++ b/C4/SMS.pm
@@ -75,17 +75,26 @@ sub send_sms {
return unless $driver;
# warn "using driver: $driver to send message to $params->{'destination'}";
-
- # Create a sender
- my $sender = SMS::Send->new( $driver,
+
+ my ($sent, $sender);
+ eval {
+ # Create a sender
+ $sender = SMS::Send->new( $driver,
_login => C4::Context->preference('SMSSendUsername'),
_password => C4::Context->preference('SMSSendPassword'),
);
- # Send a message
- my $sent = $sender->send_sms( to => $params->{'destination'},
+ # Send a message
+ $sent = $sender->send_sms( to => $params->{'destination'},
text => $params->{'message'},
);
+ };
+ #We might die because SMS::Send $driver is not defined or the sms-number has a bad format
+ #Catch those errors and fail the sms-sending gracefully.
+ if ($@) {
+ warn $@;
+ return;
+ }
# warn 'failure' unless $sent;
return $sent;
}
diff --git a/C4/Stats.pm b/C4/Stats.pm
index a1098ae..0e217fa 100644
--- a/C4/Stats.pm
+++ b/C4/Stats.pm
@@ -87,7 +87,7 @@ sub UpdateStats {
return () if ! defined $params;
# change these arrays if new types of transaction or new parameters are allowed
my @allowed_keys = qw (type branch amount other itemnumber itemtype borrowernumber accountno ccode);
- my @allowed_circulation_types = qw (renew issue localuse return);
+ my @allowed_circulation_types = qw (renew issue localuse return onsite_checkout);
my @allowed_accounts_types = qw (writeoff payment);
my @circulation_mandatory_keys = qw (type branch borrowernumber itemnumber ccode itemtype);
my @accounts_mandatory_keys = qw (type branch borrowernumber amount);
diff --git a/C4/Tags.pm b/C4/Tags.pm
index b6b319b..c775da9 100644
--- a/C4/Tags.pm
+++ b/C4/Tags.pm
@@ -588,7 +588,7 @@ sub add_tag { # biblionumber,term,[borrowernumber,approvernumber]
# value.
sub stratify_tags {
my ( $strata, $tags ) = @_;
-
+ return (0,0) if !@$tags;
my ( $min, $max );
foreach (@$tags) {
my $w = $_->{weight_total};
diff --git a/C4/Templates.pm b/C4/Templates.pm
index 6a9d48b..d53d1a8 100644
--- a/C4/Templates.pm
+++ b/C4/Templates.pm
@@ -4,7 +4,7 @@ use strict;
use warnings;
use Carp;
use CGI;
-use List::MoreUtils qw/any/;
+use List::MoreUtils qw/any uniq/;
# Copyright 2009 Chris Cormack and The Koha Dev Team
#
@@ -100,10 +100,6 @@ sub output {
}
$vars->{lang} = $self->lang;
$vars->{themelang} .= '/' . $self->preferredtheme . '/' . $self->lang;
- $vars->{yuipath} =
- ( C4::Context->preference("yuipath") eq "local"
- ? ( $self->interface eq 'intranet' ? $vars->{themelang} . "/lib/yui" : "/opac-tmpl/lib/yui" )
- : C4::Context->preference("yuipath") );
$vars->{interface} =
( $self->{interface} ne 'intranet' ? '/opac-tmpl' : '/intranet-tmpl' );
$vars->{theme} = $self->theme;
@@ -201,13 +197,8 @@ sub _get_template_file {
my $is_intranet = $interface eq 'intranet';
my $htdocs = C4::Context->config($is_intranet ? 'intrahtdocs' : 'opachtdocs');
my ($theme, $lang, $availablethemes) = themelanguage($htdocs, $tmplbase, $interface, $query);
-
- # if the template doesn't exist, load the English one as a last resort
my $filename = "$htdocs/$theme/$lang/modules/$tmplbase";
- unless (-f $filename) {
- $lang = 'en';
- $filename = "$htdocs/$theme/$lang/modules/$tmplbase";
- }
+
return ($htdocs, $theme, $lang, $filename);
}
@@ -221,6 +212,19 @@ sub gettemplate {
$filename = $tmplbase if ( $is_plugin );
my $template = C4::Templates->new($interface, $filename, $tmplbase, $query);
+# NOTE: Commenting these out rather than deleting them so that those who need
+# to know how we previously shimmed these directories will be able to understand.
+# my $is_intranet = $interface eq 'intranet';
+# my $themelang =
+# ($is_intranet ? '/intranet-tmpl' : '/opac-tmpl') .
+# "/$theme/$lang";
+# $template->param(
+# themelang => $themelang,
+# interface => $is_intranet ? '/intranet-tmpl' : '/opac-tmpl',
+# theme => $theme,
+# lang => $lang
+# );
+
# Bidirectionality, must be sent even if is the only language
my $current_lang = regex_lang_subtags($lang);
my $bidi;
@@ -246,8 +250,20 @@ sub gettemplate {
}
-#---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-# FIXME - POD
+=head2 themelanguage
+
+ my ($theme,$lang,\@themes) = themelanguage($htdocs,$tmpl,$interface,query);
+
+This function returns the theme and language to be used for rendering the UI.
+It also returns the list of themes that should be applied as a fallback. This is
+used for the theme overlay feature (i.e. if a file doesn't exist on the requested
+theme, fallback to the configured fallback).
+
+Important: this function is used on the webinstaller too, so always consider
+the use case where the DB is not populated already when rewriting/fixing.
+
+=cut
+
sub themelanguage {
my ($htdocs, $tmpl, $interface, $query) = @_;
($query) or warn "no query in themelanguage";
@@ -255,20 +271,35 @@ sub themelanguage {
# Select a language based on cookie, syspref available languages & browser
my $lang = C4::Languages::getlanguage($query);
- # Select theme
- my $is_intranet = $interface eq 'intranet';
- my @themes = split(" ", C4::Context->preference(
- $is_intranet ? "template" : "opacthemes" ));
- push @themes, 'prog';
-
- # Try to find first theme for the selected language
+ # Get theme
+ my @themes;
+ my $theme_syspref = ($interface eq 'intranet') ? 'template' : 'opacthemes';
+ my $fallback_syspref = ($interface eq 'intranet') ? 'template' : 'OPACFallback';
+ # Yeah, hardcoded, last resort if the DB is not populated
+ my $hardcoded_theme = ($interface eq 'intranet') ? 'prog' : 'bootstrap';
+
+ # Configured theme is the first one
+ push @themes, C4::Context->preference( $theme_syspref )
+ if C4::Context->preference( $theme_syspref );
+ # Configured fallback next
+ push @themes, C4::Context->preference( $fallback_syspref )
+ if C4::Context->preference( $fallback_syspref );
+ # The hardcoded fallback theme is the last one
+ push @themes, $hardcoded_theme;
+
+ # Try to find first theme for the selected theme/lang, then for fallback/lang
+ my $where = $tmpl =~ /xsl$/ ? 'xslt' : 'modules';
+ for my $theme (@themes) {
+ if ( -e "$htdocs/$theme/$lang/$where/$tmpl" ) {
+ return ( $theme, $lang, uniq( \@themes ) );
+ }
+ }
+ # Otherwise return theme/'en', last resort fallback/'en'
for my $theme (@themes) {
- if ( -e "$htdocs/$theme/$lang/modules/$tmpl" ) {
- return ($theme, $lang, \@themes)
+ if ( -e "$htdocs/$theme/en/$where/$tmpl" ) {
+ return ( $theme, 'en', uniq( \@themes ) );
}
}
- # Otherwise, return prog theme in English 'en'
- return ('prog', 'en', \@themes);
}
diff --git a/C4/XSLT.pm b/C4/XSLT.pm
index bfacc65..a255b33 100644
--- a/C4/XSLT.pm
+++ b/C4/XSLT.pm
@@ -206,7 +206,7 @@ sub XSLTParse4Display {
UseControlNumber IntranetBiblioDefaultView BiblioDefaultView
singleBranchMode OPACItemLocation DisplayIconsXSLT
AlternateHoldingsField AlternateHoldingsSeparator
- TrackClicks / )
+ TrackClicks opacthemes / )
{
my $sp = C4::Context->preference( $syspref );
next unless defined($sp);
diff --git a/Koha/Item/Search/Field.pm b/Koha/Item/Search/Field.pm
new file mode 100644
index 0000000..74c1cf2
--- a/dev/null
+++ b/Koha/Item/Search/Field.pm
@@ -0,0 +1,111 @@
+package Koha::Item::Search::Field;
+
+use Modern::Perl;
+use base qw( Exporter );
+
+our @EXPORT_OK = qw(
+ AddItemSearchField
+ ModItemSearchField
+ DelItemSearchField
+ GetItemSearchField
+ GetItemSearchFields
+);
+
+use C4::Context;
+
+sub AddItemSearchField {
+ my ($field) = @_;
+
+ my ( $name, $label, $tagfield, $tagsubfield, $av_category ) =
+ @$field{qw(name label tagfield tagsubfield authorised_values_category)};
+
+ return unless ($name and $label and $tagfield);
+
+ my $dbh = C4::Context->dbh;
+ my $query = q{
+ INSERT INTO items_search_fields (name, label, tagfield, tagsubfield, authorised_values_category)
+ VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
+ };
+ my $sth = $dbh->prepare($query);
+ my $rv = $sth->execute($name, $label, $tagfield, $tagsubfield, $av_category);
+
+ return ($rv) ? $field : undef;
+}
+
+sub ModItemSearchField {
+ my ($field) = @_;
+
+ my ( $name, $label, $tagfield, $tagsubfield, $av_category ) =
+ @$field{qw(name label tagfield tagsubfield authorised_values_category)};
+
+ return unless ($name and $label and $tagfield);
+
+ my $dbh = C4::Context->dbh;
+ my $query = q{
+ UPDATE items_search_fields
+ SET label = ?,
+ tagfield = ?,
+ tagsubfield = ?,
+ authorised_values_category = ?
+ WHERE name = ?
+ };
+ my $sth = $dbh->prepare($query);
+ my $rv = $sth->execute($label, $tagfield, $tagsubfield, $av_category, $name);
+
+ return ($rv) ? $field : undef;
+}
+
+sub DelItemSearchField {
+ my ($name) = @_;
+
+ my $dbh = C4::Context->dbh;
+ my $query = q{
+ DELETE FROM items_search_fields
+ WHERE name = ?
+ };
+ my $sth = $dbh->prepare($query);
+ my $rv = $sth->execute($name);
+
+ my $is_deleted = $rv ? int($rv) : 0;
+ if (!$is_deleted) {
+ warn "DelItemSearchField: Field '$name' doesn't exist";
+ }
+
+ return $is_deleted;
+}
+
+sub GetItemSearchField {
+ my ($name) = @_;
+
+ my $dbh = C4::Context->dbh;
+ my $query = q{
+ SELECT * FROM items_search_fields
+ WHERE name = ?
+ };
+ my $sth = $dbh->prepare($query);
+ my $rv = $sth->execute($name);
+
+ my $field;
+ if ($rv) {
+ $field = $sth->fetchrow_hashref;
+ }
+
+ return $field;
+}
+
+sub GetItemSearchFields {
+ my $dbh = C4::Context->dbh;
+ my $query = q{
+ SELECT * FROM items_search_fields
+ };
+ my $sth = $dbh->prepare($query);
+ my $rv = $sth->execute();
+
+ my @fields;
+ if ($rv) {
+ my $fields = $sth->fetchall_arrayref( {} );
+ @fields = @$fields;
+ }
+
+ return @fields;
+}
diff --git a/Koha/Schema/Result/Aqorder.pm b/Koha/Schema/Result/Aqorder.pm
index 60d60c7..0379a90 100644
--- a/Koha/Schema/Result/Aqorder.pm
+++ b/Koha/Schema/Result/Aqorder.pm
@@ -100,6 +100,11 @@ __PACKAGE__->table("aqorders");
datetime_undef_if_invalid: 1
is_nullable: 1
+=head2 cancellationreason
+
+ data_type: 'text'
+ is_nullable: 1
+
=head2 order_internalnote
data_type: 'mediumtext'
@@ -261,6 +266,8 @@ __PACKAGE__->add_columns(
{ data_type => "smallint", default_value => 0, is_nullable => 0 },
"datecancellationprinted",
{ data_type => "date", datetime_undef_if_invalid => 1, is_nullable => 1 },
+ "cancellationreason",
+ { data_type => "text", is_nullable => 1 },
"order_internalnote",
{ data_type => "mediumtext", is_nullable => 1 },
"order_vendornote",
@@ -459,8 +466,8 @@ __PACKAGE__->belongs_to(
);
-# Created by DBIx::Class::Schema::Loader v0.07039 @ 2014-10-28 09:34:37
-# DO NOT MODIFY THIS OR ANYTHING ABOVE! md5sum:YrxYJV7I7KfUs3+cWpZy9A
+# Created by DBIx::Class::Schema::Loader v0.07039 @ 2014-10-30 01:04:01
+# DO NOT MODIFY THIS OR ANYTHING ABOVE! md5sum:M+R6T+KIk4lqzdYjbYvg9w
# You can replace this text with custom content, and it will be preserved on regeneration
diff --git a/Koha/Schema/Result/AuthorisedValue.pm b/Koha/Schema/Result/AuthorisedValue.pm
index 0366aec..3cd8cce 100644
--- a/Koha/Schema/Result/AuthorisedValue.pm
+++ b/Koha/Schema/Result/AuthorisedValue.pm
@@ -107,9 +107,24 @@ __PACKAGE__->has_many(
{ cascade_copy => 0, cascade_delete => 0 },
);
+=head2 items_search_fields
-# Created by DBIx::Class::Schema::Loader v0.07025 @ 2013-10-14 20:56:21
-# DO NOT MODIFY THIS OR ANYTHING ABOVE! md5sum:N6Q7Y4sHL03X170zJ3APUA
+Type: has_many
+
+Related object: L<Koha::Schema::Result::ItemsSearchField>
+
+=cut
+
+__PACKAGE__->has_many(
+ "items_search_fields",
+ "Koha::Schema::Result::ItemsSearchField",
+ { "foreign.authorised_values_category" => "self.category" },
+ { cascade_copy => 0, cascade_delete => 0 },
+);
+
+
+# Created by DBIx::Class::Schema::Loader v0.07039 @ 2014-11-04 19:23:41
+# DO NOT MODIFY THIS OR ANYTHING ABOVE! md5sum:aaIEvlA6wPG2o0Zx2JGk6A
# You can replace this text with custom content, and it will be preserved on regeneration
diff --git a/Koha/Schema/Result/Issue.pm b/Koha/Schema/Result/Issue.pm
index 4f6dd15..5ec687e 100644
--- a/Koha/Schema/Result/Issue.pm
+++ b/Koha/Schema/Result/Issue.pm
@@ -95,6 +95,12 @@ __PACKAGE__->table("issues");
datetime_undef_if_invalid: 1
is_nullable: 1
+=head2 onsite_checkout
+
+ data_type: 'integer'
+ default_value: 0
+ is_nullable: 0
+
=cut
__PACKAGE__->add_columns(
@@ -143,6 +149,8 @@ __PACKAGE__->add_columns(
datetime_undef_if_invalid => 1,
is_nullable => 1,
},
+ "onsite_checkout",
+ { data_type => "integer", default_value => 0, is_nullable => 0 },
);
=head1 RELATIONS
@@ -188,8 +196,8 @@ __PACKAGE__->belongs_to(
);
-# Created by DBIx::Class::Schema::Loader v0.07039 @ 2014-09-17 21:06:58
-# DO NOT MODIFY THIS OR ANYTHING ABOVE! md5sum:vhnsyH2GOjEEjOWjCS5Lpw
+# Created by DBIx::Class::Schema::Loader v0.07039 @ 2014-11-03 10:40:55
+# DO NOT MODIFY THIS OR ANYTHING ABOVE! md5sum:7Y+5IerDnajn5GLwAY5thg
__PACKAGE__->belongs_to(
"borrower",
diff --git a/Koha/Schema/Result/ItemsSearchField.pm b/Koha/Schema/Result/ItemsSearchField.pm
new file mode 100644
index 0000000..876023c
--- a/dev/null
+++ b/Koha/Schema/Result/ItemsSearchField.pm
@@ -0,0 +1,112 @@
+use utf8;
+package Koha::Schema::Result::ItemsSearchField;
+
+# Created by DBIx::Class::Schema::Loader
+# DO NOT MODIFY THE FIRST PART OF THIS FILE
+
+=head1 NAME
+
+Koha::Schema::Result::ItemsSearchField
+
+=cut
+
+use strict;
+use warnings;
+
+use base 'DBIx::Class::Core';
+
+=head1 TABLE: C<items_search_fields>
+
+=cut
+
+__PACKAGE__->table("items_search_fields");
+
+=head1 ACCESSORS
+
+=head2 name
+
+ data_type: 'varchar'
+ is_nullable: 0
+ size: 255
+
+=head2 label
+
+ data_type: 'varchar'
+ is_nullable: 0
+ size: 255
+
+=head2 tagfield
+
+ data_type: 'char'
+ is_nullable: 0
+ size: 3
+
+=head2 tagsubfield
+
+ data_type: 'char'
+ is_nullable: 1
+ size: 1
+
+=head2 authorised_values_category
+
+ data_type: 'varchar'
+ is_foreign_key: 1
+ is_nullable: 1
+ size: 16
+
+=cut
+
+__PACKAGE__->add_columns(
+ "name",
+ { data_type => "varchar", is_nullable => 0, size => 255 },
+ "label",
+ { data_type => "varchar", is_nullable => 0, size => 255 },
+ "tagfield",
+ { data_type => "char", is_nullable => 0, size => 3 },
+ "tagsubfield",
+ { data_type => "char", is_nullable => 1, size => 1 },
+ "authorised_values_category",
+ { data_type => "varchar", is_foreign_key => 1, is_nullable => 1, size => 16 },
+);
+
+=head1 PRIMARY KEY
+
+=over 4
+
+=item * L</name>
+
+=back
+
+=cut
+
+__PACKAGE__->set_primary_key("name");
+
+=head1 RELATIONS
+
+=head2 authorised_values_category
+
+Type: belongs_to
+
+Related object: L<Koha::Schema::Result::AuthorisedValue>
+
+=cut
+
+__PACKAGE__->belongs_to(
+ "authorised_values_category",
+ "Koha::Schema::Result::AuthorisedValue",
+ { category => "authorised_values_category" },
+ {
+ is_deferrable => 1,
+ join_type => "LEFT",
+ on_delete => "SET NULL",
+ on_update => "CASCADE",
+ },
+);
+
+
+# Created by DBIx::Class::Schema::Loader v0.07039 @ 2014-11-04 19:23:41
+# DO NOT MODIFY THIS OR ANYTHING ABOVE! md5sum:4zpzfz1VNYNVM5M/btiPOA
+
+
+# You can replace this text with custom code or comments, and it will be preserved on regeneration
+1;
diff --git a/Koha/Schema/Result/OldIssue.pm b/Koha/Schema/Result/OldIssue.pm
index faa472c..b56db99 100644
--- a/Koha/Schema/Result/OldIssue.pm
+++ b/Koha/Schema/Result/OldIssue.pm
@@ -95,6 +95,12 @@ __PACKAGE__->table("old_issues");
datetime_undef_if_invalid: 1
is_nullable: 1
+=head2 onsite_checkout
+
+ data_type: 'integer'
+ default_value: 0
+ is_nullable: 0
+
=cut
__PACKAGE__->add_columns(
@@ -143,6 +149,8 @@ __PACKAGE__->add_columns(
datetime_undef_if_invalid => 1,
is_nullable => 1,
},
+ "onsite_checkout",
+ { data_type => "integer", default_value => 0, is_nullable => 0 },
);
=head1 RELATIONS
@@ -188,8 +196,8 @@ __PACKAGE__->belongs_to(
);
-# Created by DBIx::Class::Schema::Loader v0.07039 @ 2014-09-17 21:06:58
-# DO NOT MODIFY THIS OR ANYTHING ABOVE! md5sum:/ofcOgd+0YhWqMTWEDdaCw
+# Created by DBIx::Class::Schema::Loader v0.07039 @ 2014-11-03 10:40:55
+# DO NOT MODIFY THIS OR ANYTHING ABOVE! md5sum:lNB9CDFcwG4DjD0pl14mvQ
# You can replace this text with custom content, and it will be preserved on regeneration
diff --git a/acqui/acqui-home.pl b/acqui/acqui-home.pl
index 3481745..3231e62 100755
--- a/acqui/acqui-home.pl
+++ b/acqui/acqui-home.pl
@@ -74,8 +74,6 @@ my @budget_loop;
foreach my $budget ( @{$budget_arr} ) {
next unless (CanUserUseBudget($loggedinuser, $budget, $userflags));
- $budget->{budget_code_indent} =~ s/\ /\&nbsp\;/g;
-
$budget->{'budget_branchname'} =
GetBranchName( $budget->{'budget_branchcode'} );
diff --git a/acqui/addorder.pl b/acqui/addorder.pl
index 26bd6ae..a8e71a5 100755
--- a/acqui/addorder.pl
+++ b/acqui/addorder.pl
@@ -122,10 +122,10 @@ if it is an order from an existing suggestion : the id of this suggestion.
use strict;
use warnings;
use CGI;
-use C4::Auth; # get_template_and_user
-use C4::Acquisition; # DelOrder ModOrder
-use C4::Suggestions; # ModStatus
-use C4::Biblio; # AddBiblio TransformKohaToMarc
+use C4::Auth; # get_template_and_user
+use C4::Acquisition; # ModOrder
+use C4::Suggestions; # ModStatus
+use C4::Biblio; # AddBiblio TransformKohaToMarc
use C4::Budgets;
use C4::Items;
use C4::Output;
@@ -230,10 +230,8 @@ $orderinfo->{subscriptionid} ||= undef;
my $user = $input->remote_user;
# create, modify or delete biblio
-# create if $quantity>=0 and $existing='no'
-# modify if $quantity>=0 and $existing='yes'
-# delete if $quantity has been set to 0 by the librarian
-# delete biblio if delbiblio has been set to 1 by the librarian
+# create if $quantity>0 and $existing='no'
+# modify if $quantity>0 and $existing='yes'
if ( $orderinfo->{quantity} ne '0' ) {
#TODO:check to see if biblio exists
unless ( $$orderinfo{biblionumber} ) {
@@ -321,13 +319,6 @@ if ( $orderinfo->{quantity} ne '0' ) {
}
-else { # qty=0, delete the line
- my $biblionumber = $input->param('biblionumber');
- DelOrder( $biblionumber, $$orderinfo{ordernumber} );
- if ($orderinfo->{delbiblio} == 1){
- DelBiblio($biblionumber);
- }
-}
my $basketno=$$orderinfo{basketno};
my $booksellerid=$$orderinfo{booksellerid};
if (my $import_batch_id=$$orderinfo{import_batch_id}) {
diff --git a/acqui/cancelorder.pl b/acqui/cancelorder.pl
new file mode 100755
index 0000000..a0b7597
--- a/dev/null
+++ b/acqui/cancelorder.pl
@@ -0,0 +1,75 @@
+#!/usr/bin/perl
+
+# Copyright 2014 BibLibre
+#
+# This file is part of Koha.
+#
+# Koha is free software; you can redistribute it and/or modify it
+# under the terms of the GNU General Public License as published by
+# the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
+# (at your option) any later version.
+#
+# Koha is distributed in the hope that it will be useful, but
+# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+# GNU General Public License for more details.
+#
+# You should have received a copy of the GNU General Public License
+# along with Koha; if not, see <http://www.gnu.org/licenses>.
+
+=head1 NAME
+
+cancelorder.pl
+
+=head1 DESCRIPTION
+
+Ask confirmation for cancelling an order line
+and add possibility to indicate a reason for cancellation
+(saved in aqorders.notes)
+
+=cut
+
+use Modern::Perl;
+
+use CGI;
+use C4::Auth;
+use C4::Output;
+use C4::Acquisition;
+
+my $input = new CGI;
+my ($template, $loggedinuser, $cookie, $flags) = get_template_and_user( {
+ template_name => 'acqui/cancelorder.tt',
+ query => $input,
+ type => 'intranet',
+ authnotrequired => 0,
+ flagsrequired => { 'acquisition' => 'order_manage' },
+ debug => 1,
+} );
+
+my $action = $input->param('action');
+my $ordernumber = $input->param('ordernumber');
+my $biblionumber = $input->param('biblionumber');
+my $referrer = $input->param('referrer') || $input->referer;
+my $del_biblio = $input->param('del_biblio') ? 1 : 0;
+
+if($action and $action eq "confirmcancel") {
+ my $reason = $input->param('reason');
+ my $error = DelOrder($biblionumber, $ordernumber, $del_biblio, $reason);
+
+ if($error) {
+ $template->param(error_delitem => 1) if $error->{'delitem'};
+ $template->param(error_delbiblio => 1) if $error->{'delbiblio'};
+ } else {
+ $template->param(success_cancelorder => 1);
+ }
+ $template->param(confirmcancel => 1);
+}
+
+$template->param(
+ ordernumber => $ordernumber,
+ biblionumber => $biblionumber,
+ referrer => $referrer,
+ del_biblio => $del_biblio,
+);
+
+output_html_with_http_headers $input, $cookie, $template->output;
diff --git a/acqui/check_uniqueness.pl b/acqui/check_uniqueness.pl
index 8deb195..d8f29fa 100755
--- a/acqui/check_uniqueness.pl
+++ b/acqui/check_uniqueness.pl
@@ -43,7 +43,7 @@ my @value = $input->param('value[]');
my $r = {};
my $i = 0;
for ( my $i=0; $i<@field; $i++ ) {
- my $items = C4::Items::SearchItems($field[$i], $value[$i]);
+ my $items = C4::Items::SearchItemsByField($field[$i], $value[$i]);
if ( @$items ) {
push @{ $r->{$field[$i]} }, $value[$i];
diff --git a/admin/aqbudgets.pl b/admin/aqbudgets.pl
index fa914d5..1491561 100755
--- a/admin/aqbudgets.pl
+++ b/admin/aqbudgets.pl
@@ -59,7 +59,7 @@ $template->param( symbol => $cur->{symbol},
my $op = $input->param('op') || 'list';
# see if the user want to see all budgets or only owned ones by default
-my $show_mine = $input->param('show_mine') // 1;
+my $show_mine = $input->param('show_mine') // 0;
# IF USER DOESNT HAVE PERM FOR AN 'ADD', THEN REDIRECT TO THE DEFAULT VIEW...
if (not defined $template->{VARS}->{'CAN_user_acquisition_budget_add_del'}
@@ -139,8 +139,7 @@ if ($op eq 'add_form') {
my @values;
my $hier = GetBudgetHierarchy($$period{budget_period_id});
foreach my $r (@$hier) {
- $r->{budget_code_indent} =~ s/&nbsp;/\~/g; #
- $labels{"$r->{budget_id}"} = $r->{budget_code_indent};
+ $labels{"$r->{budget_id}"} = $r->{budget_code};
push @values, $r->{budget_id};
}
push @values, '';
@@ -210,6 +209,7 @@ if ($op eq 'add_form') {
# if no buget_id is passed then its an add
$template->param(
+ budget_has_children => BudgetHasChildren( $budget->{budget_id} ),
budget_parent_id => $budget_parent->{'budget_id'},
budget_parent_name => $budget_parent->{'budget_name'},
branchloop_select => \@branchloop_select,
@@ -240,19 +240,27 @@ if ($op eq 'add_form') {
@budgetusersid = split(':', $budget_users_ids);
}
+ my $budget_modified = 0;
if (defined $budget_id) {
if (CanUserModifyBudget($borrowernumber, $budget_hash->{budget_id},
$staffflags)
) {
ModBudget( $budget_hash );
ModBudgetUsers($budget_hash->{budget_id}, @budgetusersid);
+ $budget_modified = 1;
}
else {
$template->param(error_not_authorised_to_modify => 1);
}
} else {
- AddBudget( $budget_hash );
+ $budget_hash->{budget_id} = AddBudget( $budget_hash );
ModBudgetUsers($budget_hash->{budget_id}, @budgetusersid);
+ $budget_modified = 1;
+ }
+
+ my $set_owner_to_children = $input->param('set_owner_to_children');
+ if ( $set_owner_to_children and $budget_modified ) {
+ C4::Budgets::SetOwnerToFundHierarchy( $budget_hash->{budget_id}, $budget_hash->{budget_owner_id} );
}
$op = 'list';
}
@@ -294,7 +302,7 @@ if ( $op eq 'list' ) {
$budget->{'budget_remaining'} = $budget->{'budget_amount'} - $budget->{'budget_spent'} - $budget->{budget_ordered};
$budget->{'total_remaining'} = $budget->{'budget_amount'} - $budget->{'total_spent'} - $budget->{total_ordered};
# adds to total - only if budget is a 'top-level' budget
- if ($budget->{depth} == 0) {
+ unless ( defined $budget->{budget_parent_id} ) {
$period_alloc_total += $budget->{'budget_amount'};
$spent_total += $budget->{total_spent};
$ordered_total += $budget->{total_ordered};
diff --git a/admin/items_search_field.pl b/admin/items_search_field.pl
new file mode 100755
index 0000000..a544959
--- a/dev/null
+++ b/admin/items_search_field.pl
@@ -0,0 +1,63 @@
+#!/usr/bin/perl
+# Copyright 2013 BibLibre
+#
+# This file is part of Koha
+#
+# Koha is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
+# terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
+# Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later
+# version.
+#
+# Koha is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
+# WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
+# A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
+#
+# You should have received a copy of the GNU General Public License along
+# with Koha; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
+# 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+
+use Modern::Perl;
+use CGI;
+
+use C4::Auth;
+use C4::Output;
+use C4::Koha;
+
+use Koha::Item::Search::Field qw(GetItemSearchField ModItemSearchField);
+
+my $cgi = new CGI;
+
+my ($template, $borrowernumber, $cookie) = get_template_and_user({
+ template_name => 'admin/items_search_field.tt',
+ query => $cgi,
+ type => 'intranet',
+ authnotrequired => 0,
+ flagsrequired => { catalogue => 1 },
+});
+
+my $op = $cgi->param('op') || '';
+my $name = $cgi->param('name');
+
+if ($op eq 'mod') {
+ my %vars = $cgi->Vars;
+ my $field = { name => $name };
+ my @params = qw(label tagfield tagsubfield authorised_values_category);
+ @$field{@params} = @vars{@params};
+ if ( $field->{authorised_values_category} eq '' ) {
+ $field->{authorised_values_category} = undef;
+ }
+ $field = ModItemSearchField($field);
+ my $updated = ($field) ? 1 : 0;
+ print $cgi->redirect('/cgi-bin/koha/admin/items_search_fields.pl?updated=' . $updated);
+ exit;
+}
+
+my $field = GetItemSearchField($name);
+my $authorised_values_categories = C4::Koha::GetAuthorisedValueCategories();
+
+$template->param(
+ field => $field,
+ authorised_values_categories => $authorised_values_categories,
+);
+
+output_html_with_http_headers $cgi, $cookie, $template->output;
diff --git a/admin/items_search_fields.pl b/admin/items_search_fields.pl
new file mode 100755
index 0000000..1ebf243
--- a/dev/null
+++ b/admin/items_search_fields.pl
@@ -0,0 +1,81 @@
+#!/usr/bin/perl
+# Copyright 2013 BibLibre
+#
+# This file is part of Koha
+#
+# Koha is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
+# terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
+# Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later
+# version.
+#
+# Koha is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
+# WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
+# A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
+#
+# You should have received a copy of the GNU General Public License along
+# with Koha; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
+# 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+
+use Modern::Perl;
+use CGI;
+
+use C4::Auth;
+use C4::Output;
+use C4::Koha;
+
+use Koha::Item::Search::Field qw(AddItemSearchField GetItemSearchFields DelItemSearchField);
+
+my $cgi = new CGI;
+
+my ($template, $borrowernumber, $cookie) = get_template_and_user({
+ template_name => 'admin/items_search_fields.tt',
+ query => $cgi,
+ type => 'intranet',
+ authnotrequired => 0,
+ flagsrequired => { catalogue => 1 },
+});
+
+my $op = $cgi->param('op') || '';
+
+if ($op eq 'add') {
+ my %vars = $cgi->Vars;
+ my $field;
+ my @params = qw(name label tagfield tagsubfield authorised_values_category);
+ @$field{@params} = @vars{@params};
+ if ( $field->{authorised_values_category} eq '' ) {
+ $field->{authorised_values_category} = undef;
+ }
+ $field = AddItemSearchField($field);
+ if ($field) {
+ $template->param(field_added => $field);
+ } else {
+ $template->param(field_not_added => 1);
+ }
+} elsif ($op eq 'del') {
+ my $name = $cgi->param('name');
+ my $rv = DelItemSearchField($name);
+ if ($rv) {
+ $template->param(field_deleted => 1);
+ } else {
+ $template->param(field_not_deleted => 1);
+ }
+} else {
+ my $updated = $cgi->param('updated');
+ if (defined $updated) {
+ if ($updated) {
+ $template->param(field_updated => 1);
+ } else {
+ $template->param(field_not_updated => 1);
+ }
+ }
+}
+
+my @fields = GetItemSearchFields();
+my $authorised_values_categories = C4::Koha::GetAuthorisedValueCategories();
+
+$template->param(
+ fields => \@fields,
+ authorised_values_categories => $authorised_values_categories,
+);
+
+output_html_with_http_headers $cgi, $cookie, $template->output;
diff --git a/catalogue/itemsearch.pl b/catalogue/itemsearch.pl
new file mode 100755
index 0000000..35d1a00
--- a/dev/null
+++ b/catalogue/itemsearch.pl
@@ -0,0 +1,309 @@
+#!/usr/bin/perl
+# Copyright 2013 BibLibre
+#
+# This file is part of Koha
+#
+# Koha is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
+# terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
+# Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later
+# version.
+#
+# Koha is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
+# WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
+# A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
+#
+# You should have received a copy of the GNU General Public License along
+# with Koha; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
+# 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+
+use Modern::Perl;
+use CGI;
+
+use JSON;
+
+use C4::Auth;
+use C4::Output;
+use C4::Items;
+use C4::Biblio;
+use C4::Branch;
+use C4::Koha;
+use C4::ItemType;
+
+use Koha::Item::Search::Field qw(GetItemSearchFields);
+
+my $cgi = new CGI;
+my %params = $cgi->Vars;
+
+my $format = $cgi->param('format');
+my ($template_name, $content_type);
+if (defined $format and $format eq 'json') {
+ $template_name = 'catalogue/itemsearch.json.tt';
+ $content_type = 'json';
+
+ # Map DataTables parameters with 'regular' parameters
+ $cgi->param('rows', $cgi->param('iDisplayLength'));
+ $cgi->param('page', ($cgi->param('iDisplayStart') / $cgi->param('iDisplayLength')) + 1);
+ my @columns = split /,/, $cgi->param('sColumns');
+ $cgi->param('sortby', $columns[ $cgi->param('iSortCol_0') ]);
+ $cgi->param('sortorder', $cgi->param('sSortDir_0'));
+
+ my @f = $cgi->param('f');
+ my @q = $cgi->param('q');
+ push @q, '' if @q == 0;
+ my @op = $cgi->param('op');
+ my @c = $cgi->param('c');
+ foreach my $i (0 .. ($cgi->param('iColumns') - 1)) {
+ my $sSearch = $cgi->param("sSearch_$i");
+ if (defined $sSearch and $sSearch ne '') {
+ my @words = split /\s+/, $sSearch;
+ foreach my $word (@words) {
+ push @f, $columns[$i];
+ push @q, "%$word%";
+ push @op, 'like';
+ push @c, 'and';
+ }
+ }
+ }
+ $cgi->param('f', @f);
+ $cgi->param('q', @q);
+ $cgi->param('op', @op);
+ $cgi->param('c', @c);
+} elsif (defined $format and $format eq 'csv') {
+ $template_name = 'catalogue/itemsearch.csv.tt';
+
+ # Retrieve all results
+ $cgi->param('rows', 0);
+} else {
+ $format = 'html';
+ $template_name = 'catalogue/itemsearch.tt';
+ $content_type = 'html';
+}
+
+my ($template, $borrowernumber, $cookie) = get_template_and_user({
+ template_name => $template_name,
+ query => $cgi,
+ type => 'intranet',
+ authnotrequired => 0,
+ flagsrequired => { catalogue => 1 },
+});
+
+my $notforloan_avcode = GetAuthValCode('items.notforloan');
+my $notforloan_values = GetAuthorisedValues($notforloan_avcode);
+
+my $location_avcode = GetAuthValCode('items.location');
+my $location_values = GetAuthorisedValues($location_avcode);
+
+if (scalar keys %params > 0) {
+ # Parameters given, it's a search
+
+ my $filter = {
+ conjunction => 'AND',
+ filters => [],
+ };
+
+ foreach my $p (qw(homebranch location itype ccode issues datelastborrowed notforloan)) {
+ if (my @q = $cgi->param($p)) {
+ if ($q[0] ne '') {
+ my $f = {
+ field => $p,
+ query => \@q,
+ };
+ if (my $op = $cgi->param($p . '_op')) {
+ $f->{operator} = $op;
+ }
+ push @{ $filter->{filters} }, $f;
+ }
+ }
+ }
+
+ my @c = $cgi->param('c');
+ my @fields = $cgi->param('f');
+ my @q = $cgi->param('q');
+ my @op = $cgi->param('op');
+
+ my $f;
+ for (my $i = 0; $i < @fields; $i++) {
+ my $field = $fields[$i];
+ my $q = shift @q;
+ my $op = shift @op;
+ if (defined $q and $q ne '') {
+ if ($i == 0) {
+ $f = {
+ field => $field,
+ query => $q,
+ operator => $op,
+ };
+ } else {
+ my $c = shift @c;
+ $f = {
+ conjunction => $c,
+ filters => [
+ $f, {
+ field => $field,
+ query => $q,
+ operator => $op,
+ }
+ ],
+ };
+ }
+ }
+ }
+ push @{ $filter->{filters} }, $f;
+
+ # Yes/No parameters
+ foreach my $p (qw(damaged itemlost)) {
+ my $v = $cgi->param($p) // '';
+ my $f = {
+ field => $p,
+ query => 0,
+ };
+ if ($v eq 'yes') {
+ $f->{operator} = '!=';
+ push @{ $filter->{filters} }, $f;
+ } elsif ($v eq 'no') {
+ $f->{operator} = '=';
+ push @{ $filter->{filters} }, $f;
+ }
+ }
+
+ if (my $itemcallnumber_from = $cgi->param('itemcallnumber_from')) {
+ push @{ $filter->{filters} }, {
+ field => 'itemcallnumber',
+ query => $itemcallnumber_from,
+ operator => '>=',
+ };
+ }
+ if (my $itemcallnumber_to = $cgi->param('itemcallnumber_to')) {
+ push @{ $filter->{filters} }, {
+ field => 'itemcallnumber',
+ query => $itemcallnumber_to,
+ operator => '<=',
+ };
+ }
+
+ my $search_params = {
+ rows => $cgi->param('rows') // 20,
+ page => $cgi->param('page') || 1,
+ sortby => $cgi->param('sortby') || 'itemnumber',
+ sortorder => $cgi->param('sortorder') || 'asc',
+ };
+
+ my ($results, $total_rows) = SearchItems($filter, $search_params);
+ if ($results) {
+ # Get notforloan labels
+ my $notforloan_map = {};
+ foreach my $nfl_value (@$notforloan_values) {
+ $notforloan_map->{$nfl_value->{authorised_value}} = $nfl_value->{lib};
+ }
+
+ # Get location labels
+ my $location_map = {};
+ foreach my $loc_value (@$location_values) {
+ $location_map->{$loc_value->{authorised_value}} = $loc_value->{lib};
+ }
+
+ foreach my $item (@$results) {
+ $item->{biblio} = GetBiblio($item->{biblionumber});
+ ($item->{biblioitem}) = GetBiblioItemByBiblioNumber($item->{biblionumber});
+ $item->{status} = $notforloan_map->{$item->{notforloan}};
+ if (defined $item->{location}) {
+ $item->{location} = $location_map->{$item->{location}};
+ }
+ }
+ }
+
+ $template->param(
+ filter => $filter,
+ search_params => $search_params,
+ results => $results,
+ total_rows => $total_rows,
+ search_done => 1,
+ );
+
+ if ($format eq 'html') {
+ # Build pagination bar
+ my $url = $cgi->url(-absolute => 1);
+ my @params;
+ foreach my $p (keys %params) {
+ my @v = $cgi->param($p);
+ push @params, map { "$p=" . $_ } @v;
+ }
+ $url .= '?' . join ('&', @params);
+ my $nb_pages = 1 + int($total_rows / $search_params->{rows});
+ my $current_page = $search_params->{page};
+ my $pagination_bar = pagination_bar($url, $nb_pages, $current_page, 'page');
+
+ $template->param(pagination_bar => $pagination_bar);
+ }
+}
+
+if ($format eq 'html') {
+ # Retrieve data required for the form.
+
+ my $branches = GetBranches();
+ my @branches;
+ foreach my $branchcode (keys %$branches) {
+ push @branches, {
+ value => $branchcode,
+ label => $branches->{$branchcode}->{branchname},
+ };
+ }
+ my @locations;
+ foreach my $location (@$location_values) {
+ push @locations, {
+ value => $location->{authorised_value},
+ label => $location->{lib} // $location->{authorised_value},
+ };
+ }
+ my @itemtypes = C4::ItemType->all();
+ foreach my $itemtype (@itemtypes) {
+ $itemtype->{value} = $itemtype->{itemtype};
+ $itemtype->{label} = $itemtype->{description};
+ }
+ my $ccode_avcode = GetAuthValCode('items.ccode') || 'CCODE';
+ my $ccodes = GetAuthorisedValues($ccode_avcode);
+ my @ccodes;
+ foreach my $ccode (@$ccodes) {
+ push @ccodes, {
+ value => $ccode->{authorised_value},
+ label => $ccode->{lib},
+ };
+ }
+
+ my @notforloans;
+ foreach my $value (@$notforloan_values) {
+ push @notforloans, {
+ value => $value->{authorised_value},
+ label => $value->{lib},
+ };
+ }
+
+ my @items_search_fields = GetItemSearchFields();
+
+ my $authorised_values = {};
+ foreach my $field (@items_search_fields) {
+ if (my $category = ($field->{authorised_values_category})) {
+ $authorised_values->{$category} = GetAuthorisedValues($category);
+ }
+ }
+
+ $template->param(
+ branches => \@branches,
+ locations => \@locations,
+ itemtypes => \@itemtypes,
+ ccodes => \@ccodes,
+ notforloans => \@notforloans,
+ items_search_fields => \@items_search_fields,
+ authorised_values_json => to_json($authorised_values),
+ );
+}
+
+if ($format eq 'csv') {
+ print $cgi->header({
+ type => 'text/csv',
+ attachment => 'items.csv',
+ });
+ print $template->output;
+} else {
+ output_with_http_headers $cgi, $cookie, $template->output, $content_type;
+}
diff --git a/circ/circulation.pl b/circ/circulation.pl
index 8f79f71..bd7f821 100755
--- a/circ/circulation.pl
+++ b/circ/circulation.pl
@@ -25,9 +25,11 @@
use strict;
use warnings;
use CGI;
+use DateTime;
+use DateTime::Duration;
use C4::Output;
use C4::Print;
-use C4::Auth qw/:DEFAULT get_session/;
+use C4::Auth qw/:DEFAULT get_session haspermission/;
use C4::Dates qw/format_date/;
use C4::Branch; # GetBranches
use C4::Koha; # GetPrinter
@@ -97,6 +99,19 @@ my ( $template, $loggedinuser, $cookie ) = get_template_and_user (
my $branches = GetBranches();
+my $force_allow_issue = $query->param('forceallow') || 0;
+if (!C4::Auth::haspermission( C4::Context->userenv->{id} , { circulate => 'force_checkout' } )) {
+ $force_allow_issue = 0;
+}
+
+my @failedrenews = $query->param('failedrenew'); # expected to be itemnumbers
+our %renew_failed = ();
+for (@failedrenews) { $renew_failed{$_} = 1; }
+
+my @failedreturns = $query->param('failedreturn');
+our %return_failed = ();
+for (@failedreturns) { $return_failed{$_} = 1; }
+
my $findborrower = $query->param('findborrower') || q{};
$findborrower =~ s|,| |g;
my $borrowernumber = $query->param('borrowernumber');
@@ -235,7 +250,8 @@ if ($borrowernumber) {
#borrowercard expired, no issues
$template->param(
flagged => "1",
- noissues => "1",
+ noissues => ($force_allow_issue) ? 0 : "1",
+ forceallow => $force_allow_issue,
expired => "1",
renewaldate => format_date("$renew_year-$renew_month-$renew_day")
);
@@ -320,15 +336,17 @@ if ($barcode) {
}
}
- delete $question->{'DEBT'} if ($debt_confirmed);
- foreach my $impossible ( keys %$error ) {
- $template->param(
- $impossible => $$error{$impossible},
- IMPOSSIBLE => 1
- );
- $blocker = 1;
+ unless( $query->param('onsite_checkout') and C4::Context->preference("OnSiteCheckoutsForce") ) {
+ delete $question->{'DEBT'} if ($debt_confirmed);
+ foreach my $impossible ( keys %$error ) {
+ $template->param(
+ $impossible => $$error{$impossible},
+ IMPOSSIBLE => 1
+ );
+ $blocker = 1;
+ }
}
- if( !$blocker ){
+ if( !$blocker || $force_allow_issue ){
my $confirm_required = 0;
unless($issueconfirmed){
# Get the item title for more information
@@ -342,13 +360,15 @@ if ($barcode) {
$needsconfirmation => $$question{$needsconfirmation},
getTitleMessageIteminfo => $getmessageiteminfo->{'title'},
getBarcodeMessageIteminfo => $getmessageiteminfo->{'barcode'},
- NEEDSCONFIRMATION => 1
+ NEEDSCONFIRMATION => 1,
+ onsite_checkout => $query->param('onsite_checkout'),
);
$confirm_required = 1;
}
}
unless($confirm_required) {
- AddIssue( $borrower, $barcode, $datedue, $cancelreserve, undef, undef, $session->param('auto_renew') );
+ my $onsite_checkout = $query->param('onsite_checkout');
+ AddIssue( $borrower, $barcode, $datedue, $cancelreserve, undef, undef, { onsite_checkout => $onsite_checkout, auto_renew => $session->param('auto_renew') } );
$session->clear('auto_renew');
$inprocess = 1;
}
@@ -370,8 +390,33 @@ if ($borrowernumber) {
$template->param(
holds_count => Koha::Database->new()->schema()->resultset('Reserve')
->count( { borrowernumber => $borrowernumber } ) );
-
- $template->param( adultborrower => 1 ) if ( $borrower->{'category_type'} eq 'A' );
+ my @borrowerreserv = GetReservesFromBorrowernumber($borrowernumber);
+
+ my @WaitingReserveLoop;
+ foreach my $num_res (@borrowerreserv) {
+ if ( $num_res->{'found'} && $num_res->{'found'} eq 'W' ) {
+ my $getiteminfo = GetBiblioFromItemNumber( $num_res->{'itemnumber'} );
+ my $itemtypeinfo = getitemtypeinfo( (C4::Context->preference('item-level_itypes')) ? $getiteminfo->{'itype'} : $getiteminfo->{'itemtype'} );
+ my %getWaitingReserveInfo;
+ $getWaitingReserveInfo{title} = $getiteminfo->{'title'};
+ $getWaitingReserveInfo{biblionumber} =
+ $getiteminfo->{'biblionumber'};
+ $getWaitingReserveInfo{itemtype} = $itemtypeinfo->{'description'};
+ $getWaitingReserveInfo{author} = $getiteminfo->{'author'};
+ $getWaitingReserveInfo{itemcallnumber} =
+ $getiteminfo->{'itemcallnumber'};
+ $getWaitingReserveInfo{reservedate} =
+ format_date( $num_res->{'reservedate'} );
+ $getWaitingReserveInfo{waitingat} =
+ GetBranchName( $num_res->{'branchcode'} );
+ $getWaitingReserveInfo{waitinghere} = 1
+ if $num_res->{'branchcode'} eq $branch;
+ push( @WaitingReserveLoop, \%getWaitingReserveInfo );
+ }
+ }
+ $template->param( WaitingReserveLoop => \@WaitingReserveLoop );
+ $template->param( adultborrower => 1 )
+ if ( $borrower->{'category_type'} eq 'A' );
}
my @values;
@@ -400,7 +445,8 @@ foreach my $flag ( sort keys %$flags ) {
$flags->{$flag}->{'message'} =~ s#\n#<br />#g;
if ( $flags->{$flag}->{'noissues'} ) {
$template->param(
- noissues => 'true',
+ noissues => ($force_allow_issue) ? 0 : 'true',
+ forceallow => $force_allow_issue,
);
if ( $flag eq 'GNA' ) {
$template->param( gna => 'true' );
@@ -575,10 +621,9 @@ $template->param(
SpecifyDueDate => $duedatespec_allow,
CircAutocompl => C4::Context->preference("CircAutocompl"),
AllowRenewalLimitOverride => C4::Context->preference("AllowRenewalLimitOverride"),
- export_remove_fields => C4::Context->preference("ExportRemoveFields"),
- export_with_csv_profile => C4::Context->preference("ExportWithCsvProfile"),
canned_bor_notes_loop => $canned_notes,
debarments => GetDebarments({ borrowernumber => $borrowernumber }),
+ todaysdate => dt_from_string()->set(hour => 23)->set(minute => 59),
);
output_html_with_http_headers $query, $cookie, $template->output;
diff --git a/debian/rules b/debian/rules
index dc6ce6a..525cc0d 100755
--- a/debian/rules
+++ b/debian/rules
@@ -25,10 +25,6 @@ override_dh_auto_install:
ln -s /usr/share/tinymce/www \
$(TMP)/usr/share/koha/intranet/htdocs/intranet-tmpl/lib/tiny_mce
rm -r \
- $(TMP)/usr/share/koha/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/lib/yui
- ln -s /usr/share/javascript/yui \
- $(TMP)/usr/share/koha/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/lib/yui
- rm -r \
$(TMP)/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/lib/yui
ln -s /usr/share/javascript/yui \
$(TMP)/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/lib/yui
@@ -44,57 +40,6 @@ override_dh_auto_install:
sed -i $(TMP)/usr/share/koha/koha-conf.xml.in \
-e '/^ <user>/s/>.*</>_DBC_DBUSER_</' \
-e '/^ <pass>/s/>.*</>_DBC_DBPASS_</'
- install -m 0644 koha-tmpl/opac-tmpl/lib/yui/skin.css \
- koha-tmpl/opac-tmpl/lib/yui/reset-fonts-grids.css \
- $(TMP)/usr/share/koha/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/css
- install -m 0644 koha-tmpl/opac-tmpl/lib/yui/skin.css \
- koha-tmpl/opac-tmpl/lib/yui/reset-fonts-grids.css \
- $(TMP)/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/prog/en/css
- install -m 0644 koha-tmpl/opac-tmpl/lib/yui/skin.css \
- koha-tmpl/opac-tmpl/lib/yui/reset-fonts-grids.css \
- $(TMP)/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/ccsr/en/css
- install -m 0644 koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/lib/yui/menu-button-arrow-disabled.png \
- $(TMP)/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/prog/en/css
- install -m 0644 koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/lib/yui/menu-button-arrow-disabled.png \
- $(TMP)/usr/share/koha/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/css
- install -m 0644 koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/lib/yui/menu-button-arrow.png \
- $(TMP)/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/prog/en/css
- install -m 0644 koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/lib/yui/menu-button-arrow.png \
- $(TMP)/usr/share/koha/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/css
- install -m 0644 koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/lib/yui/split-button-arrow-active.png \
- $(TMP)/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/prog/en/css
- install -m 0644 koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/lib/yui/split-button-arrow-active.png \
- $(TMP)/usr/share/koha/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/css
- install -m 0644 koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/lib/yui/split-button-arrow-disabled.png \
- $(TMP)/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/prog/en/css
- install -m 0644 koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/lib/yui/split-button-arrow-disabled.png \
- $(TMP)/usr/share/koha/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/css
- install -m 0644 koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/lib/yui/split-button-arrow-focus.png \
- $(TMP)/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/prog/en/css
- install -m 0644 koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/lib/yui/split-button-arrow-focus.png \
- $(TMP)/usr/share/koha/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/css
- install -m 0644 koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/lib/yui/split-button-arrow-hover.png \
- $(TMP)/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/prog/en/css
- install -m 0644 koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/lib/yui/split-button-arrow-hover.png \
- $(TMP)/usr/share/koha/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/css
- install -m 0644 koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/lib/yui/split-button-arrow.png \
- $(TMP)/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/prog/en/css
- install -m 0644 koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/lib/yui/split-button-arrow.png \
- $(TMP)/usr/share/koha/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/css
- install -m 0644 koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/lib/yui/sprite.png \
- $(TMP)/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/prog/en/css
- install -m 0644 koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/lib/yui/sprite.png \
- $(TMP)/usr/share/koha/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/css
- sed -i -e 's:url(.*/reset-fonts-grids.css.*):url("/opac-tmpl/lib/yui/reset-fonts-grids/reset-fonts-grids.css"):' \
- -e 's:url(.*/skin.css.*):url("/opac-tmpl/lib/yui/assets/skins/sam/skin.css"):' \
- $(TMP)/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/*/en/css/opac.css \
- $(TMP)/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/*/en/css/sco.css
- sed -i -e 's:href="/opac-tmpl/lib/yui/reset-fonts-grids.css":href="/opac-tmpl/lib/yui/reset-fonts-grids/reset-fonts-grids.css":' \
- -e 's:href="/opac-tmpl/lib/yui/skin.css":href="/opac-tmpl/lib/yui/assets/skins/sam/skin.css":' \
- $(TMP)/usr/share/koha/opac/htdocs/opac-tmpl/ccsr/en/includes/doc-head-close.inc
- sed -i -e 's:url(.*/reset-fonts-grids.css.*):url(reset-fonts-grids.css):' \
- -e 's:url(.*/skin.css.*):url(skin.css):' \
- $(TMP)/usr/share/koha/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/css/staff-global*.css
mkdir -p $(TMP)/debian/tmp_docbook
xt/verify-debian-docbook.t
xsltproc --output $(TMP)/debian/tmp_docbook/ \
diff --git a/debian/scripts/koha-translate b/debian/scripts/koha-translate
index 16ae5cf..88f90e8 100755
--- a/debian/scripts/koha-translate
+++ b/debian/scripts/koha-translate
@@ -72,16 +72,18 @@ list()
print_available()
{
# Loop over only one opac theme
- for i in $( ls $PO_DIR | grep opac-t-prog ); do
- echo `basename $i -i-opac-t-prog-v-3006000.po` | \
+ for i in $( ls $PO_DIR | grep opac-bootstrap ); do
+ echo `basename $i -i-opac-bootstrap.po` | \
grep -v -x -e en
done
}
print_installed()
{
- ls $KOHA_INSTALL_DIR/opac/htdocs/opac-tmpl/prog/ | \
- grep -v -e images -e itemtypeimg -x -e en
+ ( ls -1 $KOHA_INSTALL_DIR/opac/htdocs/opac-tmpl/bootstrap/ ; \
+ ls -1 $KOHA_INSTALL_DIR/opac/htdocs/opac-tmpl/prog/ 2> /dev/null ) | \
+ sort | uniq | \
+ grep -v -e images -e itemtypeimg -x -e en -e css -e js -e less -e lib
}
install_lang()
@@ -153,6 +155,7 @@ remove_lang()
if print_installed | grep -q $lang; then
rm -rf $KOHA_INSTALL_DIR/opac/htdocs/opac-tmpl/prog/$lang
rm -rf $KOHA_INSTALL_DIR/opac/htdocs/opac-tmpl/ccsr/$lang
+ rm -rf $KOHA_INSTALL_DIR/opac/htdocs/opac-tmpl/bootstrap/$lang
rm -rf $KOHA_INSTALL_DIR/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/$lang
else
die "Error: the selected language is not already installed."
@@ -166,9 +169,7 @@ check_lang_po_files()
{
lang=$1
- po_files="$PO_DIR/$lang-i-opac-t-prog-v-3006000.po
- $PO_DIR/$lang-opac-ccsr.po
- $PO_DIR/$lang-i-staff-t-prog-v-3006000.po
+ po_files="$PO_DIR/$lang-opac-bootstrap.po
$PO_DIR/$lang-pref.po"
if [ "$lang" != "" ]; then
diff --git a/etc/zebradb/marc_defs/normarc/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml b/etc/zebradb/marc_defs/normarc/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml
index d2aef1a..5ce689f 100644
--- a/etc/zebradb/marc_defs/normarc/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml
+++ b/etc/zebradb/marc_defs/normarc/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml
@@ -1,6 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<kohaidx:index_defs xmlns:kohaidx="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs"
xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs">
+ <id>marc:datafield[@tag='999']/marc:subfield[@code='c']</id>
<!--record.abs line 64: xelm /record/leader llength:w:range(data,0,5),rtype:w:range(data,6,1),Bib-level:w:range(data,7,1)-->
<index_leader offset="0" length="5">
<target_index>llength:w</target_index>
diff --git a/etc/zebradb/marc_defs/normarc/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl b/etc/zebradb/marc_defs/normarc/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl
index 064c8a8..56d006b 100644
--- a/etc/zebradb/marc_defs/normarc/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl
+++ b/etc/zebradb/marc_defs/normarc/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl
@@ -28,7 +28,7 @@ definition file (probably something like {biblio,authority}-koha-indexdefs.xml)
</xslo:if>
</xslo:template>
<xslo:template match="marc:record">
- <xslo:variable name="idfield" select="normalize-space()"/>
+ <xslo:variable name="idfield" select="normalize-space(marc:datafield[@tag='999']/marc:subfield[@code='c'])"/>
<z:record type="update">
<xslo:attribute name="z:id">
<xslo:value-of select="$idfield"/>
diff --git a/installer/data/mysql/kohastructure.sql b/installer/data/mysql/kohastructure.sql
index cbd1c61..12fb181 100644
--- a/installer/data/mysql/kohastructure.sql
+++ b/installer/data/mysql/kohastructure.sql
@@ -1128,6 +1128,7 @@ CREATE TABLE `issues` ( -- information related to check outs or issues
`auto_renew` BOOLEAN default FALSE, -- automatic renewal
`timestamp` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on update CURRENT_TIMESTAMP, -- the date and time this record was last touched
`issuedate` datetime default NULL, -- date the item was checked out or issued
+ `onsite_checkout` int(1) NOT NULL default 0, -- in house use flag
KEY `issuesborridx` (`borrowernumber`),
KEY `itemnumber_idx` (`itemnumber`),
KEY `branchcode_idx` (`branchcode`),
@@ -1601,6 +1602,7 @@ CREATE TABLE `old_issues` ( -- lists items that were checked out and have been r
`auto_renew` BOOLEAN default FALSE, -- automatic renewal
`timestamp` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on update CURRENT_TIMESTAMP, -- the date and time this record was last touched
`issuedate` datetime default NULL, -- date the item was checked out or issued
+ `onsite_checkout` int(1) NOT NULL default 0, -- in house use flag
KEY `old_issuesborridx` (`borrowernumber`),
KEY `old_issuesitemidx` (`itemnumber`),
KEY `branchcode_idx` (`branchcode`),
@@ -3026,6 +3028,7 @@ CREATE TABLE `aqorders` ( -- information related to the basket line items
`unitprice` decimal(28,6) default NULL, -- the actual cost entered when receiving this line item
`quantityreceived` smallint(6) NOT NULL default 0, -- the quantity that have been received so far
`datecancellationprinted` date default NULL, -- the date the line item was deleted
+ `cancellationreason` text default NULL, -- reason of cancellation
`order_internalnote` mediumtext, -- notes related to this order line, made for staff
`order_vendornote` mediumtext, -- notes related to this order line, made for vendor
`supplierreference` mediumtext, -- not used? always NULL
@@ -3458,6 +3461,23 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS columns_settings (
PRIMARY KEY(module, page, tablename, columnname)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
+--
+-- Table structure for table 'items_search_fields'
+--
+
+DROP TABLE IF EXISTS items_search_fields;
+CREATE TABLE items_search_fields (
+ name VARCHAR(255) NOT NULL,
+ label VARCHAR(255) NOT NULL,
+ tagfield CHAR(3) NOT NULL,
+ tagsubfield CHAR(1) NULL DEFAULT NULL,
+ authorised_values_category VARCHAR(16) NULL DEFAULT NULL,
+ PRIMARY KEY(name),
+ CONSTRAINT items_search_fields_authorised_values_category
+ FOREIGN KEY (authorised_values_category) REFERENCES authorised_values (category)
+ ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
+) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
+
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
diff --git a/installer/data/mysql/sysprefs.sql b/installer/data/mysql/sysprefs.sql
index e881086..c0cd8dd 100644
--- a/installer/data/mysql/sysprefs.sql
+++ b/installer/data/mysql/sysprefs.sql
@@ -147,6 +147,8 @@ INSERT INTO systempreferences ( `variable`, `value`, `options`, `explanation`, `
('ImageLimit','5','','Limit images stored in the database by the Patron Card image manager to this number.','Integer'),
('IncludeSeeFromInSearches','0','','Include see-from references in searches.','YesNo'),
('IndependentBranches','0',NULL,'If ON, increases security between libraries','YesNo'),
+('OnSiteCheckouts','0','','Enable/Disable the on-site checkouts feature','YesNo'),
+('OnSiteCheckoutsForce','0','','Enable/Disable the on-site for all cases (Even if a user is debarred, etc.)','YesNo'),
('InProcessingToShelvingCart','0','','If set, when any item with a location code of PROC is \'checked in\', it\'s location code will be changed to CART.','YesNo'),
('INTRAdidyoumean',NULL,NULL,'Did you mean? configuration for the Intranet. Do not change, as this is controlled by /cgi-bin/koha/admin/didyoumean.pl.','Free'),
('IntranetBiblioDefaultView','normal','normal|marc|isbd|labeled_marc','Choose the default detail view in the staff interface; choose between normal, labeled_marc, marc or isbd','Choice'),
@@ -183,6 +185,9 @@ INSERT INTO systempreferences ( `variable`, `value`, `options`, `explanation`, `
('LinkerOptions','','','A pipe-separated list of options for the linker.','free'),
('LinkerRelink','1',NULL,'If ON the authority linker will relink headings that have previously been linked every time it runs.','YesNo'),
('LocalCoverImages','0','1','Display local cover images on intranet details pages.','YesNo'),
+('LocalHoldsPriority', '0', NULL, 'Enables the LocalHoldsPriority feature', 'YesNo'),
+('LocalHoldsPriorityItemControl', 'holdingbranch', 'holdingbranch|homebranch', 'decides if the feature operates using the item''s home or holding library.', 'Choice'),
+('LocalHoldsPriorityPatronControl', 'PickupLibrary', 'HomeLibrary|PickupLibrary', 'decides if the feature operates using the library set as the patron''s home library, or the library set as the pickup library for the given hold.', 'Choice'),
('ManInvInNoissuesCharge','1',NULL,'MANUAL_INV charges block checkouts (added to noissuescharge).','YesNo'),
('MARCAuthorityControlField008','|| aca||aabn | a|a d',NULL,'Define the contents of MARC21 authority control field 008 position 06-39','Textarea'),
('MarcFieldsToOrder','',NULL,'Set the mapping values for a new order line created from a MARC record in a staged file. In a YAML format.','textarea'),
@@ -236,6 +241,7 @@ INSERT INTO systempreferences ( `variable`, `value`, `options`, `explanation`, `
('OPACdidyoumean',NULL,NULL,'Did you mean? configuration for the OPAC. Do not change, as this is controlled by /cgi-bin/koha/admin/didyoumean.pl.','Free'),
('OPACDisplay856uAsImage','OFF','OFF|Details|Results|Both','Display the URI in the 856u field as an image, the corresponding OPACXSLT option must be on','Choice'),
('OpacExportOptions','bibtex|dc|marcxml|marc8|utf8|marcstd|mods|ris','','Define export options available on OPAC detail page.','free'),
+('OPACFallback', 'prog', 'bootstrap|prog', 'Define the fallback theme for the OPAC interface.', 'Themes'),
('OpacFavicon','','','Enter a complete URL to an image to replace the default Koha favicon on the OPAC','free'),
('OPACFineNoRenewals','100','','Fine limit above which user cannot renew books via OPAC','Integer'),
('OPACFinesTab','1','','If OFF the patron fines tab in the OPAC is disabled.','YesNo'),
@@ -256,9 +262,7 @@ INSERT INTO systempreferences ( `variable`, `value`, `options`, `explanation`, `
('OpacLocationBranchToDisplayShelving','holding','holding|home|both','In the OPAC, display the shelving location under which which column.', 'Choice'),
('OpacMaintenance','0','','If ON, enables maintenance warning in OPAC','YesNo'),
('OpacMainUserBlock','Welcome to Koha...\r\n<hr>','70|10','A user-defined block of HTML in the main content area of the opac main page','Textarea'),
-('OpacMainUserBlockMobile','',NULL,'Show the following HTML in its own column on the main page of the OPAC (mobile version):','free'),
('OpacMaxItemsToDisplay','50','','Max items to display at the OPAC on a biblio detail','Integer'),
-('OPACMobileUserCSS','',NULL,'Include the following CSS for the mobile view on all pages in the OPAC:','free'),
('OPACMySummaryHTML','','70|10','Enter the HTML that will appear in a column on the \'my summary\' and \'my reading history\' tabs when a user is logged in to the OPAC. Enter {BIBLIONUMBER}, {TITLE}, {AUTHOR}, or {ISBN} in place of their respective variables in the HTML. Leave blank to disable.','Textarea'),
('OPACMySummaryNote','','','Note to display on the patron summary page. This note only appears if the patron is connected.','Free'),
('OpacNav','Important links here.','70|10','Use HTML tags to add navigational links to the left-hand navigational bar in OPAC','Textarea'),
@@ -285,7 +289,6 @@ INSERT INTO systempreferences ( `variable`, `value`, `options`, `explanation`, `
('OPACShowBarcode','0','','Show items barcode in holding tab','YesNo'),
('OPACShowCheckoutName','0','','Displays in the OPAC the name of patron who has checked out the material. WARNING: Most sites should leave this off. It is intended for corporate or special sites which need to track who has the item.','YesNo'),
('OPACShowHoldQueueDetails','none','none|priority|holds|holds_priority','Show holds details in OPAC','Choice'),
-('OpacShowLibrariesPulldownMobile','1',NULL,'Show the libraries pulldown on the mobile version of the OPAC.','YesNo'),
('OpacShowRecentComments','0',NULL,'If ON a link to recent comments will appear in the OPAC masthead','YesNo'),
('OPACShowUnusedAuthorities','1','','Show authorities that are not being used in the OPAC.','YesNo'),
('OpacStarRatings','all','disable|all|details',NULL,'Choice'),
@@ -453,7 +456,6 @@ INSERT INTO systempreferences ( `variable`, `value`, `options`, `explanation`, `
('XISBNDailyLimit','999','','The xISBN Web service is free for non-commercial use when usage does not exceed 1000 requests per day','Integer'),
('XSLTDetailsDisplay','default','','Enable XSL stylesheet control over details page display on intranet','Free'),
('XSLTResultsDisplay','default','','Enable XSL stylesheet control over results page display on intranet','Free'),
-('yuipath','local','local|http://yui.yahooapis.com/2.5.1/build','Insert the path to YUI libraries, choose local if you use koha offline','Choice'),
('z3950AuthorAuthFields','701,702,700',NULL,'Define the MARC biblio fields for Personal Name Authorities to fill biblio.author','free'),
('z3950NormalizeAuthor','0','','If ON, Personal Name Authorities will replace authors in biblio.author','YesNo')
;
diff --git a/installer/data/mysql/updatedatabase.pl b/installer/data/mysql/updatedatabase.pl
index 5064c40..7b7255d 100755
--- a/installer/data/mysql/updatedatabase.pl
+++ b/installer/data/mysql/updatedatabase.pl
@@ -8770,7 +8770,6 @@ if(CheckVersion($DBversion)) {
SetVersion($DBversion);
}
-
$DBversion = '3.17.00.025';
if ( CheckVersion($DBversion) ) {
$dbh->do(qq{
@@ -8891,6 +8890,121 @@ if ( CheckVersion($DBversion) ) {
SetVersion($DBversion);
}
+$DBversion = "3.17.00.036";
+if ( CheckVersion($DBversion) ) {
+ $dbh->do("DELETE FROM systempreferences WHERE variable='OpacShowLibrariesPulldownMobile'");
+ print "Upgrade to $DBversion done ( Bug 12513 - PROG/CCSR deprecation: Remove OpacShowLibrariesPulldownMobile system preference )\n";
+ SetVersion ($DBversion);
+}
+
+$DBversion = "3.17.00.037";
+if ( CheckVersion($DBversion) ) {
+ $dbh->do("DELETE FROM systempreferences WHERE variable='OpacMainUserBlockMobile'");
+ print "Upgrade to $DBversion done ( Bug 12246 - PROG/CCSR deprecation: Remove OpacMainUserBlockMobile system preference )\n";
+ SetVersion ($DBversion);
+}
+
+$DBversion = "3.17.00.038";
+if ( CheckVersion($DBversion) ) {
+ $dbh->do("DELETE FROM systempreferences WHERE variable='OPACMobileUserCSS'");
+ print "Upgrade to $DBversion done ( Bug 12245 - PROG/CCSR deprecation: Remove OPACMobileUserCSS system preference )\n";
+ SetVersion ($DBversion);
+}
+
+$DBversion = "3.17.00.039";
+if ( CheckVersion($DBversion) ) {
+ $dbh->do("INSERT IGNORE INTO systempreferences (variable, value, options, explanation, type) VALUES
+ ('OPACFallback', 'prog', 'bootstrap|prog', 'Define the fallback theme for the OPAC interface.', 'Themes')");
+ print "Upgrade to $DBversion done (Bug 12539 - PROG/CCSR deprecation: Remove hardcoded theme from C4/Templates.pm)\n";
+ SetVersion ($DBversion);
+}
+
+$DBversion = "3.17.00.040";
+if ( CheckVersion($DBversion) ) {
+ my $opac_theme = C4::Context->preference( 'opacthemes' );
+ if ( $opac_theme eq 'prog' || $opac_theme eq 'ccsr' ) {
+ $dbh->do("UPDATE systempreferences SET value='bootstrap' WHERE variable='opacthemes'");
+ }
+ print "Upgrade to $DBversion done (Bug 12223: 'prog' and 'ccsr' themes removed)\n";
+ SetVersion($DBversion);
+}
+
+$DBversion = "3.17.00.041";
+if ( CheckVersion($DBversion) ) {
+ print "Upgrade to $DBversion done (Bug 11346: Deprecate the 'prog' and 'CCSR' themes)\n";
+ SetVersion($DBversion);
+}
+
+$DBversion = "3.17.00.042";
+if ( CheckVersion($DBversion) ) {
+ $dbh->do("DELETE FROM systempreferences WHERE variable='yuipath'");
+ print "Upgrade to $DBversion done (Bug 12494: Remove yuipath system preference)\n";
+ SetVersion ($DBversion);
+}
+
+$DBversion = "3.17.00.043";
+if ( CheckVersion($DBversion) ) {
+ $dbh->do("
+ ALTER TABLE aqorders
+ ADD COLUMN cancellationreason TEXT DEFAULT NULL AFTER datecancellationprinted
+ ");
+ print "Upgrade to $DBversion done (Bug 7162: Add aqorders.cancellationreason)\n";
+ SetVersion ($DBversion);
+}
+
+$DBversion = "3.17.00.044";
+if ( C4::Context->preference("Version") < TransformToNum($DBversion) ) {
+ $dbh->do(q{
+ INSERT IGNORE INTO systempreferences
+ (variable,value,explanation,options,type)
+ VALUES('OnSiteCheckouts','0','Enable/Disable the on-site checkouts feature','','YesNo');
+ });
+ $dbh->do(q{
+ INSERT IGNORE INTO systempreferences
+ (variable,value,explanation,options,type)
+ VALUES('OnSiteCheckoutsForce','0','Enable/Disable the on-site for all cases (Even if a user is debarred, etc.)','','YesNo');
+ });
+ $dbh->do(q{
+ ALTER TABLE issues ADD COLUMN onsite_checkout INT(1) NOT NULL DEFAULT 0 AFTER issuedate;
+ });
+ $dbh->do(q{
+ ALTER TABLE old_issues ADD COLUMN onsite_checkout INT(1) NOT NULL DEFAULT 0 AFTER issuedate;
+ });
+ print "Upgrade to $DBversion done (Bug 10860: Add new system preference OnSiteCheckouts + fields [old_]issues.onsite_checkout)\n";
+ SetVersion($DBversion);
+}
+
+$DBversion = "3.17.00.045";
+if ( CheckVersion($DBversion) ) {
+ $dbh->do(q{
+ INSERT INTO systempreferences ( variable, value, options, explanation, type ) VALUES
+ ('LocalHoldsPriority', '0', NULL, 'Enables the LocalHoldsPriority feature', 'YesNo'),
+ ('LocalHoldsPriorityItemControl', 'holdingbranch', 'holdingbranch|homebranch', 'decides if the feature operates using the item''s home or holding library.', 'Choice'),
+ ('LocalHoldsPriorityPatronControl', 'PickupLibrary', 'HomeLibrary|PickupLibrary', 'decides if the feature operates using the library set as the patron''s home library, or the library set as the pickup library for the given hold.', 'Choice')
+ });
+ print "Upgrade to $DBversion done (Bug 11126 - Make the holds system optionally give precedence to local holds)\n";
+ SetVersion($DBversion);
+}
+
+$DBversion = "3.17.00.046";
+if ( CheckVersion($DBversion) ) {
+ $dbh->do(q{
+ CREATE TABLE IF NOT EXISTS items_search_fields (
+ name VARCHAR(255) NOT NULL,
+ label VARCHAR(255) NOT NULL,
+ tagfield CHAR(3) NOT NULL,
+ tagsubfield CHAR(1) NULL DEFAULT NULL,
+ authorised_values_category VARCHAR(16) NULL DEFAULT NULL,
+ PRIMARY KEY(name),
+ CONSTRAINT items_search_fields_authorised_values_category
+ FOREIGN KEY (authorised_values_category) REFERENCES authorised_values (category)
+ ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
+ ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
+ });
+ print "Upgrade to $DBversion done (Bug 11425: Add items_search_fields table)\n";
+ SetVersion($DBversion);
+}
+
=head1 FUNCTIONS
=head2 TableExists($table)
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/lib/jsdiff/jsdiff.js b/koha-tmpl/intranet-tmpl/lib/jsdiff/jsdiff.js
new file mode 100644
index 0000000..3e3cc47
--- a/dev/null
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/lib/jsdiff/jsdiff.js
@@ -0,0 +1,160 @@
+/*
+ * Javascript Diff Algorithm
+ * By John Resig (http://ejohn.org/)
+ * Modified by Chu Alan "sprite"
+ *
+ * Released under the MIT license.
+ *
+ * More Info:
+ * http://ejohn.org/projects/javascript-diff-algorithm/
+ */
+
+function escape(s) {
+ var n = s;
+ n = n.replace(/&/g, "&amp;");
+ n = n.replace(/</g, "&lt;");
+ n = n.replace(/>/g, "&gt;");
+ n = n.replace(/"/g, "&quot;");
+
+ return n;
+}
+
+function diffString( o, n ) {
+ o = o.replace(/\s+$/, '');
+ n = n.replace(/\s+$/, '');
+
+ var out = diff(o == "" ? [] : o.split(/\s+/), n == "" ? [] : n.split(/\s+/) );
+ var str = "";
+
+ var oSpace = o.match(/\s+/g);
+ if (oSpace == null) {
+ oSpace = ["\n"];
+ } else {
+ oSpace.push("\n");
+ }
+ var nSpace = n.match(/\s+/g);
+ if (nSpace == null) {
+ nSpace = ["\n"];
+ } else {
+ nSpace.push("\n");
+ }
+
+ if (out.n.length == 0) {
+ for (var i = 0; i < out.o.length; i++) {
+ str += '<del>' + escape(out.o[i]) + oSpace[i] + "</del>";
+ }
+ } else {
+ if (out.n[0].text == null) {
+ for (n = 0; n < out.o.length && out.o[n].text == null; n++) {
+ str += '<del>' + escape(out.o[n]) + oSpace[n] + "</del>";
+ }
+ }
+
+ for ( var i = 0; i < out.n.length; i++ ) {
+ if (out.n[i].text == null) {
+ str += '<ins>' + escape(out.n[i]) + nSpace[i] + "</ins>";
+ } else {
+ var pre = "";
+
+ for (n = out.n[i].row + 1; n < out.o.length && out.o[n].text == null; n++ ) {
+ pre += '<del>' + escape(out.o[n]) + oSpace[n] + "</del>";
+ }
+ str += " " + out.n[i].text + nSpace[i] + pre;
+ }
+ }
+ }
+
+ return str;
+}
+
+function randomColor() {
+ return "rgb(" + (Math.random() * 100) + "%, " +
+ (Math.random() * 100) + "%, " +
+ (Math.random() * 100) + "%)";
+}
+function diffString2( o, n ) {
+ o = o.replace(/\s+$/, '');
+ n = n.replace(/\s+$/, '');
+
+ var out = diff(o == "" ? [] : o.split(/\s+/), n == "" ? [] : n.split(/\s+/) );
+
+ var oSpace = o.match(/\s+/g);
+ if (oSpace == null) {
+ oSpace = ["\n"];
+ } else {
+ oSpace.push("\n");
+ }
+ var nSpace = n.match(/\s+/g);
+ if (nSpace == null) {
+ nSpace = ["\n"];
+ } else {
+ nSpace.push("\n");
+ }
+
+ var os = "";
+ var colors = new Array();
+ for (var i = 0; i < out.o.length; i++) {
+ colors[i] = randomColor();
+
+ if (out.o[i].text != null) {
+ os += '<span style="background-color: ' +colors[i]+ '">' +
+ escape(out.o[i].text) + oSpace[i] + "</span>";
+ } else {
+ os += "<del>" + escape(out.o[i]) + oSpace[i] + "</del>";
+ }
+ }
+
+ var ns = "";
+ for (var i = 0; i < out.n.length; i++) {
+ if (out.n[i].text != null) {
+ ns += '<span style="background-color: ' +colors[out.n[i].row]+ '">' +
+ escape(out.n[i].text) + nSpace[i] + "</span>";
+ } else {
+ ns += "<ins>" + escape(out.n[i]) + nSpace[i] + "</ins>";
+ }
+ }
+
+ return { o : os , n : ns };
+}
+
+function diff( o, n ) {
+ var ns = new Object();
+ var os = new Object();
+
+ for ( var i = 0; i < n.length; i++ ) {
+ if ( ns[ n[i] ] == null )
+ ns[ n[i] ] = { rows: new Array(), o: null };
+ ns[ n[i] ].rows.push( i );
+ }
+
+ for ( var i = 0; i < o.length; i++ ) {
+ if ( os[ o[i] ] == null )
+ os[ o[i] ] = { rows: new Array(), n: null };
+ os[ o[i] ].rows.push( i );
+ }
+
+ for ( var i in ns ) {
+ if ( ns[i].rows.length == 1 && typeof(os[i]) != "undefined" && os[i].rows.length == 1 ) {
+ n[ ns[i].rows[0] ] = { text: n[ ns[i].rows[0] ], row: os[i].rows[0] };
+ o[ os[i].rows[0] ] = { text: o[ os[i].rows[0] ], row: ns[i].rows[0] };
+ }
+ }
+
+ for ( var i = 0; i < n.length - 1; i++ ) {
+ if ( n[i].text != null && n[i+1].text == null && n[i].row + 1 < o.length && o[ n[i].row + 1 ].text == null &&
+ n[i+1] == o[ n[i].row + 1 ] ) {
+ n[i+1] = { text: n[i+1], row: n[i].row + 1 };
+ o[n[i].row+1] = { text: o[n[i].row+1], row: i + 1 };
+ }
+ }
+
+ for ( var i = n.length - 1; i > 0; i-- ) {
+ if ( n[i].text != null && n[i-1].text == null && n[i].row > 0 && o[ n[i].row - 1 ].text == null &&
+ n[i-1] == o[ n[i].row - 1 ] ) {
+ n[i-1] = { text: n[i-1], row: n[i].row - 1 };
+ o[n[i].row-1] = { text: o[n[i].row-1], row: i - 1 };
+ }
+ }
+
+ return { o: o, n: n };
+}
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/lib/jsdiff/jsdiff.min.js b/koha-tmpl/intranet-tmpl/lib/jsdiff/jsdiff.min.js
new file mode 100644
index 0000000..9420f1a
--- a/dev/null
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/lib/jsdiff/jsdiff.min.js
@@ -0,0 +1,10 @@
+/*
+ * Javascript Diff Algorithm
+ * By John Resig (http://ejohn.org/)
+ * Modified by Chu Alan "sprite"
+ *
+ * Released under the MIT license.
+ *
+ * More Info:
+ * http://ejohn.org/projects/javascript-diff-algorithm/
+ */function escape(a){var b=a;return b=b.replace(/&/g,"&amp;"),b=b.replace(/</g,"&lt;"),b=b.replace(/>/g,"&gt;"),b=b.replace(/"/g,"&quot;"),b}function diffString(a,b){a=a.replace(/\s+$/,""),b=b.replace(/\s+$/,"");var c=diff(a==""?[]:a.split(/\s+/),b==""?[]:b.split(/\s+/)),d="",e=a.match(/\s+/g);e==null?e=["\n"]:e.push("\n");var f=b.match(/\s+/g);f==null?f=["\n"]:f.push("\n");if(c.n.length==0)for(var g=0;g<c.o.length;g++)d+="<del>"+escape(c.o[g])+e[g]+"</del>";else{if(c.n[0].text==null)for(b=0;b<c.o.length&&c.o[b].text==null;b++)d+="<del>"+escape(c.o[b])+e[b]+"</del>";for(var g=0;g<c.n.length;g++)if(c.n[g].text==null)d+="<ins>"+escape(c.n[g])+f[g]+"</ins>";else{var h="";for(b=c.n[g].row+1;b<c.o.length&&c.o[b].text==null;b++)h+="<del>"+escape(c.o[b])+e[b]+"</del>";d+=" "+c.n[g].text+f[g]+h}}return d}function randomColor(){return"rgb("+Math.random()*100+"%, "+Math.random()*100+"%, "+Math.random()*100+"%)"}function diffString2(a,b){a=a.replace(/\s+$/,""),b=b.replace(/\s+$/,"");var c=diff(a==""?[]:a.split(/\s+/),b==""?[]:b.split(/\s+/)),d=a.match(/\s+/g);d==null?d=["\n"]:d.push("\n");var e=b.match(/\s+/g);e==null?e=["\n"]:e.push("\n");var f="",g=new Array;for(var h=0;h<c.o.length;h++)g[h]=randomColor(),c.o[h].text!=null?f+='<span style="background-color: '+g[h]+'">'+escape(c.o[h].text)+d[h]+"</span>":f+="<del>"+escape(c.o[h])+d[h]+"</del>";var i="";for(var h=0;h<c.n.length;h++)c.n[h].text!=null?i+='<span style="background-color: '+g[c.n[h].row]+'">'+escape(c.n[h].text)+e[h]+"</span>":i+="<ins>"+escape(c.n[h])+e[h]+"</ins>";return{o:f,n:i}}function diff(a,b){var c=new Object,d=new Object;for(var e=0;e<b.length;e++)c[b[e]]==null&&(c[b[e]]={rows:new Array,o:null}),c[b[e]].rows.push(e);for(var e=0;e<a.length;e++)d[a[e]]==null&&(d[a[e]]={rows:new Array,n:null}),d[a[e]].rows.push(e);for(var e in c)c[e].rows.length==1&&typeof d[e]!="undefined"&&d[e].rows.length==1&&(b[c[e].rows[0]]={text:b[c[e].rows[0]],row:d[e].rows[0]},a[d[e].rows[0]]={text:a[d[e].rows[0]],row:c[e].rows[0]});for(var e=0;e<b.length-1;e++)b[e].text!=null&&b[e+1].text==null&&b[e].row+1<a.length&&a[b[e].row+1].text==null&&b[e+1]==a[b[e].row+1]&&(b[e+1]={text:b[e+1],row:b[e].row+1},a[b[e].row+1]={text:a[b[e].row+1],row:e+1});for(var e=b.length-1;e>0;e--)b[e].text!=null&&b[e-1].text==null&&b[e].row>0&&a[b[e].row-1].text==null&&b[e-1]==a[b[e].row-1]&&(b[e-1]={text:b[e-1],row:b[e].row-1},a[b[e].row-1]={text:a[b[e].row-1],row:e-1});return{o:a,n:b}}; \ No newline at end of file
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/css/itemsearchform.css b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/css/itemsearchform.css
new file mode 100644
index 0000000..34c76de
--- a/dev/null
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/css/itemsearchform.css
@@ -0,0 +1,44 @@
+.form-field {
+ margin: 5px 0;
+}
+
+.form-field > * {
+ vertical-align: middle;
+}
+
+.form-field-label {
+ display: inline-block;
+ text-align: right;
+ width: 10em;
+}
+
+.form-field-conjunction[disabled] {
+ visibility: hidden;
+}
+
+.form-field-radio > * {
+ vertical-align: middle;
+}
+
+.form-actions {
+ margin-top: 20px;
+}
+
+th.active {
+ padding-right: 21px;
+ background-repeat: no-repeat;
+ background-position: 100% 50%;
+}
+
+th.sort-asc {
+ background-image: url('../../img/asc.gif');
+}
+
+th.sort-desc {
+ background-image: url('../../img/desc.gif');
+}
+
+th select {
+ width: 100%;
+ font-weight: normal;
+}
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/css/staff-global.css b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/css/staff-global.css
index 0f67416..2ebb88d 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/css/staff-global.css
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/css/staff-global.css
@@ -968,7 +968,8 @@ tr.highlight th[scope=row] {
margin: .2em 0;
}
-.date-select {
+.date-select,
+.onsite_checkout-select {
font-size : 85%;
padding-top : .3em;
}
@@ -2714,3 +2715,17 @@ span.browse-button {
#i18nMenu .dropdown-menu a:focus {
color : #FFF;
}
+
+#circ_circulation_issue .onsite_checkout-select label,
+.onsite_checkout-select label {
+ font-size : inherit;
+ font-weight: normal;
+}
+span.onsite_checkout {
+ color: #cc0000;
+}
+.onsite-checkout-only {
+ background-color : rgba(255, 242, 206, 0.5);
+ border-radius: 4px;
+ border : 1px solid #FFF2CE;
+} \ No newline at end of file
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/admin-items-search-field-form.inc b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/admin-items-search-field-form.inc
new file mode 100644
index 0000000..995e1f6
--- a/dev/null
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/admin-items-search-field-form.inc
@@ -0,0 +1,58 @@
+<ul>
+ <li>
+ <label for="name">Name</label>
+ [% IF field %]
+ <input type="text" name="name" value="[% field.name %]" disabled="disabled">
+ <input type="hidden" name="name" value="[% field.name %]">
+ [% ELSE %]
+ <input type="text" name="name" />
+ [% END %]
+ </li>
+ <li>
+ <label for="label">Label</label>
+ [% IF field %]
+ <input type="text" name="label" value="[% field.label %]" />
+ [% ELSE %]
+ <input type="text" name="label" />
+ [% END %]
+ </li>
+ <li>
+ <label for="tagfield">MARC field</label>
+ <select name="tagfield">
+ [% FOREACH tagfield IN ['001'..'999'] %]
+ [% IF field && field.tagfield == tagfield %]
+ <option value="[% tagfield %]" selected="selected">[% tagfield %]</option>
+ [% ELSE %]
+ <option value="[% tagfield %]">[% tagfield %]</option>
+ [% END %]
+ [% END %]
+ </select>
+ </li>
+ <li>
+ <label for="tagsubfield">MARC subfield</label>
+ <select name="tagsubfield">
+ [% codes = [''] %]
+ [% codes = codes.merge([0..9], ['a'..'z']) %]
+ [% FOREACH tagsubfield IN codes %]
+ [% IF field && field.tagsubfield == tagsubfield %]
+ <option value="[% tagsubfield %]" selected="selected">[% tagsubfield %]</option>
+ [% ELSE %]
+ <option value="[% tagsubfield %]">[% tagsubfield %]</option>
+ [% END %]
+ [% END %]
+ </select>
+ </li>
+ <li>
+ <label for="authorised_values_category">Authorised values category</label>
+ <select name="authorised_values_category">
+ <option value="">- None -</option>
+ [% FOREACH category IN authorised_values_categories %]
+ [% IF field && field.authorised_values_category == category %]
+ <option value="[% category %]" selected="selected">[% category %]</option>
+ [% ELSE %]
+ <option value="[% category %]">[% category %]</option>
+ [% END %]
+ [% END %]
+ </select>
+ </li>
+</ul>
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/admin-menu.inc b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/admin-menu.inc
index a86aab2..281bb54 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/admin-menu.inc
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/admin-menu.inc
@@ -45,6 +45,7 @@
<li><a href="/cgi-bin/koha/admin/classsources.pl">Classification sources</a></li>
<li><a href="/cgi-bin/koha/admin/matching-rules.pl">Record matching rules</a></li>
<li><a href="/cgi-bin/koha/admin/oai_sets.pl">OAI sets configuration</a></li>
+ <li><a href="/cgi-bin/koha/admin/items_search_fields.pl">Items search fields</a></li>
</ul>
<h5>Acquisition parameters</h5>
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/catalogue/itemsearch_item.csv.inc b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/catalogue/itemsearch_item.csv.inc
new file mode 100644
index 0000000..fd6e835
--- a/dev/null
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/catalogue/itemsearch_item.csv.inc
@@ -0,0 +1,4 @@
+[%- USE Branches -%]
+[%- biblio = item.biblio -%]
+[%- biblioitem = item.biblioitem -%]
+"[% biblio.title |html %] by [% biblio.author |html %]", "[% biblioitem.publicationyear |html %]", "[% biblioitem.publishercode |html %]", "[% biblioitem.collectiontitle |html %]", "[% item.barcode |html %]", "[% item.itemcallnumber |html %]", "[% Branches.GetName(item.homebranch) |html %]", "[% Branches.GetName(item.holdingbranch) |html %]", "[% item.location |html %]", "[% item.stocknumber |html %]", "[% item.status |html %]", "[% (item.issues || 0) |html %]"
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/catalogue/itemsearch_item.inc b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/catalogue/itemsearch_item.inc
new file mode 100644
index 0000000..5b08b91
--- a/dev/null
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/catalogue/itemsearch_item.inc
@@ -0,0 +1,23 @@
+[%- USE Branches -%]
+[% biblio = item.biblio %]
+[% biblioitem = item.biblioitem %]
+<tr>
+ <td>
+ <a href="/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=[% biblio.biblionumber %]" title="Go to record detail page">[% biblio.title %]</a>
+ by [% biblio.author %]
+ </td>
+ <td>[% biblioitem.publicationyear %]</td>
+ <td>[% biblioitem.publishercode %]</td>
+ <td>[% biblioitem.collectiontitle %]</td>
+ <td>
+ <a href="/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?biblionumber=[% biblio.biblionumber %]#item[% item.itemnumber %]" title="Go to item details">[% item.barcode %]</a>
+ </td>
+ <td>[% item.itemcallnumber %]</td>
+ <td>[% Branches.GetName(item.homebranch) %]</td>
+ <td>[% Branches.GetName(item.holdingbranch) %]</td>
+ <td>[% item.location %]</td>
+ <td>[% item.stocknumber %]</td>
+ <td>[% item.status %]</td>
+ <td>[% item.issues || 0 %]</td>
+ <td><a href="/cgi-bin/koha/cataloguing/additem.pl?op=edititem&amp;biblionumber=[% item.biblionumber %]&amp;itemnumber=[% item.itemnumber %]">Edit</a></td>
+</tr>
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/catalogue/itemsearch_item.json.inc b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/catalogue/itemsearch_item.json.inc
new file mode 100644
index 0000000..3e5d9a7
--- a/dev/null
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/catalogue/itemsearch_item.json.inc
@@ -0,0 +1,18 @@
+[%- USE Branches -%]
+[%- biblio = item.biblio -%]
+[%- biblioitem = item.biblioitem -%]
+[
+ "<a href='/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=[% biblio.biblionumber %]' title='Go to record detail page'>[% biblio.title |html %]</a> by [% biblio.author |html %]",
+ "[% biblioitem.publicationyear |html %]",
+ "[% biblioitem.publishercode |html %]",
+ "[% biblioitem.collectiontitle |html %]",
+ "<a href='/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?biblionumber=[% biblio.biblionumber %]#item[% item.itemnumber %]' title='Go to item details'>[% item.barcode |html %]</a>",
+ "[% item.itemcallnumber |html %]",
+ "[% Branches.GetName(item.homebranch) |html %]",
+ "[% Branches.GetName(item.holdingbranch) |html %]",
+ "[% item.location |html %]",
+ "[% item.stocknumber |html %]",
+ "[% item.status |html %]",
+ "[% (item.issues || 0) |html %]",
+ "<a href='/cgi-bin/koha/cataloguing/additem.pl?op=edititem&biblionumber=[% item.biblionumber %]&itemnumber=[% item.itemnumber %]'>Edit</a>"
+]
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/catalogue/itemsearch_items.inc b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/catalogue/itemsearch_items.inc
new file mode 100644
index 0000000..1f078a3
--- a/dev/null
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/catalogue/itemsearch_items.inc
@@ -0,0 +1,49 @@
+[% names = CGI.param() %]
+[% params = [] %]
+[% FOREACH name IN names %]
+ [% IF name != 'sortby' AND name != 'sortorder' %]
+ [% params.push(name _ "=" _ CGI.param(name)) %]
+ [% END %]
+[% END %]
+[% base_url = "/cgi-bin/koha/catalogue/itemsearch.pl?" _ params.join('&') %]
+
+[% BLOCK itemsearch_header %]
+ [% sortorder = 'asc' %]
+ [% classes = [] %]
+ [% IF CGI.param('sortby') == name %]
+ [% classes.push('active') %]
+ [% classes.push('sort-' _ CGI.param('sortorder')) %]
+ [% IF CGI.param('sortorder') == 'asc' %]
+ [% sortorder = 'desc' %]
+ [% END %]
+ [% END %]
+ [% url = base_url _ '&sortby=' _ name _ '&sortorder=' _ sortorder %]
+ <th class="[% classes.join(' ') %]">
+ <a href="[% url %]" title="Sort on [% label %] ([% sortorder %])">[% text %]</a>
+ </th>
+[% END %]
+
+<table>
+ <thead>
+ <tr>
+ [% INCLUDE itemsearch_header name='title' label='title' text='Title' %]
+ [% INCLUDE itemsearch_header name='publicationyear' label='publication date' text='Publication date' %]
+ [% INCLUDE itemsearch_header name='publishercode' label='publisher' text='Publisher' %]
+ [% INCLUDE itemsearch_header name='collectiontitle' label='collection' text='Collection' %]
+ [% INCLUDE itemsearch_header name='barcode' label='barcode' text='Barcode' %]
+ [% INCLUDE itemsearch_header name='itemcallnumber' label='callnumber' text='Call number' %]
+ [% INCLUDE itemsearch_header name='homebranch' label='home branch' text='Home library' %]
+ [% INCLUDE itemsearch_header name='holdingbranch' label='holding branch' text='Current location' %]
+ [% INCLUDE itemsearch_header name='location' label='location' text='Shelving location' %]
+ [% INCLUDE itemsearch_header name='stocknumber' label='stock number' text='Stock number' %]
+ [% INCLUDE itemsearch_header name='notforloan' label='status' text='Status' %]
+ [% INCLUDE itemsearch_header name='issues' label='issues' text='Checkouts' %]
+ <th></th>
+ </tr>
+ </thead>
+ <tbody>
+ [% FOREACH item IN items %]
+ [% INCLUDE 'catalogue/itemsearch_item.inc' item = item %]
+ [% END %]
+ </tbody>
+</table>
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/checkouts-table.inc b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/checkouts-table.inc
new file mode 100644
index 0000000..fc6d4ed
--- a/dev/null
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/checkouts-table.inc
@@ -0,0 +1,70 @@
+<div id="checkouts">
+ [% IF ( issuecount ) %]
+ <div id="issues-table-loading-message">
+ <p>
+ <a id="issues-table-load-now-button" href="#" class="btn"><i class="icon-book"></i> Show checkouts</a>
+ </p>
+ </div>
+ <form name="issues" action="/cgi-bin/koha/tools/export.pl" method="post" class="checkboxed">
+ <table id="issues-table" style="width: 100% !Important;">
+ <thead>
+ <tr>
+ <th scope="col">&nbsp;</th>
+ <th scope="col">&nbsp;</th>
+ <th scope="col">Due date</th>
+ <th scope="col">Due date</th>
+ <th scope="col">Title</th>
+ <th scope="col">Item type</th>
+ <th scope="col">Checked out on</th>
+ <th scope="col">Checked out from</th>
+ <th scope="col">Call no</th>
+ <th scope="col">Charge</th>
+ <th scope="col">Price</th>
+ <th scope="col">Renew <p class="column-tool"><a href="#" id="CheckAllRenewals">select all</a> | <a href="#" id="UncheckAllRenewals">none</a></p></th>
+ <th scope="col">Check in <p class="column-tool"><a href="#" id="CheckAllCheckins">select all</a> | <a href="#" id="UncheckAllCheckins">none</a></p></th>
+ <th scope="col">Export <p class="column-tool"><a href="#" id="CheckAllExports">select all</a> | <a href="#" id="UncheckAllExports">none</a></p></th>
+ </tr>
+ </thead>
+ [% INCLUDE 'checkouts-table-footer.inc' %]
+ </table>
+
+ <label for="issues-table-load-immediately">Always show checkouts immediately</label>
+ <input id="issues-table-load-immediately" type="checkbox" />
+
+ <div id="issues-table-actions">
+ <fieldset class="action">
+ [% IF ( CAN_user_circulate_override_renewals ) %]
+ [% IF ( AllowRenewalLimitOverride ) %]
+ <label for="override_limit">Override renewal limit:</label>
+ <input type="checkbox" name="override_limit" id="override_limit" value="1" />
+ [% END %]
+ [% END %]
+ <button class="btn" id="RenewCheckinChecked"><i class="icon-check"></i> Renew or return checked items</button>
+ <button class="btn" id="RenewAll"><i class="icon-book"></i> Renew all</button>
+ </fieldset>
+
+ [% IF ( exports_enabled ) %]
+ <fieldset>
+ <label for="output_format"><b>Export checkouts using format:</b></label>
+ <select name="output_format" id="output_format">
+ <option value="iso2709_995">ISO2709 with items</option>
+ <option value="iso2709">ISO2709 without items</option>
+ [% IF Koha.Preference('ExportWithCsvProfile') %]
+ <option value="csv">CSV</option>
+ [% END %]
+ </select>
+
+ <label for="export_remove_fields">Don't export fields:</label> <input type="text" id="export_remove_fields" name="export_remove_fields" value="[% export_remove_fields %]" title="Use for iso2709 exports" />
+ <input type="hidden" name="op" value="export" />
+ <input type="hidden" id="output_format" name="output_format" value="iso2709" />
+ <input type="hidden" id="dont_export_item" name="dont_export_item" value="0" />
+ <input type="hidden" id="record_type" name="record_type" value="bibs" />
+ <button class="btn btn-small" id="export_submit"><i class="icon-download-alt"></i> Export</button>
+ </fieldset>
+ [% END %]
+ </div>
+ </form>
+ [% ELSE %]
+ <p>Patron has nothing checked out.</p>
+ [% END %]
+</div>
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/help-top.inc b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/help-top.inc
index 5dcbe27..ef87e1e 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/help-top.inc
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/help-top.inc
@@ -1,5 +1,5 @@
[% INCLUDE 'doc-head-open.inc' %]
-<title>Online Help</title>
+<title>Online help</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="shortcut icon" href="[% IF ( IntranetFavicon ) %][% IntranetFavicon %][% ELSE %][% interface %]/[% theme %]/img/favicon.ico[% END %]" type="image/x-icon" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="[% interface %]/lib/jquery/jquery-ui.css" />
@@ -11,11 +11,6 @@
<script type="text/javascript" src="[% interface %]/lib/jquery/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="[% interface %]/lib/jquery/jquery-ui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="[% interface %]/lib/shortcut/shortcut.js"></script>
-<!-- yui js -->
-<script type="text/javascript" src="[% yuipath %]/utilities/utilities.js"></script>
-<script type="text/javascript" src="[% yuipath %]/button/button-min.js"></script>
-<script type="text/javascript" src="[% yuipath %]/container/container_core-min.js"></script>
-<script type="text/javascript" src="[% yuipath %]/menu/menu-min.js"></script>
<!-- koha core js -->
<script type="text/javascript" src="[% themelang %]/js/staff-global.js"></script>
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/strings.inc b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/strings.inc
index fd6ee49..5542875 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/strings.inc
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/includes/strings.inc
@@ -26,5 +26,6 @@
var NOT_TRANSFERRED_YET = _("Item hasn't been transferred yet from %s");
var NO = _("No");
var YES = _("Yes");
+ var INHOUSE_USE = _("On-site checkout");
//]]>
</script>
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/js/checkouts.js b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/js/checkouts.js
index 749a3f7..e333776 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/js/checkouts.js
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/js/checkouts.js
@@ -215,6 +215,11 @@ $(document).ready(function() {
title += " - <span class='" + span_class + "'>" + oObj.itemnotes + "</span>"
}
+ var onsite_checkout = '';
+ if ( oObj.onsite_checkout == 1 ) {
+ onsite_checkout += " <span class='onsite_checkout'>(" + INHOUSE_USE + ")</span>";
+ }
+
title += " "
+ "<a href='/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?biblionumber="
+ oObj.biblionumber
@@ -224,7 +229,8 @@ $(document).ready(function() {
+ oObj.itemnumber
+ "'>"
+ oObj.barcode
- + "</a>";
+ + "</a>"
+ + onsite_checkout;
return title;
}
@@ -301,11 +307,11 @@ $(document).ready(function() {
span_class = "renewals-allowed";
}
- content += "<span class='" + span_class + "' style='" + span_style + "'>"
- + "<input type='checkbox' class='renew' id='renew_" + oObj.itemnumber + "' name='renew' value='" + oObj.itemnumber +"'/>"
- + "</span>";
+ if ( oObj.renewals_remaining && oObj.onsite_checkout == 0 ) {
+ content += "<span class='" + span_class + "' style='" + span_style + "'>"
+ + "<input type='checkbox' class='renew' id='renew_" + oObj.itemnumber + "' name='renew' value='" + oObj.itemnumber +"'/>"
+ + "</span>";
- if ( oObj.renewals_remaining ) {
content += "<span class='renewals'>("
+ RENEWALS_REMAINING.format( oObj.renewals_remaining, oObj.renewals_allowed )
+ ")</span>";
@@ -313,7 +319,6 @@ $(document).ready(function() {
content += "</span>";
-
return content;
}
},
@@ -437,6 +442,11 @@ $(document).ready(function() {
title += " - <span class='" + span_class + "'>" + oObj.itemnotes + "</span>"
}
+ var onsite_checkout = '';
+ if ( oObj.onsite_checkout == 1 ) {
+ onsite_checkout += " <span class='onsite_checkout'>(" + INHOUSE_USE + ")</span>";
+ }
+
title += " "
+ "<a href='/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?biblionumber="
+ oObj.biblionumber
@@ -446,7 +456,8 @@ $(document).ready(function() {
+ oObj.itemnumber
+ "'>"
+ oObj.barcode
- + "</a>";
+ + "</a>"
+ + onsite_checkout;
return title;
}
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/js/pages/circulation.js b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/js/pages/circulation.js
index aa3fd43..cea3e88 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/js/pages/circulation.js
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/js/pages/circulation.js
@@ -41,11 +41,10 @@ $(document).ready(function() {
minute: 59
});
$("#export_submit").on("click",function(){
- var export_format = $("#export_formats").val();
- export_checkouts(export_format);
+ var output_format = $("#output_format").val();
+ export_checkouts(output_format);
return false;
});
-
});
function export_checkouts(format) {
@@ -70,7 +69,7 @@ function export_checkouts(format) {
$("#dont_export_item").val(1);
}
- document.getElementById("export_format").value = format;
+ document.getElementById("output_format").value = format;
document.issues.submit();
}
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/about.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/about.tt
index 6e87b37..1b09ac2 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/about.tt
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/about.tt
@@ -653,6 +653,9 @@
<h2>jQuery Colvis plugin</h2>
<p>The <a href="http://datatables.net/extensions/colvis/">controls for column visiblity in DataTables</a>
by Allan Jardine is licensed under the BSD 3 and GPL v2 license.</p>
+
+ <h2>Javascript Diff Algorithm</h2>
+ <p>The <a href="http://ejohn.org/projects/javascript-diff-algorithm/">Javascript Diff Algorithm</a> plugin by John Resig is licensed under the <a href="http://opensource.org/licenses/mit-license.php">MIT License</a>.</p>
</div>
<div id="translations">
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/basket.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/basket.tt
index 37ac2d2..056a92a 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/basket.tt
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/basket.tt
@@ -48,20 +48,6 @@
window.location = "[% script_name %]?op=delete_confirm&delbiblio="+delbiblio+"&basketno="+basketno+"&booksellerid="+booksellerid;
}
- function confirm_delete_item(ordernumber, biblionumber) {
- var is_confirmed = confirm(_("Are you sure you want to delete this order ?"));
- if (is_confirmed) {
- window.location = "addorder.pl?ordernumber="+ordernumber+"&basketno=[% basketno %]&quantity=0&biblionumber="+biblionumber;
- }
- }
-
- function confirm_delete_biblio(ordernumber, biblionumber) {
- var is_confirmed = confirm(_("Are you sure you want to delete this catalog record and order ?"));
- if (is_confirmed) {
- window.location = "addorder.pl?ordernumber="+ordernumber+"&basketno=[% basketno %]&quantity=0&biblionumber="+biblionumber+"&delbiblio=1";
- }
- }
-
function transfer_order_popup(ordernumber) {
var url = "/cgi-bin/koha/acqui/transferorder.pl?"
+ "ordernumber=" + ordernumber
@@ -539,10 +525,10 @@
[% IF ( books_loo.left_holds_on_order ) %]
<span class="button" title="Can't delete order, ([% books_loo.holds_on_order %]) holds are linked with this order cancel holds first">Can't delete order</span><br>
[% ELSE %]
- <a href="javascript:confirm_delete_item([% books_loo.ordernumber %],[% books_loo.biblionumber %])" class="button">Delete order</a><br>
+ <a href="/cgi-bin/koha/acqui/cancelorder.pl?ordernumber=[% books_loo.ordernumber %]&biblionumber=[% books_loo.biblionumber %]&referrer=/cgi-bin/koha/acqui/basket.pl%3Fbasketno=[% basketno %]" class="button">Delete order</a><br>
[% END %]
[% IF ( books_loo.can_del_bib ) %]
- <a href="javascript:confirm_delete_biblio([% books_loo.ordernumber %],[% books_loo.biblionumber %])" class="button">Delete order and catalog record</a><br>
+ <a href="/cgi-bin/koha/acqui/cancelorder.pl?ordernumber=[% books_loo.ordernumber %]&biblionumber=[% books_loo.biblionumber %]&del_biblio=1&referrer=/cgi-bin/koha/acqui/basket.pl%3Fbasketno=[% basketno %]" class="button">Delete order and catalog record</a><br>
[% ELSE %]
<span class="button" title="Can't delete catalog record, see constraints below">Can't delete order and catalog record</span><br>
[% END %]
@@ -609,6 +595,10 @@
[% IF ( order.publishercode ) %], [% order.publishercode %][% END %]
[% IF ( order.publicationyear ) %], [% order.publicationyear %][% END %]
[% IF ( books_loo.editionstatement ) %], [% books_loo.editionstatement %][% END %]
+ [% IF ( order.cancellationreason ) %]
+ <br />
+ Cancellation reason: [% order.cancellationreason %]
+ [% END %]
</p>
[% IF order.transferred_to %]
[% basket = order.transferred_to.basket %]
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/basketgroup.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/basketgroup.tt
index 32cefa7..13b1dcd 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/basketgroup.tt
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/basketgroup.tt
@@ -4,16 +4,16 @@
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="[% themelang %]/css/datatables.css" />
[% INCLUDE 'doc-head-close.inc' %]
[% INCLUDE 'datatables.inc' %]
-<script type="text/javascript" src="[% yuipath %]/utilities/utilities.js"></script>
-<script type="text/javascript" src="[% yuipath %]/button/button-min.js"></script>
-<script type="text/javascript" src="[% yuipath %]/container/container_core-min.js"></script>
-<script type="text/javascript" src="[% yuipath %]/menu/menu-min.js"></script>
+<script type="text/javascript" src="[% themelang %]/lib/yui/utilities/utilities.js"></script>
+<script type="text/javascript" src="[% themelang %]/lib/yui/button/button-min.js"></script>
+<script type="text/javascript" src="[% themelang %]/lib/yui/container/container_core-min.js"></script>
+<script type="text/javascript" src="[% themelang %]/lib/yui/menu/menu-min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="[% themelang %]/js/basketgroup.js"></script>
[% IF ( grouping ) %]
-<script type="text/javascript" src="[% yuipath %]/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js"></script>
-<script type="text/javascript" src="[% yuipath %]/animation/animation-min.js"></script>
-<script type="text/javascript" src="[% yuipath %]/dragdrop/dragdrop-min.js"></script>
-<script type="text/javascript" src="[% yuipath %]/element/element-min.js"></script>
+<script type="text/javascript" src="[% themelang %]/lib/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js"></script>
+<script type="text/javascript" src="[% themelang %]/lib/yui/animation/animation-min.js"></script>
+<script type="text/javascript" src="[% themelang %]/lib/yui/dragdrop/dragdrop-min.js"></script>
+<script type="text/javascript" src="[% themelang %]/lib/yui/element/element-min.js"></script>
<style type="text/css">
/*margin and padding on body element
can introduce errors in determining
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/cancelorder.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/cancelorder.tt
new file mode 100644
index 0000000..3064a08
--- a/dev/null
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/cancelorder.tt
@@ -0,0 +1,62 @@
+[% INCLUDE 'doc-head-open.inc' %]
+<title>Koha &rsaquo; Acquisition &rsaquo; Cancel order</title>
+[% INCLUDE 'doc-head-close.inc' %]
+</head>
+
+<body>
+[% INCLUDE 'header.inc' %]
+
+<div id="breadcrumbs"><a href="/cgi-bin/koha/mainpage.pl">Home</a> &rsaquo; <a href="/cgi-bin/koha/acqui/acqui-home.pl">Acquisition</a> &rsaquo; Cancel order</div>
+
+<div id="doc3" class="yui-t2">
+
+<div id="bd">
+ <div id="yui-main">
+ <div class="yui-b">
+ [% UNLESS ( confirmcancel ) %]
+ <form method="post" action="">
+ <div class="dialog alert">
+ <h3>Are you sure you want to cancel this order ([% ordernumber %])</h3>
+ <p>
+ [% IF (del_biblio) %]
+ Bibliographic record will be deleted too.
+ [% ELSE %]
+ Bibliographic record will not be deleted.
+ [% END %]
+ </p>
+ <p>
+ <textarea name="reason" placeholder="Reason of cancellation"></textarea>
+ </p>
+ <input type="hidden" name="action" value="confirmcancel" />
+ <input type="hidden" value="[% ordernumber %]" name="ordernumber" />
+ <input type="hidden" value="[% biblionumber %]" name="biblionumber" />
+ <input type="hidden" value="[% referrer %]" name="referrer" />
+ [% IF (del_biblio) %]
+ <input type="hidden" value="1" name="del_biblio" />
+ [% END %]
+ <input type="submit" class="approve" value="Yes, cancel" accesskey="y" />
+ <input type="submit" class="deny" value="No, don't cancel" accesskey="n" onclick="window.location='[% referrer %]';return false;" />
+ </div>
+ </form>
+ [% ELSE %]
+ [% IF ( success_cancelorder ) %]
+ <div class="dialog message">
+ The order has been successfully cancelled
+ [% ELSE %]
+ <div class="dialog alert">
+ An error has occurred.
+ [% IF ( error_delitem ) %]
+ <p>The order has been cancelled, although one or more items could not have been deleted.</p>
+ [% END %]
+ [% IF ( error_delbiblio ) %]
+ <p>The order has been cancelled, although the record has not been deleted.</p>
+ [% END %]
+ [% END %]
+ <p><a href="[% referrer %]">OK</a></p>
+ </div>
+ [% END %]
+
+ </div>
+ </div>
+</div>
+[% INCLUDE 'intranet-bottom.inc' %]
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/parcel.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/parcel.tt
index f4f6e3e..06402d6 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/parcel.tt
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/parcel.tt
@@ -118,20 +118,6 @@
</script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
- function confirm_delete_item(ordernumber, basketno, biblionumber) {
- var is_confirmed = confirm(_("Are you sure you want to delete this order ?"));
- if (is_confirmed) {
- window.location = "addorder.pl?ordernumber="+ordernumber+"&basketno="+basketno+"&quantity=0&biblionumber="+biblionumber+"&invoiceid=[% invoiceid %]";
- }
- }
-
- function confirm_delete_biblio(ordernumber, basketno, biblionumber) {
- var is_confirmed = confirm(_("Are you sure you want to delete this catalog record and order ?"));
- if (is_confirmed) {
- window.location = "addorder.pl?ordernumber="+ordernumber+"&basketno="+basketno+"&quantity=0&biblionumber="+biblionumber+"&delbiblio=1&invoiceid=[% invoiceid %]";
- }
- }
-
function transfer_order_popup(ordernumber) {
var url = "/cgi-bin/koha/acqui/transferorder.pl?"
+ "ordernumber=" + ordernumber
@@ -301,10 +287,10 @@
[% IF ( loop_order.left_holds_on_order ) %]
<span class="button" title="Can't delete order, ([% loop_order.holds_on_order %]) holds are linked with this order cancel holds first">Can't delete order</span><br>
[% ELSE %]
- <a href="javascript:confirm_delete_item([% loop_order.ordernumber %], [% loop_order.basketno %], [% loop_order.biblionumber %])" class="button">Delete order</a><br>
+ <a href="/cgi-bin/koha/acqui/cancelorder.pl?ordernumber=[% loop_order.ordernumber %]&biblionumber=[% loop_order.biblionumber %]&referrer=[% "/cgi-bin/koha/acqui/parcel.pl?invoiceid=$invoiceid" | uri %]">Delete order</a><br />
[% END %]
[% IF ( loop_order.can_del_bib ) %]
- <a href="javascript:confirm_delete_biblio([% loop_order.ordernumber %], [% loop_order.basketno %], [% loop_order.biblionumber %])" class="button">Delete order and catalog record</a><br>
+ <a href="/cgi-bin/koha/acqui/cancelorder.pl?ordernumber=[% loop_order.ordernumber %]&biblionumber=[% loop_order.biblionumber %]&del_biblio=1&referrer=[% "/cgi-bin/koha/acqui/parcel.pl?invoiceid=$invoiceid" | uri %]">Delete order and catalog record</a><br />
[% ELSE %]
<span class="button" title="Can't delete catalog record, see constraints below">Can't delete order and catalog record</span><br>
[% END %]
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/parcels.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/parcels.tt
index 8a4096f..5e73a24 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/parcels.tt
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/acqui/parcels.tt
@@ -45,7 +45,7 @@
<div class="yui-b">
[% IF ( error_failed_to_create_invoice ) %]
- <div id="error" class="dialog error">
+ <div id="error" class="dialog alert">
<p>An error has occurred. Invoice cannot be created.</p>
</div>
[% END %]
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/admin-home.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/admin-home.tt
index 10f794e..02bc60a 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/admin-home.tt
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/admin-home.tt
@@ -77,6 +77,8 @@
<dd>Manage rules for automatically matching MARC records during record imports.</dd>
<dt><a href="/cgi-bin/koha/admin/oai_sets.pl">OAI sets configuration</a></dt>
<dd>Manage OAI Sets</dd>
+ <dt><a href="/cgi-bin/koha/admin/items_search_fields.pl">Items search fields</a></dt>
+ <dd>Manage custom fields for items search</dd>
</dl>
<h3>Acquisition parameters</h3>
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/aqbudgets.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/aqbudgets.tt
index bec6272..b97d0d8 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/aqbudgets.tt
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/aqbudgets.tt
@@ -315,7 +315,7 @@ var MSG_PARENT_BENEATH_BUDGET = "- " + _("New budget-parent is beneath budget")
[% END %]
<td>[% budget.budget_period_active %]</td>
<td>Budget [% budget.budget_period_description %] [id=[% budget.budget_period_id %]][% UNLESS budget.budget_period_active %] (inactive)[% END %]</td>
- <td>[% budget.budget_code_indent %]</td>
+ <td>[% budget.budget_code %]</td>
<td>[% budget.budget_name %]</td>
<td class="data">
[% IF budget.budget_parent_id %]
@@ -448,13 +448,13 @@ var MSG_PARENT_BENEATH_BUDGET = "- " + _("New budget-parent is beneath budget")
<li>
<label for="budget_encumb">Warning at (%): </label>
<input type="text" name="budget_encumb" id="budget_encumb" value="[% budget_encumb %]" size="10" />
- <span style="color:grey">0 to disable</span>
+ <span class="hint">0 to disable</span>
</li>
<li>
<label for="budget_expend">Warning at (amount): </label>
<input type="text" name="budget_expend" id="budget_expend" value="[% budget_expend %]" size="10" />
- <span style="color:grey">0 to disable</span>
+ <span class="hint">0 to disable</span>
</li>
<li>
@@ -474,6 +474,16 @@ var MSG_PARENT_BENEATH_BUDGET = "- " + _("New budget-parent is beneath budget")
onclick="ownerRemove(); return false;" />
</li>
+ [% IF budget_has_children %]
+ <li class="radio">
+ <label>
+ <input type="checkbox" id="set_owner_to_children" name="set_owner_to_children" value="1" />
+ Update all child funds with this owner
+ </label>
+ <span class="hint">Selecting this option will overwrite existing fund owners, if any</span>
+ </li>
+ [% END %]
+
<li>
<span class="label">Users:</span>
<ul style="float:left;" id="budget_users">
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/items_search_field.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/items_search_field.tt
new file mode 100644
index 0000000..6e0f373
--- a/dev/null
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/items_search_field.tt
@@ -0,0 +1,41 @@
+[% INCLUDE 'doc-head-open.inc' %]
+ <title>Koha &rsaquo; Administration &rsaquo; Items search fields</title>
+ [% INCLUDE 'doc-head-close.inc' %]
+</head>
+<body id="admin_itemssearchfields" class="admin">
+ [% INCLUDE 'header.inc' %]
+ [% INCLUDE 'cat-search.inc' %]
+ <div id="breadcrumbs">
+ <a href="/cgi-bin/koha/mainpage.pl">Home</a> &rsaquo;
+ <a href="/cgi-bin/koha/admin/admin-home.pl">Administration</a> &rsaquo;
+ <a href="/cgi-bin/koha/admin/items_search_fields.pl">Items search fields</a> &rsaquo;
+ [% field.name %]
+ </div>
+
+ <div id="doc3" class="yui-t2">
+ <div id="bd">
+ <div id="yui-main">
+ <div class="yui-b">
+ <h1>Items search field: [% field.label %]</h1>
+
+ <form action="" method="POST">
+ <fieldset class="rows">
+ <legend>Edit field</legend>
+ [% INCLUDE 'admin-items-search-field-form.inc' field=field %]
+ <div>
+ <input type="hidden" name="op" value="mod" />
+ </div>
+ <fieldset class="action">
+ <input type="submit" value="Update" />
+ </fieldset>
+ </fieldset>
+ </form>
+ <a href="/cgi-bin/koha/admin/items_search_fields.pl">Return to items search fields overview page</a>
+ </div>
+ </div>
+ <div class="yui-b">
+ [% INCLUDE 'admin-menu.inc' %]
+ </div>
+ </div>
+
+ [% INCLUDE 'intranet-bottom.inc' %]
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/items_search_fields.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/items_search_fields.tt
new file mode 100644
index 0000000..200e614
--- a/dev/null
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/items_search_fields.tt
@@ -0,0 +1,95 @@
+[% INCLUDE 'doc-head-open.inc' %]
+ <title>Koha &rsaquo; Administration &rsaquo; Items search fields</title>
+ [% INCLUDE 'doc-head-close.inc' %]
+</head>
+<body id="admin_itemssearchfields" class="admin">
+ [% INCLUDE 'header.inc' %]
+ [% INCLUDE 'cat-search.inc' %]
+ <div id="breadcrumbs">
+ <a href="/cgi-bin/koha/mainpage.pl">Home</a> &rsaquo;
+ <a href="/cgi-bin/koha/admin/admin-home.pl">Administration</a> &rsaquo;
+ Items search fields
+ </div>
+
+ <div id="doc3" class="yui-t2">
+ <div id="bd">
+ <div id="yui-main">
+ <div class="yui-b">
+ [% IF field_added %]
+ <div class="dialog">
+ Field successfully added: [% field_added.label %]
+ </div>
+ [% ELSIF field_not_added %]
+ <div class="alert">
+ <p>Failed to add field. Please check if the field name doesn't already exist.</p>
+ <p>Check logs for more details.</p>
+ </div>
+ [% ELSIF field_deleted %]
+ <div class="dialog">
+ Field successfully deleted.
+ </div>
+ [% ELSIF field_not_deleted %]
+ <div class="alert">
+ <p>Failed to delete field.</p>
+ <p>Check logs for more details.</p>
+ </div>
+ [% ELSIF field_updated %]
+ <div class="dialog">
+ Field successfully updated: [% field_updated.label %]
+ </div>
+ [% ELSIF field_not_updated %]
+ <div class="alert">
+ <p>Failed to update field.</p>
+ <p>Check logs for more details.</p>
+ </div>
+ [% END %]
+ <h1>Items search fields</h1>
+ [% IF fields.size %]
+ <table>
+ <thead>
+ <tr>
+ <th>Name</th>
+ <th>Label</th>
+ <th>MARC field</th>
+ <th>MARC subfield</th>
+ <th>Authorised values category</th>
+ <th>Operations</th>
+ </tr>
+ </thead>
+ <tbody>
+ [% FOREACH field IN fields %]
+ <tr>
+ <td>[% field.name %]</td>
+ <td>[% field.label %]</td>
+ <td>[% field.tagfield %]</td>
+ <td>[% field.tagsubfield %]</td>
+ <td>[% field.authorised_values_category %]</td>
+ <td>
+ <a href="/cgi-bin/koha/admin/items_search_field.pl?name=[% field.name %]" title="Edit [% field.name %] field">Edit</a>
+ <a href="/cgi-bin/koha/admin/items_search_fields.pl?op=del&name=[% field.name %]" title="Delete [% field.name %] field">Delete</a>
+ </td>
+ </tr>
+ [% END %]
+ </tbody>
+ </table>
+ [% END %]
+ <form action="" method="POST">
+ <fieldset class="rows">
+ <legend>Add a new field</legend>
+ [% INCLUDE 'admin-items-search-field-form.inc' field=undef %]
+ <div>
+ <input type="hidden" name="op" value="add" />
+ </div>
+ <fieldset class="action">
+ <input type="submit" value="Add this field" />
+ </fieldset>
+ </fieldset>
+ </form>
+ </div>
+ </div>
+ <div class="yui-b">
+ [% INCLUDE 'admin-menu.inc' %]
+ </div>
+ </div>
+
+ [% INCLUDE 'intranet-bottom.inc' %]
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/preferences/circulation.pref b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/preferences/circulation.pref
index 2190004..74b9b68 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/preferences/circulation.pref
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/preferences/circulation.pref
@@ -362,6 +362,18 @@ Circulation:
yes: Allow
no: "Don't allow"
- "patrons to check out multiple items from the same record. (NOTE: This will only effect records without a subscription attached.)"
+ -
+ - pref: OnSiteCheckouts
+ choices:
+ yes: Enable
+ no: Disable
+ - the on-site checkouts feature.
+ -
+ - pref: OnSiteCheckoutsForce
+ choices:
+ yes: Enable
+ no: Disable
+ - the on-site for all cases (Even if a user is debarred, etc.).
Checkin Policy:
-
- pref: BlockReturnOfWithdrawnItems
@@ -534,6 +546,21 @@ Circulation:
yes: Allow
no: "Don't allow"
- a patron to place a hold on a record where the patron already has one or more items attached to that record checked out.
+ -
+ - pref: LocalHoldsPriority
+ choices:
+ yes: Give
+ no: "Don't give"
+ - priority for filling holds to patrons whose
+ - pref: LocalHoldsPriorityPatronControl
+ choices:
+ PickupLibrary: "pickup library"
+ HomeLibrary: "home library"
+ - matches the item's
+ - pref: LocalHoldsPriorityItemControl
+ choices:
+ homebranch: "home library"
+ holdingbranch: "holding library"
Fines Policy:
-
- Calculate fines based on days overdue
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/preferences/opac.pref b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/preferences/opac.pref
index 7a5bfe5..6b25a01 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/preferences/opac.pref
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/preferences/opac.pref
@@ -6,6 +6,13 @@ OPAC:
choices: opac-templates
- theme on the OPAC.
-
+ - Use the
+ - pref: OPACFallback
+ choices:
+ bootstrap: bootstrap
+ prog: prog
+ - theme as the fallback theme on the OPAC.
+ -
- "The OPAC is located at http://"
- pref: OPACBaseURL
class: url
@@ -187,27 +194,11 @@ OPAC:
type: textarea
class: code
-
- - "Include the following CSS for the mobile view on all pages in the OPAC:"
- - pref: OPACMobileUserCSS
- type: textarea
- class: code
- -
- "Show the following HTML in its own column on the main page of the OPAC:"
- pref: OpacMainUserBlock
type: textarea
class: code
-
- - "Show the following HTML in its own column on the main page of the OPAC (mobile version):"
- - pref: OpacMainUserBlockMobile
- type: textarea
- class: code
- -
- - pref: OpacShowLibrariesPulldownMobile
- choices:
- yes: Show
- no: "Don't show"
- - the libraries pulldown on the mobile version of the OPAC.
- -
- "Show the following HTML on the left hand column of the main page and patron account on the OPAC (generally navigation links):"
- pref: OpacNav
type: textarea
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/preferences/staff_client.pref b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/preferences/staff_client.pref
index 53cd72f..bbadc70 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/preferences/staff_client.pref
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/admin/preferences/staff_client.pref
@@ -72,12 +72,6 @@ Staff Client:
no: "Don't show"
- the format, audience, and material type icons in XSLT MARC21 results and detail pages in the staff client.
-
- - Use the Yahoo UI libraries
- - pref: yuipath
- choices:
- local: "included with Koha (faster, will work if internet goes down)."
- "http://yui.yahooapis.com/2.5.1/build": "from Yahoo's own servers (less demand on your servers)."
- -
- pref: StaffAuthorisedValueImages
choices:
yes: Show
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/advsearch.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/advsearch.tt
index c982eb4..b41690d 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/advsearch.tt
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/advsearch.tt
@@ -30,6 +30,7 @@
<form action="search.pl" method="get">
<div id="advanced-search">
<h1>Advanced search</h1>
+<a href="/cgi-bin/koha/catalogue/itemsearch.pl">Go to item search</a>
[% IF ( outer_servers_loop ) %]
<!-- DATABASES -->
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/detail.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/detail.tt
index e10d95f..efd1dc4 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/detail.tt
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/detail.tt
@@ -586,9 +586,17 @@ function verify_images() {
<td class="status">
[% IF ( item.datedue ) %]
+ [% IF item.onsite_checkout %]
+ <span>Currently in local use
+ [% ELSE %]
<span class="datedue">Checked out
+ [% END %]
[% UNLESS ( item.NOTSAMEBRANCH ) %]
+ [% IF item.onsite_checkout %]
+ by <a href="/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=[% item.borrowernumber %]">
+ [% ELSE %]
to <a href="/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=[% item.borrowernumber %]">
+ [% END %]
[% IF ( item.hidepatronname ) %]
[% item.cardnumber %]
[% ELSE %]
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/itemsearch.csv.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/itemsearch.csv.tt
new file mode 100644
index 0000000..5b2bbea
--- a/dev/null
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/itemsearch.csv.tt
@@ -0,0 +1,4 @@
+Title, Publication Date, Publisher, Collection, Barcode, Call number, Home library, Current location, Shelving location, Stock number, Status, Checkouts
+[% FOREACH item IN results -%]
+ [%- INCLUDE 'catalogue/itemsearch_item.csv.inc' item = item -%]
+[%- END -%]
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/itemsearch.json.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/itemsearch.json.tt
new file mode 100644
index 0000000..35e020f
--- a/dev/null
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/itemsearch.json.tt
@@ -0,0 +1,12 @@
+[%- USE CGI -%]
+{
+ "sEcho": [% CGI.param('sEcho') %],
+ "iTotalRecords": [% total_rows %],
+ "iTotalDisplayRecords": [% total_rows %],
+ "aaData": [
+ [%- FOREACH item IN results -%]
+ [%- INCLUDE 'catalogue/itemsearch_item.json.inc' item = item -%]
+ [%- UNLESS loop.last %],[% END -%]
+ [%- END -%]
+ ]
+}
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/itemsearch.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/itemsearch.tt
new file mode 100644
index 0000000..57d605e
--- a/dev/null
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/itemsearch.tt
@@ -0,0 +1,436 @@
+[% USE CGI %]
+[% USE JSON.Escape %]
+
+[% BLOCK form_field_select %]
+ <div class="form-field form-field-select">
+ <label class="form-field-label" for="[% name %]">[% label %]</label>
+ <select id="[% name %]_op" name="[% name %]_op">
+ <option value="=">is</option>
+ [% IF CGI.param(name _ '_op') == '!=' %]
+ <option value="!=" selected="selected">is not</option>
+ [% ELSE %]
+ <option value="!=" >is not</option>
+ [% END %]
+ </select>
+ [% values = CGI.param(name) %]
+ <select id="[% name %]" name="[% name %]" multiple="multiple" size="[% options.size < 4 ? options.size + 1 : 4 %]">
+ [% IF (values == '') %]
+ <option value="" selected="selected">
+ [% ELSE %]
+ <option value="">
+ [% END %]
+ [% empty_option || "All" %]
+ </option>
+ [% FOREACH option IN options %]
+ [% IF values != '' && values.grep(option.value).size %]
+ <option value="[% option.value %]" selected="selected">[% option.label %]</option>
+ [% ELSE %]
+ <option value="[% option.value %]">[% option.label %]</option>
+ [% END %]
+ [% END %]
+ </select>
+ </div>
+[% END %]
+
+[% BLOCK form_field_select_option %]
+ [% IF params.f == value %]
+ <option value="[% value %]" selected="selected">[% label %]</option>
+ [% ELSE %]
+ <option value="[% value %]">[% label %]</option>
+ [% END %]
+[% END %]
+
+[% BLOCK form_field_select_text %]
+ <div class="form-field form-field-select-text">
+ [% IF params.exists('c') %]
+ <select name="c" class="form-field-conjunction">
+ <option value="and">AND</option>
+ [% IF params.c == 'or' %]
+ <option value="or" selected="selected">OR</option>
+ [% ELSE %]
+ <option value="or">OR</option>
+ [% END %]
+ </select>
+ [% ELSE %]
+ <select name="c" class="form-field-conjunction" disabled="disabled">
+ <option value="and">AND</option>
+ <option value="or">OR</option>
+ </select>
+ [% END %]
+ <select name="f" class="form-field-column">
+ [% INCLUDE form_field_select_option value='barcode' label='Barcode' %]
+ [% INCLUDE form_field_select_option value='itemcallnumber' label='Call number' %]
+ [% INCLUDE form_field_select_option value='stocknumber' label='Stock number' %]
+ [% INCLUDE form_field_select_option value='title' label='Title' %]
+ [% INCLUDE form_field_select_option value='author' label='Author' %]
+ [% INCLUDE form_field_select_option value='publishercode' label='Publisher' %]
+ [% INCLUDE form_field_select_option value='publicationdate' label='Publication date' %]
+ [% INCLUDE form_field_select_option value='collectiontitle' label='Collection' %]
+ [% INCLUDE form_field_select_option value='isbn' label='ISBN' %]
+ [% INCLUDE form_field_select_option value='issn' label='ISSN' %]
+ [% IF items_search_fields.size %]
+ <optgroup label="Custom search fields">
+ [% FOREACH field IN items_search_fields %]
+ [% marcfield = field.tagfield %]
+ [% IF field.tagsubfield %]
+ [% marcfield = marcfield _ '$' _ field.tagsubfield %]
+ [% END %]
+ [% IF params.f == "marc:$marcfield" %]
+ <option value="marc:[% marcfield %]" data-authorised-values-category="[% field.authorised_values_category %]" selected="selected">[% field.label %] ([% marcfield %])</option>
+ [% ELSE %]
+ <option value="marc:[% marcfield %]" data-authorised-values-category="[% field.authorised_values_category %]">[% field.label %] ([% marcfield %])</option>
+ [% END %]
+ [% END %]
+ </optgroup>
+ [% END %]
+ </select>
+ <input type="text" name="q" class="form-field-value" value="[% params.q %]" />
+ <input type="hidden" name="op" value="like" />
+ </div>
+[% END %]
+
+[% BLOCK form_field_select_text_block %]
+ [% c = CGI.param('c').list %]
+ [% f = CGI.param('f').list %]
+ [% q = CGI.param('q').list %]
+ [% op = CGI.param('op').list %]
+ [% IF q.size %]
+ [% size = q.size - 1 %]
+ [% FOREACH i IN [0 .. size] %]
+ [%
+ params = {
+ f => f.$i
+ q = q.$i
+ op = op.$i
+ }
+ %]
+ [% IF i > 0 %]
+ [% j = i - 1 %]
+ [% params.c = c.$j %]
+ [% END %]
+ [% INCLUDE form_field_select_text params=params %]
+ [% END %]
+ [% ELSE %]
+ [% INCLUDE form_field_select_text %]
+ [% END %]
+[% END %]
+
+[% BLOCK form_field_radio_yes_no %]
+ <div class="form-field">
+ <label class="form-field-label">[% label %]:</label>
+ <input type="radio" name="[% name %]" id="[% name %]_indifferent" value="" checked="checked"/>
+ <label for="[% name %]_indifferent">Ignore</label>
+ <input type="radio" name="[% name %]" id="[% name %]_yes" value="yes" />
+ <label for="[% name %]_yes">Yes</label>
+ <input type="radio" name="[% name %]" id="[% name %]_no" value="no" />
+ <label for="[% name %]_no">No</label>
+ </div>
+[% END %]
+
+[%# Page starts here %]
+
+[% INCLUDE 'doc-head-open.inc' %]
+ <title>Koha &rsaquo; Catalog &rsaquo; Item search</title>
+ [% INCLUDE 'doc-head-close.inc' %]
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="[% themelang %]/css/datatables.css" />
+ [% INCLUDE 'datatables.inc' %]
+ <script type="text/javascript" src="[% interface %]/lib/jquery/plugins/jquery.dataTables.columnFilter.js"></script>
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="[% themelang %]/css/itemsearchform.css" />
+ <script type="text/javascript">
+ //<![CDATA[
+ var authorised_values = [% authorised_values_json %];
+
+ function loadAuthorisedValuesSelect(select) {
+ var selected = select.find('option:selected');
+ var category = selected.data('authorised-values-category');
+ var form_field_value = select.siblings('.form-field-value');
+ if (category && category in authorised_values) {
+ var values = authorised_values[category];
+ var html = '<select name="q" class="form-field-value">\n';
+ for (i in values) {
+ var value = values[i];
+ html += '<option value="' + value.authorised_value + '">' + value.lib + '</option>\n';
+ }
+ html += '</select>\n';
+ var new_form_field_value = $(html);
+ new_form_field_value.val(form_field_value.val());
+ form_field_value.replaceWith(new_form_field_value);
+ } else {
+ if (form_field_value.prop('tagName').toLowerCase() == 'select') {
+ html = '<input name="q" type="text" class="form-field-value" />';
+ var new_form_field_value = $(html);
+ form_field_value.replaceWith(new_form_field_value);
+ }
+ }
+ }
+
+ function addNewField() {
+ var form_field = $('div.form-field-select-text').last();
+ var copy = form_field.clone(true);
+ copy.find('input,select').not('[type="hidden"]').each(function() {
+ $(this).val('');
+ });
+ copy.find('.form-field-conjunction').removeAttr('disabled');
+ form_field.after(copy);
+ copy.find('select.form-field-column').change();
+ }
+
+ function submitForm($form) {
+ var tr = ''
+ + ' <tr>'
+ + ' <th>' + _("Title") + '</th>'
+ + ' <th>' + _("Publication date") + '</th>'
+ + ' <th>' + _("Publisher") + '</th>'
+ + ' <th>' + _("Collection") + '</th>'
+ + ' <th>' + _("Barcode") + '</th>'
+ + ' <th>' + _("Call number") + '</th>'
+ + ' <th>' + _("Home library") + '</th>'
+ + ' <th>' + _("Current location") + '</th>'
+ + ' <th>' + _("Shelving location") + '</th>'
+ + ' <th>' + _("Stock number") + '</th>'
+ + ' <th>' + _("Status") + '</th>'
+ + ' <th>' + _("Checkouts") + '</th>'
+ + ' <th></th>'
+ + ' </tr>'
+ var table = ''
+ + '<table id="results">'
+ + ' <thead>' + tr + tr + '</thead>'
+ + ' <tbody></tbody>'
+ + '</table>';
+ var results_heading = "<h1>" + _("Item search results") + "</h1>";
+ results_heading += "<p><a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl\">" + _("Go to advanced search") + "</a></p>";
+ results_heading += "<p><a class=\"editsearchlink\" href=\"#\">" + _("Edit search") + "</a></p>";
+ $('#results-wrapper').empty().html(results_heading + table);
+
+ var params = [];
+ $form.find('select,input[type="text"],input[type="hidden"]').not('[disabled]').each(function () {
+ params.push({ 'name': $(this).attr('name'), 'value': $(this).val() });
+ });
+ $form.find('input[type="radio"]:checked').each(function() {
+ params.push({ 'name': $(this).attr('name'), 'value': $(this).val() });
+ });
+
+ $('#results').dataTable($.extend(true, {}, dataTablesDefaults, {
+ 'bDestroy': true,
+ 'bServerSide': true,
+ 'bProcessing': true,
+ 'sAjaxSource': '/cgi-bin/koha/catalogue/itemsearch.pl',
+ 'fnServerParams': function(aoData) {
+ aoData.push( { 'name': 'format', 'value': 'json' } );
+ for (i in params) {
+ aoData.push(params[i]);
+ }
+ },
+ 'sDom': '<"top pager"ilp>t<"bottom pager"ip>r',
+ 'aoColumns': [
+ { 'sName': 'title' },
+ { 'sName': 'publicationyear' },
+ { 'sName': 'publishercode' },
+ { 'sName': 'collectiontitle' },
+ { 'sName': 'barcode' },
+ { 'sName': 'itemcallnumber' },
+ { 'sName': 'homebranch' },
+ { 'sName': 'holdingbranch' },
+ { 'sName': 'location' },
+ { 'sName': 'stocknumber' },
+ { 'sName': 'notforloan' },
+ { 'sName': 'issues' },
+ { 'sName': 'checkbox', 'bSortable': false }
+ ]
+ })).columnFilter({
+ 'sPlaceHolder': 'head:after',
+ 'aoColumns': [
+ { 'type': 'text' },
+ { 'type': 'text' },
+ { 'type': 'text' },
+ { 'type': 'text' },
+ { 'type': 'text' },
+ { 'type': 'text' },
+ { 'type': 'select', 'values': [% branches.json %] },
+ { 'type': 'select', 'values': [% branches.json %] },
+ { 'type': 'select', 'values': [% locations.json %] },
+ { 'type': 'text' },
+ { 'type': 'select', 'values': [% notforloans.json %] },
+ { 'type': 'text' },
+ null
+ ]
+ });
+ }
+
+ function hideForm() {
+ $("#item-search-block").hide();
+ $('.editsearchlink').show();
+ }
+
+ $(document).ready(function () {
+ // Add the "New field" link.
+ var form_field = $('div.form-field-select-text').last()
+ var button_field_new = $('<a href="#" class="button-field-new" title="Add a new field">New field</a>');
+ button_field_new.click(function() {
+ addNewField();
+ return false;
+ });
+ form_field.after(button_field_new);
+
+ // If a field is linked to an authorised values list, display the list.
+ $('div.form-field-select-text select').change(function() {
+ loadAuthorisedValuesSelect($(this));
+ }).change();
+
+ // Prevent user to select the 'All ...' option with other options.
+ $('div.form-field-select').each(function() {
+ $(this).find('select').filter(':last').change(function() {
+ values = $(this).val();
+ if (values.length > 1) {
+ var idx = $.inArray('', values);
+ if (idx != -1) {
+ values.splice(idx, 1);
+ $(this).val(values);
+ }
+ }
+ });
+ });
+
+ $('#itemsearchform').submit(function() {
+ var searchform = $(this);
+ var format = searchform.find('input[name="format"]:checked').val();
+ if (format == 'html') {
+ submitForm(searchform);
+ hideForm();
+ return false;
+ }
+ });
+
+ $("body").on("click",".editsearchlink",function(e) {
+ e.preventDefault();
+ $('#item-search-block').show();
+ $(this).hide();
+ return false;
+ });
+ });
+ //]]>
+ </script>
+</head>
+<body id="catalog_itemsearch" class="catalog">
+ [% INCLUDE 'header.inc' %]
+ <div id="breadcrumbs">
+ <a href="/cgi-bin/koha/mainpage.pl">Home</a> &rsaquo; <a href="/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl">Catalog</a> &rsaquo; Item search
+ </div>
+
+ <div id="doc" class="yui-t7">
+ <div id="item-search-block">
+ <h1>Item search</h1>
+ <p><a href="/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl">Go to advanced search</a></p>
+ <form action="/cgi-bin/koha/catalogue/itemsearch.pl" method="get" id="itemsearchform">
+ <fieldset>
+ [% INCLUDE form_field_select
+ name="homebranch"
+ label="Home library"
+ options = branches
+ empty_option = "All libraries"
+ %]
+ [% INCLUDE form_field_select
+ name="location"
+ label="Shelving location"
+ options = locations
+ empty_option = "All locations"
+ %]
+ </fieldset>
+ <fieldset>
+ [% INCLUDE form_field_select
+ name="itype"
+ label="Item type"
+ options = itemtypes
+ empty_option = "All item types"
+ %]
+ [% INCLUDE form_field_select
+ name="ccode"
+ label="Collection code"
+ options = ccodes
+ empty_option = "All collection codes"
+ %]
+ [% INCLUDE form_field_select
+ name="notforloan"
+ label="Status"
+ options = notforloans
+ empty_option = "All statuses"
+ %]
+ </fieldset>
+ <fieldset>
+ [% INCLUDE form_field_select_text_block %]
+ <p class="hint">You can use the following wildcard characters: % _</p>
+ <p class="hint">% matches any number of characters</p>
+ <p class="hint">_ matches only a single charcter</p>
+ </fieldset>
+ <fieldset>
+ <div class="form-field">
+ <label class="form-field-label" for="itemcallnumber_from">From call number:</label>
+ [% value = CGI.param('itemcallnumber_from') %]
+ <input type="text" id="itemcallnumber_from" name="itemcallnumber_from" value="[% value %]" />
+ <span class="hint">(inclusive)</span>
+ </div>
+ <div class="form-field">
+ [% value = CGI.param('itemcallnumber_to') %]
+ <label class="form-field-label" for="itemcallnumber_to">To call number:</label>
+ <input type="text" id="itemcallnumber_to" name="itemcallnumber_to" value="[% value %]" />
+ <span class="hint">(inclusive)</span>
+ </div>
+ [% INCLUDE form_field_radio_yes_no name="damaged" label="Damaged" %]
+ [% INCLUDE form_field_radio_yes_no name="itemlost" label="Lost" %]
+ <div class="form-field">
+ <label class="form-field-label" for="issues_op">Checkout count:</label>
+ <select id="issues_op" name="issues_op">
+ <option value=">">&gt;</option>
+ <option value="<">&lt;</option>
+ <option value="=">=</option>
+ <option value="!=">!=</option>
+ </select>
+ <input type="text" name="issues" />
+ </div>
+ <div class="form-field">
+ <label class="form-field-label" for="datelastborrowed_op">Last checkout date:</label>
+ <select id="datelastborrowed_op" name="datelastborrowed_op">
+ <option value=">">After</option>
+ <option value="<">Before</option>
+ <option value="=">On</option>
+ </select>
+ <input type="text" name="datelastborrowed" />
+ <span class="hint">ISO Format (YYYY-MM-DD)</span>
+ </div>
+ </fieldset>
+ <fieldset>
+ <div class="form-field-radio">
+ <label>Output:</label>
+ <input type="radio" id="format-html" name="format" value="html" checked="checked" /> <label for="format-html">Screen</label>
+ <input type="radio" id="format-csv" name="format" value="csv" /> <label for="format-csv">CSV</label>
+ </div>
+ <div class="form-actions">
+ <input type="submit" value="Search" />
+ </div>
+ </fieldset>
+ </form>
+
+ <p><a id="editsearchlink" href="#" style="display:none">Edit search</a></p>
+ </div>
+ </div>
+ <div id="doc3" class="yui-t7">
+ <div id="results-wrapper">
+ [% IF search_done %]
+ [% IF total_rows > 0 %]
+ <p>Found [% total_rows %] results.</p>
+ [% ELSE %]
+ <p>No results found.</p>
+ [% END %]
+
+ [% IF results %]
+ [% INCLUDE 'catalogue/itemsearch_items.inc' items = results %]
+ [% END %]
+
+ <div id="pagination-bar">
+ [% pagination_bar %]
+ </div>
+
+ [% END %]
+ </div>
+
+ [% INCLUDE 'intranet-bottom.inc' %]
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/search-history.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/search-history.tt
index 1c3c800..ef5b009 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/search-history.tt
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/catalogue/search-history.tt
@@ -5,7 +5,6 @@
[% INCLUDE 'doc-head-close.inc' %]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="[% themelang %]/css/datatables.css" />
[% INCLUDE 'datatables.inc' %]
-<script type="text/javascript" src="[% themelang %]/lib/jquery/plugins/jquery.dataTables.columnFilter.js"></script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var MSG_CONFIRM_DELETE_HISTORY = _("Are you sure you want to delete your search history?");
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/circ/circulation.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/circ/circulation.tt
index 3708e0e..80b1355 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/circ/circulation.tt
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/circ/circulation.tt
@@ -1,7 +1,7 @@
[% USE Koha %]
[% USE Branches %]
[% USE KohaDates %]
-[% IF ( export_remove_fields OR export_with_csv_profile ) %]
+[% IF Koha.Preference('ExportRemoveFields') OR Koha.Preference('ExportWithCsvProfile') %]
[% SET exports_enabled = 1 %]
[% END %]
[% USE AuthorisedValues %]
@@ -45,6 +45,20 @@ var MSG_EXPORT_SELECT_CHECKOUTS = _("You must select checkout(s) to export");
[% IF ( borrowernumber ) %]if($.cookie("holdfor") != [% borrowernumber %]){ $.cookie("holdfor",null, { path: "/", expires: 0 }); }[% ELSE %]$.cookie("holdfor",null, { path: "/", expires: 0 });[% END %]
[% UNLESS ( borrowernumber ) %][% UNLESS ( selectborrower ) %]window.onload=function(){ $('#findborrower').focus(); };[% END %][% END %]
+// On-site checkout
+function toggle_onsite_checkout(){
+ if ( $("#onsite_checkout").attr('checked') ) {
+ $("#duedatespec").val("[% todaysdate | $KohaDates with_hours => 1%]")
+ $("#duedatespec").datetimepicker('destroy');
+ } else {
+ $("#duedatespec").datetimepicker({
+ onClose: function(dateText, inst) { $("#barcode").focus(); },
+ hour: 23,
+ minute: 59
+ });
+ }
+}
+
$(document).ready(function() {
[% IF !( CircAutoPrintQuickSlip == 'clear' ) %]
// listen submit to trigger qslip on empty checkout
@@ -54,7 +68,12 @@ $(document).ready(function() {
}
});
[% END %]
+ toggle_onsite_checkout();
+ $("#onsite_checkout").click(function(){
+ toggle_onsite_checkout();
+ });
});
+
//]]>
</script>
</head>
@@ -252,6 +271,8 @@ $(document).ready(function() {
[% IF CAN_user_circulate_force_checkout or HIGHHOLDS %]
<form method="post" action="/cgi-bin/koha/circ/circulation.pl" autocomplete="off">
+[% IF (forceallow) %]<input type="hidden" name="forceallow" value="1">[% END %]
+
[% IF ( RESERVED ) %]
<p>
<input type="checkbox" id="cancelreserve" name="cancelreserve" value="cancel" />
@@ -287,10 +308,12 @@ $(document).ready(function() {
[% ELSE %]
<input type="submit" class="approve" value="Yes, check out (Y)" accesskey="y" />
[% END %]
+ <input type="hidden" name="onsite_checkout" value="[% onsite_checkout %]" />
</form>
[% END %]
<form method="get" action="/cgi-bin/koha/circ/circulation.pl">
+ [% IF (forceallow) %]<input type="hidden" name="forceallow" value="1">[% END %]
<input type="hidden" name="borrowernumber" value="[% borrowernumber %]" />
<input type="hidden" name="duedatespec" value="[% duedatespec %]" />
<input type="hidden" name="stickyduedate" value="[% stickyduedate %]" />
@@ -340,6 +363,7 @@ $(document).ready(function() {
[% FOREACH book IN options %]
<br />
<form method="post" action="/cgi-bin/koha/circ/circulation.pl" autocomplete="off">
+ [% IF (forceallow) %]<input type="hidden" name="forceallow" value="1">[% END %]
<input type="hidden" name="borrowernumber" value="[% borrowernumber %]" />
<input type="hidden" name="duedatespec" value="[% duedatespec %]" />
<input type="hidden" name="stickyduedate" value="[% stickyduedate %]" />
@@ -420,11 +444,20 @@ $(document).ready(function() {
[% END %]
</ul>
+ [% IF (forceallow) %]
+ <li>Restriction overridden temporarily</li>
+ [% END %]
+
</div></div>
[% ELSE %]
[% IF ( soundon ) %]
<audio src="[% interface %]/[% theme %]/sound/beep.ogg" autoplay="autoplay" autobuffer="autobuffer"></audio>
[% END %]
+
+ [% IF (forceallow) %]
+ <div id="overridden_debarment" class="dialog alert">Restriction overridden temporarily</div>
+ [% END %]
+
[% END %] <!-- /impossible -->
[% IF ( issued ) %]
@@ -446,6 +479,7 @@ No patron matched <span class="ex">[% message %]</span>
<fieldset id="circ_circulation_selectborrower" class="brief">
<legend>Patron selection</legend>
+[% IF (forceallow) %]<input type="hidden" name="forceallow" value="1">[% END %]
<input type="hidden" name="branch" value="[% branch %]" />
<input type="hidden" name="printer" value="[% printer %]" />
<input type="hidden" name="duedatespec" value="[% duedatespec %]" />
@@ -469,7 +503,7 @@ No patron matched <span class="ex">[% message %]</span>
[% IF ( borrowernumber ) %]
<div class="yui-g">
-[% UNLESS ( noissues ) %]
+[% IF ( !noissues ) || ( Koha.Preference('OnSiteCheckouts') && Koha.Preference('OnSiteCheckoutsForce') )%]
[% IF ( flagged ) %]
<div class="yui-u first">
[% ELSE %]
@@ -484,6 +518,8 @@ No patron matched <span class="ex">[% message %]</span>
<span id="clearscreen"><a href="/cgi-bin/koha/circ/circulation.pl" title="Clear screen">x</a></span>
[% END %]
+ [% IF (forceallow) %]<input type="hidden" name="forceallow" value="1">[% END %]
+
<label for="barcode">Checking out to [% INCLUDE 'patron-title.inc' %]</label>
<div class="hint">Enter item barcode:</div>
@@ -504,18 +540,40 @@ No patron matched <span class="ex">[% message %]</span>
<label for="auto_renew">Automatic renewal</label>
</div>
- [% IF ( SpecifyDueDate ) %]<div class="date-select">
- <div class="hint">Specify due date [% INCLUDE 'date-format.inc' %]: </div>
- [% IF ( duedatespec ) %]<input type="text" size="13" id="duedatespec" name="duedatespec" value="[% duedatespec %]" readonly="readonly" />[% ELSE %]<input type="text" size="13" id="duedatespec" name="duedatespec" value="" readonly="readonly" />
-[% END %]
- <label for="stickyduedate"> Remember for session:</label>
-[% IF ( stickyduedate ) %]
-<input type="checkbox" id="stickyduedate" onclick="this.form.barcode.focus();" name="stickyduedate" checked="checked" />
-[% ELSE %]
-<input type="checkbox" id="stickyduedate" onclick="this.form.barcode.focus();" name="stickyduedate" />
-[% END %]
- <button class="btn btn-small action" id="cleardate" name="cleardate" onclick="this.checked = false; this.form.duedatespec.value = ''; this.form.stickyduedate.checked = false; this.form.barcode.focus(); return false;" >Clear</button>
-</div>[% END %]
+ [% UNLESS ( noissues && Koha.Preference('OnSiteCheckoutsForce') ) %]
+ [% IF ( SpecifyDueDate ) %]
+ <div class="date-select">
+ <div class="hint">Specify due date [% INCLUDE 'date-format.inc' %]: </div>
+ [% IF ( duedatespec ) %]
+ <input type="text" size="13" id="duedatespec" name="duedatespec" value="[% duedatespec %]" readonly="readonly" />
+ [% ELSE %]
+ <input type="text" size="13" id="duedatespec" name="duedatespec" value="" readonly="readonly" />
+ [% END %]
+ <label for="stickyduedate"> Remember for session:</label>
+ [% IF ( stickyduedate ) %]
+ <input type="checkbox" id="stickyduedate" onclick="this.form.barcode.focus();" name="stickyduedate" checked="checked" />
+ [% ELSE %]
+ <input type="checkbox" id="stickyduedate" onclick="this.form.barcode.focus();" name="stickyduedate" />
+ [% END %]
+ <button class="btn btn-small action" id="cleardate" name="cleardate" onclick="this.checked = false; this.form.duedatespec.value = ''; this.form.stickyduedate.checked = false; this.form.barcode.focus(); return false;" >Clear</button>
+ </div>
+ [% END %]
+ [% END %]
+
+ [% IF Koha.Preference('OnSiteCheckouts') %]
+ <div class="onsite_checkout-select">
+ [% IF noissues %]
+ <div class="onsite-checkout-only">
+ <input type="checkbox" id="onsite_checkout" name="onsite_checkout_forced" checked="checked" disabled="disabled" /> <label for="onsite_checkout">On-site checkouts only. Automatic due date: </label>
+ <input type="text" name="duedatespec" id="duedatespec" readonly="readonly" />
+ <input type="hidden" name="onsite_checkout" checked="checked" value="1" />
+ </div>
+ [% ELSE %]
+ <input type="checkbox" id="onsite_checkout" name="onsite_checkout" /> <label for="onsite_checkout">On-site checkout</label>
+ [% END %]
+ </div>
+ [% END %]
+
<input type="hidden" name="borrowernumber" id="borrowernumber" value="[% borrowernumber %]" />
<input type="hidden" name="branch" value="[% branch %]" />
<input type="hidden" name="printer" value="[% printer %]" />
@@ -528,19 +586,35 @@ No patron matched <span class="ex">[% message %]</span>
</fieldset>
</form></div>[% END %]<!-- /unless noissues -->
-[% IF ( noissues ) %]<div>[% ELSE %]<div class="yui-u">[% END %]
+[% IF ( noissues ) %]
+ [% IF ( Koha.Preference('OnSiteCheckouts') && Koha.Preference('OnSiteCheckoutsForce') ) %]
+ <div class="yui-u">
+ [% ELSE %]
+ <div>
+ [% END %]
+[% ELSE %]
+ <div class="yui-u">
+[% END %]
- [% IF ( flagged ) %]
- [% IF ( noissues ) %]
- <h4>Checking out to [% INCLUDE 'patron-title.inc' %]</h4>
- <div id="circmessages" class="circmessage warning">
- [% ELSE %]
- <div id="circmessages" class="circmessage attention">
- [% END %]
+ [% IF flagged %]
+ [% IF ( noissues ) %]
+ [% IF ( Koha.Preference('OnSiteCheckouts') && Koha.Preference('OnSiteCheckoutsForce') ) %]
+ <div id="circmessages" class="circmessage attention">
+ [% ELSE %]
+ <h4>Checking out to [% INCLUDE 'patron-title.inc' %]</h4>
+ <div id="circmessages" class="circmessage warning">
+ [% END %]
+ <h3>
+ Cannot check out!
+ [% IF ( Koha.Preference('OnSiteCheckouts') && Koha.Preference('OnSiteCheckoutsForce') ) %]
+ <span class="circ-hlt">Only on-site checkouts are allowed</span>
+ [% END %]
+ </h3>
+ [% ELSE %]
+ <div id="circmessages" class="circmessage attention">
+ <h3>Attention:</h3>
+ [% END %]
- <h3>[% IF ( noissues ) %]
- Cannot check out!
- [% ELSE %]Attention:[% END %]</h3>
<ul>
[% IF ( warndeparture ) %]
@@ -585,6 +659,11 @@ No patron matched <span class="ex">[% message %]</span>
<br/>
<a class="btn btn-small" href="#reldebarments" onclick="$('#debarments-tab-link').click()"><i class="icon-ban-circle"></i> View restrictions</a>
+ [% IF (noissues && borrowernumber && CAN_user_circulate_force_checkout) %]
+ <span class="override_debarment">
+ <a href="/cgi-bin/koha/circ/circulation.pl?forceallow=1&amp;borrowernumber=[% borrowernumber %]" class="btn btn-small">Override restriction temporarily</a>
+ </span>
+ [% END %]
</li>
[% END %]
@@ -697,53 +776,8 @@ No patron matched <span class="ex">[% message %]</span>
</ul>
<!-- SUMMARY : TODAY & PREVIOUS ISSUES -->
-<div id="checkouts">
- [% IF ( issuecount ) %]
- <div id="issues-table-loading-message">
- <p>
- <a id="issues-table-load-now-button" href="#" class="btn"><i class="icon-book"></i> Show checkouts</a>
- </p>
- </div>
-
- <table id="issues-table">
- <thead>
- <tr>
- <th scope="col">&nbsp;</th>
- <th scope="col">&nbsp;</th>
- <th scope="col">Due date</th>
- <th scope="col">Due date</th>
- <th scope="col">Title</th>
- <th scope="col">Item type</th>
- <th scope="col">Checked out on</th>
- <th scope="col">Checked out from</th>
- <th scope="col">Call no</th>
- <th scope="col">Charge</th>
- <th scope="col">Price</th>
- <th scope="col">Renew <p class="column-tool"><a href="#" id="CheckAllRenewals">select all</a> | <a href="#" id="UncheckAllRenewals">none</a></p></th>
- <th scope="col">Check in <p class="column-tool"><a href="#" id="CheckAllCheckins">select all</a> | <a href="#" id="UncheckAllCheckins">none</a></p></th>
- <th scope="col">Export <p class="column-tool"><a href="#" id="CheckAllExports">select all</a> | <a href="#" id="UncheckAllExports">none</a></p></th>
- </tr>
- </thead>
- [% INCLUDE 'checkouts-table-footer.inc' %]
- </table>
- <label for="issues-table-load-immediately">Always show checkouts immediately</label>
- <input id="issues-table-load-immediately" type="checkbox" />
-
- <fieldset id="issues-table-actions" class="action">
- [% IF ( CAN_user_circulate_override_renewals ) %]
- [% IF ( AllowRenewalLimitOverride ) %]
- <label for="override_limit">Override renewal limit:</label>
- <input type="checkbox" name="override_limit" id="override_limit" value="1" />
- [% END %]
- [% END %]
- <button class="btn" id="RenewCheckinChecked"><i class="icon-check"></i> Renew or return checked items</button>
- <button class="btn" id="RenewAll"><i class="icon-book"></i> Renew all</button>
- </fieldset>
- [% ELSE %]
- <p>Patron has nothing checked out.</p>
- [% END %]
-</div>
+[% INCLUDE "checkouts-table.inc" %]
[% IF ( relatives_issues_count ) %]
<div id="relatives-issues">
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/members/member.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/members/member.tt
index f167e32..2d302c4 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/members/member.tt
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/members/member.tt
@@ -357,7 +357,9 @@ function filterByFirstLetterSurname(letter) {
<table id="memberresultst">
<thead>
<tr>
+ [% IF CAN_user_tools_manage_patron_lists %]
<th>&nbsp;</th>
+ [% END %]
<th>Card</th>
<th>Name</th>
<th>Category</th>
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/members/moremember.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/members/moremember.tt
index 24408ca..87de21e 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/members/moremember.tt
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/members/moremember.tt
@@ -1,5 +1,8 @@
[% USE Koha %]
[% USE KohaDates %]
+[% IF Koha.Preference('ExportRemoveFields') OR Koha.Preference('ExportWithCsvProfile') %]
+ [% SET exports_enabled = 1 %]
+[% END %]
[% INCLUDE 'doc-head-open.inc' %]
<title>Koha &rsaquo; Patrons &rsaquo;
[% IF ( unknowuser ) %]
@@ -17,6 +20,7 @@
<script type="text/javascript" src="[% interface %]/lib/jquery/plugins/jquery-ui-timepicker-addon.min.js"></script>
[% INCLUDE 'timepicker.inc' %]
<script type="text/javascript" src="[% interface %]/lib/jquery/plugins/jquery.dataTables.rowGrouping.js"></script>
+<script type="text/javascript" src="[% themelang %]/js/pages/circulation.js"></script>
<script type="text/javascript" src="[% themelang %]/js/checkouts.js"></script>
<script type="text/javascript" src="[% themelang %]/js/holds.js"></script>
<script type="text/JavaScript">
@@ -34,6 +38,9 @@ var relatives_borrowernumbers = new Array();
relatives_borrowernumbers.push("[% b %]");
[% END %]
+var MSG_ADD_MESSAGE = _("Add a new message");
+var MSG_EXPORT_SELECT_CHECKOUTS = _("You must select checkout(s) to export");
+
$(document).ready(function() {
$('#finesholdsissues').tabs({
// Correct table sizing for tables hidden in tabs
@@ -395,7 +402,7 @@ function validate1(date) {
<div id="finesholdsissues" class="toptabs">
<ul>
- <li><a href="#checkouts">[% issueloop.size %] Checkout(s)</a></li>
+ <li><a href="#checkouts">[% issuecount %] Checkout(s)</a></li>
[% IF relatives_issues_count %]
<li><a href="#relatives-issues" id="relatives-issues-tab">Relatives' checkouts</a></li>
[% END %]
@@ -410,79 +417,7 @@ function validate1(date) {
<li><a id="debarments-tab-link" href="#reldebarments">[% debarments.size %] Restrictions</a></li>
</ul>
- <div id="checkouts">
- [% IF ( issuecount ) %]
- <div id="issues-table-loading-message">
- <p>
- <a id="issues-table-load-now-button" href="#" class="btn"><i class="icon-book"></i> Show checkouts</a>
- </p>
- </div>
-
- <form name="issues" action="/cgi-bin/koha/tools/export.pl" method="post" class="checkboxed">
- <table id="issues-table" style="width: 100% !Important;">
- <thead>
- <tr>
- <th scope="col">&nbsp;</th>
- <th scope="col">&nbsp;</th>
- <th scope="col">Due date</th>
- <th scope="col">Due date</th>
- <th scope="col">Title</th>
- <th scope="col">Item type</th>
- <th scope="col">Checked out on</th>
- <th scope="col">Checked out from</th>
- <th scope="col">Call no</th>
- <th scope="col">Charge</th>
- <th scope="col">Price</th>
- <th scope="col">Renew <p class="column-tool"><a href="#" id="CheckAllRenewals">select all</a> | <a href="#" id="UncheckAllRenewals">none</a></p></th>
- <th scope="col">Check in <p class="column-tool"><a href="#" id="CheckAllCheckins">select all</a> | <a href="#" id="UncheckAllCheckins">none</a></p></th>
- <th scope="col">Export <p class="column-tool"><a href="#" id="CheckAllExports">select all</a> | <a href="#" id="UncheckAllExports">none</a></p></th>
- </tr>
- </thead>
- [% INCLUDE 'checkouts-table-footer.inc' %]
- </table>
-
- <label for="issues-table-load-immediately">Always show checkouts immediately</label>
- <input id="issues-table-load-immediately" type="checkbox" />
-
- [% IF ( issuecount ) %]
- <div id="issues-table-actions">
- <fieldset class="action">
- [% IF ( CAN_user_circulate_override_renewals ) %]
- [% IF ( AllowRenewalLimitOverride ) %]
- <label for="override_limit">Override renewal limit:</label>
- <input type="checkbox" name="override_limit" id="override_limit" value="1" />
- [% END %]
- [% END %]
- <button class="btn" id="RenewCheckinChecked"><i class="icon-check"></i> Renew or return checked items</button>
- <button class="btn" id="RenewAll"><i class="icon-book"></i> Renew all</button>
- </fieldset>
-
- [% IF ( exports_enabled ) %]
- <fieldset>
- <label for="export_formats"><b>Export checkouts using format:</b></label>
- <select name="export_formats" id="export_formats">
- <option value="iso2709_995">ISO2709 with items</option>
- <option value="iso2709">ISO2709 without items</option>
- [% IF ( export_with_csv_profile ) %]
- <option value="csv">CSV</option>
- [% END %]
- </select>
-
- <label for="export_remove_fields">Don't export fields:</label> <input type="text" id="export_remove_fields" name="export_remove_fields" value="[% export_remove_fields %]" title="Use for iso2709 exports" />
- <input type="hidden" name="op" value="export" />
- <input type="hidden" id="export_format" name="format" value="iso2709" />
- <input type="hidden" id="dont_export_item" name="dont_export_item" value="0" />
- <input type="hidden" id="record_type" name="record_type" value="bibs" />
- <button class="btn btn-small" id="export_submit"><i class="icon-download-alt"></i> Export</button>
- </fieldset>
- [% END %]
- </div>
- [% END %]
- </form>
- [% ELSE %]
- <p>Patron has nothing checked out.</p>
- [% END %]
- </div>
+[% INCLUDE "checkouts-table.inc" %]
[% IF ( relatives_issues_count ) %]
<div id="relatives-issues">
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/members/readingrec.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/members/readingrec.tt
index 5460ea0..773995a 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/members/readingrec.tt
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/members/readingrec.tt
@@ -1,4 +1,5 @@
[% USE KohaDates %]
+[% USE Koha %]
[% INCLUDE 'doc-head-open.inc' %]
<title>Circulation History for [% INCLUDE 'patron-title.inc' %]</title>
[% INCLUDE 'doc-head-close.inc' %]
@@ -8,7 +9,7 @@
//<![CDATA[
$(document).ready(function() {
- $("#table_readingrec").dataTable($.extend(true, {}, dataTablesDefaults, {
+ var table = $("#table_readingrec").dataTable($.extend(true, {}, dataTablesDefaults, {
"sPaginationType": "four_button",
"aaSorting": [],
"aoColumnDefs": [
@@ -16,6 +17,18 @@
{ "sType": "title-string", "aTargets" : [ "title-string" ] }
]
}));
+ var tabs = $("#tabs").tabs({
+ activate: function(e, ui) {
+ var active = tabs.tabs("option", "active" );
+ if ( active == 1 ) {
+ table.fnFilter("standard_checkout", 0);
+ } else if ( active == 2 ) {
+ table.fnFilter("onsite_checkout", 0);
+ } else { // all
+ table.fnFilter('', 0);
+ }
+ }
+ });
});
//]]>
</script>
@@ -42,64 +55,80 @@
<form action="/cgi-bin/koha/members/readingrec.pl" method="get"><input type="hidden" name="borrowernumber" id="borrowernumber" value="[% borrowernumber %]" /></form>
-<table id="table_readingrec">
-<thead>
- <tr>
- <th class="title-string">Date</th>
- <th class="anti-the">Title</th>
- <th>Author</th>
- <th>Call no.</th>
- <th>Barcode</th>
- <th>Number of renewals</th>
- <th class="title-string">Checked out on</th>
- <th>Checked out from</th>
- <th class="title-string">Date due</th>
- <th class="title-string">Return date</th>
- </tr>
-</thead>
-<tbody>
-[% FOREACH issue IN loop_reading %]
- [% IF issue.returndate %]<tr>[% ELSE %]<tr class="onissue">[% END %]
- <td>
+<div id="tabs" class="toptabs">
+ [% IF Koha.Preference('OnSiteCheckouts') %]
+ <ul>
+ <li><a href="#readingrec" id="tab_all">All</a></li>
+ <li><a href="#readingrec" id="tab_checkout">Checkouts</a></li>
+ <li><a href="#readingrec" id="tab_onsite_checkout">On-site checkouts</a></li>
+ </ul>
+ [% END %]
+ <div id="readingrec" style="overflow:hidden">
+ <table id="table_readingrec">
+ <thead>
+ <th style="display:none;">Type</th>
+ <th class="title-string">Date</th>
+ <th class="anti-the">Title</th>
+ <th>Author</th>
+ <th>Call no.</th>
+ <th>Barcode</th>
+ <th>Number of renewals</th>
+ <th class="title-string">Checked out on</th>
+ <th>Checked out from</th>
+ <th class="title-string">Date due</th>
+ <th class="title-string">Return date</th>
+ </thead>
+ <tbody>
+ [% FOREACH issue IN loop_reading %]
+ [% IF issue.returndate %]<tr>[% ELSE %]<tr class="onissue">[% END %]
+ <td style="display:none;">
+ [% IF issue.onsite_checkout %]
+ onsite_checkout
+ [% ELSE %]
+ standard_checkout
+ [% END %]
+ </td>
+ <td>
<span title="[% issue.issuestimestamp %]">[% issue.issuestimestamp | $KohaDates %]</span>
- </td>
- <td><a href="/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=[% issue.biblionumber %]">[% issue.title |html %]</a></td>
+ </td>
+ <td><a href="/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=[% issue.biblionumber %]">[% issue.title |html %]</a></td>
- <td>[% issue.author %]</td>
+ <td>[% issue.author %]</td>
- <td>
+ <td>
[% IF issue.classification %]
[% issue.classification %]
[% ELSE %]
[% issue.itemcallnumber %]
[% END %]
- </td>
-
- <td>[% issue.barcode %]</td>
+ </td>
- <td>
- [% issue.renewals %]</td>
- <td>
- <span title="[% issue.issuedate %]">[% issue.issuedate | $KohaDates %]</span></td>
- <td>
- [% issue.issuingbranch %]</td>
- <td>[% IF issue.date_due %]
- <span title="[% issue.date_due %]">[% issue.date_due | $KohaDates %]</span>
- [% ELSE %]
- <span title="0000-00-00"></span>
- [% END %]
- </td>
- <td>
- [% IF issue.returndate %]
- <span title="[% issue.returndate %]">[% issue.returndate | $KohaDates %]</span>
- [% ELSE %]
- <span title="Checked Out"><small>Checked out</small></span>
- [% END %]
- </td>
-</tr>
-[% END %]
-</tbody>
-</table>
+ <td>[% issue.barcode %]</td>
+ <td>[% issue.renewals %]</td>
+ <td>
+ <span title="[% issue.issuedate %]">[% issue.issuedate | $KohaDates %]</span></td>
+ </td>
+ <td>[% issue.issuingbranch %]</td>
+ <td>
+ [% IF issue.date_due %]
+ <span title="[% issue.date_due %]">[% issue.date_due | $KohaDates %]</span>
+ [% ELSE %]
+ <span title="0000-00-00"></span>
+ [% END %]
+ </td>
+ <td>
+ [% IF issue.returndate %]
+ <span title="[% issue.returndate %]">[% issue.returndate | $KohaDates %]</span>
+ [% ELSE %]
+ <span title="Checked out"><small>Checked out</small></span>
+ [% END %]
+ </td>
+ </tr>
+ [% END %]
+ </tbody>
+ </table>
+ </div>
+</div>
[% END %]
</div>
</div>
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/reports/guided_reports_start.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/reports/guided_reports_start.tt
index 7508730..6b630a4 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/reports/guided_reports_start.tt
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/reports/guided_reports_start.tt
@@ -856,8 +856,8 @@ $(document).ready(function() {
<legend>Create report from SQL</legend>
<ol>
<li><label for="reportname" class="required">Report name:</label>
- [% IF ( reportname ) %]<input type="text" class="required" required="required" id="reportname" name="reportname" value="[% reportname %]" />
- [% ELSE %]<input type="text" class="required" required="required" id="reportname" name="reportname" />[% END %] <span class="required">Required</span>
+ [% IF ( reportname ) %]<input type="text" class="required" required="required" id="reportname" name="reportname" value="[% reportname %]" size="50"/>
+ [% ELSE %]<input type="text" class="required" required="required" id="reportname" name="reportname" size="50" />[% END %] <span class="required">Required</span>
</li>
[% PROCESS group_and_subgroup_selection %]
@@ -876,13 +876,6 @@ $(document).ready(function() {
</select>
</li>[% END %]
<li><label for="notes">Notes:</label> <textarea id="notes" name="notes" cols="50" rows="2">[% notes %]</textarea></li>
- <li><label for="types">Type:</label>
- <select id="types" name="types">
- <option value="1">Tabular</option>
- <option value="2" disabled="disabled">Summary</option>
- <option value="3" disabled="disabled">Matrix</option>
- </select>
- </li>
</ol>
</fieldset>
<fieldset class="rows">
@@ -945,13 +938,13 @@ Sub report:<select name="subreport">
[% END %]
[% IF ( editsql ) %]
-<form action="/cgi-bin/koha/reports/guided_reports.pl" method="post">
+<form action="/cgi-bin/koha/reports/guided_reports.pl" method="post" class="validated">
<input type="hidden" name="phase" value="Update SQL" />
<input type="hidden" name="id" value="[% id %]"/>
<fieldset class="rows">
<legend>Edit SQL report</legend>
<ol>
-<li><label for="reportname">Report name:</label><input type="text" id="reportname" name="reportname" value="[% reportname %]" size="50" /></li>
+<li><label for="reportname" class="required">Report name: </label><input type="text" id="reportname" name="reportname" value="[% reportname %]" size="50" class="required" required="required" /> <span class="required">Required</span></li>
[% PROCESS group_and_subgroup_selection %]
[% IF (public) %]
<li><label for="public">Report is public:</label><select id="public" name="public"> <option value="0">No (default)</option> <option value="1" selected="selected">Yes</option> </select></li>
@@ -968,10 +961,16 @@ Sub report:<select name="subreport">
</select>
</li>[% END %]
<li><label for="notes">Notes:</label><textarea id="notes" name="notes" cols="50" rows="2">[% notes %]</textarea></li>
-<li><textarea id="sql" name="sql" rows="10" cols="60">[% sql %]</textarea></li>
</ol>
</fieldset>
+<fieldset class="rows">
+ <legend>SQL:</legend>
+ <div style="margin:1em;">
+ <textarea id="sql" name="sql" class="required" required="required" cols="50" rows="10">[% sql %]</textarea> <span class="required">Required</span>
+ </div>
+</fieldset>
+
<fieldset class="action">
<input type="submit" name="submit" value="Update SQL" /> <a href="/cgi-bin/koha/reports/guided_reports.pl?phase=Use%20saved" class="cancel">Cancel</a>
</fieldset>
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/tools/manage-marc-import.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/tools/manage-marc-import.tt
index 2b4684a..0b10962 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/tools/manage-marc-import.tt
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/tools/manage-marc-import.tt
@@ -1,3 +1,30 @@
+[% BLOCK final_match_link %]
+ [% IF ( record.record_type == 'biblio' ) %]
+ <a target="_blank" href="/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=[% record.final_match_id %]">[% record.final_match_id %]</a>
+ [% ELSIF ( record.record_type == 'auth' ) %]
+ <a href="/cgi-bin/koha/authorities/detail.pl?authid=[% record.final_match_id %]">[% record.final_match_id %]</a>
+ [% END %]
+[% END %]
+[% BLOCK match_link %]
+ [% IF ( record_lis.match_id ) %]
+ <tr>
+ <td />
+ [% IF ( record.record_type == 'biblio' ) %]
+ <td class="highlight" colspan="5">Matches biblio [% record_lis.match_id %] (score = [% record_lis.match_score %]): <a href="/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=[% record_lis.match_id %]">[% record_lis.match_citation %]</a></td>
+ [% ELSIF ( record.record_type == 'auth' ) %]
+ <td class="highlight" colspan="5">Matches authority [% record_lis.match_id %] (score = [% record_lis.match_score %]): <a href="/cgi-bin/koha/authorities/detail.pl?authid=[% record_lis.match_id %]">[% record_lis.match_citation %]</a> |
+ <a href="/cgi-bin/koha/authorities/merge.pl?mergereference=breeding&authid=[% record_lis.match_id %]&authid=[% record_lis.import_record_id %]">Merge</a>
+ </td>
+ [% END %]
+ </tr>
+ [% ELSIF ( record.record_type == 'auth') %]
+ <tr data-authid="[% record_lis.import_record_id %]">
+ <td />
+ <td class="highlight" colspan="4"><a href="#" class="merge_auth">Search for a record to merge in a new window</a></td>
+ </tr>
+ [% END %]
+[% END %]
+
[% INCLUDE 'doc-head-open.inc' %]
<title>Koha &rsaquo; Tools &rsaquo; Manage staged MARC records
[% IF ( import_batch_id ) %]
@@ -39,7 +66,8 @@ $(document).ready(function(){
{ "mDataProp": "status" },
{ "mDataProp": "overlay_status" },
{ "mDataProp": "match_citation" },
- { "mDataProp": "matched" },
+ { "mDataProp": "diff_url" },
+ { "mDataProp": "matched" }
],
"fnServerData": function ( sSource, aoData, fnCallback ) {
aoData.push( { "name": "import_batch_id", "value": [% import_batch_id %] } );
@@ -93,8 +121,12 @@ $(document).ready(function(){
+ aData['match_id'] + '">' + aData['match_citation'] + '</a>')
);
}
-
- $('td:eq(5)', nRow).html(
+ if (aData['diff_url']){
+ $('td:eq(5)', nRow).html(
+ '<a rel="gb_page_center[960,600]" href="'+aData['diff_url']+'">View</a>'
+ );
+ }
+ $('td:eq(6)', nRow).html(
'<a target="_blank" href="' + record_details_url
+ aData['matched'] + '">' + aData['matched'] + '</a>'
);
@@ -444,6 +476,7 @@ Page
<th>Status</th>
<th>Match type</th>
<th>Match details</th>
+ <th><abbr title="Differences between the original biblio and the imported" lang="en">Diff</abbr></th>
<th>Record</th>
</tr>
</thead>
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/tools/showdiffmarc.tt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/tools/showdiffmarc.tt
new file mode 100644
index 0000000..93edb39
--- a/dev/null
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/modules/tools/showdiffmarc.tt
@@ -0,0 +1,55 @@
+[% INCLUDE 'doc-head-open.inc' %]
+<title>Koha &rsaquo; Tools &rsaquo; Manage staged MARC records &rsaquo; Compare matched records</title>
+[% INCLUDE 'doc-head-close.inc' %]
+<script type="text/javascript" src="[% interface %]/lib/jsdiff/jsdiff.min.js"></script>
+<script type="text/javascript">
+ $(document).ready(function(){
+ var diff1 = $("#col1 pre").text();
+ var diff2 = $("#col2 pre").text();
+ var diffs = diffString(diff1,diff2);
+ $("#col1 pre,#col2 pre").html(diffs);
+ });
+</script>
+<style type="text/css">
+ ins { background-color: #e6ffe6; }
+ del { background-color: #ffe6e6; }
+ #col1 ins, #col2 del { display: none; }
+ pre { padding: 10px; overflow: scroll; }
+</style>
+</head>
+<body id="tools_compare-marc-import" class="tools">
+
+[% INCLUDE 'header.inc' %]
+
+<div id="breadcrumbs">
+ <a href="/cgi-bin/koha/mainpage.pl">Home</a> &rsaquo; <a href="/cgi-bin/koha/tools/tools-home.pl">Tools</a> &rsaquo; <a href="/cgi-bin/koha/tools/manage-marc-import.pl">Manage staged MARC records</a> &rsaquo; <a href="/cgi-bin/koha/tools/manage-marc-import.pl?import_batch_id=[% batchid %]">Batch [% batchid %]</a> &rsaquo; Compare matched records
+</div>
+
+<div id="doc3">
+ <div class="yui-g">
+ <div id="col1" class="yui-u first">
+ <h1>Original</h1>
+ [% IF ( ERROR_FORMATTED1 ) %]
+ <div class="dialog alert">
+ <p>The biblionumber <em>[% BIBLIONUMBER %]</em> doesn't match any existing record.</p>
+ </div>
+ [% ELSE %]
+ <h2>[% BIBLIOTITLE %]</h2>
+ <pre>[% MARC_FORMATTED1 %]</pre>
+ [% END %]
+ </div>
+ <div id="col2" class="yui-u">
+ <h1>Imported</h1>
+ [% IF ( ERROR_FORMATTED2 ) %]
+ <div class="dialog alert">
+ <p>The import id number <em>[% IMPORTID %]</em> doesn't match any existing record.</p>
+ </div>
+ [% ELSE %]
+ <h2>[% IMPORTTITLE %]</h2>
+ <pre>[% MARC_FORMATTED2 %] </pre>
+ [% END %]
+ </div>
+ </div>
+
+<p><a href="/cgi-bin/koha/tools/manage-marc-import.pl?import_batch_id=[% batchid %]">Return to staged MARC batch [% batchid %]</a></p>
+[% INCLUDE 'intranet-bottom.inc' %]
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/MARC21slim2intranetDetail.xsl b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/MARC21slim2intranetDetail.xsl
index e7bf6d1..6711f9d 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/MARC21slim2intranetDetail.xsl
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/MARC21slim2intranetDetail.xsl
@@ -400,13 +400,23 @@
</span>
</xsl:if>
- <xsl:if test="marc:datafield[@tag=022]">
- <span class="results_summary issn"><span class="label">ISSN: </span>
- <xsl:for-each select="marc:datafield[@tag=022]">
- <xsl:value-of select="marc:subfield[@code='a']"/>
- <xsl:choose><xsl:when test="position()=last()"><xsl:text>.</xsl:text></xsl:when><xsl:otherwise><xsl:text>; </xsl:text></xsl:otherwise></xsl:choose>
- </xsl:for-each>
- </span>
+ <!-- Build ISSN -->
+ <xsl:if test="marc:datafield[@tag=022]/marc:subfield[@code='a']">
+ <span class="results_summary issn"><span class="label">ISSN: </span>
+ <xsl:for-each select="marc:datafield[@tag=022]/marc:subfield[@code='a']">
+ <span property="issn">
+ <xsl:value-of select="."/>
+ <xsl:choose>
+ <xsl:when test="position()=last()">
+ <xsl:text>.</xsl:text>
+ </xsl:when>
+ <xsl:otherwise>
+ <xsl:text>; </xsl:text>
+ </xsl:otherwise>
+ </xsl:choose>
+ </span>
+ </xsl:for-each>
+ </span>
</xsl:if>
<xsl:if test="marc:datafield[@tag=013]">
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/MARC21slim2intranetResults.xsl b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/MARC21slim2intranetResults.xsl
index ee70d86..605b70f 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/MARC21slim2intranetResults.xsl
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/MARC21slim2intranetResults.xsl
@@ -240,10 +240,10 @@
wire recording
</xsl:if>
<xsl:if test="marc:controlfield[@tag=007][substring(text(),1,1)='f'][substring(text(),2,1)='c']">
- braille
+ combination
</xsl:if>
<xsl:if test="marc:controlfield[@tag=007][substring(text(),1,1)='f'][substring(text(),2,1)='b']">
- combination
+ braille
</xsl:if>
<xsl:if test="marc:controlfield[@tag=007][substring(text(),1,1)='f'][substring(text(),2,1)='a']">
moon
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/NORMARCslim2intranetDetail.xsl b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/NORMARCslim2intranetDetail.xsl
index 3271e5b..150a29a 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/NORMARCslim2intranetDetail.xsl
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/NORMARCslim2intranetDetail.xsl
@@ -316,13 +316,23 @@
</span>
</xsl:if>
- <xsl:if test="marc:datafield[@tag=022]">
- <span class="results_summary"><span class="label">ISSN: </span>
- <xsl:for-each select="marc:datafield[@tag=022]">
- <xsl:value-of select="marc:subfield[@code='a']"/>
- <xsl:choose><xsl:when test="position()=last()"><xsl:text>.</xsl:text></xsl:when><xsl:otherwise><xsl:text>; </xsl:text></xsl:otherwise></xsl:choose>
- </xsl:for-each>
- </span>
+ <!-- Build ISSN -->
+ <xsl:if test="marc:datafield[@tag=022]/marc:subfield[@code='a']">
+ <span class="results_summary issn"><span class="label">ISSN: </span>
+ <xsl:for-each select="marc:datafield[@tag=022]/marc:subfield[@code='a']">
+ <span property="issn">
+ <xsl:value-of select="."/>
+ <xsl:choose>
+ <xsl:when test="position()=last()">
+ <xsl:text>.</xsl:text>
+ </xsl:when>
+ <xsl:otherwise>
+ <xsl:text>; </xsl:text>
+ </xsl:otherwise>
+ </xsl:choose>
+ </span>
+ </xsl:for-each>
+ </span>
</xsl:if>
<!-- Other Title Statement -->
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/UNIMARCslim2intranetDetail.xsl b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/UNIMARCslim2intranetDetail.xsl
index 552385e..61d8085 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/UNIMARCslim2intranetDetail.xsl
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/UNIMARCslim2intranetDetail.xsl
@@ -159,19 +159,22 @@
</li>
</xsl:if>
- <xsl:if test="marc:datafield[@tag=011]">
+ <!-- Build ISSN -->
+ <xsl:if test="marc:datafield[@tag=011]/marc:subfield[@code='a']">
<li>
- <strong>ISSN: </strong>
- <xsl:for-each select="marc:datafield[@tag=011]">
- <xsl:value-of select="marc:subfield[@code='a']"/>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="position()=last()">
- <xsl:text>.</xsl:text>
- </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
- <xsl:text>; </xsl:text>
- </xsl:otherwise>
- </xsl:choose>
+ <strong>ISSN: </strong>
+ <xsl:for-each select="marc:datafield[@tag=011]/marc:subfield[@code='a']">
+ <span property="issn">
+ <xsl:value-of select="."/>
+ <xsl:choose>
+ <xsl:when test="position()=last()">
+ <xsl:text>.</xsl:text>
+ </xsl:when>
+ <xsl:otherwise>
+ <xsl:text>; </xsl:text>
+ </xsl:otherwise>
+ </xsl:choose>
+ </span>
</xsl:for-each>
</li>
</xsl:if>
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/img/itemtypeimg/crystal-clear/_COPYING.txt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/img/itemtypeimg/crystal-clear/_COPYING.txt
index 4ac0469..b3aa599 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/img/itemtypeimg/crystal-clear/_COPYING.txt
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/img/itemtypeimg/crystal-clear/_COPYING.txt
@@ -118,5 +118,3 @@ No Warranty
16.
In no event unless required by applicable law or agreed to in writing will any copyright holder, or any other party who may modify and/or redistribute the library as permitted above, be liable to you for damages, including any general, special, incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use the library (including but not limited to loss of data or data being rendered inaccurate or losses sustained by you or third parties or a failure of the library to operate with any other software), even if such holder or other party has been advised of the possibility of such damages.
-
-
diff --git a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/img/itemtypeimg/crystal-clear/_README.txt b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/img/itemtypeimg/crystal-clear/_README.txt
index 6d8d1c4..4d119eb 100644
--- a/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/img/itemtypeimg/crystal-clear/_README.txt
+++ b/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/img/itemtypeimg/crystal-clear/_README.txt
@@ -1,9 +1,9 @@
-The Crystal Clear icon set was created by
+The Crystal Clear icon set was created by
Everaldo Coelho, http://www.everaldo.com/
Submitted: Oct 11 2003
Updated: Jun 16 2007
-Icons were acquired from Wikimedia Commons,
+Icons were acquired from Wikimedia Commons,
http://commons.wikimedia.org/wiki/Crystal_Clear, 30 Jan 2010.
The images were renamed, organized and re-sized to create this packager in a
@@ -12,7 +12,7 @@ Icon Library.
This package was created by the Open Icon Library,
http://openiconlibrary.sourceforge.net/ and is available for download there.T
-All Icons are free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but without any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.
+All Icons are free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but without any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.
See COPYING.txt or http://www.everaldo.com/crystal/?action=license for details.
@@ -24,4 +24,4 @@ books-closed.png
books-open-cd.png
books-open.png
-All Icons are free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. \ No newline at end of file
+All Icons are free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. \ No newline at end of file
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/css/datatables.css b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/css/datatables.css
index e7b11bd..5669543 100644
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/css/datatables.css
+++ b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/css/datatables.css
@@ -3,23 +3,23 @@ input.search_init {
}
.sorting_asc {
padding-right: 19px;
- background: url("../../img/asc.gif") no-repeat scroll right center #EEEEEE;
+ background: url("../../images/asc.gif") no-repeat scroll right center #EEEEEE;
}
.sorting_desc {
padding-right: 19px;
- background: url("../../img/desc.gif") no-repeat scroll right center #EEEEEE;
+ background: url("../../images/desc.gif") no-repeat scroll right center #EEEEEE;
}
.sorting {
padding-right: 19px;
- background: url("../../img/ascdesc.gif") no-repeat scroll right center #EEEEEE;
+ background: url("../../images/ascdesc.gif") no-repeat scroll right center #EEEEEE;
}
.sorting_asc_disabled {
padding-right: 19px;
- background: url("../../img/datatables/sort_asc_disabled.png") no-repeat scroll right center #EEEEEE;
+ background: url("../../images/datatables/sort_asc_disabled.png") no-repeat scroll right center #EEEEEE;
}
.sorting_desc_disabled {
padding-right: 19px;
- background: url("../../img/datatables/sort_desc_disabled.png") no-repeat scroll right center #EEEEEE;
+ background: url("../../images/datatables/sort_desc_disabled.png") no-repeat scroll right center #EEEEEE;
}
.sorting_disabled {
padding-right: 19px;
@@ -64,12 +64,11 @@ div.dataTables_filter {
}
div.dataTables_paginate {
background-color : #F4F4F4;
- font-size: 110%;
padding : 0;
}
-.paging_full_numbers span.paginate_button,
-.paging_full_numbers span.paginate_active {
+.paging_full_numbers a.paginate_button,
+.paging_full_numbers a.paginate_active {
border-right : 1px solid #AAA;
border-left : 1px solid #FFF;
display : block;
@@ -79,48 +78,48 @@ div.dataTables_paginate {
cursor: pointer;
}
-.paging_full_numbers span.paginate_button {
+.paging_full_numbers a.paginate_button {
color : #0000CC;
}
-.paging_full_numbers span.paginate_button.first {
- background-image : url('../../img/first.png');
+.paging_full_numbers a.paginate_button.first {
+ background-image : url('../../images/first.png');
background-repeat: no-repeat;
- background-position : 2px center;
+ background-position : 1% center;
padding-left : 2em;
}
-.paging_full_numbers span.paginate_button.previous {
- background-image : url('../../img/prev.png');
+.paging_full_numbers a.paginate_button.previous {
+ background-image : url('../../images/prev.png');
background-repeat: no-repeat;
- background-position : 2px center;
+ background-position : 1% center;
padding-left : 2em;
}
-.paging_full_numbers span.paginate_button.next {
- background-image : url('../../img/next.png');
+.paging_full_numbers a.paginate_button.next {
+ background-image : url('../../images/next.png');
background-repeat: no-repeat;
- background-position : right center;
+ background-position : 96% center;
padding-right : 2em;
}
-.paging_full_numbers span.paginate_button.last {
- background-image : url('../../img/last.png');
+.paging_full_numbers a.paginate_button.last {
+ background-image : url('../../images/last.png');
background-repeat: no-repeat;
- background-position : right center;
+ background-position : 96% center;
border-right : 1px solid #686868;
padding-right : 2em;
}
-div.bottom.pager .paging_full_numbers span.paginate_button.last {
+div.bottom.pager .paging_full_numbers a.paginate_button.last {
border-right-width : 0;
}
-.paging_full_numbers span.paginate_active {
+.paging_full_numbers a.paginate_active {
background-color : #FFFFEA;
color : #000;
font-weight: bold;
}
-.paging_full_numbers span.paginate_button:hover {
+.paging_full_numbers a.paginate_button:hover {
background-color: #FFC;
}
-.paging_full_numbers span.paginate_button.paginate_button_disabled {
+.paging_full_numbers a.paginate_button.paginate_button_disabled {
color : #666;
}
@@ -131,7 +130,7 @@ div.dataTables_paginate.paging_four_button {
background-color : transparent;
border-right : 1px solid #686868;
border-left : 1px solid #FFF;
- line-height : 1.8em;
+ line-height : 2.5em;
}
.paginate_disabled_first,
.paginate_enabled_first,
@@ -141,55 +140,67 @@ div.dataTables_paginate.paging_four_button {
.paginate_enabled_next,
.paginate_disabled_last,
.paginate_enabled_last {
- float: left;
- height: 16px;
- margin: .5em;
- width: 16px;
+ cursor: pointer;
+ *cursor: hand;
+ padding: .1em 0;
+}
+
+.paginate_disabled_previous,
+.paginate_enabled_previous,
+.paginate_disabled_next,
+.paginate_enabled_next {
+ color: #111 !important;
+}
+
+.paginate_disabled_previous,
+.paginate_enabled_previous {
+ padding-left: 23px;
}
+.paginate_disabled_next,
+.paginate_enabled_next,
+.paginate_disabled_last,
+.paginate_enabled_last {
+ padding-right: 23px;
+ margin-left: 10px;
+ margin-right : .3em;
+}
+
+.paging_four_button .paginate_disabled_first,
+.paging_four_button .paginate_disabled_previous,
+.paging_four_button .paginate_enabled_first,
+.paging_four_button .paginate_enabled_previous {
+ margin-left : .3em;
+}
+
.paginate_disabled_first {
- background-image: url("../../img/first-disabled.png");
+ background: transparent url("../../images/first-disabled.png") no-repeat 3px top;
}
.paginate_enabled_first {
- background-image: url("../../img/first.png");
+ background: transparent url("../../images/first.png") no-repeat 3px top;
cursor: pointer;
}
.paginate_disabled_previous {
- background-image: url("../../img/prev-disabled.png");
+ background: transparent url("../../images/prev-disabled.png") no-repeat 3px top;
}
.paginate_enabled_previous {
- background-image: url("../../img/prev.png");
+ background: transparent url("../../images/prev.png") no-repeat 3px top;
cursor: pointer;
}
.paginate_disabled_next {
- background-image: url("../../img/next-disabled.png");
+ background: transparent url("../../images/next-disabled.png") no-repeat right top;
}
.paginate_enabled_next {
- background-image: url("../../img/next.png");
+ background: transparent url("../../images/next.png") no-repeat right top;
cursor: pointer;
}
.paginate_disabled_last {
- background-image: url("../../img/last-disabled.png");
+ background: transparent url("../../images/last-disabled.png") no-repeat right top;
}
.paginate_enabled_last {
- background-image: url("../../img/last.png");
+ background: transparent url("../../images/last.png") no-repeat right top;
cursor: pointer;
}
-
-/*
-table.display {
- width: 100%;
-}
-table.display thead th {
- border-bottom: 1px solid black;
- cursor: pointer;
- font-weight: bold;
- padding: 3px 18px 3px 10px;
-}
-.dataTables_wrapper {
- clear: both;
- position: relative;
-}
.dataTables_processing {
background-color: white;
border: 1px solid #DDDDDD;
@@ -205,61 +216,44 @@ table.display thead th {
top: 50%;
width: 250px;
}
-.dataTables_info {
- float: left;
- width: 60%;
-}
-.dataTables_paginate {
- float: right;
- text-align: right;
- width: 44px;
-}
-.paging_full_numbers {
- height: 22px;
- line-height: 22px;
- width: 400px;
-}
-.paging_full_numbers span.paginate_button,
- .paging_full_numbers span.paginate_active {
- border: 1px solid #aaa;
- -webkit-border-radius: 5px;
- -moz-border-radius: 5px;
- padding: 2px 5px;
- margin: 0 3px;
- cursor: pointer;
- *cursor: hand;
-}
-.paging_full_numbers span.paginate_button {
- background-color: #ddd;
+tr.odd.selected td {
+ background-color: #D3D3D3;
}
-.paging_full_numbers span.paginate_button:hover {
- background-color: #ccc;
+tr.even.selected td {
+ background-color: #D3D3D3;
}
-.paging_full_numbers span.paginate_active {
- background-color: #99B3FF;
-}
-.paginate_disabled_previous, .paginate_enabled_previous, .paginate_disabled_next, .paginate_enabled_next {
- float: left;
- height: 19px;
- margin-left: 3px;
- width: 19px;
+/* ColumnFilter */
+span.filter_column > input.text_filter {
+ font-size: 80%;
+ width: 100%;
}
-.paginate_disabled_previous {
- background-image: url("../../img/datatables/back_disabled.jpg");
+
+div.pager {
+ background-color : #E8E8E8;
+ border : 1px solid #BCBCBC;
+ -moz-border-radius : 5px;
+ border-radius : 5px;
+ display : inline-block;
+ font-size : 85%;
+ padding : .3em .5em .3em .5em;
+ margin : .4em 0;
}
-.paginate_enabled_previous {
- background-image: url("../../img/datatables/back_enabled.jpg");
+div.pager img {
+ vertical-align : middle;
}
-.paginate_disabled_next {
- background-image: url("../../img/datatables/forward_disabled.jpg");
+
+div.pager img.last {
+ padding-right: 5px;
}
-.paginate_enabled_next {
- background-image: url("../../img/datatables/forward_enabled.jpg");
+div.pager input.pagedisplay {
+ border : 0;
+ background-color : transparent;
+ font-weight: bold;
+ text-align : center;
}
-.spacer {
- clear: both;
- height: 20px;
+div.pager p {
+ margin: 0;
}
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/includes/item-status.inc b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/includes/item-status.inc
index 16599de..f8980a6 100644
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/includes/item-status.inc
+++ b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/includes/item-status.inc
@@ -19,11 +19,19 @@ not use an API to fetch items that populates item.datedue.
[% END %]
[% END %]
[% ELSIF ( item.datedue || issue.date_due ) %]
+ [% IF item.onsite_checkout %]
+ [% IF ( OPACShowCheckoutName ) %]
+ Currently in local use by [% item.cardnumber %] [% item.firstname %] [% item.surname %]
+ [% ELSE %]
+ Currently in local use
+ [% END %]
+ [% ELSE %]
[% IF ( OPACShowCheckoutName ) %]
Checked out to [% item.cardnumber %] [% item.firstname %] [% item.surname %]
[% ELSE %]
Checked out
[% END %]
+ [% END %]
[% ELSIF ( item.transfertwhen ) %]
In transit from [% item.transfertfrom %]
to [% item.transfertto %] since [% item.transfertwhen %]
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/includes/masthead.inc b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/includes/masthead.inc
index 5355d75..94dec72 100644
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/includes/masthead.inc
+++ b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/includes/masthead.inc
@@ -197,9 +197,9 @@
<div class="input-append nolibrarypulldown">
[% END %]
[% IF ( ms_value ) %]
- <input type="text" title="Type search term" class="transl1" name="q" value="[% ms_value |html %]" /><span id="translControl"></span>
+ <input type="text" title="Type search term" class="transl1" id = "translControl1" name="q" value="[% ms_value |html %]" /><span id="translControl"></span>
[% ELSE %]
- <input type="text" title="Type search term" class="transl1" name="q" /><span id="translControl"></span>
+ <input type="text" title="Type search term" class="transl1" id = "translControl1" name="q" /><span id="translControl"></span>
[% END # /ms_value %]
[% UNLESS ( Koha.Preference( 'OpacAddMastheadLibraryPulldown' ) == 1 ) %]
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/MARC21slim2OPACDetail.xsl b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/MARC21slim2OPACDetail.xsl
index a856823..fe8daac 100644
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/MARC21slim2OPACDetail.xsl
+++ b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/MARC21slim2OPACDetail.xsl
@@ -28,6 +28,7 @@
<xsl:variable name="TraceSubjectSubdivisions" select="marc:sysprefs/marc:syspref[@name='TraceSubjectSubdivisions']"/>
<xsl:variable name="Show856uAsImage" select="marc:sysprefs/marc:syspref[@name='OPACDisplay856uAsImage']"/>
<xsl:variable name="OPACTrackClicks" select="marc:sysprefs/marc:syspref[@name='TrackClicks']"/>
+ <xsl:variable name="theme" select="marc:sysprefs/marc:syspref[@name='opacthemes']"/>
<xsl:variable name="biblionumber" select="marc:datafield[@tag=999]/marc:subfield[@code='c']"/>
<xsl:variable name="TracingQuotesLeft">
<xsl:choose>
@@ -164,6 +165,7 @@
<xsl:with-param name="authorfield" select="marc:datafield[@tag=100 or @tag=110 or @tag=111 or @tag=700 or @tag=710 or @tag=711]"/>
<xsl:with-param name="UseAuthoritiesForTracings" select="$UseAuthoritiesForTracings"/>
<xsl:with-param name="materialTypeLabel" select="$materialTypeLabel"/>
+ <xsl:with-param name="theme" select="$theme"/>
</xsl:call-template>
</h5>
</xsl:when>
@@ -439,13 +441,23 @@
</span>
</xsl:if>
- <xsl:if test="marc:datafield[@tag=022]">
- <span class="results_summary issn"><span class="label">ISSN: </span>
- <xsl:for-each select="marc:datafield[@tag=022]">
- <xsl:value-of select="marc:subfield[@code='a']"/>
- <xsl:choose><xsl:when test="position()=last()"><xsl:text>.</xsl:text></xsl:when><xsl:otherwise><xsl:text>; </xsl:text></xsl:otherwise></xsl:choose>
- </xsl:for-each>
- </span>
+ <!-- Build ISSN -->
+ <xsl:if test="marc:datafield[@tag=022]/marc:subfield[@code='a']">
+ <span class="results_summary issn"><span class="label">ISSN: </span>
+ <xsl:for-each select="marc:datafield[@tag=022]/marc:subfield[@code='a']">
+ <span property="issn">
+ <xsl:value-of select="."/>
+ <xsl:choose>
+ <xsl:when test="position()=last()">
+ <xsl:text>.</xsl:text>
+ </xsl:when>
+ <xsl:otherwise>
+ <xsl:text>; </xsl:text>
+ </xsl:otherwise>
+ </xsl:choose>
+ </span>
+ </xsl:for-each>
+ </span>
</xsl:if>
<xsl:if test="marc:datafield[@tag=013]">
@@ -590,7 +602,12 @@
<xsl:if test="marc:subfield[@code=9]">
<a class='authlink'>
<xsl:attribute name="href">/cgi-bin/koha/opac-authoritiesdetail.pl?authid=<xsl:value-of select="marc:subfield[@code=9]"/></xsl:attribute>
- <img style="vertical-align:middle" height="15" width="15" src="/opac-tmpl/prog/images/filefind.png"/>
+ <xsl:element name="img">
+ <xsl:attribute name="src">/opac-tmpl/<xsl:value-of select="$theme"/>/images/filefind.png</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="style">vertical-align:middle</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="height">15</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="width">15</xsl:attribute>
+ </xsl:element>
</a>
</xsl:if>
<xsl:choose>
@@ -1001,6 +1018,7 @@
<xsl:param name="authorfield" />
<xsl:param name="UseAuthoritiesForTracings" />
<xsl:param name="materialTypeLabel" />
+ <xsl:param name="theme" />
<xsl:for-each select="$authorfield">
<xsl:choose><xsl:when test="position()!=1"><xsl:text>; </xsl:text></xsl:when></xsl:choose>
<xsl:choose>
@@ -1063,7 +1081,12 @@
<xsl:if test="marc:subfield[@code=9]">
<a class='authlink'>
<xsl:attribute name="href">/cgi-bin/koha/opac-authoritiesdetail.pl?authid=<xsl:value-of select="marc:subfield[@code=9]"/></xsl:attribute>
- <img style="vertical-align:middle" height="15" width="15" src="/opac-tmpl/prog/images/filefind.png"/>
+ <xsl:element name="img">
+ <xsl:attribute name="src">/opac-tmpl/<xsl:value-of select="$theme"/>/images/filefind.png</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="style">vertical-align:middle</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="height">15</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="width">15</xsl:attribute>
+ </xsl:element>
</a>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/MARC21slim2OPACResults.xsl b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/MARC21slim2OPACResults.xsl
index e5405b8..6bac246 100644
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/MARC21slim2OPACResults.xsl
+++ b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/MARC21slim2OPACResults.xsl
@@ -347,10 +347,10 @@
wire recording
</xsl:if>
<xsl:if test="marc:controlfield[@tag=007][substring(text(),1,1)='f'][substring(text(),2,1)='c']">
- braille
+ combination
</xsl:if>
<xsl:if test="marc:controlfield[@tag=007][substring(text(),1,1)='f'][substring(text(),2,1)='b']">
- combination
+ braille
</xsl:if>
<xsl:if test="marc:controlfield[@tag=007][substring(text(),1,1)='f'][substring(text(),2,1)='a']">
moon
@@ -403,22 +403,16 @@
</xsl:call-template>
</xsl:if>
- <a><xsl:attribute name="href">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="$BiblioDefaultView='normal'">
- /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=<xsl:value-of select="$biblionumber"/>
- </xsl:when>
- <xsl:when test="$BiblioDefaultView='isbd'">
- /cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=<xsl:value-of select="$biblionumber"/>
- </xsl:when>
- <xsl:when test="$BiblioDefaultView='marc'">
- /cgi-bin/koha/opac-MARCdetail.pl?biblionumber=<xsl:value-of select="$biblionumber"/>
- </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
- /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=<xsl:value-of select="$biblionumber"/>
- </xsl:otherwise>
- </xsl:choose>
- </xsl:attribute><xsl:attribute name="class">title</xsl:attribute>
+ <a>
+ <xsl:attribute name="href">
+ <xsl:call-template name="buildBiblioDefaultViewURL">
+ <xsl:with-param name="BiblioDefaultView">
+ <xsl:value-of select="$BiblioDefaultView"/>
+ </xsl:with-param>
+ </xsl:call-template>
+ <xsl:value-of select="$biblionumber"/>
+ </xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="class">title</xsl:attribute>
<xsl:if test="marc:datafield[@tag=245]">
<xsl:for-each select="marc:datafield[@tag=245]">
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/MARC21slimUtils.xsl b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/MARC21slimUtils.xsl
index 4780b7b..4f7efed 100644
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/MARC21slimUtils.xsl
+++ b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/MARC21slimUtils.xsl
@@ -72,6 +72,24 @@
</xsl:if>
</xsl:template>
+ <xsl:template name="buildBiblioDefaultViewURL">
+ <xsl:param name="BiblioDefaultView"/>
+ <xsl:choose>
+ <xsl:when test="$BiblioDefaultView='normal'">
+ <xsl:text>/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=</xsl:text>
+ </xsl:when>
+ <xsl:when test="$BiblioDefaultView='isbd'">
+ <xsl:text>/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=</xsl:text>
+ </xsl:when>
+ <xsl:when test="$BiblioDefaultView='marc'">
+ <xsl:text>/cgi-bin/koha/opac-MARCdetail.pl?biblionumber=</xsl:text>
+ </xsl:when>
+ <xsl:otherwise>
+ <xsl:text>/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=</xsl:text>
+ </xsl:otherwise>
+ </xsl:choose>
+ </xsl:template>
+
<xsl:template name="chopPunctuation">
<xsl:param name="chopString"/>
<xsl:variable name="length" select="string-length($chopString)"/>
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/NORMARCslim2OPACDetail.xsl b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/NORMARCslim2OPACDetail.xsl
index e9fd625..7a8e5ce 100644
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/NORMARCslim2OPACDetail.xsl
+++ b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/NORMARCslim2OPACDetail.xsl
@@ -33,6 +33,7 @@
</xsl:choose>
</xsl:variable>
<xsl:variable name="DisplayOPACiconsXSLT" select="marc:sysprefs/marc:syspref[@name='DisplayOPACiconsXSLT']"/>
+ <xsl:variable name="theme" select="marc:sysprefs/marc:syspref[@name='opacthemes']"/>
<xsl:variable name="leader" select="marc:leader"/>
<xsl:variable name="leader6" select="substring($leader,7,1)"/>
@@ -105,7 +106,12 @@
<xsl:if test="marc:subfield[@code=9]">
<a class='authlink'>
<xsl:attribute name="href">/cgi-bin/koha/opac-authoritiesdetail.pl?authid=<xsl:value-of select="marc:subfield[@code=9]"/></xsl:attribute>
- <img style="vertical-align:middle" height="15" width="15" src="/opac-tmpl/prog/images/filefind.png"/>
+ <xsl:element name="img">
+ <xsl:attribute name="src">/opac-tmpl/<xsl:value-of select="$theme"/>/images/filefind.png</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="style">vertical-align:middle</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="height">15</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="width">15</xsl:attribute>
+ </xsl:element>
</a>
</xsl:if>
<xsl:choose>
@@ -126,7 +132,12 @@
<xsl:if test="marc:subfield[@code=9]">
<a class='authlink'>
<xsl:attribute name="href">/cgi-bin/koha/opac-authoritiesdetail.pl?authid=<xsl:value-of select="marc:subfield[@code=9]"/></xsl:attribute>
- <img style="vertical-align:middle" height="15" width="15" src="/opac-tmpl/prog/images/filefind.png"/>
+ <xsl:element name="img">
+ <xsl:attribute name="src">/opac-tmpl/<xsl:value-of select="$theme"/>/images/filefind.png</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="style">vertical-align:middle</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="height">15</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="width">15</xsl:attribute>
+ </xsl:element>
</a>
</xsl:if>
<xsl:choose><xsl:when test="position()=last()"><xsl:text>.</xsl:text></xsl:when><xsl:otherwise><xsl:text>; </xsl:text></xsl:otherwise></xsl:choose>
@@ -146,7 +157,12 @@
<xsl:if test="marc:subfield[@code=9]">
<a class='authlink'>
<xsl:attribute name="href">/cgi-bin/koha/opac-authoritiesdetail.pl?authid=<xsl:value-of select="marc:subfield[@code=9]"/></xsl:attribute>
- <img style="vertical-align:middle" height="15" width="15" src="/opac-tmpl/prog/images/filefind.png"/>
+ <xsl:element name="img">
+ <xsl:attribute name="src">/opac-tmpl/<xsl:value-of select="$theme"/>/images/filefind.png</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="style">vertical-align:middle</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="height">15</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="width">15</xsl:attribute>
+ </xsl:element>
</a>
</xsl:if>
<xsl:choose><xsl:when test="position()=last()"><xsl:text>.</xsl:text></xsl:when><xsl:otherwise><xsl:text>; </xsl:text></xsl:otherwise></xsl:choose>
@@ -336,13 +352,23 @@
</span>
</xsl:if>
- <xsl:if test="marc:datafield[@tag=022]">
- <span class="results_summary"><span class="label">ISSN: </span>
- <xsl:for-each select="marc:datafield[@tag=022]">
- <xsl:value-of select="marc:subfield[@code='a']"/>
- <xsl:choose><xsl:when test="position()=last()"><xsl:text>.</xsl:text></xsl:when><xsl:otherwise><xsl:text>; </xsl:text></xsl:otherwise></xsl:choose>
- </xsl:for-each>
- </span>
+ <!-- Build ISSN -->
+ <xsl:if test="marc:datafield[@tag=022]/marc:subfield[@code='a']">
+ <span class="results_summary issn"><span class="label">ISSN: </span>
+ <xsl:for-each select="marc:datafield[@tag=022]/marc:subfield[@code='a']">
+ <span property="issn">
+ <xsl:value-of select="."/>
+ <xsl:choose>
+ <xsl:when test="position()=last()">
+ <xsl:text>.</xsl:text>
+ </xsl:when>
+ <xsl:otherwise>
+ <xsl:text>; </xsl:text>
+ </xsl:otherwise>
+ </xsl:choose>
+ </span>
+ </xsl:for-each>
+ </span>
</xsl:if>
<!-- Other Title Statement -->
@@ -424,7 +450,12 @@
<xsl:if test="marc:subfield[@code=9]">
<a class='authlink'>
<xsl:attribute name="href">/cgi-bin/koha/opac-authoritiesdetail.pl?authid=<xsl:value-of select="marc:subfield[@code=9]"/></xsl:attribute>
- <img style="vertical-align:middle" height="15" width="15" src="/opac-tmpl/prog/images/filefind.png"/>
+ <xsl:element name="img">
+ <xsl:attribute name="src">/opac-tmpl/<xsl:value-of select="$theme"/>/images/filefind.png</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="style">vertical-align:middle</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="height">15</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="width">15</xsl:attribute>
+ </xsl:element>
</a>
</xsl:if>
<xsl:choose>
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/NORMARCslim2OPACResults.xsl b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/NORMARCslim2OPACResults.xsl
index 39b1536..52597bb 100644
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/NORMARCslim2OPACResults.xsl
+++ b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/NORMARCslim2OPACResults.xsl
@@ -19,6 +19,7 @@
<xsl:template match="marc:record">
<!-- System preferences -->
+ <xsl:variable name="BiblioDefaultView" select="marc:sysprefs/marc:syspref[@name='BiblioDefaultView']"/>
<xsl:variable name="UseControlNumber" select="marc:sysprefs/marc:syspref[@name='UseControlNumber']"/>
<xsl:variable name="DisplayOPACiconsXSLT" select="marc:sysprefs/marc:syspref[@name='DisplayOPACiconsXSLT']"/>
<xsl:variable name="singleBranchMode" select="marc:sysprefs/marc:syspref[@name='singleBranchMode']"/>
@@ -286,7 +287,17 @@
</xsl:variable>
<!-- Tittel og ansvarsopplysninger -->
- <a><xsl:attribute name="href">/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=<xsl:value-of select="$biblionumber"/></xsl:attribute>
+ <a>
+ <xsl:attribute name="href">
+ <xsl:call-template name="buildBiblioDefaultViewURL">
+ <xsl:with-param name="BiblioDefaultView">
+ <xsl:value-of select="$BiblioDefaultView"/>
+ </xsl:with-param>
+ </xsl:call-template>
+ <xsl:value-of select="$biblionumber"/>
+ </xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="class">title</xsl:attribute>
+
<xsl:if test="marc:datafield[@tag=245]">
<xsl:for-each select="marc:datafield[@tag=245]">
<xsl:variable name="title">
@@ -323,8 +334,8 @@
</a>
<p>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="marc:datafield[@tag=100] or marc:datafield[@tag=110] or marc:datafield[@tag=111] or marc:datafield[@tag=700] or marc:datafield[@tag=710] or marc:datafield[@tag=711]">
+ <xsl:choose
+> <xsl:when test="marc:datafield[@tag=100] or marc:datafield[@tag=110] or marc:datafield[@tag=111] or marc:datafield[@tag=700] or marc:datafield[@tag=710] or marc:datafield[@tag=711]">
av
<xsl:for-each select="marc:datafield[(@tag=100 or @tag=700) and @ind1!='z']">
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/NORMARCslimUtils.xsl b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/NORMARCslimUtils.xsl
index 4a1f360..cb7d18f 100644
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/NORMARCslimUtils.xsl
+++ b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/NORMARCslimUtils.xsl
@@ -52,6 +52,24 @@
</xsl:if>
</xsl:template>
+ <xsl:template name="buildBiblioDefaultViewURL">
+ <xsl:param name="BiblioDefaultView"/>
+ <xsl:choose>
+ <xsl:when test="$BiblioDefaultView='normal'">
+ <xsl:text>/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=</xsl:text>
+ </xsl:when>
+ <xsl:when test="$BiblioDefaultView='isbd'">
+ <xsl:text>/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=</xsl:text>
+ </xsl:when>
+ <xsl:when test="$BiblioDefaultView='marc'">
+ <xsl:text>/cgi-bin/koha/opac-MARCdetail.pl?biblionumber=</xsl:text>
+ </xsl:when>
+ <xsl:otherwise>
+ <xsl:text>/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=</xsl:text>
+ </xsl:otherwise>
+ </xsl:choose>
+ </xsl:template>
+
<xsl:template name="chopPunctuation">
<xsl:param name="chopString"/>
<xsl:variable name="length" select="string-length($chopString)"/>
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/UNIMARCslim2OPACDetail.xsl b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/UNIMARCslim2OPACDetail.xsl
index f7d1984..40eac3a 100644
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/UNIMARCslim2OPACDetail.xsl
+++ b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/UNIMARCslim2OPACDetail.xsl
@@ -207,19 +207,21 @@
</span>
</xsl:if>
- <xsl:if test="marc:datafield[@tag=011]">
- <span class="results_summary issn">
- <span class="label">ISSN: </span>
- <xsl:for-each select="marc:datafield[@tag=011]">
- <xsl:value-of select="marc:subfield[@code='a']"/>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="position()=last()">
- <xsl:text>.</xsl:text>
- </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
- <xsl:text>; </xsl:text>
- </xsl:otherwise>
- </xsl:choose>
+ <!-- Build ISSN -->
+ <xsl:if test="marc:datafield[@tag=011]/marc:subfield[@code='a']">
+ <span class="results_summary issn"><span class="label">ISSN: </span>
+ <xsl:for-each select="marc:datafield[@tag=011]/marc:subfield[@code='a']">
+ <span property="issn">
+ <xsl:value-of select="."/>
+ <xsl:choose>
+ <xsl:when test="position()=last()">
+ <xsl:text>.</xsl:text>
+ </xsl:when>
+ <xsl:otherwise>
+ <xsl:text>; </xsl:text>
+ </xsl:otherwise>
+ </xsl:choose>
+ </span>
</xsl:for-each>
</span>
</xsl:if>
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/UNIMARCslim2OPACResults.xsl b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/UNIMARCslim2OPACResults.xsl
index 5c9c88e..d72ad3f 100644
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/UNIMARCslim2OPACResults.xsl
+++ b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/UNIMARCslim2OPACResults.xsl
@@ -25,7 +25,7 @@
select="marc:datafield[@tag=090]/marc:subfield[@code='a']"/>
<xsl:variable name="isbn"
select="marc:datafield[@tag=010]/marc:subfield[@code='a']"/>
-
+ <xsl:variable name="BiblioDefaultView" select="marc:sysprefs/marc:syspref[@name='BiblioDefaultView']"/>
<xsl:variable name="hidelostitems" select="marc:sysprefs/marc:syspref[@name='hidelostitems']"/>
<xsl:variable name="singleBranchMode" select="marc:sysprefs/marc:syspref[@name='singleBranchMode']"/>
<xsl:variable name="OPACURLOpenInNewWindow" select="marc:sysprefs/marc:syspref[@name='OPACURLOpenInNewWindow']"/>
@@ -41,9 +41,14 @@
select="translate($title, '&#x0088;&#x0089;&#x0098;&#x009C;','')"/>
<a>
<xsl:attribute name="href">
- <xsl:text>/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=</xsl:text>
+ <xsl:call-template name="buildBiblioDefaultViewURL">
+ <xsl:with-param name="BiblioDefaultView">
+ <xsl:value-of select="$BiblioDefaultView"/>
+ </xsl:with-param>
+ </xsl:call-template>
<xsl:value-of select="$biblionumber"/>
</xsl:attribute>
+ <xsl:attribute name="class">title</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="$ntitle" />
</a>
</xsl:when>
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/UNIMARCslimUtils.xsl b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/UNIMARCslimUtils.xsl
index fc4faa1..f48ff64 100644
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/UNIMARCslimUtils.xsl
+++ b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/en/xslt/UNIMARCslimUtils.xsl
@@ -57,6 +57,25 @@
</xsl:if>
</xsl:template>
+ <xsl:template name="buildBiblioDefaultViewURL">
+ <xsl:param name="BiblioDefaultView"/>
+ <xsl:choose>
+ <xsl:when test="$BiblioDefaultView='normal'">
+ <xsl:text>/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=</xsl:text>
+ </xsl:when>
+ <xsl:when test="$BiblioDefaultView='isbd'">
+ <xsl:text>/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=</xsl:text>
+ </xsl:when>
+ <xsl:when test="$BiblioDefaultView='marc'">
+ <xsl:text>/cgi-bin/koha/opac-MARCdetail.pl?biblionumber=</xsl:text>
+ </xsl:when>
+ <xsl:otherwise>
+ <xsl:text>/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=</xsl:text>
+ </xsl:otherwise>
+ </xsl:choose>
+ </xsl:template>
+
+
<xsl:template name="chopPunctuation">
<xsl:param name="chopString"/>
<xsl:variable name="length" select="string-length($chopString)"/>
@@ -268,7 +287,7 @@
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</xsl:when>
- <xsl:when test="marc:subfield[@code=a]">
+ <xsl:when test="marc:subfield[@code='a']">
<a>
<xsl:attribute name="href">
<xsl:text>/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=su:</xsl:text>
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/js/datatables.js b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/js/datatables.js
index 3c4ffdf..5f0892d 100644
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/js/datatables.js
+++ b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/js/datatables.js
@@ -97,4 +97,4 @@ jQuery.extend( jQuery.fn.dataTableExt.oSort, {
}
});
-}()); \ No newline at end of file
+}());
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/js/googleindictransliteration.js b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/js/googleindictransliteration.js
index a251cef..027ad61 100644
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/js/googleindictransliteration.js
+++ b/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/js/googleindictransliteration.js
@@ -8,7 +8,7 @@
sourceLanguage: 'en',
destinationLanguage: ['hi','kn','ml','ta','te'],
shortcutKey: 'ctrl+g',
- transliterationEnabled: true
+ transliterationEnabled: false
};
// Create an instance on TransliterationControl with the required
@@ -17,7 +17,7 @@
new google.elements.transliteration.TransliterationControl(options);
// Enable transliteration in the textfields with the given ids.
- var ids = [ "transl1" ];
+ var ids = [ "translControl1" ];
control.makeTransliteratable(ids);
// Show the transliteration control which can be used to toggle between
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/babeltheque.css b/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/babeltheque.css
deleted file mode 100644
index 95406ec..0000000
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/babeltheque.css
+++ b/dev/null
@@ -1,152 +0,0 @@
-/* ## BABELTHEQUE ## */
-/* Babeltheque is a french supplier for advanced features
-this babeltheque.css is not used anywhere by Koha, it's not a mistake
-If you're babeltheque customer, you have access to a specific configuration URL
-on babeltheque website, where you can activate this css
-So: it should not be removed from Koha !
-*/
-
-#BW_etiquettes {
- clear :left;
- border: 1px solid #E8E8E8;
- margin-top: 10px;
- width: 49%;
- float: left;
- visibility: hidden;
- visibility: visible\9;
-}
-#BW_etiquettes:not(:empty) {
- visibility: visible;
-}
-
-#BW_etiquettes h2 {
- clear:left;
- background-color: #E8E8E8;
- margin: 5px 10px;
- padding: 0 5px;
-}
-
-#BW_ulEti {max-width:100%;}
-
-#BW_ulEti ul {
- margin:0;
- padding:0 15px;
- list-style-type: none;
-}
-
-#BW_ulEti a {
- text-decoration: none;
-}
-
-#BW_ulEti a.tag_s0 {font-weight: 120;font-size:0.8em;}
-#BW_ulEti a.tag_s1 {font-weight: 150;font-size:0.9em;}
-#BW_ulEti a.tag_s2 {font-weight: 180;font-size:1.0em;}
-#BW_ulEti a.tag_s3 {font-weight: 200;font-size:1.2em;}
-#BW_ulEti a.tag_s4 {font-weight: 220;font-size:1.4em;}
-#BW_ulEti a.tag_s5 {font-weight: 230;font-size:1.5em;}
-#BW_ulEti a.tag_s6 {font-weight: 320;font-size:1.6em;}
-#BW_ulEti a.tag_s7 {font-weight: 350;font-size:1.7em;}
-#BW_ulEti a.tag_s8 {font-weight: 400;font-size:1.8em;}
-#BW_ulEti { padding: 0px; line-height: 2em; text-align: center;}
-#BW_ulEti a { padding: 2px; }
-#BW_ulEti { margin: 0px; }
-
-#BW_ulEti ol {
- float:left;
- display: inline;
- margin: 0 10px;
-}
-
-#BW_suggestions {
- border: 1px solid #E8E8E8;
- margin-top: 10px;
- float: right;
- width: 49%;
- visibility: hidden;
- visibility: visible\9;
-}
-#BW_suggestions:not(:empty) {
- visibility: visible;
-}
-#BW_suggestions h2 {
- background-color: #E8E8E8;
- margin: 5px 10px;
- padding: 0 5px;
-}
-#BW_suggestions .BW_livres_tag_page {
- padding: 0 15px;
-}
-#BW_suggestions .BW_livres_tag_page:before {
- content : '> ';
-}
-#BW_droite .BW_livres_tag:before {
- content : '> ';
-}
-
-#BW_videos {
- clear : both;
- border: 1px solid #E8E8E8;
- padding-bottom: 140px;
- margin-top: 10px;
- max-width: 100%;
- visibility: hidden;
- visibility: visible\9;
-}
-
-#BW_videos:not(:empty) {
- visibility: visible;
-}
-
-#BW_videos h2 {
- background-color: #E8E8E8;
- margin: 5px 10px;
- padding: 0 5px;
-}
-#BW_videos .BW_bloc_vid {
- clear: both;
- padding: 0 15px;
-}
-.BW_vignette_vid {
- border: 1px solid #DFD9CE;
- float: left;
- height: 141px;
- margin: 5px;
- min-height: 141px;
- padding: 5px;
- white-space: nowrap;
-}
-
-#BW_notes {clear :left;}
-#BW_notes h2 {font-size:85%;}
-
-#BW_citations {}
-#BW_citations h2 {font-size:85%;}
-
-#BW_critiques {}
-#BW_critiques h2 {font-size:85%;}
-
-#BW_critiques_pro {}
-#BW_critiques_pro h2 {font-size:85%;}
-
-#BW_citations,#BW_critiques,#BW_critiques_pro {
- background: -moz-linear-gradient(center top , #3399FF, #3333FF) repeat scroll 0 0 transparent;
- background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#3399FF), to(#3333FF));
- filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#3399FF', endColorstr='#3333FF');
- border: 1px solid #B7B7B7;
- border-radius: 5px 5px 5px 5px;
- color: #FFFFCC;
- display: inline-block;
- float: left;
- font-weight: bold;
- margin: 15px 20px 15px 0;
- min-width: 150px;
- padding: 0 15px 8px;
- position: relative;
- text-align: center;
- text-shadow: 1px 1px 1px #777777;
- white-space: nowrap;
-}
-
-#BW_citations a,#BW_critiques a,#BW_critiques_pro a {
- color: #FFFFCC;
-}
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/colors.css b/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/colors.css
deleted file mode 100644
index c3d4b39..0000000
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/colors.css
+++ b/dev/null
@@ -1,751 +0,0 @@
-/* ================================
- * !Main
- * ================================*/
-
-div.clear {
- clear: both;
-}
-
-body {
- min-width:1000px;
- font-family: "Lucida Grande", Arial;
- padding:0;
- background-color : #eaeae6;
-}
-
-body.popup {
- min-width: 100px;
- padding : 1em;
-}
-
-#container {
- background: #fff;
- border:1px solid #d2d2cf;
- -webkit-border-radius: 8px;
- -moz-border-radius: 8px;
- border-radius: 8px;
- margin:0 20px;
- padding: 10px;
-}
-
-a:link,
-a:visited {
- color: #007fae;
-}
-a:hover {
- color: #00a5e2;
-}
-
-#container #ctn_lt {
- padding-left: 15px;
-}
-
-#opacnav {
- width:240px;
-}
-
-#opacmainuserblock, #news {
- margin-left:7em;
-}
-
-/* ================================
- * !Header
- * ================================*/
-
-#header-wrapper {
- background: none;
-}
-
-#opac-main-search {
- background: none;
- border: none;
- display: table;
- padding: 0.7em 0 0 0.5em;
- width: 100%;
-}
-*:first-child+html #opac-main-search {
- display: block;
-}
-#opac-main-search a.logo {
- display: table-cell;
- padding: 8px 0 0 13px;
- vertical-align: top;
- width: 145px;
-}
-
-#opac-main-search #fluid {
- display: table-cell;
- margin: 0;
- padding: 0;
- position: relative;
- vertical-align: top;
-}
-
-#opac-main-search div#libraryname {
- display: table-cell;
- float: none;
- vertical-align: top;
- overflow: hidden;
- text-align: center;
- padding: 0 11px 17px;
- width: 128px;
-}
-
-/* IE 7 Hack */
-*:first-child+html #opac-main-search a.logo,
-*:first-child+html #opac-main-search #fluid,
-*:first-child+html #opac-main-search div#libraryname {
- display: block;
- float: left;
- height: 100px;
-}
-*:first-child+html #opac-main-search #fluid {
- width: 800px;
-}
-#opac-main-search div#libraryname h1 {
- background-repeat: no-repeat;
- background-position: 0 0;
- display: block;
- margin: 0;
- position: relative;
-}
-#opac-main-search div#libraryname h1 img {
- display: block;
- margin: 0 0 7px;
- max-height: 80px;
-}
-
-#opac-main-search div#libraryname span#official-website {
- background: url("../../images/arrow-right-grey-logo.png") no-repeat scroll 0 50%;
- font: 11px/14px Arial;
- padding: 0 0 0 10px;
-}
-#opac-main-search div#libraryname span#official-website a {
- color: #696965;
- text-decoration: none;
-}
-#opac-main-search div#libraryname span#official-website a:hover {
- text-decoration: underline;
-}
-
-
-/* search form */
-
-form#searchform {
- background: #a7a7a2 url("../../images/bg-search-bar.png") repeat-x scroll 0 0;
- -webkit-border-radius: 8px;
- -moz-border-radius: 8px;
- border-radius: 8px;
- display: block;
- padding: 12px 10px;
- position: relative;
-}
-
-form#searchform label {
- display: none;
-}
-
-form.single-library .input-wrapper {
- margin: 0 237px 0 0;
-}
-form.multi-libraries .input-wrapper {
- margin: 0 416px 0 0;
-}
-form#searchform .input-wrapper input[type="text"] {
- background: #fff;
- border: 1px solid #A0A09A;
- -webkit-border-radius: 8px;
- -moz-border-radius: 8px;
- border-radius: 8px;
- color: #868684;
- font-size: 12px !important;
- padding: 8px 8px 9px;
- width: 100% !important;
-}
-
-form#searchform select {
- left: -9999em;
- position: absolute;
-}
-
-form.multi-libraries #filters .jqTransformSelectWrapper {
- position: absolute;
- right: 229px;
- top: 12px;
-}
-
-form.single-library #filters .jqTransformSelectWrapper,
-form.multi-libraries #libraries .jqTransformSelectWrapper {
- position: absolute;
- right: 50px;
- top: 12px;
-}
-
-form#searchform input[type="submit"] {
- background: #619bb5 url("../../images/btn-search-bar.png") no-repeat 50% 50%;
- border: 1px solid #adadaa;
- -webkit-border-radius: 5px;
- -moz-border-radius: 5px;
- border-radius: 5px;
- color: #fff;
- cursor: pointer;
- font-size: 0;
- font-weight: normal;
- height: 33px;
- margin-left: 4px;
- margin-top: 0;
- padding: 0;
- position: absolute;
- right: 10px;
- top: 12px;
- width: 34px;
-}
-
-#moresearches {
- margin: 7px 10px 0;
-}
-#moresearches a:link,
-#moresearches a:visited {
- background: url("../../images/arrow-right-grey-11x6.png") no-repeat scroll left center transparent;
- color: #007fae;
- font-size: 12px;
- font-weight: normal;
- margin-right: 12px;
- padding-left: 12px;
- text-decoration: none;
-}
-#moresearches a:hover {
- color: #00a5e2;
-}
-
-#moresearches span.pipe {
- display: none;
-}
-
-.transparent {
- zoom: 1;
- filter: alpha(opacity=50);
- opacity: 0.5;
-}
-
-div#top-bar {
- z-index: 9999999;
- position: fixed;
- top:0;
- left:0;
- margin: 0;
- padding: 0;
- width: 100%;
- height: 29px;
- background: #454543 url("../../images/img_bg_header.png") repeat-x 0 0;
-}
-
-
-ul#menu-left {
- margin: 0 0 0 30px;
- padding: 0;
- display: block;
- float: left;
- width: auto;
- height: 29px;
-}
-ul#menu-left li {
- margin: 0;
- padding: 0 8px 0 10px;
- float: left;
- height: 29px;
- list-style-type: none;
- background: url("../../images/img_sep_header.png") no-repeat left top;
-}
-ul#menu-left li#listsmenulink {
- padding: 1px 0 0 12px;
- border: none;
-}
-ul#menu-left #listsmenulink:hover {
- background: url("../../images/img_sep_header.png") no-repeat left top !important;
-}
-ul#menu-left li a#cartmenulink,
-ul#menu-left li#listsmenulink a {
- margin: 2px 0 0 0;
- color: #9EE1FF;
- font-family: Arial;
- font-size: 13px;
- font-weight: bold;
- text-decoration: none;
- border: none;
-}
-ul#menu-left li a#cartmenulink:hover,
-ul#menu-left li#listsmenulink a:hover {
- color: #9EE1FF;
-}
-
-ul#menu-left li#listsmenulink a {
- padding: 2px 0 0;
-}
-
-ul#menu-left li a#cartmenulink span,
-ul#menu-left li#listsmenulink a span {
- margin: 0;
- padding: 0;
-}
-ul#menu-left li a#cartmenulink span#basketcount {
- margin: 0 0 0 5px;
- padding: 0;
- background: none;
-}
-ul#menu-left li a#cartmenulink span img,
-ul#menu-left li#listsmenulink a span img {
- display: none;
-}
-
-ul#menu-left li a#cartmenulink {
- padding: 0 0 0 30px;
- background: url("../../images/img_toolbar-button-cart.png") no-repeat left center;
-}
-ul#menu-left li#listsmenulink a {
- padding: 0 0 0 20px;
- background: url("../../images/img_toolbar-button-lists.png") no-repeat left center;
-}
-
-div#cartDetails,
-div#listsmenu {
- z-index: 9999999;
- top: 29px !important;
- margin: 0;
- padding: 10px !important;
- background: #649EB8;
- border-left: 1px solid #A0A09A !important;
- border-right: 1px solid #A0A09A !important;
- border-bottom: 1px solid #A0A09A !important;
- -webkit-border-radius: 0 0 7px 7px;
- -moz-border-radius: 0 0 7px 7px;
- border-radius: 0 0 7px 7px;
-}
-div#cartDetails {
- margin-left: -9px;
-}
-
-
-#members {
- background: none;
- margin: 0;
- padding: 0;
- float: right;
-}
-#members ul {
- margin: 0;
- margin-right: 20px;
- float: right;
-}
-#members li {
- background: none;
- margin:0;
- float: left;
- border-right: none;
-}
-#members ul li a {
- background: url("../../images/img_sep_header.png") no-repeat scroll right top transparent;
- color: #9EE1FF;
- display: block;
- font-family: Arial;
- font-size: 13px;
- height: 22px;
- padding: 7px 14px 0 3px;
- text-decoration: none;
-}
-
-#members li span.members {
- color:#fff;
- padding:7px 14px 0 9px;
- float: left;
- background: url(../../images/img_sep_header.png) no-repeat right top;
- height: 22px;
-}
-
-#members li span.members a {
- display:inline;
- background: none;
- padding: 0;
-}
-
-#members li a {
- padding:7px 14px 0 9px;
-}
-
-#members li a.logout {
- color:#ff825b;
- font-weight: normal;
- padding:7px 14px 0 9px;
-}
-
-div#listsmenu {
- margin-left: 1px;
-}
-div#listsmenu h4 {
- margin: 0 !important;
- color: #fff;
-}
-div#listsmenu ul li {
- margin: 0 !important;
- padding: 0 !important;
- height: auto !important;
- background: none !important;
-}
-div#listsmenu ul li {
- float: none !important;
- margin: 0 !important;
- padding: 0 !important;
- list-style-type: none !important;
- background: none !important;
-}
-div#listsmenu a {
- margin: 0 !important;
- padding: 0 !important;
- color: #fff !important;
- font-weight: normal !important;
- text-decoration: none;
- background: none !important;
-}
-div#listsmenu a:hover {
- text-decoration: underline;
-}
-
-#cartDetails,#cartUpdate,#holdDetails,#listsDetails {
- background-color : #FFF;
- border: 1px solid #739acf;
- color : #fff;
- display : none;
- margin : 0;
- padding : 10px;
- text-align : center;
- width : 180px;
- box-shadow: 1px 1px 3px #666;
- -moz-box-shadow: 1px 1px 3px #666;
- -webkit-box-shadow: 1px 1px 3px #666;
-
-}
-
-#cartmenulink, #listsmenulink {
- display : block;
- position : relative;
- background : #aaa;
- padding : 5px;
- float : left;
- color : #333;
- text-decoration : none;
- cursor : pointer;
-}
-
-#cartmenulink {
- background : #98CB58;
- color : #336600;
- font-size : 105%;
-}
-
-#cartmenulink[class], #listsmenulink[class] {
- background-image : ;
- background-position : ;
-}
-
-#cartmenulink span, #listsmenulink span {
- padding : 0 0 5px 10px;
- background-position:;
- left:;
- margin-bottom:;
-}
-
-#cartmenulink *, #listsmenulink * {
- background-image : none;
-}
-
-#cartmenulink span#basketcount span {
- color:#fff;
- margin:0 0 0 5px;
- padding:0;
- background:none;
- font-size:15px;
- font-weight:bold;
-}
-
-
-/* ================================
- * !jQtransform
- * ================================*/
-
-.jqTransformSelectWrapper {
- background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
- border: 1px solid #A0A09A;
- border-radius: 8px 8px 8px 8px;
- color: #252525;
- font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;
- font-size: 13px;
- float: left;
- margin-left: 5px;
- padding: 0;
- position: relative;
- width: 171px !important;
-}
-.jqTransformSelectWrapper div {
- height: 19px;
- padding: 9px 5px 4px;
- text-indent: 4px;
-}
-.jqTransformSelectWrapper div span {
- cursor: pointer;
- float: left;
-}
-
-.jqTransformSelectWrapper div a {
- background: url("../../images/img_select-puce.png") no-repeat scroll 0 50% transparent;
- display: block;
- height: 26px;
- outline: medium none;
- position: absolute;
- right: 3px;
- top: 3px;
- width: 25px;
-}
-
-.jqTransformSelectWrapper ul {
- background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
- border: 1px solid #A0A09A;
- -webkit-border-radius: 7px;
- -moz-border-radius: 7px;
- border-radius: 7px;
- height: auto !important;
- padding: 5px 0 !important;
- position: absolute;
- width: 100% !important;
-}
-.jqTransformSelectWrapper ul li {
- background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;
- list-style: none outside none !important;
- margin: 0 !important;
- padding: 0 5px !important;
-}
-.jqTransformSelectWrapper ul li a {
- color: #252525 !important;
- display: block;
- font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;
- font-size: 13px;
- font-weight: normal;
- padding-left: 5px;
- text-decoration: none;
-}
-.jqTransformSelectWrapper ul li a:hover {
- background: none repeat scroll 0 0 #F5F5F4;
-}
-
-
-/* ================================
- * !Footer
- * ================================*/
-
-#main_footer {
- padding:0 30px;
- font-family:"Lucida Grande", Arial;
- margin-bottom: 65px;
-}
-
-#main_footer .colleft {
- float:left;
- margin-top:8px;
-}
-
-#main_footer .colleft ul {
- padding:0;
-}
-
-#main_footer .colleft li {
- display:inline;
- list-style:none;
-}
-
-#main_footer .colleft li.first {
- background:url(../../images/img_sep_footer.png) no-repeat right top;
- padding-right: 8px;
- margin-right: 10px;
-}
-
-#main_footer .colleft li a {
- color:#4f91b0;
- text-decoration:none;
- font-size:14px;
- font-weight: normal;
-}
-#main_footer .colleft li a:hover {
- color:#00a5e2;
-}
-
-#main_footer .colleft .copy {
- font-size:12px;
- color:#5f5f5f;
- margin-top:10px;
-}
-
-#main_footer .colright {
- float:right;
- width: auto;
-}
-
-#main_footer .colright .koha {
- float:left;
- background: url(../../images/img_logo_koha.jpg) no-repeat bottom right;
- width: 168px;
- height: 40px;
-}
-#main_footer .colright .koha a {
- display:block;
- padding:0;
- width: 168px;
- height: 40px;
- color:#5f5f5f;
- text-decoration: none;
- font-weight: normal;
-}
-
-div#changelanguage {
- padding-bottom: 2em;
-}
-
-
-/* ================================
- * !Page : Search results
- * ================================*/
-
-/* breacrumbs */
-
-body#results #breadcrumbs {
- margin: -1px 0 17px 2px;
- padding: 0;
-}
-body#results #breadcrumbs p {
- font: normal 11px/11px Arial;
- margin: 0;
- padding: 0;
-}
-body#results #breadcrumbs p a {
- color: #007fae;
- display: inline;
- text-decoration: none;
-}
-body#results #breadcrumbs p a:hover {
- color: #00a5e2;
-}
-
-body#results #breadcrumbs p a img {
- vertical-align: middle;
-}
-
-body#results #breadcrumbs p .rsaquo {
- color: #8d8d89;
- font-size: 20px;
- line-height: 11px;
- vertical-align: sub;
-}
-
-/* IE7 Hack */
-*:first-child+html body#results #breadcrumbs p span {
- display: inline;
- font-size: 11px;
- font-weight: bold;
- vertical-align: top;
-}
-
-body#results #breadcrumbs p strong {
- color: #5f5f5f;
-}
-
-.nb_results {
- font-weight: bold;
-}
-
-/* search-facets */
-
-body#results #search-facets {
- border: none;
-}
-body#results #search-facets h4 {
- background: none;
- border-bottom: 1px solid #E8E8E8;
- font-size: 90%;
- margin: 0 9px 10px 0;
- padding: 13px 0 7px;
- text-align: left;
-}
-
-body#results #search-facets a {
- color: #007fae;
-}
-body#results #search-facets a:hover {
- color: #00a5e2;
-}
-
-
-/* userresults */
-
-body#results div#userresults {
- border-left: 1px solid #c8c8c4;
- padding: 0 20px 0;
-}
-
-
-/* searchresults */
-
-body#results tr {
- border: none;
-}
-body#results tr td {
- background: #fff url("../../images/bg-result-light.png") repeat-x 0 0;
- border-top: 1px solid #c8c8c4;
- border-bottom: none;
- height: 115px;
- padding-top: 15px;
-}
-
-body#results .searchresults td.resultscontrol {
- background: #ddddda url("../../images/bg-results-control.png") repeat-x 0 100%;
- -moz-border-radius-topleft: 6px;
- -moz-border-radius-topright: 6px;
- -moz-border-radius-bottomright: 0px;
- -moz-border-radius-bottomleft: 0px;
- -webkit-border-radius: 6px 6px 0px 0px;
- border-radius: 6px 6px 0px 0px;
- border: none;
- border-bottom: 1px solid #b0b0ae;
- padding: 2px 7px 6px;
- height: auto;
-}
-
-
-/* Navigation */
-
-body#results a.nav:link, div.pages a:link {
- background-color: #EEEEEE;
- border: 1px solid #CCCC99;
- color: #007FAE;
- font-weight: bold;
- padding: 1px 5px;
- text-decoration: none;
-}
-body#results a.nav:hover, div.pages a:hover {
- color: #00A5E2;
-}
-
-
-
-/* ================================
- * !Page : Opac detail
- * ================================*/
-
-body#opac-detail .nav_results ul.pg_menu {
- display: table;
- height: auto;
- overflow: hidden;
- padding: 0;
- width: 100%;
-}
-body#opac-detail .nav_results ul.pg_menu li {
- display: table-cell;
- float: none;
-}
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/datatables.css b/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/datatables.css
deleted file mode 100644
index e7b11bd..0000000
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/datatables.css
+++ b/dev/null
@@ -1,265 +0,0 @@
-input.search_init {
- color: #999999;
-}
-.sorting_asc {
- padding-right: 19px;
- background: url("../../img/asc.gif") no-repeat scroll right center #EEEEEE;
-}
-.sorting_desc {
- padding-right: 19px;
- background: url("../../img/desc.gif") no-repeat scroll right center #EEEEEE;
-}
-.sorting {
- padding-right: 19px;
- background: url("../../img/ascdesc.gif") no-repeat scroll right center #EEEEEE;
-}
-.sorting_asc_disabled {
- padding-right: 19px;
- background: url("../../img/datatables/sort_asc_disabled.png") no-repeat scroll right center #EEEEEE;
-}
-.sorting_desc_disabled {
- padding-right: 19px;
- background: url("../../img/datatables/sort_desc_disabled.png") no-repeat scroll right center #EEEEEE;
-}
-.sorting_disabled {
- padding-right: 19px;
- background-color: #EEEEEE;
-}
-
-div.top {clear : both; }
-
-div.top.pager,
-div.bottom.pager {
- background-color : #E5E5E5;
- padding : 0;
-}
-
-div.bottom.pager div.dataTables_paginate.paging_full_numbers,
-div.bottom.pager div.dataTables_paginate.paging_four_button {
- border-right-width : 0;
-}
-
-div.dataTables_filter,
-div.dataTables_length,
-div.dataTables_info,
-div.dataTables_paginate {
- float: left;
- padding : .3em .5em .3em .5em;
-
-}
-div.dataTables_length {
- border-right : 1px solid #686868;
- line-height:1.9em;
-}
-div.dataTables_info {
- border-right : 1px solid #AAA;
- line-height:1.9em;
-}
-div.dataTables_length,
-div.dataTables_filter {
- border-left : 1px solid #FFF;
-}
-div.dataTables_filter {
- line-height : 1.9em;
-}
-div.dataTables_paginate {
- background-color : #F4F4F4;
- font-size: 110%;
- padding : 0;
-}
-
-.paging_full_numbers span.paginate_button,
-.paging_full_numbers span.paginate_active {
- border-right : 1px solid #AAA;
- border-left : 1px solid #FFF;
- display : block;
- float : left;
- line-height:1.6em;
- padding: .3em .7em;
- cursor: pointer;
-}
-
-.paging_full_numbers span.paginate_button {
- color : #0000CC;
-}
-.paging_full_numbers span.paginate_button.first {
- background-image : url('../../img/first.png');
- background-repeat: no-repeat;
- background-position : 2px center;
- padding-left : 2em;
-}
-.paging_full_numbers span.paginate_button.previous {
- background-image : url('../../img/prev.png');
- background-repeat: no-repeat;
- background-position : 2px center;
- padding-left : 2em;
-}
-.paging_full_numbers span.paginate_button.next {
- background-image : url('../../img/next.png');
- background-repeat: no-repeat;
- background-position : right center;
- padding-right : 2em;
-}
-.paging_full_numbers span.paginate_button.last {
- background-image : url('../../img/last.png');
- background-repeat: no-repeat;
- background-position : right center;
- border-right : 1px solid #686868;
- padding-right : 2em;
-}
-div.bottom.pager .paging_full_numbers span.paginate_button.last {
- border-right-width : 0;
-}
-.paging_full_numbers span.paginate_active {
- background-color : #FFFFEA;
- color : #000;
- font-weight: bold;
-}
-
-.paging_full_numbers span.paginate_button:hover {
- background-color: #FFC;
-}
-
-.paging_full_numbers span.paginate_button.paginate_button_disabled {
- color : #666;
-}
-
-/* Two-button version */
-
-div.dataTables_paginate.paging_two_button,
-div.dataTables_paginate.paging_four_button {
- background-color : transparent;
- border-right : 1px solid #686868;
- border-left : 1px solid #FFF;
- line-height : 1.8em;
-}
-.paginate_disabled_first,
-.paginate_enabled_first,
-.paginate_disabled_previous,
-.paginate_enabled_previous,
-.paginate_disabled_next,
-.paginate_enabled_next,
-.paginate_disabled_last,
-.paginate_enabled_last {
- float: left;
- height: 16px;
- margin: .5em;
- width: 16px;
-}
-.paginate_disabled_first {
- background-image: url("../../img/first-disabled.png");
-}
-.paginate_enabled_first {
- background-image: url("../../img/first.png");
- cursor: pointer;
-}
-.paginate_disabled_previous {
- background-image: url("../../img/prev-disabled.png");
-}
-.paginate_enabled_previous {
- background-image: url("../../img/prev.png");
- cursor: pointer;
-}
-.paginate_disabled_next {
- background-image: url("../../img/next-disabled.png");
-}
-.paginate_enabled_next {
- background-image: url("../../img/next.png");
- cursor: pointer;
-}
-.paginate_disabled_last {
- background-image: url("../../img/last-disabled.png");
-}
-.paginate_enabled_last {
- background-image: url("../../img/last.png");
- cursor: pointer;
-}
-
-
-/*
-table.display {
- width: 100%;
-}
-table.display thead th {
- border-bottom: 1px solid black;
- cursor: pointer;
- font-weight: bold;
- padding: 3px 18px 3px 10px;
-}
-.dataTables_wrapper {
- clear: both;
- position: relative;
-}
-.dataTables_processing {
- background-color: white;
- border: 1px solid #DDDDDD;
- color: #999999;
- font-size: 14px;
- height: 30px;
- left: 50%;
- margin-left: -125px;
- margin-top: -15px;
- padding: 14px 0 2px;
- position: fixed;
- text-align: center;
- top: 50%;
- width: 250px;
-}
-.dataTables_info {
- float: left;
- width: 60%;
-}
-.dataTables_paginate {
- float: right;
- text-align: right;
- width: 44px;
-}
-.paging_full_numbers {
- height: 22px;
- line-height: 22px;
- width: 400px;
-}
-.paging_full_numbers span.paginate_button,
- .paging_full_numbers span.paginate_active {
- border: 1px solid #aaa;
- -webkit-border-radius: 5px;
- -moz-border-radius: 5px;
- padding: 2px 5px;
- margin: 0 3px;
- cursor: pointer;
- *cursor: hand;
-}
-
-.paging_full_numbers span.paginate_button {
- background-color: #ddd;
-}
-
-.paging_full_numbers span.paginate_button:hover {
- background-color: #ccc;
-}
-
-.paging_full_numbers span.paginate_active {
- background-color: #99B3FF;
-}
-.paginate_disabled_previous, .paginate_enabled_previous, .paginate_disabled_next, .paginate_enabled_next {
- float: left;
- height: 19px;
- margin-left: 3px;
- width: 19px;
-}
-.paginate_disabled_previous {
- background-image: url("../../img/datatables/back_disabled.jpg");
-}
-.paginate_enabled_previous {
- background-image: url("../../img/datatables/back_enabled.jpg");
-}
-.paginate_disabled_next {
- background-image: url("../../img/datatables/forward_disabled.jpg");
-}
-.paginate_enabled_next {
- background-image: url("../../img/datatables/forward_enabled.jpg");
-}
-.spacer {
- clear: both;
- height: 20px;
-}
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/hierarchy.css b/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/hierarchy.css
deleted file mode 100644
index 6a4be9e..0000000
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/hierarchy.css
+++ b/dev/null
@@ -1,105 +0,0 @@
-.hierarchies {
- background-color:#fff;
- color:#000000;
- padding:5px;
- margin-left:50px;
- -moz-border-radius:6px;
- display:block;
- font-size:10px;
-}
-.hierarchy {
- padding:5px;
- width:90%;
- -moz-border-radius:6px;
- display:block;
-}
-.child {
- display:none;
- margin-left : 50px;
- width:150%;
-}
-.child a:hover{
- background-color:#BFCFFF;
-}
-.parent {
- display:none;
- margin-left : -50px;
-}
-.parent a:hover{
- background-color:#BFCFFF;
-}
-.child0{
- width : 20%;
- text-align : left;
-}
-.child0 a:hover{
- background-color:#BFCFFF;
-}
-.child1{
- width : 20%;
- text-align : left;
- margin-left : 50px;
-}
-.child1 a:hover{
- background-color:#BFCFFF;
-}
-.child2{
- width : 20%;
- text-align : left;
- margin-left : 100px;
-}
-.child2 a:hover{
- background-color:#BFCFFF;
-}
-.child3{
- width : 20%;
- text-align : left;
- margin-left : 150px;
-}
-.child3 a:hover{
- background-color:#BFCFFF;
-}
-.child4{
- width : 20%;
- text-align : left;
- margin-left : 200px;
-}
-.child4 a:hover{
- background-color:#BFCFFF;
-}
-.child5{
- width : 20%;
- text-align : left;
- margin-left : 250px;
-}
-.child5 a:hover{
- background-color:#BFCFFF;
-}
-.child6{
- width : 20%;
- text-align : left;
- margin-left : 300px;
-}
-.child6 a:hover{
- background-color:#BFCFFF;
-}
-.child7{
- width : 20%;
- text-align : left;
- margin-left : 350px;
-}
-.child7 a:hover{
- background-color:#BFCFFF;
-}
-.child8{
- width : 10%;
- text-align : left;
- margin-left : 400px;
-}
-.child8 a:hover{
- background-color:#BFCFFF;
-}
-.parents{
- display:inline;
- cursor:crosshair;
-} \ No newline at end of file
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/jquery.rating.css b/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/jquery.rating.css
deleted file mode 100644
index 616db6f..0000000
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/jquery.rating.css
+++ b/dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-/* jQuery.Rating Plugin CSS - http://www.fyneworks.com/jquery/star-rating/ */
-div.rating-cancel,div.star-rating{float:left;width:15px;height:15px;text-indent:-999em;cursor:pointer;display:block;background:transparent;overflow:hidden}
-div.rating-cancel,div.rating-cancel a{background:url(../../images/star-ratings-sprite.png) no-repeat 0 -49px}
-div.star-rating,div.star-rating a{background:url(../../images/star-ratings-sprite.png) no-repeat 0 0px}
-div.rating-cancel a{display:block;width:16px;height:100%;background-position:0 -49px;border:0}
-div.star-rating a{display:block;width:16px;height:100%;background-position:0 0px;border:0}
-div.star-rating-on a{background-position:0 -32px!important}
-div.rating-cancel.star-rating-hover a{background-position:0 -65px}
-div.star-rating-hover a{background-position:0 -16px}
-/* Read Only CSS */
-div.star-rating-readonly a{cursor:default !important}
-/* Partial Star CSS */
-div.star-rating{background:transparent!important;overflow:hidden!important}
-/* END jQuery.Rating Plugin CSS */
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/mobile.css b/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/mobile.css
deleted file mode 100644
index 27fbfa2..0000000
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/mobile.css
+++ b/dev/null
@@ -1,628 +0,0 @@
-/*
- Mobile stylesheet
- Frédérick Capovilla, 2012 - Libéo
-*/
-
-/* Hidden elements */
-
-.mobile-hidden,
-body#opac-main #login,
-body#opac-main #login~div,
-body#opac-main #opacnav,
-body#opac-main #opacmainuserblock,
-body#results #facetcontainer,
-body#opac-detail #ulactioncontainer>:not(#action),
-body#opac-detail #ulactioncontainer #action a:not(.reserve),
-body#opac-detail #shelfbrowser,
-body#opac-detail #views,
-body#opac-detail div#bibliodescriptions>ul>li:nth-of-type(n+3),
-body#results #userresults .pages:nth-of-type(1),
-body#results #userresults>br,
-body#results td.select.selectcol,
-body#results span.results_summary.actions>:not(.hold),
-body#results span.addto,
-body#results span#placehold,
-body#results span.checkall,
-body#results span.clearall,
-body#results .searchresults td.resultscontrol,
-body#advsearch form div.yui-g:nth-last-of-type(-n+4),
-body#opac-readingrecord ul.ui-tabs-nav li,
-body#opac-login-page #opac-main-search div#libraryname,
-#leftmenus>:not(#menu),
-#top-bar #menu-left,
-#members>ul>li:nth-child(2),
-#moresearches,
-#breadcrumbs>p:nth-of-type(1),
-#main_footer .colleft,
-#opac-main-search a.logo {
- display:none !important;
-}
-
-
-/* General */
-
-body{
- min-width: 100px;
-}
-
-#doc, #doc2, #doc3, #doc4, .yui-t1, .yui-t2, .yui-t3, .yui-t4, .yui-t5, .yui-t6, .yui-t7 {
- min-width: 100px;
-}
-
-.yui-ge div.first, .yui-gf .yui-g, .yui-gf .yui-u{
- width: 100%;
-}
-
-#bd:after, .yui-g:after, .yui-gb:after, .yui-gc:after, .yui-gd:after, .yui-ge:after, .yui-gf:after {
- content: "";
-}
-
-#container{
- border-radius: 0;
- margin: 0;
- padding: 0;
- padding-bottom: 10px;
- border: 0;
-}
-
-#container #ctn_lt {
- padding: 0 10px;
- padding-left: auto;
-}
-
-#doc3{
- margin: 0;
- width: 100%;
-}
-
-#opac-main-search {
- margin: 0 !important;
- padding: 0;
-}
-
-#main_footer{
- margin-bottom: 0;
-}
-
-#yui-main .yui-b {
- margin: 0 !important;
-}
-
-#breadcrumbs{
- margin: 0 !important;
- padding: 0 !important;
-}
-
-body#results #breadcrumbs>*{
- padding: 20px !important;
-}
-
-
-/* Main */
-
-body#opac-main #container #ctn_lt{
- padding: 15px;
-}
-
-body#opac-main #opacmainuserblockmobile {
- display: block;
-}
-
-#news.container {
- display: block;
- margin: 0em;
-}
-
-
-
-/* Results */
-
-body#results div#userresults {
- padding: 0;
- border: 0;
-}
-
-body#results .yui-t1 #yui-main .yui-b {
- margin: 0;
-}
-
-body#results #container #ctn_lt{
- padding: 0;
-}
-
-body#results .searchresults td.resultscontrol{
- border-radius: 0;
-}
-
-body#results .searchresults .resort{
- width: 50%;
- float:right;
-}
-
-body#results .searchresults #sort_by{
- width: 100%;
-}
-
-body#results .searchresults .cartlist{
- width:50%;
-}
-
-body#results .results_summary.actions .hold {
- font-size: 140%;
- font-weight: bold;
- margin-left: 0;
-}
-
-
-/* Cancel highlighting */
-
-a .term {
- text-decoration: inherit;
-}
-
-.term {
- background-color: inherit;
- color: inherit;
-}
-
-
-/* Details */
-
-body#opac-detail #ctn_lt,
-body#opac-marcdetail #ctn_lt,
-body#opac-isbddetail #ctn_lt{
- margin: 10px;
- padding: 0;
-}
-
-body#opac-detail #opac-detail-yui-ge {
- padding-top: 15px;
-}
-
-#views>span {
- display:block;
-}
-
-body#opac-detail #ulactioncontainer{
- position: absolute;
- top: 0;
- right: 0;
-}
-
-body#opac-detail #container {
- position: relative;
-}
-
-body#opac-detail #ulactioncontainer ul{
- margin-top: 0;
- padding: 5px;
-}
-
-body#opac-detail #ulactioncontainer li{
- margin: 0;
- padding: 0;
-}
-
-/* Logo in the footer */
-
-#opac-main-search div#libraryname {
- display: block;
- position: absolute;
- bottom: -116px;
- left: 0;
- padding: 0 20px;
-}
-
-#opac-main-search div#libraryname img {
- display: block;
-}
-
-#doc3{
- position: relative;
-}
-
-#main_footer {
- padding-top: 29px;
-}
-
-#main_footer .colright,
-#main_footer .colleft{
- float: none;
-}
-
-#main_footer .colright .koha{
- float: right;
- overflow: hidden;
- text-indent: -5000em;
- width: 92px;
- height: 80px;
- background-position: center;
-}
-
-
-/* Login bar */
-
-div#top-bar {
- display: block;
- position: absolute;
- left: 0;
- bottom: -29px;
- top: auto;
- overflow: hidden;
- z-index: auto;
-}
-
-#members ul{
- margin: 0;
-}
-
-
-/* Search bar */
-
-form#searchform {
- border-radius: 0;
- padding-top: 50px;
-}
-
-form#searchform #filters .jqTransformSelectWrapper,
-form#searchform #libraries .jqTransformSelectWrapper {
- position: relative;
- left: 0;
- top: 0;
- border-radius: 3px;
-}
-
-form.multi-libraries #filters .jqTransformSelectWrapper{
- width: 49% !important;
- float: left;
-}
-
-form.multi-libraries #libraries .jqTransformSelectWrapper{
- width: 49% !important;
- float: right;
-}
-
-form.single-library #filters .jqTransformSelectWrapper,
-form.multi-libraries.single-field-mobile #filters .jqTransformSelectWrapper,
-form.multi-libraries.single-field-mobile #libraries .jqTransformSelectWrapper{
- width: 100% !important;
- float:left;
-}
-
-form.multi-libraries .input-wrapper{
- margin: 0;
-}
-
-form#searchform .input-wrapper input[type="text"]{
- -webkit-box-sizing: border-box;
- -moz-box-sizing: border-box;
- box-sizing: border-box;
- border-radius: 3px;
-}
-
-form#searchform .input-wrapper{
- -webkit-box-sizing: border-box;
- -moz-box-sizing: border-box;
- box-sizing: border-box;
- position: absolute;
- top: 15px;
- left: 0;
- width: 100%;
- padding: 0 10px;
- padding-right: 46px;
-}
-
-form#searchform input[type="submit"]{
- position: absolute;
- border-radius: 0;
- top: 15px;
- right: 10px;
-}
-
-.jqTransformSelectWrapper{
- margin: 0;
-}
-
-.jqTransformSelectWrapper div{
- overflow: hidden;
-}
-
-.jqTransformSelectWrapper div span{
- white-space:nowrap;
-}
-
-.jqTransformSelectWrapper div a{
- border-left: 5px solid #FFF;
- border-right: 5px solid #FFF;
- background-color: white;
- box-shadow: -3px 0 5px #FFF;
- right: 0px;
- border-radius: 8px;
-}
-
-.jqTransformSelectWrapper ul li a{
- padding: 10px 0;
-}
-
-#opac-main-search #fluid {
- display: block;
-}
-
-
-/* Login screen */
-
-#holds, #opac-auth {
- min-width: 0;
- width: auto;
-}
-
-
-/* User */
-
-body#opac-user .yui-b,
-body#opac-passwd .yui-b,
-body#opac-search-history .yui-b,
-body#opac-readingrecord .yui-b,
-body#opac-userupdate .yui-b,
-body#opac-account .yui-b{
- width: auto;
- float: none;
-}
-
-body#opac-user #yui-main ,
-body#opac-passwd #yui-main ,
-body#opac-search-history #yui-main ,
-body#opac-readingrecord #yui-main ,
-body#opac-userupdate #yui-main ,
-body#opac-account #yui-main {
- float: none;
- margin: 0;
-}
-
-body#opac-userupdate .yui-g .yui-u{
- width: 100%;
-}
-
-body#opac-passwd fieldset,
-body#opac-userupdate fieldset{
- margin: 1em 0;
-}
-
-.renewals {
- display: inline;
-}
-
-
-/* Tables */
-
-body#opac-user #checkoutst td.links,
-body#opac-user thead,
-body#opac-holds div:not(.calendar) table>tbody>tr:nth-child(1),
-body#opac-readingrecord #readingrec tr:nth-child(1),
-body#opac-detail #holdingst thead,
-body#opac-detail #holdingst td.call_no a{
- display: none !important;
-}
-
-body#opac-detail table#holdingst,
-body#opac-readingrecord table,
-body#opac-holds div:not(.calendar) table,
-body#opac-user table#holdst,
-body#opac-user table#checkoutst{
- border-right: none;
- border-top: none;
- border: none;
- counter-reset: item;
-}
-
-body#opac-detail #holdingst tr,
-body#opac-readingrecord tr,
-body#opac-holds div:not(.calendar) tr,
-body#opac-user #holdst tr,
-body#opac-user #checkoutst tr{
- border: none;
- display: block;
- position: relative;
- margin-left: 10px;
- margin-bottom: 10px;
-}
-
-body#opac-detail #holdingst td,
-body#opac-readingrecord td,
-body#opac-holds div:not(.calendar) td,
-body#opac-user #holdst td,
-body#opac-user #checkoutst td{
- display: block;
- border: 1px solid #DDD;
- position: relative;
-}
-
-body#opac-user #checkoutst caption {
- display: block;
-}
-
-body#opac-detail #holdingst tr:before,
-body#opac-readingrecord tr:before,
-body#opac-holds div:not(.calendar) tr:not(.copiesrow):before,
-body#opac-user #holdst tr:before,
-body#opac-user #checkoutst tr:before {
- font-weight: bold;
- content: counter(item) ". ";
- counter-increment: item;
- display: block;
- position: absolute;
- left: -13px;
- top: 4px;
-}
-
-body#opac-detail #holdingst td:before,
-body#opac-readingrecord td:before,
-body#opac-holds div:not(.calendar) td:before,
-body#opac-user #holdst td:before,
-body#opac-user #checkoutst td:before {
- font-weight: bold;
-}
-
-body#opac-detail #holdingst td.itype:before {content: "Item type : ";}
-body#opac-detail #holdingst td.location:before {content: "Location : ";}
-body#opac-detail #holdingst td.collection:before {content: "Collection : ";}
-body#opac-detail #holdingst td.call_no:before {content: "Call Number : ";}
-body#opac-detail #holdingst td.vol_info:before {content: "Vol Info : ";}
-body#opac-detail #holdingst td.url:before {content: "URL : ";}
-body#opac-detail #holdingst td.copynumber:before {content: "Copy Number : ";}
-body#opac-detail #holdingst td.status:before {content: "Status : ";}
-body#opac-detail #holdingst td.notes:before {content: "Notes : ";}
-body#opac-detail #holdingst td.date_due:before {content: "Date Due : ";}
-body#opac-detail #holdingst td.barcode:before {content: "Barcode : ";}
-body#opac-detail #holdingst td.holds_count:before {content: "Item holds : ";}
-
-body#opac-user #checkoutst td.date_due:before {content: "Date due : ";}
-body#opac-user #checkoutst td.call_no:before {content: "Call No. : ";}
-body#opac-user #checkoutst td.fines:before {content: "Fines : ";}
-
-body#opac-user #holdst td.reservedate:before {content: "Placed On : ";}
-body#opac-user #holdst td.expirationdate:before {content: "Expires On : ";}
-body#opac-user #holdst td.branch:before {content: "Pick Up Location : ";}
-body#opac-user #holdst td.priority:before {content: "Priority : ";}
-body#opac-user #holdst td.status:before {content: "Status : ";}
-
-body#opac-readingrecord #readingrec td:nth-child(3):before {content: "Item Type : ";}
-body#opac-readingrecord #readingrec td:nth-child(4):before {content: "Call No. : ";}
-body#opac-readingrecord #readingrec td:nth-child(5):before {content: "Date : ";}
-
-body#opac-holds #bibitemloop>tbody>tr:not(.copiesrow) td.hold:before {content: "Hold : ";}
-body#opac-holds #bibitemloop>tbody>tr:not(.copiesrow) td.itype:before {content: "Item Type : ";}
-body#opac-holds #bibitemloop>tbody>tr:not(.copiesrow) td.priority:before {content: "Priority : ";}
-body#opac-holds #bibitemloop>tbody>tr:not(.copiesrow) td.reserve_date:before {content: "Hold Starts On Date : ";}
-body#opac-holds #bibitemloop>tbody>tr:not(.copiesrow) td.expiration_date:before {content: "Hold Not Needed After : ";}
-body#opac-holds #bibitemloop>tbody>tr:not(.copiesrow) td.place_on_type:before {content: "Place On : ";}
-body#opac-holds #bibitemloop>tbody>tr:not(.copiesrow) td.branch:before {content: "Pickup Location : ";}
-
-body#opac-holds #bibitemloop table td.copynumber:before {content: "Copy Number : ";}
-body#opac-holds #bibitemloop table td.itype:before {content: "Item Type : ";}
-body#opac-holds #bibitemloop table td.barcode:before {content: "Barcode : ";}
-body#opac-holds #bibitemloop table td.homebranch:before {content: "Home Library : ";}
-body#opac-holds #bibitemloop table td.holdingbranch:before {content: "Last Location : ";}
-body#opac-holds #bibitemloop table td.call_no:before {content: "Call Number : ";}
-body#opac-holds #bibitemloop table td.vol_info:before {content: "Vol Info : ";}
-body#opac-holds #bibitemloop table td.information:before {content: "Information : ";}
-
-
-/* Holds */
-
-body#opac-holds tr.copiesrow {
- margin-left: 25px;
-}
-
-body#opac-holds tr.copiesrow>td:nth-child(1) {
- display: none;
-}
-
-body#opac-holds #bibitemloop tr {
- margin-bottom: 0;
-}
-
-
-/* User Fines table */
-
-body#opac-account #useraccount th:nth-child(3),
-body#opac-account #useraccount td:nth-child(3) {
- display: none !important;
-}
-
-body#opac-account #useraccount table {
- position: relative;
- margin-bottom: 50px;
-}
-
-body#opac-account #useraccount tfoot {
- display: block;
- position: absolute;
- bottom: 0;
- right: 0;
- bottom: -23px;
-}
-
-body#opac-account #useraccount thead th {
- padding: 2px 10px;
-}
-
-body#opac-account #useraccount tbody td:nth-child(1) {
- min-width: 70px;
-}
-
-body#opac-account #useraccount tbody td:nth-child(4) {
- text-align: right;
-}
-
-body#opac-account #useraccount tfoot th {
- display: none;
-}
-
-body#opac-account #useraccount tfoot td {
- border-right: 1px solid #DDD;
-}
-
-body#opac-account #useraccount tfoot td:before {
- content: "Total due : "
-}
-
-
-/* User menu */
-
-#leftmenus>#menu ul li.messaging,
-#leftmenus>#menu ul li.suggestions,
-#leftmenus>#menu ul li.privateshelves,
-#leftmenus>#menu {
- display: none;
-}
-
-.mobile_only {
- display: block;
-}
-
-body.mobile_menu form#searchform .input-wrapper{
- padding-left: 90px;
-}
-
-body.mobile_menu_opened #doc3>div,
-body.mobile_menu_opened #main_footer>div {
- position: relative;
- left: 200px;
-}
-
-body.mobile_menu_opened #main_footer {
- display: none;
-}
-
-body.mobile_menu_opened #doc3 {
- overflow: hidden;
- min-height: 380px;
-}
-
-body.mobile_menu_opened #ctn_rb>.ctn_in>.yui-b {
- position: static;
-}
-
-body.mobile_menu_opened #leftmenus>#menu {
- display: block;
- position: absolute;
- width: 200px;
- height: 100%;
- top: 0;
- left: -201px;
- padding: 0;
- z-index: 999;
-}
-
-#mobile_menu_button {
- position: absolute;
- cursor: pointer;
- background: url(../../images/mobile-menu-button.png) no-repeat scroll 50% 50%;
- border: 0px;
- font-size: 0;
- width: 76px;
- height: 38px;
- top: 13px;
- left: 6px;
-}
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/opac.css b/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/opac.css
deleted file mode 100644
index a93249e..0000000
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/opac.css
+++ b/dev/null
@@ -1,2871 +0,0 @@
-@import url("../../../lib/yui/reset-fonts-grids.css");
-@import url("../../../lib/yui/skin.css");
-
-#doc3 {
- padding-top: 35px;
-}
-
-a {
- font-weight : bold;
-}
-
-a,
-a:visited,
-.ui-widget-content a,
-.ui-widget-content a:visited {
- color : #006699;
-}
-
-a:hover,#toolbar input.editshelf:hover,input.editshelf:hover,a.editshelf:hover,input.deleteshelf:hover {
- color : #990033;
-}
-
-a.disabled {
- color : #888888 !important;
-}
-
-a.ButtonPlus, a.ButtonLess {
- text-decoration : none;
-}
-
-body {
- background-color : white;
- text-align : left;
- padding : 0 0 2.5em 0;
-}
-
-.required {
- color : #C00;
-}
-
-caption {
- font-size : 140%;
- font-weight : bold;
- line-height : 144%;
- text-align : left;
-}
-
-fieldset {
- background-color: #FFF;
- border : 2px solid #EEEEEE;
- margin : 1em 1em 1em 0;
- padding : 1em;
-}
-
-fieldset.rows {
- border-width : 1px;
- border-bottom : 1px solid black;
- float : left;
- font-size : 90%;
- clear : left;
- margin: .9em 0 0 0;
- padding: 0;
- width: 100%;
-}
-
-fieldset.rows legend {
- margin-left: 1em;
- font-weight: bold;
- font-size : 110%;
-}
-
-fieldset.rows label, fieldset.rows span.label {
- float: left;
- font-weight : bold;
- width: 9em;
- margin-right: 1em;
- text-align: right;
-}
-
-fieldset.rows fieldset {
- border-width : 1px;
- margin : 0;
- padding : .3em;
-}
-
-fieldset.rows ol {
- padding: 1em 1em 0 1em;
- list-style-type: none;
-}
-
-fieldset.rows li {
- float : left;
- clear : left;
- padding-bottom: 1em;
- list-style-type: none;
- width: 100%;
-}
-
-fieldset.rows.left li {
- padding-bottom : .4em;
-}
-
-fieldset.rows li.radio {
- padding-left: 9em;
- width : auto;
-}
-
-fieldset.rows li.radio label {
- float : none;
- width : auto;
- margin : 0 0 0 1em;
-}
-
-fieldset.rows ol.radio label {
- width : auto;
- float : none;
- margin-right : 0;
-}
-
-fieldset.rows ol.radio label.radio {
- float : left;
- width : 12em;
- margin-right : 1em;
-}
-
-fieldset.rows table {
- clear : both;
- margin-left : 1em;
-}
-
-fieldset.rows td label {
- float : none;
- font-weight : normal;
- width : auto;
-}
-
-fieldset.holds {
- background-color : #F3F3F3;
- border: 0;
- font-size : 110%;
- padding : 1px;
-}
-
-fieldset.holds ol {
- margin : 0;
- padding : 0;
-}
-
-fieldset.holds li {
- background-color : #FFF;
- border-bottom : 1px solid #F3F3F3;
- padding : .3em;
-}
-
-fieldset.holds label, fieldset.holds span.label {
-
-}
-
-fieldset.action {
- clear : both;
- float : none;
- border : none;
- margin : 0;
- padding : 1em 0 .3em 0;
- width : auto;
-}
-
-fieldset.action p {
- margin-bottom : 1em;
-}
-
-form {
- display : inline;
- margin : 0;
- padding : 0;
-}
-
-h1 {
- font-size : 138.5%;
-}
-
-h1#library {
- font-size : 100%;
- font-weight : normal;
- margin : .2em 0 .2em .5em;
-}
-
-
-h1#libraryname {
- background:transparent url(../../images/koha-logo.gif) no-repeat scroll 0%;
- border: 0;
- float : left !important;
- margin:0;
- padding:0;
- width:120px;
-}
-
-h1#libraryname a {
- border:0;
- cursor:pointer;
- display:block;
- height:0px !important;
- margin:0;
- overflow:hidden;
- padding:40px 0 0;
- text-decoration:none;
- width:120px;
-}
-
-h1,h2,h3,h4,h5,h6 {
- font-weight : bold;
- margin : .5em 0;
-}
-
-h2 {
- font-size : 131%;
-}
-
-h5.author {
-}
-
-h3 {
- font-size : 123.1%;
-}
-
-h4 {
- font-size : 116%;
-}
-
-h5 {
- font-size : 108%;
-}
-
-h6 {
- font-size : 100%;
-}
-
-input[type=submit],
-input[type=button],
-input[type=reset],
-fieldset.brief input[type=submit],
-fieldset.brief input[type=button],
-fieldset.brief input[type=reset]
-{
- background: #f4f9fc; /* Old browsers */
- background: -moz-linear-gradient(top, #f4f9fc 0%, #dfeefa 4%, #bfd5ea 93%, #a1c4e2 97%, #b8d0e6 100%); /* FF3.6+ */
- background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#f4f9fc), color-stop(4%,#dfeefa), color-stop(93%,#bfd5ea), color-stop(97%,#a1c4e2), color-stop(100%,#b8d0e6)); /* Chrome,Safari4+ */
- background: -webkit-linear-gradient(top, #f4f9fc 0%,#dfeefa 4%,#bfd5ea 93%,#a1c4e2 97%,#b8d0e6 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
- background: -o-linear-gradient(top, #f4f9fc 0%,#dfeefa 4%,#bfd5ea 93%,#a1c4e2 97%,#b8d0e6 100%); /* Opera11.10+ */
- background: -ms-linear-gradient(top, #f4f9fc 0%,#dfeefa 4%,#bfd5ea 93%,#a1c4e2 97%,#b8d0e6 100%); /* IE10+ */
- background: linear-gradient(top, #f4f9fc 0%,#dfeefa 4%,#bfd5ea 93%,#a1c4e2 97%,#b8d0e6 100%); /* W3C */
- border-top: 1px solid #cccccc;
- border-left: 1px solid #cccccc;
- border-right: 1px solid #eeeeee;
- border-bottom: 1px solid #eeeeee;
- color : #333;
- font-size : 93%;
- font-weight : bold;
- padding : 4px;
-}
-
-input[type=submit]:active, input[type=button]:active, input[type=reset]:active {
- border: 1px inset #666666;
-}
-
-td.resultscontrol,
-.searchresults td.resultscontrol {
- background-color : #EEE;
- border : 1px solid #E8E8E8;
- vertical-align : middle;
- padding : 3px 3px 5px 5px;
-}
-
-table {
- background-color: #FFF;
- border-collapse : collapse;
- margin : 1em 0;
- border-right : 1px solid #dddddd;
- border-top : 1px solid #dddddd;
-}
-
-td,th {
- background-color: #FFF;
- border-left : 1px solid #dddddd;
- border-bottom : 1px solid #dddddd;
- padding : 3px 5px;
-}
-
-td.place_on_type table,
-td.place_on_type table td {
- border : 0;
-}
-td caption {
- font-size : 105%;
-}
-
-th {
- background-color:#EEE;
- font-weight : bold;
- padding : 2px 23px;
- text-align : center;
-}
-
-th.sum {
- text-align: right;
-}
-
-td.sum {
- background-color: #FFC;
- font-weight: bold;
-}
-
-th[scope=row] {
- text-align : right;
-}
-
-tr.highlight td, tr.highlight th, tr.odd td {
- background-color : #F3F3F3;
- border-top : 1px solid #DDDDDD;
- border-bottom : 1px solid #DDDDDD;
-}
-
-tr.even td, tr.even.highlight td {
- background-color: #FFF;
-}
-
-tr.grouplabel td {
- background-color : #E8E8E8;
- border : 1px solid #DDDDDD;
- border-right : 1px solid #DDDDDD;
- text-align : center;
- font-weight : bold;
- padding: 10px;
-}
-
-tr.reserved td {
- background-color : #eeffd4;
-}
-tr.transfered td {
- background-color : #e8f0f6;
-}
-
-#editions table, #editions td {
- border : 0;
-}
-
-ul {
- list-style : disc;
- padding-left : 1em;
-}
-
-li {
- list-style : disc;
-}
-
-p.availability {
- font-size : 87%;
-}
-
-.available {
- color : #006600;
-}
-
-.waiting,.intransit,.notforloan,.checkedout,.lost,.notonhold {
- display : block;
-}
-.notforloan {
- color : #900;
-}
-.lost {
- color : #666;
-}
-.waiting {
-
-}
-
-/* "problem" enhancement */
-.problem {
- color : white;
- background-color : red;
-}
-
-/* style for search terms in catalogsearch */
-.term {
- /* color : blue; */
- color : #990000;
- background-color : #FFFFCC;
-}
-
-a .term {
- text-decoration : underline;
-}
-
-/* style for shelving location in catalogsearch */
-.shelvingloc {
- display : block;
- font-style : italic;
-}
-
-.transfered {
- background-color : #F9FF9A;
-}
-
-/* action buttons */
-#action {
- margin-top : .5em;
- background-color : #F3F3F3;
- border : 1px solid #E8E8E8;
- padding-bottom : 3px;
-}
-
-#action li {
- list-style : none;
- margin : .2em;
- padding : .3em 0;
-}
-
-#action a {
- background-position : 5px center;
- background-repeat : no-repeat;
- text-decoration : none;
- padding-left : 35px;
-}
-
-#action a.print {
- background-image: url("../../images/sprite.png");
- background-position: -5px -186px;
- background-repeat: no-repeat;
-}
-
-#action a#furthersearches {
- background-image: url("../../images/sprite.png");
- background-position: 106px -295px;
- background-repeat: no-repeat;
- border : 1px solid #F3F3F3;
- margin-left : 5px;
- padding : 2px 26px 2px 10px;
- text-decoration : none;
-}
-
-#action a#furthersearches:hover {
- border-top : 1px solid #FFF;
- border-left : 1px solid #FFF;
- border-right : 1px solid #979797;
- border-bottom : 1px solid #979797;
-}
-
-#action a.reserve,
-.searchresults a.reserve {
- background-image: url("../../images/sprite.png");
- background-position: -5px -144px;
- background-repeat: no-repeat;
-}
-
-#action a.addtoshelf, #toolbar a.addtoshelf {
- background-image: url("../../images/sprite.png");
- background-position: -5px -225px;
- background-repeat: no-repeat;
-}
-
-#action a.addtocart, #toolbar a.addtocart {
- background-image: url("../../images/sprite.png");
- background-position: -5px -265px;
- background-repeat: no-repeat;
-}
-
-#action a.cartRemove, .actions a.cartRemove {
- color: #cc3333;
- font-size : 90%;
- margin : 0;
- padding: 0;
-}
-
-#action a.incart {
- background-image: url("../../images/sprite.png");
- background-position: -5px -265px;
- background-repeat: no-repeat;
- color : #666;
-}
-
-/* toolbar buttons */
-
-#toolbar,
-#selections-toolbar {
-background-color:#EEEEEE;
-border:1px solid #E8E8E8;
-margin : 0 0;
-padding:3px 3px 5px 5px;
-vertical-align:middle;
-}
-
-#basket #toolbar {
- padding: 7px 5px 9px 9px;
-}
-
-#selections-toolbar {
-background: #E8E8E8; /* Old browsers */
-background: -moz-linear-gradient(top, #b2b2b2 0%, #e0e0e0 14%, #e8e8e8 100%); /* FF3.6+ */
-background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#b2b2b2), color-stop(14%,#e0e0e0), color-stop(100%,#e8e8e8)); /* Chrome,Safari4+ */
-background: -webkit-linear-gradient(top, #b2b2b2 0%,#e0e0e0 14%,#e8e8e8 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
-background: -o-linear-gradient(top, #b2b2b2 0%,#e0e0e0 14%,#e8e8e8 100%); /* Opera 11.10+ */
-background: -ms-linear-gradient(top, #b2b2b2 0%,#e0e0e0 14%,#e8e8e8 100%); /* IE10+ */
-background: linear-gradient(top, #b2b2b2 0%,#e0e0e0 14%,#e8e8e8 100%); /* W3C */
- margin : 0 0 1em 0;
- padding-top : .5em;
- padding-left : 10px;
-}
-
-#toolbar a,
-#selections-toolbar a,
-#toolbar input,
-#selections-toolbar input {
- white-space : nowrap;
-}
-
-#toolbar ul {
- padding-left : 0;
-}
-
-#toolbar ul li {
- display : inline;
- list-style : none;
-}
-
-#toolbar ul li a {
- border-left : 1px solid #e8e8e8;
-}
-
-#toolbar ul li:first-child a {
- border-left : 0;
-}
-
-
-#toolbar a.print {
- background-image: url("../../images/sprite.png");
- background-position : 0px -423px;
- background-repeat: no-repeat;
- text-decoration : none;
- padding-left : 30px;
-}
-
-#toolbar a.brief {
- background-image : url("../../images/sprite.png");
- background-position : -2px -868px;
- background-repeat: no-repeat;
- text-decoration : none;
- padding-left : 27px;
-}
-
-#toolbar a.detail {
- background-image : url("../../images/sprite.png");
- background-position : -2px -898px;
- background-repeat: no-repeat;
- text-decoration : none;
- padding-left : 27px;
-}
-
-#toolbar a.download {
- background-image : url("../../images/sprite.png");
- background-position : 2px -348px;
- background-repeat: no-repeat;
- padding-left : 28px;
- text-decoration : none;
-}
-
-#toolbar a.editshelf {
- background-image : url("../../images/sprite.png");
- background-position : 2px -348px;
- background-repeat: no-repeat;
- padding-left : 26px;
- text-decoration : none;
-}
-
-#toolbar a.empty {
- background-image : url("../../images/sprite.png");
- background-position : 2px -598px;
- background-repeat: no-repeat;
- text-decoration : none;
- padding-left : 30px;
-}
-
-#toolbar a.hide {
- background-image : url("../../images/sprite.png");
- background-position: -3px -814px;
- background-repeat: no-repeat;
- text-decoration : none;
- padding-left : 26px;
-}
-
-#toolbar a.hold,
-#selections-toolbar a.hold {
- background-image: url("../../images/sprite.png");
- background-position : -5px -453px;
- background-repeat: no-repeat;
- text-decoration : none;
- padding-left : 23px;
-}
-
-#selections-toolbar a.hold.disabled {
- background-image: url("../../images/sprite.png");
- background-position : -5px -621px;
- background-repeat: no-repeat;
-}
-
-#selections-toolbar a.removeitems,
-#selections-toolbar a.deleteshelf {
- background-image : url("../../images/sprite.png");
- background-position : 2px -690px;
- background-repeat: no-repeat;
- text-decoration : none;
- padding-left : 25px;
-}
-
-
-#selections-toolbar a.removeitems.disabled,
-#selections-toolbar a.deleteshelf.disabled {
- background-image: url("../../images/sprite.png");
- background-position : 2px -712px;
- background-repeat: no-repeat;
-}
-
-#toolbar a.send,
-a.send {
- background-image: url("../../images/sprite.png");
- background-position : 2px -386px;
- background-repeat: no-repeat;
- text-decoration : none;
- padding-left : 28px;
-}
-
-#toolbar a.new {
- background-image : url("../../images/sprite.png");
- background-position : -4px -922px;
- background-repeat : no-repeat;
- padding-left : 23px;
- text-decoration : none;
-}
-
-#toolbar input.editshelf,
-input.editshelf {
- background-image : url("../../images/sprite.png");
- background-position : 2px -732px;
- background-repeat: no-repeat;
- border : 0;
- color : #006699;
- cursor : pointer;
- font-size : 100%;
- padding-left : 29px;
- text-decoration : none;
-}
-
-#toolbar input.newshelf,
-#toolbar a.newshelf,
-a.newshelf {
- background-image: url("../../images/sprite.png"); /* add to list icon */
- background-position: -4px -864px;
- background-repeat: no-repeat;
- border : 0;
- color : #006699;
- cursor : pointer;
- font-size : 100%;
- margin: 0 0.5em;
- padding-left : 23px;
- text-decoration : none;
-}
-
-a.newshelf.disabled {
- background-image: url("../../images/sprite.png"); /* add to list icon */
- background-position: -4px -791px;
- background-repeat: no-repeat;
-}
-
-#toolbar input.deleteshelf,
-input.deleteshelf {
- background-image : url("../../images/sprite.png");
- background-position : 2px -685px;
- background-repeat: no-repeat;
- border : 0;
- color : #006699;
- cursor : pointer;
- font-size : 100%;
- padding-left : 25px;
- text-decoration : none;
-}
-
-#toolbar input.deleteshelf:hover {
- color: #990033;
-}
-
-
-#toolbar input.editshelf:active,
-input.editshelf:active,
-#toolbar input.deleteshelf:active,
-input.deleteshelf:active {
- border : 0;
-}
-
-#selections {
- font-weight : bold;
-}
-
-#tagsel_span input.submit,
-#tagsel_tag {
- background-image : url("../../images/sprite.png"); /* tag icon */
- background-position : 7px -640px;
- background-repeat : no-repeat;
- padding-left : 25px;
- text-decoration: none;
-}
-
-#tagsel_tag {
- background-position : -1px -643px;
-}
-
-#tagsel_tag.disabled {
- background-position : -1px -667px;
-}
-
-#tagslist li { display : inline; }
-
-a.tag_add {
- background-image: url("../../images/sprite.png"); /* Tag results */
- background-position: -10px -1104px;
- background-repeat: no-repeat;
- padding-left : 13px;
- text-decoration: none;
-}
-
-#login4tags {
- background-image: url("../../images/sprite.png"); /* Tag results disabled */
- background-position: -10px -1124px;
- background-repeat: no-repeat;
- padding-left : 13px;
- text-decoration: none;
- margin-left: 1em;
-}
-
-.tag_results_input {
- background-color: #EEE;
- margin-left: 1em;
- padding: 0.3em;
-}
-
-#placehold input.submit:hover,
-#tagsel_span input.submit:hover {
- color: #990033;
-}
-
-#addto {
- max-width : 10em;
-}
-
-.addto a.addtocart {
- background-image: url("../../images/sprite.png"); /* cart icon */
- background-position: -5px -265px;
- background-repeat: no-repeat;
- text-decoration : none;
- padding-left : 33px;
-}
-
-#placehold input.submit {
- background-image: url("../../images/sprite.png"); /* place hold icon */
- background-position: -1px -140px;
- background-repeat: no-repeat;
- text-decoration : none;
- padding-left : 23px;
-}
-
-#placehold input.submit,
-#tagsel_span input.submit {
- border : 0;
- background-color: transparent;
- font-size : 100%;
- font-weight : bold;
- padding-left : 31px;
- color : #336699;
- cursor : pointer;
-}
-.searchresults a.highlight_toggle {
- background-image: url("../../images/sprite.png"); /* place hold icon */
- background-position: -11px -841px;
- background-repeat: no-repeat;
- display: none;
- font-weight: normal;
- padding : 0 10px 0 21px;
-}
-
-/* the itemtype list in advanced search */
-.advsearch table {
- border-collapse : separate;
- border-spacing : 3px;
- border : 0px;
- margin : 0px;
- background-color : white;
- border : 0px solid #D8DEB8;
-}
-
-.advsearch table tr td {
- background-color : #F8F8EB;
- border : 0px;
- margin : 0px;
- width : 700px;
-}
-
-.advsearch td {
- font-size : 0.8em;
- background-color : #F8F8EB;
-}
-
-body#advsearch #breadcrumbs {
- line-height : 1px;
- height : 1px;
- padding : 0;
-}
-
-body#advsearch #cartmenulink,
-body#advsearch #listsmenulink {
- float : right;
-}
-
-#advsearch #branchloop,
-#advsearch #sort_by {
- width : 23em;
-}
-
-#auth {
- float : left;
-}
-
-#facets {
-
-}
-
-.facet-count {
- display: inline-block;
-}
-
-/* the footer */
-#footer {
- margin-top : 30px;
- margin-left : 30%;
- margin-right : 20%;
- border-top : 1px solid #384b73;
- color : #384b73;
- font-size : 1em;
- text-align : center;
-}
-
-/* facets bloc */
-/* the USER information block */
-#librarian_information {
- float : right;
- font-size : 10pt;
-}
-
-#header-wrapper {
- background-color: #FFF;
-}
-
-#holds,#opac-auth {
- min-width : 750px;
- width : 57.69em;
- margin : auto;
-}
-
-#members {
- background-color: #fff;
- font-size : 85%;
- margin-left : -10px;
- margin-right : -10px;
- padding : 4px 0 4px 0;
- color : #000066;
-}
-
-#members a {
- text-decoration : none;
-}
-
-#members a.logout {
- color : #cc3333;
- font-weight : bold;
- padding : 0 .3em 0 .3em;
- text-decoration : none;
-}
-
-#members li:last-child {
- border-right : 0;
-}
-
-#members li {
- border-right : 1px solid black;
- display : inline;
- list-style : none;
- margin : 0;
- padding : 0 .5em;
-}
-
-#members ul {
- margin : 0;
- padding : 0;
- text-align : right;
-}
-
-#opac-main-search {
- background: #8fb4e8; /* Old browsers */
- background: -moz-linear-gradient(top, #8fb4e8 0%, #8cb1e5 19%, #80a8dc 48%, #7da5d8 52%, #7198cf 83%, #618ac0 100%); /* FF3.6+ */
- background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#8fb4e8), color-stop(19%,#8cb1e5), color-stop(48%,#80a8dc), color-stop(52%,#7da5d8), color-stop(83%,#7198cf), color-stop(100%,#618ac0)); /* Chrome,Safari4+ */
- background: -webkit-linear-gradient(top, #8fb4e8 0%,#8cb1e5 19%,#80a8dc 48%,#7da5d8 52%,#7198cf 83%,#618ac0 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
- background: -o-linear-gradient(top, #8fb4e8 0%,#8cb1e5 19%,#80a8dc 48%,#7da5d8 52%,#7198cf 83%,#618ac0 100%); /* Opera 11.10+ */
- background: -ms-linear-gradient(top, #8fb4e8 0%,#8cb1e5 19%,#80a8dc 48%,#7da5d8 52%,#7198cf 83%,#618ac0 100%); /* IE10+ */
- background: linear-gradient(top, #8fb4e8 0%,#8cb1e5 19%,#80a8dc 48%,#7da5d8 52%,#7198cf 83%,#618ac0 100%); /* W3C */
- border-top : 1px solid #335599;
- border-bottom : 1px solid #335599;
- margin-left : -10px;
- margin-right : -10px;
- padding : .7em 0 .4em .5em;
- font-size : 108%;
- line-height : 116%;
-}
-
-#opac-main-search form {
- display : inline;
- padding-right : 1em;
-}
-
-#opac-main-search label {
- color : #FFFFCC;
- font-weight : bold;
- margin : .2em .3em 0 0;
-}
-
-#masthead_search,
-#select_library {
- max-width: 10em;
- width: 10em;
-}
-
-
-#search-facets ul {
- margin : 0;
- padding : .3em;
-}
-
-#search-facets {
- border : 1px solid #e8e8e8;
-}
-
-#search-facets h4 {
- background-color : #EEE;
- border-bottom : 1px solid #e8e8e8;
- font-size : 90%;
- margin : 0;
- padding : .7em .2em;
- text-align : center;
-}
-
-#search-facets ul li {
- font-weight : bold;
- list-style-type : none;
-}
-
-#search-facets li li {
- font-weight : normal;
- font-size : 85%;
- margin-bottom : 2px;
- padding : .1em .2em;
-}
-
-#search-facets li li a {
- font-weight : normal;
-}
-
-#search-facets li.showmore a {
- font-weight : bold;
- text-indent : 1em;
-}
-
-.suggestion {
- background-color : #EEEEEB;
- border : 1px solid #DDDED3;
- margin : 10px auto;
- padding : 4px;
- width : 35%;
-}
-
-#facets ul {
- margin : 0;
- padding : 0;
-}
-
-#facets ul li {
- font-weight : bold;
- text-align : left;
- list-style : none;
-}
-
-#facets ul ul li {
- border : 0;
- font-size : 85%;
- font-weight : normal;
- padding : 2px;
- text-align : left;
-}
-
-#facets ul ul li a {
- font-weight : normal;
- text-decoration : underline;
-}
-
-#facets h4 {
- font-size : 93%;
- padding:3px;
- text-align:center;
- background-color:#E7E7CA;
- line-height:1.8em;
- margin-left:-1px;
- margin-right:-1px;
- margin-top:-1px;
-}
-
-#breadcrumbs {
- padding : .7em;
-}
-
-p {
- margin: .7em 0;
-}
-
-strong {
- font-weight : bold;
-}
-
-em {
- font-style : italic;
-}
-
-
-table#marc,
-table#marc td,
-table#marc th {
- background-color : transparent;
- border : 0;
-}
-
-table#marc p span.label {
- font-weight : bold;
-}
-
-table#marc p,
-table#marc ul {
- padding-bottom: .6em;
-}
-
-table#items,
-table#items td
-table#items th {
- border-width : 1px solid #EEE;
- font-size : 90%;
-}
-
-
-table#marc div.results_summary {
- clear : left;
-}
-table#marc div.results_summary ul {
- display : inline;
- float : none;
- clear : none;
- margin: 0;
- padding: 0;
- list-style : none;
-}
-
-table#marc div.results_summary ul li {
- display : inline;
-}
-
-#basketcount {
- display : inline;
-}
-
-#bookcover {
- float : left;
- margin : 0;
- padding : 0;
-}
-
-#bookcover img {
- margin : 0 1em 1em 0;
-}
-
-fieldset.brief {
- border : 1px solid #E8E8E8;
-}
-
-fieldset.brief legend {
- font-weight : bold;
- font-size : 100%;
-}
-
-fieldset.brief label {
- display : block;
- padding : .3em 0;
-}
-
-fieldset.brief input+input {
- margin-top : 3px;
-}
-
-fieldset.brief input, fieldset.brief textarea, fieldset.brief select {
- background-color: #F3F3F3;
- border-top : 1px solid #979797;
- border-left : 1px solid #979797;
- border-right : 1px solid #DDDDDD;
- border-bottom : 1px solid #DDDDDD;
- font-size : 140%;
- padding : .2em;
- font-weight: normal;
-}
-
-fieldset.brief textarea {
- font-size: 105%;
-}
-
-fieldset.brief input:focus {
- background-color: #FFFFCC;
-}
-
-fieldset.brief ol, fieldset.brief li {
- list-style-type : none;
-}
-
-fieldset.brief div.hint, fieldset.rows div.hint {
- color : #666666;
- font-size : 100%;
- margin : .4em;
-}
-
-h2 span.hint {
- font-size: 76%;
- font-weight : normal;
-}
-.thumbnail {
- border : 0;
- float : left;
- margin : 0pt 5px 5px 0pt;
-}
-a.cancel {
- padding-left : 1em;
-}
-
-.resultscontrol, .resultscontrol select {
- font-size: 90%;
-}
-
-.cartlist {
- margin-top : 5px;
-}
-
-.cartlist input.submit, #tagsel_button {
- background-color : #d8deb8;
- background-image : none;
- border-color : #bebf84;
- color : #333;
- font-size : 87%;
- padding : 2px 0;
- margin : 0 0 0 0;
-}
-
-#CheckAll, #CheckNone {
- font-weight : normal;
- margin : 0 .5em;
-}
-
-.resultscontrol label {
- font-weight : bold;
- margin-left : .5em;
-}
-
-.resort {
- float : right;
- margin-top : 5px;
-}
-
-.searchresults p.details {
- color : #979797;
-}
-
-.searchresults p {
- margin: 0;
- padding: 0 0 .6em 0;
-}
-
-td.resultscontrol img {
- vertical-align: middle;
-}
-
-.searchresults table td {
-}
-
-.searchresults table {
- margin : 0;
-}
-
-.searchresults td, .searchresults th, .searchresults table {
- border: 0;
-}
-.searchresults td {
- vertical-align: top;
-}
-
-.searchresults tr {
- border-bottom : 1px solid #f3f3f3;
-}
-
-.searchresults tr:first-child {
- border : 0;
-}
-
-.searchresults table {
- border-top : 0px solid #CCCCCC;
- width : 100%;
-}
-
-.searchresults a.reserve, .searchresults a.reserve:visited {
- background-position:left top;
- background-repeat:no-repeat;
- float:right;
- padding:2px 3px 2px 26px;
-}
-
-.searchresults a.reserve {
- background-color:transparent;
- color:#006699;
-}
-
-.unavailable, .tagerror, .tagerror:visited {
- color: #990033;
-}
-
-#libraryname {
- float : left;
- line-height : 2em;
-}
-
-#corner {
- float : right;
- line-height : 2em;
-}
-
-.pages {
- line-height : 1.8em;
- text-align: center;
-}
-
-.current,
-.currentPage {
- background-color: #FFFFFF;
- color: #3366CC;
- font-weight: bold;
- padding: 1px 5px 1px 5px;
- text-decoration: none;
-}
-
-a:link.nav,
-div.pages a:link {
- background-color: #EEE;
- border: 1px solid #CCCC99;
- color: #3366CC;
- font-weight: bold;
- padding: 1px 5px 1px 5px;
- text-decoration: none;
-}
-
-a:visited.nav,
-div.pages a:visited {
- background-color: #EEE;
- border: 1px solid #CCCC99;
- color: #3366CC;
- font-weight: bold;
- padding: 1px 5px 1px 5px;
- text-decoration: none;
-}
-
-a:hover.nav,
-div.pages a:hover {
- background-color: #FFFFCC;
- border: 1px solid #CCCC99;
- color: #CC3333;
- font-weight: bold;
- padding: 1px 5px 1px 5px;
- text-decoration: none;
-}
-
-a:active.nav,
-div.pages a:active {
- background-color: #FFFFCC;
- border: 1px solid #CCCC99;
- color: #D25500;
- font-weight: bold;
- padding: 1px 5px 1px 5px;
- text-decoration: none;
-}
-
-/* Tabs */
-ul.link-tabs {
- list-style-type: none;
- margin: 9px 0 -2px 5px;
- padding: 0;
-}
-
-ul.link-tabs li {
- display: inline;
- padding: 0px;
-}
-
-ul.link-tabs li a {
- font-weight: bold;
- padding: 2px 4px 2px 4px;
- text-decoration: none;
- border-top: 1px solid #DDDDDD;
- border-left : 1px solid #DDDDDD;
- border-right : 1px solid #666666;
-}
-
-ul.link-tabs li#power_formButton a, ul.link-tabs li#proximity_formButton a {
- padding: 2px 4px 3px 4px;
-}
-
-ul.link-tabs li.off a {
- background-color: #EEEEEB;
- border-bottom: 1px solid #DDDDDD;
-}
-
-ul.link-tabs li.off a:hover {
- padding: 2px 3px 2px 4px;
- background-color: #FFFFEC;
- border-top: 1px solid #BEBF84;
- border-left : 1px solid #BEBF84;
- border-right : 2px solid #333333;
-}
-
-ul.link-tabs li.on a {
- background-color: #FFFFFF;
- border-bottom: 1px solid #FFFFFF;
-}
-
-ul.link-tabs li a.debit {
- background-color : #FFFF99;
- color : #990033;
-}
-
-div.tab-container {
- border : 1px solid #DDDDDD;
- margin-top : 4px;
- padding : .7em;
- width : 90%;
-}
-
-tr.overdue td {
- background-color : #ffcccc;
- border-bottom : 1px solid #ffaeae;
- border-right : 1px solid #ffaeae;
- font-weight : bold;
-}
-
-td.overdue {
- color : #cc3333;
-}
-
-.renewals {
- display:block;
- font-size:0.8em;
- padding:0.5em;
-}
-
-table#marc, table#marc td, table#marc th {
- border : 0;
-}
-
-table#marc th {
- background-color : transparent;
- text-align : left;
-}
-
-table#marc td:first-child {
- text-indent : 2em;
-}
-#masthead {
-float: left;
-width: 120px;
-}
-
-#fluid {
-margin-left: 124px;
-margin-top : .4em;
-padding-left : 1em;
-}
-
-#fluid-offset {
-float : right;
-width: 100%;
-}
-
-#translControl{
-float : left;
-padding-left : .4em;
-}
-
-.clearfix:after {
- content: ".";
- display: block;
- height: 0;
- clear: both;
- visibility: hidden;
-}
-
-/* Hides from IE-mac \*/
-* html .clearfix {height: 1%;}
-/* End hide from IE-mac */
-
-.results_summary {
- display: block;
- font-size : 85%;
- color: #707070;
- padding : 0 0 .5em 0;
-}
-.results_summary .results_summary {
- font-size : 100%;
-}
-
-.results_summary.actions {
- margin-top : .5em;
-}
-
-.m880 {
- display:block;
- text-align:right;
- float:right;
- width:50%;
- padding-left:20px
-}
-
-.tagstatus {
- color: #707070;
- padding: 0 4px 0 4px;
- margin-left: 5px;
- border: 1px solid #bcbcbc;
- background-color: #ffffcc;
- -webkit-border-radius: 4px;
- -moz-border-radius: 4px;
- border-radius: 4px;
-}
-
-.results_summary.tagstatus {
- display: inline;
-}
-
-.results_summary .label {
- color: #202020;
-}
-
-.results_summary a {
- font-weight: normal;
-}
-
-.actions a.hold,
-.actions a.addtocart,
-.actions a.addtoshelf,
-.actions a.addtolist,
-.actions a.tag_add {
- margin-left : 1em;
- text-decoration : none;
-}
-
-.actions a.hold {
- background-image : url("../../images/sprite.png");
- background-position : -10px -542px;
- background-repeat: no-repeat;
- padding-left : 16px;
-}
-
-.actions a.addtocart {
- background-image : url("../../images/sprite.png");
- background-position : -10px -572px;
- background-repeat: no-repeat;
- padding-left : 15px;
- display : none;
-}
-
-.actions a.addtoshelf {
- background-image : url("../../images/sprite.png");
- background-position: -10px -27px;
- background-repeat: no-repeat;
- padding-left : 13px;
-}
-
-.dialog {
- border: 1px solid #bcbcbc;
- padding : .5em;
- margin : 1em auto;
- width: 65%;
- }
-
-.dialog h2, .dialog h3, .dialog h4 {
- margin : auto;
- text-align : center;
- }
-
-div.alert {
- background: #fef8d3; /* Old browsers */
- background: -moz-linear-gradient(top, #fef8d3 0%, #ffec91 9%, #ffed87 89%, #f9dc00 100%); /* FF3.6+ */
- background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#fef8d3), color-stop(9%,#ffec91), color-stop(89%,#ffed87), color-stop(100%,#f9dc00)); /* Chrome,Safari4+ */
- background: -webkit-linear-gradient(top, #fef8d3 0%,#ffec91 9%,#ffed87 89%,#f9dc00 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
- background: -o-linear-gradient(top, #fef8d3 0%,#ffec91 9%,#ffed87 89%,#f9dc00 100%); /* Opera11.10+ */
- background: -ms-linear-gradient(top, #fef8d3 0%,#ffec91 9%,#ffed87 89%,#f9dc00 100%); /* IE10+ */
- background: linear-gradient(top, #fef8d3 0%,#ffec91 9%,#ffed87 89%,#f9dc00 100%); /* W3C */
- text-align : center;
-}
-
-div.alert strong {
- color : #900;
-}
-
-div.message {
- background: #ffffff; /* Old browsers */
- background: -moz-linear-gradient(top, #ffffff 0%, #f4f6fa 2%, #eaeef5 23%, #e8edf6 94%, #cddbf2 100%); /* FF3.6+ */
- background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#ffffff), color-stop(2%,#f4f6fa), color-stop(23%,#eaeef5), color-stop(94%,#e8edf6), color-stop(100%,#cddbf2)); /* Chrome,Safari4+ */
- background: -webkit-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#f4f6fa 2%,#eaeef5 23%,#e8edf6 94%,#cddbf2 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
- background: -o-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#f4f6fa 2%,#eaeef5 23%,#e8edf6 94%,#cddbf2 100%); /* Opera11.10+ */
- background: -ms-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#f4f6fa 2%,#eaeef5 23%,#e8edf6 94%,#cddbf2 100%); /* IE10+ */
- background: linear-gradient(top, #ffffff 0%,#f4f6fa 2%,#eaeef5 23%,#e8edf6 94%,#cddbf2 100%); /* W3C */
- border : 1px solid #bcbcbc;
- width : 55%;
-}
-
-#moresearches {
- clear : left;
- color : #000099;
- font-size : 90%;
- line-height : 110%;
- margin : .6em 0 .3em 0;
-}
-
-#moresearches a:link, #moresearches a:visited {
- color : #e5ebff;
- font-weight : normal;
- text-decoration : none;
-}
-
-#news th {
- text-align : left;
- padding : 3px 5px;
-}
-
-strong em, em strong {
- font-weight: bold;
- font-style: italic;
-}
-
-#opac-main-search #listsmenu a, #opac-main-search #listsmenu h4 {
- color : #000;
- font-weight : normal;
-}
- #opac-main-search #listsmenu h4 {
- font-size : 90%;
- font-weight : bold;
- margin : 0 .2em;
- }
-
-#opac-main-search #listsmenu .yuimenuitemlabel {
- cursor : pointer;
-}
-
-#opac-main-search #listsmenu .bd {
- background: #eef4fe; /* Old browsers */
- background: -moz-linear-gradient(left, #eef4fe 0%, #eef4fe 88%, #f6f9fe 98%, #ffffff 99%, #a5c2f6 99%, #e6eefe 100%, #cbdefe 100%); /* FF3.6+ */
- background: -webkit-gradient(linear, left top, right top, color-stop(0%,#eef4fe), color-stop(88%,#eef4fe), color-stop(98%,#f6f9fe), color-stop(99%,#ffffff), color-stop(99%,#a5c2f6), color-stop(100%,#e6eefe), color-stop(100%,#cbdefe)); /* Chrome,Safari4+ */
- background: -webkit-linear-gradient(left, #eef4fe 0%,#eef4fe 88%,#f6f9fe 98%,#ffffff 99%,#a5c2f6 99%,#e6eefe 100%,#cbdefe 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
- background: -o-linear-gradient(left, #eef4fe 0%,#eef4fe 88%,#f6f9fe 98%,#ffffff 99%,#a5c2f6 99%,#e6eefe 100%,#cbdefe 100%); /* Opera11.10+ */
- background: -ms-linear-gradient(left, #eef4fe 0%,#eef4fe 88%,#f6f9fe 98%,#ffffff 99%,#a5c2f6 99%,#e6eefe 100%,#cbdefe 100%); /* IE10+ */
- background: linear-gradient(left, #eef4fe 0%,#eef4fe 88%,#f6f9fe 98%,#ffffff 99%,#a5c2f6 99%,#e6eefe 100%,#cbdefe 100%); /* W3C */
- border : 1px solid #739acf;
- padding : .3em 1em 0 0;
-}
-
-#opac-main-search #listsmenu .yuimenuitemlabel.selected {
- background-color : #fff;
-}
-
-#opac-main-search #listsmenu ul {
- border-color : #b8d0e6;
-}
-
-.selectcol {
- vertical-align: top;
- width: 10px;
-}
-.itypecol {
- vertical-align: top;
- width: 10px;
-}
-#container {
- color : #000;
-}
-
-div#changelanguage{
- background-color: #fff;
- border-top: 1px solid #CCC;
- color : #666;
- font-size : 85%;
- padding : 1em;
- margin-top : 2em;
- }
-
-div#changelanguage a {
- font-weight : normal;
- padding : .5em 0;
-}
-
-div#changelanguage li.yuimenuitem {
- font-size: 120%;
- font-weight: normal;
- margin: 0;
- padding: 0 1em;
-}
-div#changelanguage li.yuimenuitem a.yuimenuitemlabel {
- padding: 0;
-}
-
-ul#i18nMenu {
- margin : 0;
- padding : .2em 0;
- }
-
-ul#i18nMenu li {
- border-left : 1px solid #CCC;
- display : inline;
- list-style : none;
- padding : 0 .4em;
- }
-
-ul#i18nMenu li:first-child {
- border-left : 0;
- }
-
-ul#i18nMenu li ul li {
- border : 0;
- display : block;
- padding : 0;
- }
-
-
-ul#i18nMenu li.more a {
- background-image : url("../../images/sprite.png");
- background-position : 37px -940px;
- background-repeat:no-repeat;
- padding-right: 1.3em;
-}
-
-ul#i18nMenu li.more ul li a {
- background-image : none;
- padding: 0 1.3em;
-}
-
-span.lang{
- float:left;
- border-right : 1px solid black;
- padding : 0 .5em;
-}
-
-#cartDetails,#cartUpdate,#holdDetails,#listsDetails {
- background-color : #FFF;
- border: 1px solid #739acf;
- color : black;
- display : none;
- margin : 0;
- padding : 10px;
- text-align : center;
- width : 180px;
- box-shadow: 1px 1px 3px #666;
- -moz-box-shadow: 1px 1px 3px #666;
- -webkit-box-shadow: 1px 1px 3px #666;
- z-index: 2;
-
-}
-
-.yui-panel .hd, .yui-panel .bd, .yui-panel .ft {
- background-color : transparent;
- border : 0;
- padding : inherit;
-}
-
-#login #userid, #login #password {
- width : 98%;
-}
-
-#opac-main-search input.submit {
- background: #e6f3fe; /* Old browsers */
- background: -moz-linear-gradient(top, #e6f3fe 0%, #dfeefa 8%, #bfd5ea 49%, #b8d0e6 52%, #b8d0e6 100%); /* FF3.6+ */
- background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#e6f3fe), color-stop(8%,#dfeefa), color-stop(49%,#bfd5ea), color-stop(52%,#b8d0e6), color-stop(100%,#b8d0e6)); /* Chrome,Safari4+ */
- background: -webkit-linear-gradient(top, #e6f3fe 0%,#dfeefa 8%,#bfd5ea 49%,#b8d0e6 52%,#b8d0e6 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
- background: -o-linear-gradient(top, #e6f3fe 0%,#dfeefa 8%,#bfd5ea 49%,#b8d0e6 52%,#b8d0e6 100%); /* Opera11.10+ */
- background: -ms-linear-gradient(top, #e6f3fe 0%,#dfeefa 8%,#bfd5ea 49%,#b8d0e6 52%,#b8d0e6 100%); /* IE10+ */
- background: linear-gradient(top, #e6f3fe 0%,#dfeefa 8%,#bfd5ea 49%,#b8d0e6 52%,#b8d0e6 100%); /* W3C */
- -webkit-border-radius: 4px;
- -moz-border-radius: 4px;
- border-radius: 4px;
- -webkit-box-shadow: 1px 1px 1px 1px , , .3);
- -moz-box-shadow: 1px 1px 1px 1px , , .3);
- box-shadow: 1px 1px 1px 1px , , .3);
-
- color : #333;
- font-weight : normal;
- font-size : 80%;
- padding : 2px;
-}
-
-div#menu {
- border-right : 1px solid #979797;
- font-size : 94%;
- margin-right : .5em;
- padding-top : 1em;
- padding-bottom : 2em;
-}
-
-div#menu li a {
- background: #eeeeee; /* Old browsers */
- background: -moz-linear-gradient(left, #eeeeee 0%, #eeeeee 96%, #e6e6e6 97%, #cccccc 99%, #c1c1c1 100%); /* FF3.6+ */
- background: -webkit-gradient(linear, left top, right top, color-stop(0%,#eeeeee), color-stop(96%,#eeeeee), color-stop(97%,#e6e6e6), color-stop(99%,#cccccc), color-stop(100%,#c1c1c1)); /* Chrome,Safari4+ */
- background: -webkit-linear-gradient(left, #eeeeee 0%,#eeeeee 96%,#e6e6e6 97%,#cccccc 99%,#c1c1c1 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
- background: -o-linear-gradient(left, #eeeeee 0%,#eeeeee 96%,#e6e6e6 97%,#cccccc 99%,#c1c1c1 100%); /* Opera 11.10+ */
- background: -ms-linear-gradient(left, #eeeeee 0%,#eeeeee 96%,#e6e6e6 97%,#cccccc 99%,#c1c1c1 100%); /* IE10+ */
- background: linear-gradient(left, #eeeeee 0%,#eeeeee 96%,#e6e6e6 97%,#cccccc 99%,#c1c1c1 100%); /* W3C */
- text-decoration : none;
- display : block;
- border : 1px solid #979797;
- font-size : 111%;
- margin : .5em 0;
- padding : .4em .3em;
- margin-right : -1px;
-}
-
-div#menu li a:hover {
- background: #eaeef5; /* Old browsers */
- background: -moz-linear-gradient(left, #eaeef5 0%, #dee6f4 96%, #c4d5ef 98%, #a2bee8 100%); /* FF3.6+ */
- background: -webkit-gradient(linear, left top, right top, color-stop(0%,#eaeef5), color-stop(96%,#dee6f4), color-stop(98%,#c4d5ef), color-stop(100%,#a2bee8)); /* Chrome,Safari4+ */
- background: -webkit-linear-gradient(left, #eaeef5 0%,#dee6f4 96%,#c4d5ef 98%,#a2bee8 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
- background: -o-linear-gradient(left, #eaeef5 0%,#dee6f4 96%,#c4d5ef 98%,#a2bee8 100%); /* Opera 11.10+ */
- background: -ms-linear-gradient(left, #eaeef5 0%,#dee6f4 96%,#c4d5ef 98%,#a2bee8 100%); /* IE10+ */
- background: linear-gradient(left, #eaeef5 0%,#dee6f4 96%,#c4d5ef 98%,#a2bee8 100%); /* W3C */
-}
-
-div#menu li.active a:hover {
- background-color : #fff;
- color : #0000CC;
-}
-
-#menu ul li {
- list-style-type : none;
-}
-
-#menu ul li.active a {
- background-color : #FFF;
- background-image : none;
- border-right : 0;
- font-weight : bold;
-}
-
-.left {
- float : left;
-}
-
-.right {
- float : right;
-}
-
-#searchsubmit {
- cursor : default;
- font-size : 87%;
- font-weight : normal;
- margin-top : 0;
- margin-left : .2em;
- padding: 2px 2px 1px 2px;
-}
-
-#export,#further,.detailtagcell {
- margin-top : .5em;
- background-color : #F3F3F3;
- border : 1px solid #E8E8E8;
- font-size : 76%;
- padding : 3px;
- text-align : center;
-}
-#furtherm { margin-top : .5em; }
-
-#export label, .detailtagcell label {
- display : block;
- font-weight : bold;
- font-size : 110%;
- margin-bottom : 2px;
-}
-
-#export input, .detailtagcell input {
- padding : 2px;
-}
-
-#amazonreviews h4 {
- font-size : 90%;
- margin : 0;
- padding : 0;
-}
-#amazonreviews h3 {
- font-size : 100%;
- margin : 0;
- padding : 0;
-}
-
-#cartmenulink, #listsmenulink {
- background-repeat: no-repeat;
- -webkit-border-radius: 5px;
- -moz-border-radius: 5px;
- border-radius: 5px;
- display : block;
- position : relative;
- float : left;
- color : #333;
- text-decoration : none;
- cursor : pointer;
- font-size : 105%;
- font-weight : bold;
- line-height : 185%;
- margin-left : 1.5em;
- padding : .3em .7em;
-}
-
-#listsmenulink {
- background : #9FBFFF;
- background: url("../../images/sprite.png"),-moz-linear-gradient(top, #d7e5ff 0%, #b1cbff 50%, #9fbfff 100%); /* FF3.6+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),-webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#d7e5ff), color-stop(50%,#b1cbff), color-stop(100%,#9fbfff)); /* Chrome,Safari4+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),-webkit-linear-gradient(top, #d7e5ff 0%,#b1cbff 50%,#9fbfff 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),-o-linear-gradient(top, #d7e5ff 0%,#b1cbff 50%,#9fbfff 100%); /* Opera 11.10+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),-ms-linear-gradient(top, #d7e5ff 0%,#b1cbff 50%,#9fbfff 100%); /* IE10+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),linear-gradient(top, #d7e5ff 0%,#b1cbff 50%,#9fbfff 100%); /* W3C */
- background-position: 40px -287px,top left;
- background-repeat: no-repeat;
- border: 1px solid #629DCF;
- color : #006699;
- padding-right: 20px;
-}
-
-#listsmenulink:hover {
- background-color : #b8d0e6;
- background: url("../../images/sprite.png"),-moz-linear-gradient(top, #e2ecf5 0%, #c3d8ea 50%, #b8d0e6 100%); /* FF3.6+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),-webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#e2ecf5), color-stop(50%,#c3d8ea), color-stop(100%,#b8d0e6)); /* Chrome,Safari4+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),-webkit-linear-gradient(top, #e2ecf5 0%,#c3d8ea 50%,#b8d0e6 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),-o-linear-gradient(top, #e2ecf5 0%,#c3d8ea 50%,#b8d0e6 100%); /* Opera 11.10+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),-ms-linear-gradient(top, #e2ecf5 0%,#c3d8ea 50%,#b8d0e6 100%); /* IE10+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),linear-gradient(top, #e2ecf5 0%,#c3d8ea 50%,#b8d0e6 100%); /* W3C */
- background-repeat: no-repeat;
- background-position: 40px -287px,top left;
-}
-
-#cartmenulink {
- background: #98CB58; /* Old browsers */
- background: url("../../images/sprite.png"),-moz-linear-gradient(top, #d5eaba 0%, #b7db8a 50%, #98cb59 100%); /* FF3.6+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),-webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#d5eaba), color-stop(50%,#b7db8a), color-stop(100%,#98cb59)); /* Chrome,Safari4+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),-webkit-linear-gradient(top, #d5eaba 0%,#b7db8a 50%,#98cb59 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),-o-linear-gradient(top, #d5eaba 0%,#b7db8a 50%,#98cb59 100%); /* Opera 11.10+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),-ms-linear-gradient(top, #d5eaba 0%,#b7db8a 50%,#98cb59 100%); /* IE10+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),linear-gradient(top, #d5eaba 0%,#b7db8a 50%,#98cb59 100%); /* W3C */
- background-position: -5px -256px, left top;
- background-repeat: no-repeat;
- border: 1px solid #5EA28C;
- color : #336600;
- padding-left : 30px;
-}
-
-#cartmenulink:hover {
- background-color : #BFDE96;
- background: url("../../images/sprite.png"),-moz-linear-gradient(top, #e5f1d4 0%, #cbe4aa 50%, #c0de98 100%); /* FF3.6+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),-webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#e5f1d4), color-stop(50%,#cbe4aa), color-stop(100%,#c0de98)); /* Chrome,Safari4+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),-webkit-linear-gradient(top, #e5f1d4 0%,#cbe4aa 50%,#c0de98 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),-o-linear-gradient(top, #e5f1d4 0%,#cbe4aa 50%,#c0de98 100%); /* Opera 11.10+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),-ms-linear-gradient(top, #e5f1d4 0%,#cbe4aa 50%,#c0de98 100%); /* IE10+ */
- background: url("../../images/sprite.png"),linear-gradient(top, #e5f1d4 0%,#cbe4aa 50%,#c0de98 100%); /* W3C */
- background-repeat: no-repeat;
- background-position: -5px -256px, left top;
-}
-
-/* IE 6 & 7 don't do multiple backgrounds, so remove extra padding */
-* html #listsmenulink,
-*+html #listsmenulink {
- padding-right : .7em;
-}
-
-/* IE 6 & 7 don't do multiple backgrounds, so remove extra padding */
-* html #cartmenulink,
-*+html #cartmenulink {
- padding-left : .7em;
-}
-
-/* IE 8 doesn't do multiple backgrounds, so remove extra padding */
-#listsmenulink {
- padding-right: .7em\0/;
-}
-
-/* IE 8 doesn't do multiple backgrounds, so remove extra padding */
-#cartmenulink {
- padding-left: .7em\0/;
-}
-
-#cartmenulink span#basketcount {
- background-image : none;
- float : none;
- display : inline;
- height : auto;
- position : relative;
- margin : 0;
- padding : 0;
- left : auto;
- right : auto;
- top : auto;
-}
-
-#cartmenulink span#basketcount span {
- background-image : none;
- background-color : #E6FCB7;
- color : #000;
- display : inline;
- float : none;
- font-size : 80%;
- font-weight : normal;
- margin : 0 0 0 .9em;
- padding : 0 .3em 0 .3em;
- position : relative;
- left : auto;
- right : auto;
- top : auto;
-}
-
-#views {
- border-bottom : 1px solid #E8E8E8;
- margin-bottom : .5em;
- padding : 0 2em 2px 0.2em;
- white-space : nowrap;
-}
-
-span.view {
- padding : 0.2em .2em 2px .2em;
-}
-
-#bibliodescriptions,
-#isbdcontents {
- clear : left;
- margin-top : .5em;
-}
-
-a#MARCview, span#MARCview, a#MARCviewPop, a#ISBDview, span#ISBDview, a#Normalview, a#Briefhistory, span#Normalview, a#Fullhistory, span#Fullhistory, span#Briefhistory {
- background-repeat : no-repeat;
- font-size : 87%;
- font-weight : normal;
- padding : .2em .5em;
- padding-left : 21px;
- text-decoration: none;
-}
-
-a#MARCview, span#MARCview {
- background-image: url("../../images/sprite.png");
- background-position: -5px -26px;
- background-repeat: no-repeat;
-}
-a#MARCviewPop, span#MARCviewPop {
- background-image: url("../../images/sprite.png");
- background-position: -5px -26px;
- background-repeat: no-repeat;
-}
-a#ISBDview, span#ISBDview {
- background-image: url("../../images/sprite.png");
- background-position: -5px -55px;
- background-repeat: no-repeat;
-}
-a#Normalview, span#Normalview {
- background-image: url("../../images/sprite.png");
- background-position: -7px 3px;
- background-repeat: no-repeat;
- padding-left : 15px;
-}
-
-a#MARCview, a#MARCviewPop, a#ISBDview, a#Normalview, a#Fullhistory, a#Briefhistory {
- background-color : #F3F3F3;
- border-left : 1px solid #E8E8E8;
-}
-
-#shelfbrowser table {
- margin : 0 20px;
-}
-#shelfbrowser table, #shelfbrowser td, #shelfbrowser th {
- border : 0;
- font-size : 90%;
- text-align : center;
-}
-#shelfbrowser a {
- font-size : 110%;
- text-decoration : none;
-}
-#shelfbrowser td, #shelfbrowser th {
- vertical-align : bottom;
- width : 20%;
-}
-#shelfbrowser td.top {
- vertical-align : top;
-}
-#shelfbrowser td.top a {
- text-decoration : underline;
-}
-#shelfbrowser a {
- display : block;
-}
-
-#comments .commentline {
- border-bottom : 2px solid #eeeeeb;
- margin : 0 -.5em 0 -.5em;
- padding : 0 .5em .5em .5em;
-}
-#comments .yours {
- background-color : #effed5;
-}
-.commentline .avatar {
- float : right;
- padding-left : .5em;
-}
-#comments #addcomment {
- margin : 0 -1em -1em -1em;
- padding : .3em 1em;
-}
-input.tagbutton {
- padding : 1px !important;
-}
-table#items th {
- padding : 2px;
-}
-#action {
- /*margin-top: 0;*/
-}
-#similars h4 {
- text-align : left;
-}
-#similars table,
-#similars td {
- border : 0;
- margin : 0;
-}
-#similars td {
- width : 13em;
-}
-#similars a {
- display : block;
- font-weight : normal;
-}
-#furtherm a,
-#furtherm a:link,
-#furtherm a:visited {
- color : #006699;
-}
-#furtherm h4 {
- font-size : 106%;
- margin : .1em .5em;
-}
-#furtherm .bd {
- background-color : #F3F3F3;
- border:1px solid #DDD;
-}
-.results_summary img {
- margin : 0 5px;
- }
-span.no-image {
- background-color : #FFF;
- border: 1px solid #979797;
- color : #AAA;
- display:block;
- font-size : 86%;
- font-weight : bold;
- text-align : center;
- width : 75px;
-}
-#bookcover span.no-image {
- margin-right : 10px;
- margin-bottom : 10px;
-}
-#shelfbrowser a:link span.no-image,
-#shelfbrowser a:visited span.no-image,
-#shelfbrowser a:hover span.no-image,
-#shelfbrowser a:active span.no-image {
- font-size : 95%;
-}
-#shelfbrowser a:link span.no-image,
-#shelfbrowser a:visited span.no-image,
-#shelfbrowser a:hover span.no-image,
-#shelfbrowser a:active span.no-image,
-td.jacketcell a:link,
-td.jacketcell a:visited,
-td.jacketcell a:hover,
-td.jacketcell a:active,
-a.p1:link,
-a.p1:visited,
-a.p1:hover,
-a.p1:active {
- color : #AAA;
- text-decoration : none;
- font-weight : bold;
-}
-
-.copies_row > td:first-child {
- border-left-style : none;
-}
-
-.rtl {
- unicode-bidi: embed;
- direction: rtl;
- text-align: right;
-}
-
-div.ft {
- clear : both;
-}
-#basket td ul li {
- font-size:90%;
- list-style:disc outside url("../../images/item-bullet.gif");
- padding:0.2em 0;
-}
-
-#recentcomments {
- margin:auto;
- max-width:750px;
- margin-left: 13.3207em;
-}
-
-.searchresults .commentline {
- background-color : rgb(255, 255, 204);
- background-color : rgba(255, 255, 204, 0.4);
- border : 1px solid #CCC;
- display: inline-block;
- -webkit-border-radius: 4px;
- -moz-border-radius: 4px;
- border-radius: 4px;
- -webkit-box-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.2);
- -moz-box-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.2);
- box-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.2);
- margin : .3em;
- padding : .4em;
-}
-
-.searchresults .commentline.yours {
- background-color : rgb(239, 254, 213);
- background-color : rgba(239, 254, 213, 0.4);
-}
-
-#plainmarc table { border: 0; margin: .7em 0 0 0; font-family: monospace; font-size: 95%; }
-#plainmarc th { background-color : #FFF; border: 0; white-space: nowrap; text-align:left; vertical-align: top; padding: 2px; }
-#plainmarc td { border: 0; padding : 2px; vertical-align: top; }
-
-#catalogue_detail_biblio h1 { float:left; margin:0 1em 1em 0; }
-#catalogue_detail_biblio h1.title { float:none; margin-top:1em; }
-#catalogue_detail_biblio h3 {clear:both; }
-
-#opac-detail #Normalview { font-weight:bold; }
-#opac-marcdetail #Normalview { font-weight:normal; }
-#opac-marcdetail #MARCview { font-weight:bold; }
-#opac-isbddetail #Normalview { font-weight:normal; }
-#opac-isbddetail #ISBDview { font-weight:bold; }
-#opac-isbddetail #isbdcontents { margin-top: 2em; }
-
-div.bibmessage { background-color : #ffffb0; border-radius : 5px; padding : 3px; margin : 2px; }
-
-#renewcontrols {
- float: right;
- font-size: 66%;
-}
-
-#renewcontrols a {
- background-repeat : no-repeat;
- text-decoration:none;
- padding : .1em .4em;
- padding-left : 18px;
-}
-
-#renewselected_link {
- background-image : url("../../images/sprite.png");
- background-position : -5px -988px;
- background-repeat: no-repeat;
-}
-
-#renewall_link {
- background-image : url("../../images/sprite.png");
- background-position : -8px -964px;
- background-repeat: no-repeat;
-}
-
-.koha_url {
- color: #666666;
-}
-
-div.koha_url {
- border-top: none !important;
-}
-span.koha_url {
- position: absolute;
- right: 0;
- font-size: 85%;
-}
-a.koha_url {
- text-decoration:none;
-}
-/* pagination */
-.pagination {
- position: absolute;
- top:32px;
- left: -1px;
- width: 100%;
- height:auto;
- border: 1px solid #D0D0D0;
- display: none;
- background-color:#F3F3F3;
- padding-bottom:10px;
-}
-
-
-/* nav */
-.nav .close_pagination {
- padding-right: 10px;
- position: absolute;
- right: 3px;
- top: -25px;
-}
-.nav .close_pagination a {
- text-decoration:none!important;
-}
-
-.nav ul {
- padding-top: 10px;
-}
-
-.nav li {
- list-style:none;
- float:left;
- padding:4px;
- color:#999;
-}
-
-.nav li a {
- text-decoration:none!important;
-}
-
-.nav li a:hover {
- text-decoration:underline;
-}
-
-.nav li ul {
- float:left;
-}
-
-.back {
- float:right;
-}
-
-.back input{
- background:none!important;
- color:#999!important;
-}
-
-.pagination_list {
- float:bottom;
-}
-.pagination_list ul {
- padding-top: 40px;
- padding-left:0px;
-}
-.pagination_list li {
- list-style:none;
- float:bottom;
- padding:4px;
- color:#999;
- /* border-bottom : 1px solid #DDDDDD;*/
-}
-.pagination_list li.highlight {
- background-color : #F3F3F3;
- border-top : 1px solid #DDDDDD;
- border-bottom : 1px solid #DDDDDD;
-}
-.pagination_list span.li_pag_index {
- color: #999999;
- float: left;
- font-size: 15px;
- font-weight: bold;
- padding-right: 10px;
- text-align: right;
- width: 13px;
-
-}
-
-.pagination_list li a {padding-left:0px;}
-
-
-.nav_results {
- background-color: #F3F3F3;
- border: 1px solid #D0D0D0;
- margin-top: 0.5em;
- position:relative;
-}
-
-.nav_results .l_Results a {
- background:#E1E1E1 url("../../images/sprite.png") no-repeat 0px -504px;
- color:#006699;
- display:block;
- padding:8px 28px;
- text-decoration:none;
-}
-.nav_results .l_Results a:hover {
- background-color:#D9D9D9;
-}
-.nav_results ul.pg_menu {
- border-top: 1px solid #D0D0D0;
- white-space : nowrap;
-}
-.nav_results ul.pg_menu li {
- color:#B2B2B2;
- display:inline;
- list-style:none;
- margin: 0;
-}
-.nav_results ul.pg_menu li.back_results a {
- border-left: 1px solid #D0D0D0;
- border-right: 1px solid #D0D0D0;
-}
-.nav_results ul.pg_menu li a,
-.nav_results ul.pg_menu li span {
- background-color: #F3F3F3;
- display : block;
- float:left;
- padding:.4em .5em;
- text-decoration:none;
- font-weight:normal;
- text-align:center;
-}
-
-.nav_results ul.pg_menu li span {
- color : #B2B2B2;
-}
-
-.nav_results ul.pg_menu li.left_results a {
- padding-left : 0;
-}
-
-.nav_results ul.pg_menu li a:hover {
-}
-
-.nav_results #listResults{
- line-height: 0.7em;
-}
-
-.nav_results #listResults li {
- background-color:#999999;
- color:#C5C5C5;
- font-weight:normal;
- display:block;
- margin-right:1px;
- font-size:0.9em;
- padding:5px 0px;
- text-align:center;
- min-width:20px;
-}
-
-.nav_results #listResults li:hover {background-color:#006699;}
-
-.nav_results #listResults li a { color:#FFFFFF; font-weight:normal;}
-
-a.localimage img {
- border : 1px solid #8EB3E7;
- margin : 0 .5em;
- padding : .3em;
-}
-
-p.patronimage {
- border:1px solid #EEE;
- border-bottom-color:#000;
- margin: 0.9em 0 0;
- padding:1em;
-}
-
-p.patronimage.edit {
- border-color:#E8E8E8;
- margin: 1em 1em 1em 0;
-}
-
-span.sep {
- color: #888;
- padding: 0 .2em;
- text-shadow: 1px 1px 0 #FFF;
-}
-
-#daily-quote {
- /*border-top : 1px solid #000000;*/
- border : 1px solid #000000;
- margin-top: 2px;
- margin-bottom: 10px;
- margin-left: 2px;
- margin-right: 2px;
- width: 300px;
- text-align: center;
-}
-
-#daily-quote h1 {
- font-size: 18px;
- font-weight: normal;
- margin: 0;
-}
-
-#daily-quote div {
- font-size: 12px;
- margin: 5px;
-}
-
-#social_networks span {
- color: #274D7F;
- display : block;
- float : left;
- font-size: 85%;
- font-weight: bold;
- line-height: 2em;
- margin : .5em 0 .5em .5em !important;
-}
-#social_networks a {
- background: transparent url("../../images/social-sprite.png") no-repeat;
- display: block;
- height : 20px !important;
- width : 20px;
- text-indent : -999em;
-}
-
-#social_networks div {
- float : left !important;
- margin : .5em 0 .5em .2em !important;
-}
-
-#social_networks #facebook {
- background-position : -7px -35px;
-}
-
-#social_networks #twitter {
- background-position : -7px -5px;
-}
-
-#social_networks #linkedin {
- background-position : -7px -95px;
-}
-
-#social_networks #delicious {
- background-position : -7px -66px;
-}
-
-#social_networks #email {
- background-position : -7px -126px;
-}
-
-/* jQueryUI Core */
-
-.ui-widget-content { border: 1px solid #AAA; background: #ffffff none; color: #222222; }
-.ui-widget-header { border: 1px solid #AAA; background: #E6F0F2 none; color: #222222; font-weight: bold; }
-.ui-state-default, .ui-widget-content .ui-state-default, .ui-widget-header .ui-state-default { border: 1px solid #AAA; background: #F4F8F9 none; font-weight: normal; color: #555555; }
-.ui-state-hover, .ui-widget-content .ui-state-hover, .ui-widget-header .ui-state-hover, .ui-state-focus, .ui-widget-content .ui-state-focus, .ui-widget-header .ui-state-focus { border: 1px solid #AAA; background: #E6F0F2 none; font-weight: normal; color: #212121; }
-.ui-state-active, .ui-widget-content .ui-state-active, .ui-widget-header .ui-state-active { border: 1px solid #aaaaaa; background: #ffffff none; font-weight: normal; color: #212121; }
-.ui-state-highlight, .ui-widget-content .ui-state-highlight, .ui-widget-header .ui-state-highlight {border: 1px solid #fcefa1; background: #fbf9ee; color: #363636; }
-.ui-state-error, .ui-widget-content .ui-state-error, .ui-widget-header .ui-state-error {border: 1px solid #cd0a0a; background: #fef1ec; color: #cd0a0a; }
-
-/* jQuery UI standard tabs */
-.ui-tabs-nav .ui-tabs-active a,
-.ui-tabs-nav a:hover,
-.ui-tabs-nav a:focus,
-.ui-tabs-nav a:active,
-.ui-tabs-nav span.a {
- background: none repeat scroll 0 0 transparent;
- outline: 0 none;
-}
-
-.ui-widget,
-.ui-widget input,
-.ui-widget select,
-.ui-widget textarea,
-.ui-widget button {
- font-family : inherit;
- font-size : inherit;
-}
-
-ul.ui-tabs-nav li {
- list-style : none;
-}
-.ui-tabs.ui-widget-content {
- background : transparent none;
- border : 0;
-}
-
-.ui-tabs .ui-tabs-panel {
- border : 1px solid #D8D8D8;
-}
-.ui-tabs-nav.ui-widget-header {
- border : 0;
- background : none;
-}
-.ui-tabs .ui-tabs-nav li {
- background: #F3F3F3 none;
- border-color: #D8D8D8;
- margin-right : .4em;
-}
-
-.ui-tabs .ui-tabs-nav li.ui-tabs-active {
- background-color : #FFF;
- border : 1px solid #D8D8D8;
- border-bottom: 0;
-}
-.ui-tabs .ui-tabs-nav li.ui-tabs-active a {
- color : #000;
- font-weight : bold;
-}
-
-.ui-tabs .ui-tabs-nav li.ui-state-default.ui-state-hover {
- background : #F3F3F3 none;
-}
-
-.ui-tabs .ui-tabs-nav li.ui-tabs-active.ui-state-hover {
- background : #FFF none;
-}
-
-.ui-tabs .ui-state-default a,
-.ui-tabs .ui-state-default a:link,
-.ui-tabs .ui-state-default a:visited {
- color: #006699;
-}
-
-.ui-tabs .ui-state-hover a,
-.ui-tabs .ui-state-hover a:link,
-.ui-tabs .ui-state-hover a:visited {
- color: #990033;
-}
-
-.statictabs ul {
- background: none repeat scroll 0 0 transparent;
- border: 0 none;
- margin: 0;
- padding: 0.2em 0.2em 0;
- border-bottom-right-radius: 4px;
- border-bottom-left-radius: 4px;
- border-top-right-radius: 4px;
- border-top-left-radius: 4px;
- color: #222222;
- font-weight: bold;
- font-size: 100%;
- line-height: 1.3;
- list-style: none outside none;
- outline: 0 none;
- text-decoration: none;
-}
-
-.statictabs ul:after {
- clear: both;
-}
-
-.statictabs ul:before,
-.statictabs ul:after {
- content: "";
- display: table;
-}
-
-.statictabs ul li {
- background: none repeat scroll 0 0 #E6F0F2;
- border: 1px solid #B9D8D9;
- border-bottom: 0 none !important;
- border-top-right-radius: 4px;
- border-top-left-radius: 4px;
- float: left;
- list-style: none outside none;
- margin-bottom: 0;
- margin-right: 0.4em;
- padding: 0;
- position: relative;
- white-space: nowrap;
- top: 1px;
- color: #555555;
- font-weight: normal;
-
-}
-
-.statictabs ul li.active {
- background-color: #FFFFFF;
- color: #212121;
- font-weight: normal;
- padding-bottom: 1px;
-}
-
-.statictabs ul li a {
- color: #004D99;
- cursor: pointer;
- float: left;
- padding: 0.5em 1em;
- text-decoration: none;
-}
-
-.statictabs ul li a:hover {
- background-color : #EDF4F5;
- border-top-right-radius: 4px;
- border-top-left-radius: 4px;
- color : #538200;
-}
-
-.statictabs ul li.active a {
- color: #000000;
- font-weight: bold;
- cursor: text;
- background: none repeat scroll 0 0 transparent;
- outline: 0 none;
-}
-
-.statictabs .tabs-container {
- border: 1px solid #B9D8D9;
- background: none repeat scroll 0 0 transparent;
- display: block;
- padding: 1em 1.4em;
- border-bottom-right-radius: 4px;
- border-bottom-left-radius: 4px;
- color: #222222;
-}
-
-.authref {
- font-style: normal;
- text-indent: 4em;
-}
-
-.seefrom, .seealso {
- font-style: italic;
- text-indent: 2em;
-}
-
-.authstanza {
- margin-top: 1em;
-}
-
-.authstanzaheading {
- font-weight: bold;
-}
-
-.authstanza li {
- margin-left: 0.5em;
-}
-
-#didyoumean {
- background-color: #EEE;
- border: 1px solid #E8E8E8;
- margin: 0 0 0.5em;
- text-align: left;
- padding: 0.5em;
- border-radius: 3px 3px 3px 3px;
-}
-
-.suggestionlabel {
- font-weight: bold;
-}
-
-.searchsuggestion {
- padding: 0.2em 0.5em;
- white-space: nowrap;
- display: inline-block;
-}
-
-
-/* jQuery UI Datepicker */
-.ui-datepicker table {width: 100%; font-size: .9em; border : 0; border-collapse: collapse; margin:0 0 .4em; }
-.ui-datepicker th { background : transparent none; padding: .7em .3em; text-align: center; font-weight: bold; border: 0; }
-
-.ui-datepicker-trigger {
- vertical-align: middle;
- margin : 0 3px;
-}
-.ui-datepicker {
- -moz-box-shadow: 1px 1px 3px 0 #666;
- -webkit-box-shadow: 1px 1px 3px 0 #666;
- box-shadow: 1px 1px 3px 0 #666;
-}
-
-body#opac-main #opacmainuserblockmobile {
- display: none;
-}
-
-#hierarchies a {
- font-weight: normal;
- text-decoration: underline;
- color: #069;
-}
-
-#hierarchies a:hover {
- color: #990033;
-}
-
-.mobile_only {
- display : none;
-}
-
-/* different sizes for different tags in opac-tags.tt */
-.tagweight0 {
- font-size: 12px;
-}
-
-.tagweight1 {
- font-size: 14px;
-}
-
-.tagweight2 {
- font-size: 16px;
-}
-
-.tagweight3 {
- font-size: 18px;
-}
-
-.tagweight4 {
- font-size: 20px;
-}
-
-.tagweight5 {
- font-size: 22px;
-}
-
-.tagweight6 {
- font-size: 24px;
-}
-
-.tagweight7 {
- font-size: 26px;
-}
-
-.tagweight8 {
- font-size: 28px;
-}
-
-.tagweight9 {
- font-size: 30px;
-}
-
-.review {
- margin-bottom: 20px;
-}
-
-#idreambooksreadometer {
- float: right;
-}
-a.idreambooksrating {
- font-size: 30px;
- color: #29ADE4;
- padding-left: 85px;
- line-height: 30px;
- text-decoration: none;
-}
-
-.idreambookslegend {
- font-size: small;
-}
-
-a.reviewlink,a.reviewlink:visited {
- text-decoration: none;
- color: black;
- font-weight: normal;
-}
-
-.idreambookssummary a {
- color: #707070;
- text-decoration: none;
-}
-
-.idreambookssummary img, .idbresult img {
- vertical-align: middle;
-}
-
-.idbresult {
- color: #29ADE4;
- text-align: center;
- margin: 0.5em;
- padding: 0.5em;
-}
-
-.idbresult a, .idbresult a:visited {
- text-decoration: none;
- color: #29ADE4;
-}
-
-.idbresult img {
- padding-right: 6px;
-}
-
-.highlight-row-results {
- font-size: 120%;
-}
-
-.highlight-row-detail {
- font-weight: bold;
-}
-
-.authorSearch {
- position: absolute;
- display: none;
- z-index: 2;
- background-color: white;
- border: 1px solid black;
- padding: 4px;
-}
-.authorSearch li {
- list-style-type: none;
-}
-.authorSearch ul {
- padding-left: 0px;
-}
-.subjectSearch {
- position: absolute;
- display: none;
- z-index: 2;
- background-color: white;
- border: 1px solid black;
- padding: 4px;
-}
-.subjectSearch li {
- list-style-type: none;
-}
-.subjectSearch ul {
- padding-left: 0px;
-}
-
-.branch-info-tooltip {
- display: none;
-}
-
-.sorting_asc {
- padding-right: 19px;
- background: url("../../images/asc.gif") no-repeat scroll right center #EEEEEE;
-}
-.sorting_desc {
- padding-right: 19px;
- background: url("../../images/desc.gif") no-repeat scroll right center #EEEEEE;
-}
-.sorting {
- padding-right: 19px;
- background: url("../../images/ascdesc.gif") no-repeat scroll right center #EEEEEE;
-}
-.nosort,
-.nosort.sorting_asc,
-.nosort.sorting_desc,
-.nosort.sorting {
- padding-right: 19px;
- background: #EEEEEE none;
-}
-
-#overdrive-results {
- font-weight: bold;
- padding-left: 1em;
-}
-
-.throbber {
- vertical-align: middle;
-}
-
-#overdrive-results-list .star-rating-control {
- display: block;
- overflow: auto;
-}
diff --git a/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/persona-buttons.css b/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/persona-buttons.css
deleted file mode 100644
index d1acbb0..0000000
--- a/koha-tmpl/opac-tmpl/ccsr/en/css/persona-buttons.css
+++ b/dev/null
@@ -1,228 +0,0 @@
-/* Link body */
-.persona-button{
- color: #fff;
- display: inline-block;
- font-size: 14px;
- font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
- font-weight: bold;
- line-height: 1.1;
- overflow: hidden;
- position: relative;
- text-decoration: none;
- text-shadow: 0 1px rgba(0,0,0,0.5), 0 0 2px rgba(0,0,0,0.2);
-
- background: #297dc3;
- background: -moz-linear-gradient(top, #43a6e2, #287cc2);
- background: -ms-linear-gradient(top, #43a6e2, #287cc2);
- background: -o-linear-gradient(top, #43a6e2, #287cc2);
- background: -webkit-linear-gradient(top, #43a6e2, #287cc2);
- background: linear-gradient(top, #43a6e2, #287cc2);
-
- -moz-border-radius: 3px;
- -ms-border-radius: 3px;
- -o-border-radius: 3px;
- -webkit-border-radius: 3px;
- border-radius: 3px;
-
- -moz-box-shadow: 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.2);
- -ms-box-shadow: 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.2);
- -o-box-shadow: 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.2);
- -webkit-box-shadow: 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.2);
- box-shadow: 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.2);
-}
-
-.persona-button:hover{
- background: #21669f;
- background: -moz-linear-gradient(top, #3788b9, #21669f);
- background: -ms-linear-gradient(top, #3788b9, #21669f);
- background: -o-linear-gradient(top, #3788b9, #21669f);
- background: -webkit-linear-gradient(top, #3788b9, #21669f);
- background: linear-gradient(top, #3788b9, #21669f);
-}
-
-.persona-button:active, .persona-button:focus{
- top: 1px;
- -moz-box-shadow: none;
- -ms-box-shadow: none;
- -o-box-shadow: none;
- -webkit-box-shadow: none;
- box-shadow: none;
-}
-
-.persona-button span{
- display: inline-block;
- padding: 5px 10px 5px 40px;
-}
-
-/* Icon */
-.persona-button span:after{
- background: url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA0AAAAPCAYAAAA/I0V3AAAA4klEQVR42o2RWaqEMBRE3YaCiDjPwQGcd9CrysLv4wTyoLFD90dxqbp1EgdPRB7Kskznea6Zn/aPoKoqUUrJOI5m4l2QBfSyLHKep1zXZSae3An1fS/7vst931bGkzuhaZrsLVbGkzuheZ7lOI6HyJ2QUkqv6yrbtv0LT+6E7G0UrfBfP3lZlpoXH4ZBmHgn5Pv+KwxDfqp0XQdgJp6c/RsUBIGOokiSJDE/s21bACbe5Ozp0TdAHMdSFIXUdS1N01C2wpObPT36HifwCJzI0iX29Oh7XP0E3CB9L01TzM+i/wePv4ZE5RtAngAAAABJRU5ErkJggg==) 10px center no-repeat;
- content: '';
- display: block;
- width: 31px;
-
- position: absolute;
- bottom: 0;
- left: -3px;
- top: 0;
- z-index: 10;
-}
-
-/* Icon background */
-.persona-button span:before{
- content: '';
- display: block;
- height: 100%;
- width: 20px;
-
- position: absolute;